Trouwen Texel 1811 en 1812

Ongeveer 4 % van de huwelijksakten uit de periode 1813-1912 zijn te vinden op mijn Engelstalige site. Tegenwoordig zijn de Texelse huwelijken gelukkig ook opgenomen in Genlias.

Hendrik Jansz Dito, jm, zeeman, Oudeschild, * 5-2-1788, 23 jr, zn v Jan Dito en Marritje Hoogendijk, Oudeschild
x 3-7-1811 met
Cornelisje Pieters, jd, Den Burg, * 28-1-1787, 24 jr, dr v Pieter Andrissen en wijlen Antje Will. Smit, Den Burg.
Getuigen: de drie bovengenoemde ouders; Willem Pieters, broer v d bruid.

Pieter Platvoet, jm, zeeman, Oudeschild, * 6-11-1785, 26 jr., zn v Klaas Platvoet, zeeman en wijlen Dieuwertje Edes de Wit, Oudeschild
x 8-8-1811 met
Aafje Zuidewind, jd, Oudeschild, * 20-6-1790, dr v Dirk Zuidewind en Antje Gosen Flens, Oudeschild.
Getuigen: Teunis Hendriks de Wijn, zeeman, 42 jr, Oudeschild, Hendrik Kolder, 47 jr, Oudeschild.

Teunis Schaatsenberg, wedn v Jansje Raavens, Den Burg, * 15-11-1783, 28 jr, zn v Rutt. Schaatsenberg, sjouwerman en Martje Wijngard, Den Burg
x 8-8-1811 met
Maartje Buijs, jd, Oudeschild, * 12-5-1793, 18 jr, dr v Pieter Buijs, zeeman en Bregje Aris de Waard, Oudeschild.
Getuigen: Frederik Rotter, 36 jr, arbeidsman, Den Burg, Dirk Zuijdewind, zeeman, 66 jr, Oudeschild.

Jacobus Engelen van Schaik, griffier bij het vredesgeregt in het canton Wijk bij Duurstede, arrondissement Amersfoort, departement voorsz., te Wijk bij Duurstede woonachtig, * aldaar 7-12-1783, 27 jr, zn v Leendert van Schaik, keizerlijk notaris in het canton Wijk bij Duurstede [enz.] en Maria Catharina Schilge
x 8-8-1811 met
Paulina Romans, jd, Den Burg, * 29-9-1786, dr v Willem Romans, griffier bij het vredegeregt in het canton Texel [enz.], Den Burg en wijlen Beatrix Hondius.
Getuigen: de vader van de bruid, J. Juchem, 33 jr, gereformeerd predikant Den Burg, H.M. Ahle, 41 jr, Den Burg, chirurg bij de marine, Abraham Kikkert, 29 jr, secretaris van het dijkcollege op Texel, Den Burg, Gerrit List, geauthoriseerde van de vader van de bruidegom, 24 jr.

Jan Bruijn, broodbakker, * 28-8-1774, 36 jr, Den Burg, wedn v Martje Willems Bakker, zn v wijlen Jan Bruijn, geweest zijnde broodbakker en wijlen Annatje Grauw, Den Hoorn
x 10-10-1811 met
Aagje Jans Drijver, * 13-12-1776, 32 jr, dr v wijlen Jan Drijver en wijlen Cornelisje Jans, Den Hoorn.
Getuigen: broers van de bruidegom en bruid, nl. Klaas Jans Bruijn, 38 jr, en Jacob Jans Bruijn, 32 jr, broodbakkers, Den Hoorn; Pieter Jans Drijver, schipper, 49 jr, en Sieuwert Jans Drijver, lootsman, 39 jr.

Maarten Jacobs Keijser, jm, boer, Den Burg, zn v Jacob Dirks Keijser en Maartje Maartens Groot
x 26-12-1811 met
Trijntje Pieters Oom [zij wordt ook Vrouwtje genoemd in deze akte], jd, dr v wijlen Pieter Willems Oom en Antje Dirks Mantje. Haar stiefvader is Cornelis Bas, boer.
Getuigen: Geert Helenius, oom van de bruidegom, 57 jr, Den Burg, Jacob Jacobs Zuijdewind, 35 jr, boer, Den Burg.

