Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

 

Wijsheden over de Dood

 

 

 

Vreugde en verdriet wisselen elkaar door de eeuwen heen af,

 

zolang het wiel van geboorte en dood draait.

Boeddha

 

Ik ben er geheel van overtuigd dat de ziel onvergankelijk is

en dat haar werking voortduurt van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Zoals de zon die voor onze aardse ogen 's avonds schijnt onder te gaan,

maar in werkelijkheid nooit ondergaat en onafgebroken voortgaat zijn licht te verspreiden.

Johan Wolfgang von Goethe (herh. page1)

 

Het leven is eeuwigdurend;

en de liefde is eeuwigdurend;

en de dood is slechts een horizon;

en een horizon is niets behalve de begrenzing van onze waarneming.

Rossiter W. Raymond 1840-1918

 

Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons.

De schaduw van wat was, werpt zich voor ons, wat dood is bestaat nog en gaat voor ons uit. Henry Bataille

 

Zij die wij liefhebben en dan van ons zijn heengegaan,

Zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn. )

 

De dood van ieder persoon dient altijd de agenda van ieder andere persoon die zich ervan bewust is. Dat is de reden waarom ze zich ervan bewust zijn. Om deze reden is geen enkele dood (en geen enkel leven) ooit verspild. Niemand gaat ooit tevergeefs dood. God/Neal Donald Walsch

 

 

Er is alle reden te geloven dat er een bepaald punt in de geest bestaat van waaruit het leven en de dood, het werkelijke en het denkbeeldige, het verleden en de toekomst, het mededeelbare en het niet mededeelbare, hoog en laag niet meer als tegenstellingen gezien worden. Andre Breton  (1896-1966)

 

De dood bestaat niet. God/Neal Donald Walsch

 

Liefde is een kwaal, liefdeloosheid is de dood. Marie von Ebner-Eschenbach  (1830-1916)

 

In de dood zul je worden begroet door al je geliefden, zij die voor jou zijn doodgegaan en zij die na jou zullen doodgaan. God/Neal Donald Walsch


Die vreest de dood, verliest zelf het leven dat hij heeft. Marcus Cato

 

De dood verrast de wijze niet,

hij is altijd gereed voor het vertrek. Jean de la Fontaine (1621-1695)

 

De dood grenst aan onze geboorte en onze wieg staat in het graf. Joseph Hall

 

De dood is een uitdaging die ons vertelt geen tijd te verspillen.

Die ons vertelt nu meteen te zeggen dat we van elkaar houden. Leo F Buscaglia.

 

Een mens ter dood brengen, dat is zijn kans op volmaking te niet doen. Albert Camus (1913-1960)

 

Wat jullie "de dood" noemen is prachtig.

Rouw daarom niet als iemand is dood gegaan,

en benader evenmin je eigen dood met droefheid of een naar voorgevoel.

Verwelkom de dood zoals je het leven hebt verwelkomd,

want de dood is het leven in een andere vorm. God/Neal Donald Walsch

 

Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering. L.H.

 

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.

 

Het afnemen van alle krachten bij het toenemen van de ouderdom is stellig zeer droevig, maar het is noodzakelijk, daar anders de dood te zwaar zou vallen. Schopenhauer

 

Zoals een man zijn versleten kleren weggooit, en andere, nieuwe kleren aantrekt.

Zo legt de ziel binnen het lichaam dat lichaam af en betrekt een nieuw lichaam.

Mogen uw ogen terugkeren naar de zon, en uw adem naar de wind, uw water naar de oceaan en uw as naar de aarde waar het vandaan is gekomen.

Slotgebed van de Hindoeïstische uitvaart.

 

Hoe wij tegen de dood aankijken bepaalt hoe wij in het leven staan. Dag Hammerskjöld

 

Daarom zou men serieus de mogelijkheid moeten overwegen dat de dood, net als de geboorte, slechts een overgang kan zijn naar een andere staat van bewustzijn. Tijdens ons leven functioneert het lichaam als interface en heeft het een faciliterende functie om sommige aspecten van ons verruimde bewustzijn te onvangen, waarbij (junk-) DNA en DMT mogelijk beide een rol spelen.

Pim van Lommel in "eindeloos bewustzijn"

 

Ween niet. De dood is niets, ik ben slechts aan de andere kant.

Ik ben mezelf, jij bent jezelf. Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.

Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.

Spreek tegen me zoals weleer, op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.

Lach om wat ons samen heeft doen lachen. Denk aan mij, bid met mij.

Spreek mijn naam uit thuis, zoals je het altijd hebt gedaan.

Zonder hem te benadrukken, zonder zweem van droefheid.

Het leven is wat het altijd geweest is. De draad is niet gebroken!

Waarom zou ik uit je gedachten zijn?

Nee, ik ben niet ver, maar juist aan de andere kant van de weg.

Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid terugvinden.

Dus, droog je tranen en ween niet, als je van mij houdt. Augustinus

 

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed, als je iemand die je liefhebt verliezen moet.

De lege plek, het doet zo pijn, maar in gedachte zal je altijd bij ons zijn.

 

Wat is de dood, als hij roemrijk is?

Het is een zonsondergang. Lord Gearge Byron (1788-1824)

 

Als je het einde van je leven nadert en je vergeet een beetje dan voelt dat stom.

Want iedereen weet, je bent zeker niet dom.

Misschien maak je je hersens leeg voor een volgend leven.

en ben je alles aan de centrale cel terug aan het geven.

Dan kun je je Karma van dit leven alvast uit gaan werken,

Zodat je deze in het volgende stadium verder kunt versterken. E. K

 

Wanner je sterft, zal het niet zijn omdat je ziek bent,

maar omdat je leefde. Seneca

 

Het was alsof zij afscheid namen, maar liefde is oneindig groot.

Ze bleven en ze blijven samen, liefde is sterker dan de dood. Toon Hermans

 

Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet.

Maar één het afstand doen en scheiden.

En niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. H. Vasalis

 

Het leven dat de natuur ons geeft is kort,

Maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig. Cicero

 

 

Bijna Dood Ervaringen -- Dood -- Reincarnatie

 

Klik hier voor de volgende pagina: Wijsheden uit de wetenschap

 

 

of kies links boven een pagina naar keuze.

 

Dood het leven gaat door

Het leven gaat door!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............ | ................................|.......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company