Gezegden Wijsheden Spreuken Esoterie Geloof door Ernest Keijzers

Wijsheden Dalai Lama

Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, denk dan zeer goed na.

Is er een oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden.

Is er geen oplossing, dan heeft het geen nut u op te winden. De Dalai Lama

 

Waar het verstand ophoudt, begint de woede.

Daarom is de woede een teken van zwakte. De Dalai Lama

 

Tempels zijn niet nodig, ingewikkelde filosofieën zijn niet nodig.

Onze eigen hersenen, ons eigen hart is onze tempel.

Mijn filosofie is vriendelijkheid

 

Wanneer je verliest, verlies dan niet de les.
Beoordeel je succes door in te zien wat je op moest geven om het te krijgen.

Volg de RRV "Respecteer je zelf, Respecteer anderen en neem Verantwoordelijkheid voor al je acties."

Breng iedere dag enige tijd alleen door.

Bedenk dat niet datgene krijgen wat je wil, soms een wonderlijk teken van geluk is. Herinner dat stilte soms het beste antwoord is.

De Dalai Lama (vertaald uit originele Engelse tekst door E. Keijzers)

 

Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg! De Dalai Lama

 

Een mens kan in zijn eentje niet overleven, hij heeft de nabijheid van anderen nodig.

 

We moeten slechte daden afwijzen.

Maar dat betekent niet dat we de dader als mens moeten afwijzen.

Met een volgende daad kan de ander zich als een vriend tonen.

 

In tijden van grote tegenslag bestaat het grootste vermogen om goed te doen, zowel voor jezelf als voor anderen. 14e De Dalai Lama geb 1934.

 

Wat iemands geloof of religie ook is en of iemand nu in reïncarnatie gelooft of niet, er is niemand die niet aardigheid en medeleven waardeert. Mensen willen van nature blijheid en niet lijden. Vanuit dit gevoel probeert iedereen dus blijheid te verwerven en het lijden kwijt te raken, iets waarop iedereen recht heeft. Op deze manier is iedereen gelijk, of je nu rijk of arm bent, een opleiding hebt genoten of niet, oosters of westers bent, gelovig of niet, en of je nu binnen deze geloven Boeddhist, Christen, Jood, Moslim of van een ander geloof bent. In de basis vanuit het gezichtspunt van menselijke waarden zijn we allemaal gelijk. In het Boeddhisme hebben we de relatieve waarheid en de absolute waarheid. Vanuit het gezichtspunt van de absolute waarheid, is alles wat we voelen en ervaren in ons dagelijkse leven een illusie. Van al de verschillende soorten illusie is het gevoel van discriminatie tussen onszelf en anderen de ergste vorm, daar het niets dan een gevoel van onbehaaglijkheid aan beide zijde te weeg brengt. Als we mediteren over de ultieme waarheid en deze kunnen realiseren, zal dit onze onzuivere gedachten wegnemen en aldus het gevoel van discriminatie wegnemen. Dit zal ons helpen om ware liefde voor elkaar te voelen. Het zoeken naar de ultieme waarheid is daarom van vitaal belang. Ik ben er daarom van overtuigd dat we met zijn allen een nieuwe spiritualiteit moeten vinden. Dit nieuwe concept dient daarna op zodanige wijze in de verschillende religies verwerkt te worden dat alle mensen van goede wil zich er in kunnen vinden. We moeten dit concept met de hulp van de wetenschap promoten. Het zal ons leiden naar waar we naar zoeken.

De Dalai Lama (vertaald uit originele Engelse tekst door E. Keijzers)

 

Mijn geloof is simpel. Mijn geloof is goedheid.

 

De voornaamste eigenschap van geluk is vrede. Innerlijke vrede.

 

Het is belangrijk onszelf niet toe te staan ontmoedigd te raken door de omvang van andermans lijden. Het leed van miljoenen is geen reden tot medelijden. Het is liever een reden tot compassie.

 

Als we echt gelukkig willen zijn, is er geen andere weg te nemen dan de weg van deugdzaamheid. Dit is de manier waarop geluk wordt bereikt.

 

De vijand kan ons waarlijk leren de deugden compassie en tolerantie in de praktijk te brengen.

 

Compassie en liefde zijn niet slechts luxe.

Ze zijn essentieel voor de voortdurende overleving van onze soort.

 

Geduld is de eigenschap die ons in staat stelt te voorkomen dat negatieve gedachten en emoties de macht over ons krijgen. Het beschermt onze gemoedrust in het bijzijn van tegenslag.