Arien Koorn, boer, zn v wijlen Hendrik Koorn en wijlen Dieuwertje Pieters Zijm, gewoond hebbende onder Hogeberg
x 26-12-1811 met
Trijntje Pieters Jager, dr v wijlen Jan Maartens Jager en wijlen Barber IJsbrands Slot, Oosterend.
Getuigen: Pieter Koorn, 24, boer, broer v d bruidegom, Den Burg, Willem Trap, schapenhoeder, 50 jr, Den Burg, Cornelis Betlehem, zeeman, 34 jr, neef v d bruid, Oosterend, Antonie de Vries, timmerman, 37 jr, Oosterend.

Jacob Jacobs Zuijdewind, circa 36 jr, boer, Den Burg, wedn v Vrouwtje Jacobs List, zn v wijlen Jacob Zuijdewind en wijlen Hiltje Pieters Eeleman
x 16-1-1812 met
Trijntje Jacobs Keijser, 35 jr, Den Burg, wed v Jan Gerrits Bakker, dr v Jacob Dirks Keijser, boer, Den Burg en Martje Maartens Groot.
Getuigen: Maarten Keijser, 26 jr, broer v d bruid; Jan Bakker de jonge, 66 jr en Geert Michielsz Helenius, 57 jr, ooms v d bruid; Klaas Hoekstra, 23 jr, neef [er wordt niet vermeld van wie]. Allen Den Burg.

Jacob Keesjes, 34 jr, zeeman, zn v wijlen Cornelis Keesje, overleden in 1780 op zee en wijlen Margrietje Keersemaker, overleden 27-6-1799
x 31-1-1812 met
Derkje Smit, 34 jr, dr v wijlen Abel Smit, overleden 28-9-1808 Den Burg, en Martje Gerrits Kopjes.
Getuigen: Gerrit Keesjes, 63 jr en Derk Keesjes, 57 jr, boeren, De Koog, ooms v d bruidegom; Cornelis Keersemaker, smid, 56 jr, Den Burg; Jacob Kopjes, boer, 42 jr, Den Burg, oom v d bruid.

Pieter Jansz Duijnker, 49 jr, schipper, Den Hoorn, wedn v Neeltje Nanningsen, zn v wijlen Jan Jansz Duijnker en wijlen Trijntje Pieters
x 7-2-1812 met
Martje Garbrands Dros, 45 jr, Den Burg, wed v Gerrit Willemsz Bakker, dr v wijlen Garbrand Dros en wijlen Guurtje Abrams.
Getuigen: haar stiefvader Albert de Ruijter, 59 jr, Den Burg; aangehuwde broeders v d bruid Abram de Ruijter, 30 jr, Den Burg en Klaas Jacobs Bruijn, 29 jr, Den Burg; Jan Jacobsz Bruin, 36 jr, Den Burg.

Jan Pietersz Hassing, 21 jr, schipper, Den Burg, zn v Pieter Hassing, vleeschhouwer en Cornelisje Jans Wilkes
x 28-2-1812 met
Trijntje Hoekstra, 21 jr, Den Burg, dr v Sytse Hoekstra Hidersz en Neeltje Jacobs Baske.
Getuigen: Pieter Hassing, 23 jr, Den Burg, broer van de bruidegom, Jacob Hoekstra, 32 jr, De Waal, broer van de bruid, Arie Nieuwenhuizen, 27 jr, Den Burg, Martinus Langeveld jr., 22 jr, Den Burg.

Pieter Meiertsz Boon, 39 jr, boer, Walenburg, zn v wijlen Meiert Pietersz Boon, overleden "sedert meer dan 30 jaar", en wijlen Geertje Christoffels Hartman, overleden 7-2-1810
x 6-3-1812 met
Pietertje Kors Bakker, 19 jr, dr v Cors Jacobsz Bakker en wijlen Martje Cornelis Boon, overleden 6-1-1808
Getuigen: vier neven van de bruidegom nl. Pieter Jansz Boon, De Waal, 47 jr, Jacob Simons Smid, De Waal, 61 jr, Meiert Dirks Boon, De Waal, 40 jr en Crelis Dirks Boon, Walenburg, 42 jr.

