Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Wijsheden Algemeen 3

Wat heerlijk dat niemand ook maar een moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld. . . . Anne Frank 1929-45

 

 

Het is makkelijker om voor je principes te vechten,

dan om naar je principes te leven. . . . . Alfred Adler

 

De mens past zich aan.

Vanwege dat inzicht ben ik optimistisch over de toekomst.

Het zit in onze aard om onder alle omstandigheden hoop aan de horizon te zien. Alan Greenspan

 

Alle vreugde in de wereld, komt voort uit de wens dat anderen gelukkig mogen zijn.

Al het lijden in de wereld komt voort uit de wens dat ik zelf gelukkig mag zijn. Shantideva. Lees meer over haar !

 

Het mooiste dat we kunnen ervaren is mysterie.

Albert Einstein

 

Een goede daad verrichten is makkelijk,

de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen niet.

Aristoteles 384 v.C. - 322 v.C

 

De omstandigheden bepalen niet wie iemand is,

maar laten zien wie iemand is.

James Allen

Domheden van anderen werken vaak verheffend op het eigen gemoed. Wilhelm Bush

 

Je bent geboren met de zeggingskracht van het universum op het puntje van je tong.

Mildred Hinckley

 

Activiteit en rust zijn twee vitale aspecten van het leven.

Balans vinden tussen die twee is een kunst op zich.

Weten wanneer te rusten en wanneer actief te zijn en in welke mate is wijsheid.

Het ene in het andere kunnen vinden, activiteit in rust en rust in activiteit, is ultieme vrijheid. Sri Sri Ravi Shankar

 

Onze ogen geloven zichzelf, onze oren geloven een ander, onze intuitie gelooft de waarheid van geest. (naar Duits gezegde)

 

De ware stilte is niet zonder geluiden,

maar zonder gedachten.

Paul van der Bergh

 

Leer deze les:

niet door uw tranen maakt gij uw doden gelukkig, maar door vriendelijk liefderijke en bemoedigende gedachten. Ehmed / Mulder Schalenkamp

 

Na drie jaar kan zelfs een ramp haar nut hebben.

Japanse wijsheid

 

Als je onderweg vriendschap en Poëzie wilt vinden,

neem ze dan met je mee.

Georges Duhamel

 

Nada te turbe (laat niets je in verwarring brengen). Titus Brandsma

 

Eddie Rickenbacker dobberde, nadat hij in de tweede wereldoorlog schipbreuk had geleden, 21 dagen rond op een reddingsvlot. Wat ik geleerd heb zei hij daarna, is dat wanneer je vers water en voedsel kunt krijgen nooit meer moet klagen.

 

Het gaat leiders er niet om zichzelf te bewijzen, maar om zichzelf uit te drukken. Warren Bennis

 

Zonder moeite geen vreugde. Wie bloemen plant moet veel water dragen. Frida Schanz

 

Je hebt meer spijt in je leven van wat je niet gedaan hebt dan van wat je wel gedaan hebt. Willy Breedeveld

 

Een baan die je ongelukkig maakt moet je opgeven.

 

Leef zo, dat je kunt wensen dat het leven eeuwig terugkeert. Nietzsche (1844-1900) 

 

Goed is wat de kudde samenhoudt.

Slecht wat haar ontbindt. Nietzsche

 

Van blijvende waarde is een mens die deelt en heelt, verheugt en verwarmt, een mens die lief heeft. Hans Bouma

 

Je bent niet in het leven om vrienden te maken, je bent in het leven om een vriend te zijn. Paul Fentener van Vlissingen

 

In goede gesprekken richten partijen zich niet tot elkaars woorden maar tot elkaars bedoelingen. Ralph Waldo Emerson

 

Wie twijfelt aan zijn eigen eerlijkheid, begint eerlijk te worden. Ive Silloc (vlaams aforist)

 

Blijde mensen zijn altijd mooi. Ernest Keijzers

 

Stel alleen uit tot morgen de dingen die je op je sterfbed onafgewerkt kunt veroorloven. Pablo Picasso

 

Ik heb ontdekt dat je je kinderen het beste raad kunt geven door uit te vissen wat ze zélf willen, en ze dat vervolgens te adviseren. Harry S. Truman

 

Door anderen te helpen, helpen we ons zelf,

want al het goede dat we uitdelen, voltooit de cirkel en keert naar ons terug. Flora Edwards

 

Je kunt alles krijgen wat je wilt,

als je maar genoeg mensen helpt om te krijgen wat zij willen. Zig Ziglar

 

Het enige waar je in het leven zeker van bent,

is de liefde die je te geven hebt. Isabel Allende

 

Alles heeft te maken met al het andere. Leonardo da Vinci

 

Het bewustzijn is een theater met één zitplaats,

en wat in het theater van een ander wordt opgevoerd,

weten we alleen uit de tweede hand. Douwe Draaisma

 

Mensen zeggen op zoek te zijn naar de zin van hun bestaan.

In werkelijheid is 'de zin' niet iets wat je vindt maar wat je creëert. David Phillips

 

Balans 3.

Men kan te vrij opvoeden en geen zekerheden bieden.

Maar ook te hard opvoeden en geen zelfonplooing geven. Ernest Keijzers 2010

 

Het grote boek, dat altijd open is en waarvoor we de moeite zouden moeten nemen om het te lezen,

is die van de natuur. Antoni Gaudí

 

Wie het minst verlangt, staat het dichtst bij de goden. Socrates

 

Klik hier voor de volgende pagina: Wijsheden algemeen 4,

 

of kies links boven een pagina naar keuze.

eeuwige lente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............ | ................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company