Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Bijna Dood Ervaringen

Afscheid nemen van de boze wereld en op een lotus blad gaan zitten in het paradijs is de droom van ieder die liefheeft.

meer Japanse wijsheid

 

Het eerste redelijk grootschalige onderzoek naar Bijna Dood Ervaringen (BDE) dat ik heb gelezen is uitgevoerd door Raymond A. Moody / George Gallup en beschreven in De tunnel en het licht. Na vraaggesprekken met meer dan duizend mensen met een BDE blijkt dat sommigen maar een of twee kenmerken van BDE hebben gehad. Anderen weer vijf of zes, slechts enkelen hadden alle tien op dat moment gedefinieerde elementen ervaren.

 

Element
Percentage
Uittreding uit het lichaam
26
Nauwkeurige visuele waarneming
23
Hoorbare geluiden of stemmen
17
Gevoelens van vrede, pijnloosheid
32
Lichtverschijnselen
14
Terugblik op het leven
32
In een andere wereld zijn
32
Andere wezens ontmoeten
23
Tunnel ervaring
9
Vooruit blik
6

 

 

 

 

 

 

 

De aanwezigheid van een of meer van deze kenmerken definieert BDE.

Hij schat dat 1 op de 8 mensen die weer bijgebracht zijn een BDE hebben ervaren. Volgens een peiling van George Gallup hebben in de Verenigde Staten acht miljoen mensen een BDE ervaren. Dat wil zeggen een op de twintig!

In het Boek van Betty J. Eadie Geleid door het licht is een heel mooi voorbeeld van een BDE beschreven.

Er zijn wetenschappers die de tunnel en het licht (slechts twee van de boven vermelde elementen) verklaren door een tekort aan zuurstof in de hersenen. Juist daarom was voor mij persoonlijk het onderzoek naar bijna dood ervaringen bij blinden door Kenneth Ring en Sharon Cooper een heel belangrijk bewijs voor het bestaan van een bewustzijn buiten het lichaam. In de beschreven gevallen was immer het fysiek gebruik van de ogen onmogelijk en kon alleen gebruik worden gemaakt van wat wij het geestes oog zouden kunnen noemen. Zie Blind ziende Bijna dood ervaringen van blinden.

Dat er ook andere meningen zijn omtrent BDE is te lezen in het volgen de stuk gepubliceerd op skepsis Susan Blackmore, Bijna-doodervaringen Deze zeer goed uitgewerkte wetenschappelijke benadering geeft aan hoe BDE verklaart kan worden door gebrek aan zuurstof etc. Dit verklaart mijns inziens niet hoe een blind geborenen toch kan zien. Ik zou zeggen lees beide en trek je eigen conclusie. Gedeeltelijk blijft het natuurlijk toch een kwestie van geloven.

De  na – effecten  van een Bijna  Dood  Ervaring.

Een  BDE  heeft vaak een blijvende invloed op de persoon die ze beleefd heeft. De  Australische  reincarnatie-onderzoekster  Cherie  Sutherland  bestudeerde de na-effecten van een BDE. Een aantal belangrijke zijn:

Het geloof in een leven na de dood
80 % gelooft nu in reincarnatie
Totaal geen angst meer voor de dood
Overgang van georganiseerde  religie naar een persoonlijke spirituele beleving
Belangrijke verhoging van een paranormale gevoeligheid
Een positievere kijk op zichzelf en de anderen
Een versterkt verlangen naar alleen-zijn
Een sterkere wilskracht
Verminderde interesse in materieel succes  en een grotere interesse in spirituele ontwikkeling
Verminderd gebruik  van alcohol ,  tabak  en medicijnen

 

 

 

 

 

 

 

De persoonlijkheidsverandering, die het gevolg is van deze ervaring, is vaak zo sterk dat van de personen welk een relatie hebben 70% in een scheiding belandt.

Zeer lezenswaardig is het populair wetenschappelijk geschreven boek "waar god woont" van Dr. melvin Morse. Zijn praktijk ervaring met de vele kinderen uit zijn praktijk die hij jaren blijft volgen, samen met de vele wetenschappelijke onderzoeken waaraan gerefereerd wordt, geeft een verdere verdieping van dit onderwerp.

De nederlandse cardioloog Pim van Lommel gaat in zijn boek "eindeloos bewustzijn" verder waar het onderzoek van Dr Melvin Morse stopt. Het door hem geleide onderzoek geeft een dieper inzicht omdat het anders is opgezet en mensen langer volgt na het hebben van een BDE inclusief de erbij horende controle groep. In zijn studie hebben 18% van de mensen welk bijgekomen zijn van een geregistreerde hartstilstand een herinnering aan een BDE. Mensen blijken vooral na twee jaar veel liefdevoller en met meer empathie en begrip voor anderen in het leven te staan als ze een BDE hebben meegemaakt. Dit gekoppeld aan een enorm verminderde voor de dood.

Voor wie dit de eerste kennismaking is met het leven na de dood, kan ik het boek "De hemel op aarde"van het medium Allison Dubois aan raden. lees meer hierover bij boekbesprekingen.

 

De grote meerderheid van alle Bijna Dood Ervaringen zijn absoluut prachtige ervaringen. De geest voelt de volmaakte liefde, vrijheid en gelukzaligheid. Afhankelijk van zijn opvoeding en geloof kan hij deze ervaren als Krisna, Jesus, Allah, God of Boeddha. Hierbij is altijd een groot gevoel van teleurstelling als de geest weer terug moet in het beperkte lichaam. Zeer zelden is er ook een slechte BDE ervaring mogelijk. Het mooie hierbij is dat deze ophoud wanneer de geest de bron van alle liefde (In mijn geval Jezus) aanroept. Er is dus altijd een nieuwe kans of mogelijkheid voor een mooie ervaring al dan niet in een nieuw leven!

Gerelateerd aan het onderwerp de dood zijn vele wijze woorden geschreven. Als je geinteresseerd bent kijk dan op Wijsheden over de dood.

Klik hier voor het verhaal met de beschrijving van de BDE zoals deze beleefd is door Joke: BDE Getuigenis 1

Of kies voor de ervaring van Johan zoals beschreven op www.wijsheden.com BDE Verhaal Johan.

 

 

Bijna Dood Ervaringen -- Dood -- Reincarnatie

 

Klik hier voor een pagina over: Reincarnatie,

 

of kies links boven een pagina naar keuze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............ | ................................| .......................................| Contact Me |.................................... |2006 EE Company