Cornelis Jacobsz Wuis, 26 jr, boer, Everstekoog, zn v Jacob Cornelis Wuis, boer en Neeltje Cornelis de Boer
x 13-3-1812 met
Neeltje Harmens de Boer, De Koog, heden meerderjarig zijnde, dr v Harmen Jacobs de Boer en wijlen Antje Aris Ellen, overleden 10-10-1792.
Getuigen: Cornelis Arisz Dijksen, 28 jr, polder De Waal en Rijer Eeleman, 23 jr, polder Walenburg, behuwd broeders v d bruidegom; Arien Derksz Eeleman, 51 jr, De Koog, Dirk Arisz Eeleman, De Koog.

Klaas Pieters Drijver, 22 jr, zeeman, Den Hoorn, zn v wijlen Pieter Klaasz Drijver, overleden 16-10-1798 en Antje Wijbrands Koorn, Den Hoorn
x 20-3-1812 met
Dirkje Gerrits Abbenes, 19 jr, dr v wijlen Gerrit Abbenes, overleden 12-9-1809 en Arien Jacobs Rijmers, Den Hoorn.
Getuigen: Gerbrand van Grouw, 34 jr en Dirk Pietersz Daalder, 38 jr, neven v d bruidegom; Pieter Jansz Krijnen, 50 jr, neef v d bruid; Cornelis Gerrits Abbenes, broer v d bruid. Allen Den Hoorn.

Pieter Koorn, 24 jr, boer, Den Burg, zn v wijlen Hendrik Koorn en wijlen Dieuwertje P. Zijm
x 20-3-1812 met
Trijntje Simons Kooiman, 21 jr, Den Burg, dr v wijlen Simon Kooiman, overleden 10-9-1807 en Martje Alberts Bas.
Getuigen: Jacob Koorn, 39 jr en Arie Koorn, 22 jr, broers van de bruidegom; Cornelis Kooijman, 28 jr en Albert Kooijman, 26 jr, broers van de bruid. Allen Den Burg.

Klaas Pietersz van Grouw, 21 jr, timmerman, Den Hoorn, zn v Pieter van Grouw, timmerman en wijlen Trijntje Klaas Drijver, overleden 6-9-1800
x 20-3-1812 met
Vrouwtje Simons Duijnker, 21 jr, Den Hoorn, dr v wijlen Simon Jansz Duijnker, overleden 30-7-1806 en Jannetje Dekkers.
Getuigen: Gerbrand van Grouw, 34 jr, Den Hoorn, broer van de bruidegom, Dirk Pietersz Daalder, 38 jr, Den Hoorn, aangehuwd broer v d bruidegom, Jan Simonsz Duijnker, 30 jr, Den Hoorn en Teunis Simonsz Duijnker, 23 jr, Den Hoorn, broers vd bruid.

Jacob Arisz Eeleman, 22 jr, boer, De Waal, zn v wijlen Aris Dirks Eleman, overleden 7-11-1800 en Cornelisje Jacobs List
x 26-3-1812 met
Hiltje Dirks List, 20 jr, Tienhoven, dr v Dirk Pietersz List en Neeltje Kors List
Getuigen: Jan Pietersz Dijksen, 36 jr, De Waal, aangehuwd broer v d bruidegom, Jan Pietersz List, 49 jr, Den Burg, oom v d bruid, Jacob Zuidewind, 36 jr, Den Burg, neef v d bruidegom, Jan Bakker de jonge, 66 jr, Den Burg.

Jan Cornelisz Kales, 32 jr, schoenmaker, Den Burg, zn v wijlen Cornelis Kales, overleden 14-9-1808 en Martje Bruijn
x 27-3-1812 met
Vrouwtje Douwes de Lange, 33 jr, Den Burg, dr v Douwe de Lange, zeeman en Marrijtje Pieters
Getuigen: Pieter Kales, 27 jr, broer v d bruidegom, Den Burg, Pieter de Lange, 44 jr, Oudeschild, broer v d bruid, Cornelis Pietersz Kales, 38 jr, Den Burg, neef v d bruidegom, Klaas Jenssen, 35 jr, Den Burg.

Willem Lucas Schreur, 24 jr, wedn v Hiltje Arisz Eeleman, in de banne van De Waal, zn v wijlen Lucas Schreur en wijlen Trijntje Willems Oom
x 27-3-1812 met
Jantje Vlaming, 29 jr, op Oost, dr v Biem Vlaming, boer, Oost en wijlen Tetje Cornelis Mossel.
Getuigen: Frans Oom, 53 jr, banne De Waal, oom v d bruidegom, Dirk Eeleman, 21 jr, banne Den Burg, aangehuwd broer v d bruidegom; Cornelis Biemsz Vlaming, 40 jr, banne De Waal en Maarten Biemsz Vlaming, 35 jr, Oost, broers v d bruid.

