Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Wijsheden Gandhi 2 Wijsheden Ghandi 2

 

"Iemand kan je alleen je zelfrespect afnemen als je het hem geeft."

Mahatma Gandhi

 

 

Ik geloof in de absolute eenheid van God en daarom ook van de mensheid. Hoezo hebben we meerdere lichamen? We hebben maar een ziel.

De wind van Gods genade waait onophoudelijk. Luie matrozen op de zee van het leven maken er geen gebruik van. Maar de actieven en de sterken houden de zeilen van hun geest altijd gespreid om de gunstige wind op te vangen om op die manier hun bestemming snel te bereiken.

Je dient langzaam te zijn in het vormen van oordelen, maar als ze eenmaal gevormd zijn, moeten ze tegen alle tegenstand verdedigd worden.

Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je. Mahatma Gandhi

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht

Die smaak vindt in het lezen van goede boeken is bij machte om eenzaamheid te dragen, om het even waar en met groot gemak.

Geweldloosheid is de uiterste graad van deemoed.

Als de wereld de Christus van de Christenen ontmoeten zullen ze worden gered. Jammer genoeg hebben ze de Christenen van de Christus ontmoet en ze hebben Hem afgewezen.

Alleen Christenen begrijpen niet dat Christus geweldloos was.

Geweldloosheid is het eerste artikel van mijn geloof. Het is ook het laatste artikel van mijn levensmotto

Als we luisterende oren hadden, had God in onze eigen taal tot ons gesproken, wat voor taal dat ook was.

Geluk is er als dat wat je denkt, wat je zegt en wat je doet met elkaar in harmonie is.

Het is onwijs al te zeker te zijn van je eigen wijsheid. Het is gezond er aan te denken dat zelfs de sterkste mensen kunnen verzwakken en zelfs de wijste mensen kunnen dwalen.

Wat voor verschil maakt het voor de doden, de wezen en de daklozen, of de krankzinnige verwoesting als totalitarisme omschreven wordt of met prachtige begrippen als vrijheid en democratie?

Satyagraha: Er zijn drie elementen, waarheid, weigering om onrecht te begaan en bereidheid om zich op te offeren. Wie dit pad volgt is onverslaanbaar en geen slachtoffer maar een winnaar.

Een ons praktijk is meer waard dan tonnen prediking

Woede en intolerantie zijn de vijand van goed begrip.

Voor de troon van God zal de mens niet beoordeeld worden op zijn daden maar op zijn intenties. Want God leest alleen ons hart.

Glorie ligt in de poging om een doel te bereiken, niet in het bereiken ervan. (of)

Voldoening ligt in de inspanning, niet in de verworvenheid. Volledige inspanning is volledige zege.

Goedheid, zelfopoffering en vrijgevigheid zijn niet de exclusieve rechten van enig ras of geloof.

Zelfs als je een minderheid van 1 bent, de waarheid blijft de waarheid.

Constante ontwikkeling is de wet van het leven. Een mens die in een poging om consistent te zijn probeert zijn dogma's te behouden drijft zichzelf in een onjuiste positie.

Men kan het niveau van beschaving van een land meten aan de manier waarop dat land met zijn dieren omgaat.

Ik ben bereid om te sterven, maar er is geen doel waarvoor ik zou doden.

Alles door Mahatma Gandhi!!

 

 

Klik hier voor de volgende pagina: Sai Baba Wijsheden

 

Wil na het lezen van deze mooie wijsheden ook eens wat langere citaten van Gandhi lezen?

Dan verwijs ik je graag naar mijn andere site: Gandhi Citaten

 

of kies links boven een pagina naar keuze.

............ | ................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company