 

Niet goed je eigen waarde kunnen herkennen is altijd schadelijk en kan leiden tot een toestand van mentale, emotionele en spirituele verlamming.

 

Een gul hart en heilzame handelingen leiden tot een grotere vrede.

 

Geluk is niet iets kant en klaar's. Het ontstaat vanuit je eigen daden.

 

Vrede in de zin van afwezigheid van oorlog, is van weinig belang voor iemand die sterft van honger en kou. Het zal de pijn van de marteling niet wegnemen.

Vrede kan alleen voortduren als de mensenrechten worden gerespecteerd, waar mensen te eten krijgen en waar individuen en naties vrij zijn.

 

Zonder innerlijke vrede is wereldvrede onmogelijk.

 

Bij wereldwijde zaken zoals de conservatie van de aarde, en zelfs bij alle problemen, is de menselijke geest de belangrijkste factor. Hoewel dit alles de capaciteit van een individu lijkt te overstijgen, moeten het begin van het probleem en het antwoord van binnen gezocht worden. Om de externe situatie te veranderen, moeten we ons innerlijk veranderen. Als we een prachtige tuin wensen moeten we eerst een blauwdruk hebben, een visie. Dan kan het idee toegepast worden en de externe tuin aangelegd worden.

 

Wie creëert Karma?

Wij zelf door wat we denken, zeggen, doen en weglaten, creëren karma.

 

De grootste innerlijke rust komt voort uit het ontwikkelen van liefde en compassie.

 

Goede menselijke eigenschappen, eerlijkheid oprechtheid en een goed hart, zijn niet te koop en kunnen evenmin gemaakt worden door machines, maar uitsluitend door de geest. Dit kunnen we het inwendige licht noemen of de zegen van God, of menselijkheid. Het is de essentie van ons mens zijn.

 

Ook al kan een vogel vliegen, hij moet weer landen op aarde.

 

Ik heb soms te maken gehad men onmogelijke verantwoordelijkheden en heel veel problemen. Maar over het algemeen ben ik opgewekt en heb ik niet veel zorgen. Ik doe mijn best, dat wil zeggen, ik streef naar gematigdheid en het is niet erg als het niet lukt.

 

Als je toegeeft aan je gevoelens van haat en wrok veroorzaak je daarmee voor jezelf en voor andere alleen maar ellende, in dit leven en in de levens die je nog voor de boeg hebt.

 

Als de geest wordt overheerst door haat kan het beste onderdeel van de hersenen, waarmee we onderscheid maken tussen goed en kwaad, niet goed meer functioneren.

 

Met geld of macht kun je niet alle problemen oplossen.

Het probleem in het menselijk hart moet eerst worden opgelost.

 

We moeten ons gezichtsveld verbreden en ontdekken wat mensen in het noorden, oosten ,zuiden en westen met elkaar gemeen hebben.

Conflicten ontstaan op basis van verschillen.

 

In mijn jeugd had ik een godsdienstig assistent die altijd tegen me zei dat het heel goed is voor de gezondheid als je met volledige overgave kunt lachen.

 

Ten eerst ben ik als Boeddhistische monnik tegen geweld.

Ten tweede ben ik een fervent aanhanger van Ghandi's leer van het passieve verzet.

En ten derde is geweld in werkelijkheid niet ons sterkste punt.

 

Geluk wordt mogelijk wanneer zelfs wat wij als lijden beschouwen,

ons niet ongelukkig maakt.

 

Ons belangrijkste levensdoel is om anderen te helpen.

 

In welke situatie wij ons ook bevinden,

het is altijd mogelijk deze met een positieve houding te benaderen.

 

Je geeft niets aan de armen, je deelt iets met hen.

 

Alles door De (14e) Dalai Lama!!

 

Lees ook de toespraak welk de Dalai Lama gaf tijdens zijn laatste bezoek aan Nederland.

 

Klik hier voor de volgende pagina: Chinese Wijsheden

 

Voor snel inzicht in het Boedhisme, de basis filosofie van de Dalai Lama, lees Goede vraag goed antwoord op mijn andere site. Dit boekje met snelle link verwijzingen naar ieder hoofdstuk, geeft op eenvoudige wijze, snel antwoord op vele vragen betreffende het Boeddhisme.

 

 

of kies links boven een pagina naar keuze.

............ | ................................| .......................................| Contact Me |.................................... | ©2006 EE Company