Albert Simonsz Vos, 22 jr, zeeman, Oudeschild, zn v wijlen Simon Lammertsz Vos, overleden 20-11-1811 Texel en Geertje Jans Veen
x 2-4-1812 met
Remmerig Daalder, 22 jr, dr v wijlen Rijer Daalder en wijlen Jannetje Simonsz Buijsekool
Getuigen: Michiel Buijsekool, 52 jr, oom van de bruid, Oudeschild, Jan Vlas, 30 jr, Oudeschild, Willem Koolbergen, 42 jr, oom van de bruidegom, Oudeschild, Jan Buijsz, 27 jr, neef van de bruidegom, Oudeschild.

Teunis Simonsz Duijnker, 23 jr, zeeman, Den Hoorn, zn v wijlen Simon Jansz Duijnker, zeeman, overleden Den Hoorn 30-7-1806 en Jannetje Cornelis Dekker
x 3-4-1812 met
Martje Koorn, 20 jr, Den Hoorn, dr v wijlen Hendrik Koorn en wijlen Dieuwertje P. Zijm.
Getuigen: Cornelis Simons Duijnker, 39 jr, broer v d bruidegom, Den Hoorn, Klaas van Grouw, 21 jr, aangehuwd broeder v d bruidegom, Den Hoorn, Pieter Jans Vlaming, 58 jr, oom v d bruid, Den Burg, Theunis Remmersz Kunst, 25 jr, neef v d bruidegom, Den Hoorn.

Jan Lammertsz List, 30 jr, arbeidsman, Den Hoorn, zn v wijlen Lammert Jansze List, en wijlen Cornelisje Albertsz Knaap
x 10-4-1812 met
Dieuwertje Jacobs Boon, 25 jr, Den Hoorn, dr v wijlen Jacob Gerritsz Boon en wijlen Meijs Jacobsz.
Getuigen: Dirk Pietersz List, 48 jr, banne De Waal en Jan Pieters List, 49 jr, Den Burg, neven v d bruidegom; Lubbert P. Koorn, 50 jr, Tienhoven, aangetrouwd broeder v d bruid, Hendrik Kok, 69 jr, Den Burg.

Dirk Hendriksz Kok, 31 jr, arbeidsman, Den Burg, zn v Hendrik Kok en wijlen Beitse Dirks Zandstra
x 10-4-1812 met
Cornelisje Jacobs Schaap, 23 jr, Den Burg, dr v Jacob Schaap en wijlen Martje Zwart.
Getuigen: Albert Kok, 24 jr, Oudeschild, broer v d bruidegom, Hertje Schaap, 28 jr, Den Burg, broer v d bruid, Mees Disper, 48 jr, Den Burg, oom v d bruid, Cornelis Dijksen, 33 jr, aangehuwd broer van de bruid, polder De Waal.

Klaas Jansz Bruin, 21 jr, boer, Den Burg, zn v Jan Bruijn, metselaar en Neeltje Klaas Bakker
x 10-4-1812 met
Geertje Jans Post, 21 jr, dr v Engeltje Cornelis Troost, vader onbekend [!].
Getuigen: Jan Kleun Michielsz, 48 jr, Maarten Smit, 39 jr, Arie Jans Sevenhuijze, 27 jr, Reijer Pietersz Kikkert, 53 jr. Allen Den Burg.

Willem Jacobsz Buijs, 25 jr, zeeman, Oudeschild, zn v Jacob Buijs, zeeman en Kaatje Flens
x 17-4-1812 met
Martje Cornelis Dekker, 27 jr, Nieuweschild, dr v wijlen Cornelis Elmertsz Dekker en wijlen Dieuwertje Pietersz Jager.
Getuigen: Pieter Pietersz Buijs, 49 jr, Oudeschild, Jan Zaatman, 58 jr, Oudeschild en Jacob de Wijn, 56 jr, Oudeschild, ooms van de bruidegom; Jan Jacobsz Kikkert, 58 jr, neef van de bruidegom, Den Burg.

