Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Hedendaagse Westerse Filosofie

Een ras: De Mens

Een geloof: De liefde

Een land: De wereld

Filosofie uit het tweede milennium

 

Levende filosofen:

 

Deepak Chopra (1947-heden)

Het boek "De zeven spirituele wetten van succes" heeft als motief de eenheid van alles in de wereld en is een van de beste zelfhulp boeken. Het boek transformeert het overheersende idee van succes "hoe wordt ik meester van het universum" in "hoe bereik ik eenheid met het universum".

De zeven wetten in het kort:

1. Karma (oorzaak en gevolg) en 2. Dharma (doel in het leven). Dit zijn bekende begrippen uit het Boeddhisme.

3. De wet van pure mogelijkheden. Dit is ons hogere pure zelf. Alle welvaart en creativiteit stroomt uit dit veld dat te bereiken is door meditatie en stilte, maar ook door ons het niet oordelen eigen te maken en open te staan voor de natuur.

4. De wet van het geven. Het is zo simpel als "hoe meer u geeft hoe meer u ontvangt". Als je geeft geef dan met vreugde. Als je gezegend wilt worden, zegen dan in stilte andere door ze allemaal positieve gedachte te sturen.

5. De wet van de minste moeite. Dit is ook bekend als het Vedische principe van beperkte inspanning ofwel "doe minder en bereik meer". Als ons handelen gemotiveerd wordt door liefde en niet door verlangens en ego, krijgen we extra energie die we kunnen gebruiken om te bereiken wat we maar willen. Maar als we macht over anderen willen hebben of hun goedkeuring willen krijgen kost dat veel energie. Zeg daarom tegen jezelf in moeilijke situaties "dit moment is zoals het moet zijn en oefen weerloosheid, we hoeven ons standpunt immers niet te verdedigen.

6. De wet van intensie en verlangen. Als de intentie eenmaal in de stille ontvankelijkheid aanwezig is, kunnen we rekenenop de oneindige organiserende krachten van het universum om die intentie zichtbaar te maken. We laten de details over aan de wereld.

7.De wet van onthechting. Misschien zijn we ergens heel erg op gericht, maar als we ons te veel hechten aan een bepaalde uitkomst, worden we onzeker omdat we bang zijn dat het niet zal gebeuren. Iemand die vanuit het hogere zelf leeft, heeft ook die verlangensen intenties maar zijn gevoel van zelf is niet afhankelijk van de uitkomst. Er is een deel dat nergens door kan worden beinvloed.

Citaat:

1. Het inzicht dat de relaties die we met anderen onderhouden het belangrijkste in het leven is zou een einde kunnen maken aan oorlog en geweld. Er is niets dat apart staat, er zijn alleen verbindingen. Door het "wij tegen zij"denken te beëindigen, kun je een einde maken aan oorlog. Er is alleen wij niet zij. Er is alleen ik, er is alleen wij.

2. Succes is een reis, niet een bestemming.

 

 

Klik hier voor meer boekbesprekingen

 

Alain de Botton (1969-heden)

Alain de Botton, Zurich, Zwitserland,

Dr. Love, de bijnaam van De Botton, brak in 1997 internationaal door met het boek 'How Proust Can Change Your Life'. Hierin neemt hij de beroemde romancyclus van Marcel Proust onder de loep. In het onlangs verschenen 'De troost van de filosofie' behandelt hij de tekortkomingen van mensen aan de hand van een zestal grote filosofen.

Filosofiese stelling: uit het feit dat allerlei misere steeds weer terug komt, kan worden afgeleid dat het veel waardevoller moet zijn om er goed mee te leren omgaan, dan om de utopie van het geluk na te jagen.

Citaat:

1. Maar iemand die het lijden beter afgaat, ziet de bittere logica van wat hij of zij meemaakt, en weet dat het lijden uiteindelijk altijd iets van emotionele intensiteit verliest, en zelfs een rest van wijsheid achterlaat.

 

Wyne Dyer (-heden)

Door de meer dan vijftig miljoen boeken die van zijn verkocht, zoals "niet morgen maar nu" en "lessen in levens kunst", heeft Wyne Dyer een grote invloed gehad op het heden daags denken. Dyer heeft zich door de grote denkers van de westerse en oosterse filosofie laten inspireren. Hij is in staat om op een voor iedereen aansprekende manier met gebruik van zijn filosofische kennis en die van de quantummechanica zijn ideeën te bewijzen.

Volgens Dyer leidt elke ervaring, hoe vervelend ook, ons naar iets met een hogere waarde. Als we later terug kijken zullen we zien dat ongelukken uiteindelijk gezien kunnen worden als zinvolle ervaringen.

Hij ziet de volgende basis vormen van verlichting:

- Verlichting door lijden. Ookwel het waarom ik pad genoemd. Er gebeurd iets, daarop volgt lijden en er wordt iets geleerd. Het nadeel van dit pad is dat we de mogelijkheid van "real magic" uitsluiten, en dat lijden onze enige leermeester is.

- Verlichting door resultaat. Hier gebruiken we doelen en ambities om het leven zin te geven, wat beter is dan verlichting door lijden. We missen echter nog steed een hoger bewustzijn dat iets magisch kan veroorzaken en moeten daardoor nog steed vechten en reageren.

- Verlichting door doel. Hierbij heeft alles in het leven een doel. Als we volgens ons ware doel gaan leven en daarmee in de pas lopen, gaan we op magische wijze ons doel creëren zonder een gevecht tegen het leven te leveren.

Verlichting door doelgerichtheid geldt ook voor ons liefdesleven. Volgens Dyer maken al onze relaties deel uit van een Goddelijke onvermijdelijkheid. Het heeft zo moeten zijn. Spirituele partners komen tot de ontdekking dat hun relatie te maken heeft met de ontwikkeling van hun ziel en kijken daarmee verder dan naar wat aan het oppervlak zichtbaar is. Zij kunnen elkaar zien als kado inplaats van als bezitting en proberen lief te zijn in plaats van gelijk te krijgen. We geven mensen zoveel ruimte en tijdals ze nodig hebben waardoor de relatie wordt hernieuwd. Omdat we nu weten dat elk mens een machtig mysterie is hoeven we ze niet te begrijpen, we eren het onbegrijpelijke.

Citaat:

1. Voel je waardeloos, of motiveer jezelf. Wat er ook moet gebeuren het is altijd jouw keuze.

2. Een conflict kan niet bestaan zonder jouw deelname.

3. Alles waar je tegen bent verzwakt je, alles waar je voor bent versterkt je.

4. Hoe mensen je behandelen is je karma, hoe je er op reageert is het jouwe.

5. Als de manier waarop je naar dingen kijkt verandert, verander je de dingen waar naar je kijkt.

6. Echte magie in relaties met anderen betekend de afwezigheid van een oordeel over de ander.

7. wanneer je een oordeel over een ander velt, defineer je niet die ander maar jezelf.

8. Ik geloof dat een waarheid een waarheid is tot het georganiseerd wordt, daarna wordt het een leugen. Christus was niet het Christelijk geloof aan het onderwijzen, hij leerde mensen genegenheid, liefde, compassie en vrede. Wat ik de mensen vertel is wees geen christen maar wees als Christus. zorg dat je geen Boeddhist bent maar bent als Boeddha.

 

 

Klik hier voor de volgende pagina: Filosofie citaten

 

Zoek je een volledig overzicht met een tijdlijn van de filosofie? Kijk dan op Wijsheden.com

 

 

of kies links boven een pagina naar keuze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............ |...............................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company