Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Wijsheden Algemeen 4 = Wijsheid 4 U

Als Christus zegt: 'Vergeef uw vijanden' zegt Hij dat niet ter wille van de vijand,

maar ter wille van onszelf, omdat liefde schoner is dan haat.

Oscar Wilde

 

 

Heb vertrouwen in kleine dingen, want daarin ligt je kracht. Moeder Teresa 1910 - 1997

Waarheid die verteld wordt met een slechte bedoeling, is erger dan alle mogelijke leugens. William BLake

 

Leven verwekt leven. Energie geeft energie.

Alleen door zichzelf uit te geven, wordt men rijk. Sarah Bernhardt 1884-1923

 

Een Neger, Eskimo, Blanke en een Chinees, ze zijn allemaal mens.

Een mens, plant, vogel en een vis, zijn allemaal levende wezens.

Alles komt en gaat uit de zelfde materie, de zelfde energie ofwel het zelfde al, de zelfde God. Ernest Keijzers 2007

 

De omstandigheden bepalen niet wie iemand is, maar laten zien wie iemand is. James Allen

 

Geen enkele sneeuwvlok valt ooit op de verkeerde plaats. Zen wijsheid

 

Ik lag in een zoete slaap lang uitgestrekt, toen met een schok jouw snarenspel mij heeft gewekt.

Waar het mensenhart mij groet met zoveel vuur, 't zij bij nacht of dag, gezegend zij dat uur. Theodor Storm

 

Menigeen houdt zich voor fijnbesnaard, daar hij licht ontstemd is. Sirius

 

Je bent geboren met de zeggingskracht van het universum op het puntje van je tong. Mildred Hinckley

 

Wetten:

Als er iets fout kan gaan, dan zal het ook fout gaan.

Wet van Murphy

Als je je handen vol hebt, krijg je jeuk aan je handen.

Wet van Peterson

Als je oprechte liefde geeft, kun je niets fout doen.

Wet van Ernest

 

 

Uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren,

maar het zwijgen van onze vrienden. M.L.King

 

De ware stilte is niet zonder geluiden, maar zonder gedachten. Paul van der Bergh

 

Geluk is de kunst een boeket te maken van de bloemen waar je bij kunt.

 

Na drie jaar kan zelfs een ramp haar nut hebben. Japanse wijsheid

 

Stel je in op de vrolijkheid, die duizend kwaden weert en het leven verlengt. William Shakespeare

 

Als je onderweg vriendschap en Poëzie wilt vinden, neem ze dan met je mee. Georges Duhamel

 

Ik weet niet wie mijn grootvader was,

het interesseert me veel meer wat mijn kleinzoon zal zijn. Abraham Lincoln

 

Domheden van anderen werken vaak verheffend op het eigen gemoed. Wilhelm Bush

 

Wat een vrouw kan in negen maanden, kunnen negen vrouwen niet in een maand. Onbekend

 

When the going gets Tough, the tough get creative. Char

De Toekomst is een ondankbaar schepsel dat juist diegene kwelt die zich om haar bekommeren en zich zorgen om haar maken. Johann Nestroy

 

Wat ik zo mooi vind, is dat degene die de fout buiten zichzelf zoekt, nooit tevreden is,
terwijl degene die de fout meteen bij zichzelf zoekt en zegt: 'Wat ben ik stom geweest', door zijn ervaring rijker wordt en blijmoedig is. Onbekend

 

Sommige mensen zien niet dat we allemaal hetzelfde zijn,

ze zien onze ziel niet. Bruce Lee

 

De ergste vorm van ongelijkheid is proberen ongelijke dingen gelijk te maken. Aristoteles Grieks filosoof: (384 v. Chr. - 322 v. Chr.)

 

Verwondering is het begin van alle wijsheid. Aristoteles

 

Een van de grootste ziektes is een niemand voor iedereen zijn. Wees iemand Moeder Teresa

 

Zodra je een pro-vredesdemonstratie organiseert ben ik er. Moeder Teresa , nadat ze geweigerd had aan een anti-oorlogsdemonstratie deel te nemen:

 

Hoop is het beste antidepressivum. Moeder Teresa

 

Succes is een nevenverschijnsel dat nooit tot doel mag worden. Gustave Flaubert 1821-1880

 

Ik zet in vol vertrouwen de eerste stap. Je hoeft de hele weg niet te zien. Zet gewoon de eerste stap. Dr Martin Luther King Jr.

 

Het enige ding dat ik met zekerheid kan zeggen, is dat de hel neerkomt op afscheiding van God. We zijn afgescheiden van zijn licht, van zijn gezelschap. Dat moet een helse ervaring zijn, alsof het letterlijk om vuur gaat, dat laatste daar predik ik niet over omdat ik er niet zeker van ben. Billy Graham

 

We zijn de vijand tegengekomen, en zij zijn wij. Walt Kelly

 

Wat de mens kan bedenken en geloven, dat kan bereikt worden. Napoleon Hill 1883 -1970.

 

Je bent altijd groter dan je probleem. Een auto heeft pech, jij toch niet? Peter Faber

 

Voor geweld moet je leren haten. Voor geweldloosheid moet je leren liefhebben.

 

PE:

Wijsheid is het gevoel veel te weten, terwijl je weet dat dat geen wijsheid is. A.Stolk

 

Tussen te weinig en te veel zit een moment van geluk. Hans Breedeveld

 

'Don’t ask, what the world needs, rather ask what makes you come alive; then go and do it! Because what the world needs are people who have come alive'. Howard Thurmon

 

Verwachtingen zijn het zaad van teleurstellingen. R. Knijnenburg

 

Slechtheid is nooit eigen aan een persoon, alleen een daad kan dat zijn! Alex Mero

 

De essentie van onze vrije wil, is onze unieke plaats ontdekken binnen de universele orde! Alex Mero (boek "De legende")

 

De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen. Nelson Mandela

 

Het zoeken naar geluk is wellicht een van de grootste oorzaken van ongeluk.

Veel mensen denken nog steeds het geluk buiten zichzelf te kunnen vinden,

maar het zit al in ons. Anselm Grun

 

Geluk is de gene willen zijn die je bent. Anselm Grun

 

De mens die goed heeft begrepen dat alles volgt uit de noodzakelijkheid van de goddelijke natuur en gebeurt overeenkomstig de eeuwige wetten en regels van de natuur, zal in de waarheid niets ontdekken wat haat hoon of verachting verdient, noch zal hij met iemand medelijden hebben, maar, voor zover de menselijke deugd daartoe in staat is, zal hij trachten naar vermogen goed te doen en verheugd te zijn. Spinoza

 

Gelukkig de mens die de samenhang met alles wat leeft, aanvoelt en aldus het leven en de mensen liefheeft. Albert Schweitzer (1875 - 1965) Frankrijk

 

Niets is slecht tenzij gedachten het slecht maken.

William Shakespeare

 

Je hangt als je blijft vasthouden aan je strafblad of de klappen die je hebt gehad.

Leven is met de middelen die je hebt in actie komen.

Ook als ze laat in de middag nog langskomen mogen ze nog meedoen. Peter Faber over film "Hangen of leven"

 

De hoofdoorzaak van een depressie is niet het gebrek aan materiële middelen,

maar een gemis van genegenheid van anderen.

 

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan. E. Laurillard

 

Je moet niet nadenken maar voordenken. EK

 

 

Klik hier voor de volgende pagina: Boeddha Wijsheden,

 

of kies links boven een pagina naar keuze.

Eenvoud nicole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............ |................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company