Willem van Haarst, 26 jr, eerste onderwijzer der jeugd op Texel, geboren Wormer, zn v wijlen Hendricus van Haarst, overleden 25-3-1806 Wormer, en Maartje Pieters Baas
x 23-4-1812 met
Barber Rab, 19 jr, geboren en wonende Texel, dr v Willem Rab en Trijntje Leenderts Bakker.
Getuigen: Cornelis Rab, 21 jr, broer v d bruid, Joan Jacob Reinbach, 30 jr, Jan Kleun Michielse Helenius, 48 jr, neef v de bruid, Abram Kikkert, 29 jr. Allen Den Burg.

Marcus van Dalen, 25 jr, schoenmaker, geboren Zaandam, wonende Oudeschild, zn v Anthonij van Dalen, scheepstimmerman en Trijntje Pas
x 30-4-1812 met
Elisabeth Bakker, 28 jr, geboren Amsterdam, wonende Oudeschild, dr v Coenraad Bakker en Aafje Flens.
Getuigen: Cornelis Bakker, 67 jr, Oudeschild, Dirk Flens, 63 jr, Oudeschild en Dirk Zuijdewind, 67 jr, Oudeschild, ooms van de bruid; Albert Blom, 43 jr, Oudeschild, neef v d bruid.

Aris Jansz Eeleman, 52 jr, boer, zn v wijlen Jan Arisz Eeleman en wijlen Antje Aarjens Reus
x 8-5-1812 met
Meis Cornelis Mulder, 22 jr, dr v wijlen Cornelis Evertsz Mulder en Antje Alberts Koorn
Getuigen: Arie Gerritsz Spigt, 64 jr, aangehuwd oom v d bruidegom, Jacob List, 39 jr, aangehuwd zwager v d bruidegom, Arie Boerhorst, 32 jr, aangehuwd neef v d bruidegom, Fredrik Jansz Kooijman, 49 jr, aangehuwd zwager v d bruidegom.

Jacob Willemsz Schaatzenberg, 23 jr, arbeidsman, zn v Willem Schaatzenberg, arbeidsman en wijlen Antje Pieters Bakker
x 15-5-1812 met
Vroutje Jans Smit, 21 jr, dr v wijlen Jan Reijersz Smit en wijlen Guurtje Frans Gorter.
Getuigen: Teunis Schaatzenberg, 26 jr, neef v d bruidegom, Maarten Jansz Keijzer, 26 jr, Cornelis Hendriksz Gieles, 69 jr, Hendrik Kok, 69 jr. Allen Den Burg.

Jacob Aerjens Krijnen, 23 jr, zeeman, zn v Aerjen Jacobsz Krijnen, zeeman en Trijn Klaas Abbenes
x 15-5-1812 met
Antje Jacobs Koorn, 22 jr, dr v Jacob Maartensz Koorn, landman en Antje Jacobs Groot.
Getuigen: Pieter Dros, 47 jr, neef v d bruidegom, Maarten Jansz Keijzer, 26 jr, Cees de Vries, 35 jr, Gerrit van Straten, 35 jr.

Pierre Benjamin le Gendre, 31 jr, lieutenant des douanes imperiales stationés Kalantsoog, né à Caudebec, dep. Seine, zn v Pierre le Gendre, overleden Caudebec en Genevieve Lesteboudois
x 21-5-1812 met
Cornelia Maria Langeveld, 25 jr, né à Beverwijk, dr v Martinus Langeveld, vrederechter op Texel en Anna Maria Lijnslager.
Getuigen: Martinus Langeveld jr., 22 jr, frère, Joannes Pon... Josephus Beeckmans, 22 jr, Nicolaas Abraham van Rijneveld, 46 jr, Louis Giellien, 25 jr.

Cornelis Cornelisz Timmer, 25 jr, rietdekker, zn v Cornelis Maartenz Timmer, rietdekker en wijlen Pietertje Cornelis de Boer, overleden 29-9-1808 Texel
x 22-5-1812 met
Antje Jacobs Groot, 27 jr, dr v Jacob Pietersz Groot, zeeman en Martje Pieters Roeper.
Getuigen: Pieter Gerbrandsz Dros, aangehuwd broer v d bruidegom, Jan Pietersz Groot, 68 jr, oom v d bruid, Pieter Jansz Kuijper, 58 jr, Jacob Pietersz Graaf, 72 jr.

Teunis Koning, 28 jr, zeeman, zn v wijlen Reijer Sijbrandz Koning, overleden 19-10-1811 Texel en Meis Koning
x 5-6-1812 met
Dirkje Aarjens Eeleman, 21 jr, dr v Aarjen Dirksz Eeleman, boer en wijlen Martje Jacobs List, overleden 29-5-1809.
Getuigen: Jacob Dekker, 28 jr, neef v d bruidegom, Dirk Arisz Eeleman, 37 jr, neef v d bruid, Jacob Wuijs, 64 jr, Albert Deij, 68 jr.

Martinus Langeveld, 22 jr, landbouwer, geboren Beverwijk, wonend Den Burg, wedn v Martje Jans List, overleden 12-11-1811, zn v Martinus Langeveld, vrederechter Texel en Anna Maria Lijnslager
x 9-7-1812 met
Trijntje Pieters Hassing, 25 jr, winkelierster, wed v Arie Arisz Bakker, overleden 16-8-1811, dr v Pieter Hassing, vleeschhouwer en Cornelisje Jans Wilkes.
Getuigen: Pieter Hassing de jonge, 24 jr, broer van de bruid, Den Burg, Willem Vlaming, 44 jr, Den Burg, Jan Boon, 63 jr, Den Burg, Reijer Kikkert, 52 jr, Den Burg.

Willem Cornelisz Boon, 39 jr, zeeman, zn v wijlen Cornelis Boon, overleden 17-10-1789 Texel en wijlen Martje Rosendaal, overleden 14-11-1799 Texel
x 31-7-1812 met
Antje Cornelis Dalmeijer, wed v Jan Willemsz Bakker, overleden 10-12-1801 Oudeschild, 43 jr, dr v wijlen Cornelis Anthonijsz Dalmeijer, overleden 15-7-1799 en wijlen Cornelisje Teunis Brouwer, overleden 15-9-1810.
Getuigen: Hendrik Willemsz Boon, 68 jr, oom v d bruidegom, Den Burg, Jan Dalmeijer de oude, 69 jr, neef v d bruid, Den Burg, Jan Jacobsz Boon, 63 jr, Den Burg, Reier Kikkert, 52 jr, Den Burg.

Jan Bruin Mangel, wedn v Dirkje Zuidewind, overleden 22-11-1811, 60 jr, boer, wonend onder Hogeberg, zn v wijlen Bruin Mangel, overleden 16-3-1809 Texel en wijlen Anna Adelheid, overleden meer dan 30 jaar geleden
x 28-8-1812 met
Antje Jacobs Bakker, 29 jr, dr v Jacob Jansz Bakker, boer en wijlen Pietertje Cornelis Dros, overleden 22-9-1809 Texel.
Getuigen: Jan Cornelisz Petten, 57 jr, Den Burg, Jan Jacobsz Boon, 63 jr, Den Burg, Reier Kikkert, 52 jr, Den Burg, Adam Kalf, 73 jr, Den Burg.

Jan Cornelisz Bakker, wedn v Neeltje Jans Spigt, overleden 2-5-1812 De Koog, 22 jr, * Barsingerhorn, onderwijzer der jeugd aan het dorp De Koog, zn v Cornelis Jansz Bakker, tuineman en Neeltje Maartensz Bakker, Broek in Waterland
x 28-8-1812 met
Marretje Hendriks Bruin, 27 jr, dr v Hendrik Bruin en Aafje Schaap.
Getuigen: Jacob Bruin, 72 jr, oom v d bruid, Gerrit Geus, 34 jr, aangehuwd broeder v d bruid; Cornelis Bruin, 39 jr en Jan Bruijn, 36 jr, neven v d bruid.

Jan Cornelisz Zutphen, 24 jr, boer, Oosterend, zn v wijlen Cornelis Jansz Zutphen, overleden 24-5-1804 Texel en wijlen Neeltje Brouwer, overleden 16-10-1809
x 3-9-1812 met
Jantje Klaas Brouwer, wed v Jan Cornelisz List, overleden 5-11-1810, 36 jr, dr v wijlen Klaas Brouwer, overleden 3-10-1804 en wijlen Jantje Jans Graaf, overleden 4-6-1784.
Getuigen: Pieter Cornelisz Zutphen, 22 jr, broer v d bruidegom, De Koog, Pieter Klaasz Brouwer, 38 jr, broer v d bruid, Everstekoog, Jacob Cornelisz List, 38 jr, neef v d bruid, polder Oosterend, Fredrik Jansz Kooijman, 51 jr, Oosterend.

Cornelis Cornelisz Dijker, 22 jr, zeeman, Oosterend, zn v Cornelis Dijker, zeeman en Jantje Sijbrants
x 3-9-1812 met
Gerritje Pieters Visser, 24 jr, Oosterend, dr v wijlen Pieter Gerritsz Visser, overleden 12-1-1799 Den Hoorn en Neeltje Gerrits.
Getuigen: Willem Pietersz Visser, 24 jr, broer v d bruid, Walenburg, Cornelis Hendriksz Burger, 24 jr, polder Oosterend, Klaas Hendriksz Boogaardt, 23 jr, polder Oosterend, Cornelis Sijmonsz Mossel, 21 jr, polder Oosterend.

Poulus Plaatsman, 24 jr, zeeman, Oosterend, zn v Jacob Plaatsman, zeeman en Antje Poulus
x 22-9-1812 met
Engeltje Koning, 23 jr, Oosterend, dr v wijlen Reier Koning, overleden 18-10-1811 Oosterend en Meijs Koning.
Getuigen: Klaas Jacobsz Bakker, 63 jr, neef v d bruid, Zevenhuizen, Albert Gerritsz Dijt, 68 jr, Zevenhuizen, Gerrit Sijmonsz Vlaming, 71 jr, Oost, Jacob Cornelisz Schagen, 48 jr, Oost.

Janes Kalf, 22 jr, boerenknegt, Den Burg, zn v Adam Kalf en Johanna Schwackelenberg
x 2-10-1812 met
Cornelisje Jacobs Eleman, 22 jr, De Waal, dr v wijlen Jacob Pietersz Eleman, overleden 25-3-1809 en wijlen Trijntje Pieters Oostinge, overleden 14-3-1803.
Getuigen: Dirk Kalf, 27 jr, broer v d bruidegom; Pieter Arisz Eleman, 38 jr en Dirk Arisz Eleman, 22 jr, neven v d bruid; Willem Vlaming, 44 jr. Allen Den Burg.

Simon Dekker, wedn v Neeltje Honing, overleden 7-3-1807 Den Burg, 61 jr, verwer en glazenmaker, geboren in Den Hoorn, wonend in Den Burg, zn v wijlen Jacob Sijmensz Dekker en wijlen Martje Willems
x 16-10-1812 met
Impje Mooij, 50 jr, geboren De Koog, dr v wijlen Willem Fransz Mooij en wijlen Antje Jans.
Getuigen: Hendricus Schutte, 50 jr, neef v d bruidegom, Den Hoorn, Cornelis Karsman, 44 jr, Den Burg, Joan Jacob Reinbach, 30 jr, Den Burg, Antonie Kramer, 60 jr, Den Burg.

Johan Fredrik Christiaan van Scharenberg, 21 jr, timmerman, geboren in Haarlem, zn v wijlen Fredrik van Scharenberg, overleden 26-11-1810 Den Burg en Elisabeth Heinse, ziek
x 16-10-1812 met
Neeltje Simons Mossel, 24 jr, geboren en wonende in Oosterend, dr v Simon Mossel, oud zeeman en wijlen Antje van Dijk, overleden 14-4-1792.
Getuigen: Pieter Simonsz Mossel, 40 jr, broer v d bruid, Nieuweschild, Jan Jansz Kuiper, 30 jr, aangehuwd broer v d bruid, Nieuweschild, Gerrit de Vries, 27 jr, Den Burg, Adam Kalf, 73 jr, Den Burg.

Albert Willemsz Schagen, 21 jr, Oudeschild, zn v Willem Schagen, zeeman en Roelofje Veen
x 7-11-1812 [er staat 7-10 maar dat klopt niet met de afkondingingen] met
Cornelisje Cornelis Mulder, 21 jr, Den Burg, dr v wijlen Cornelis Evertsz Mulder en Antje Alberts Koorn.
Getuigen: Cornelis Sijmonsz Mossel, 21 jr, neef v d bruidegom, Aris Jans Eelman, 52 jr, behuwd broeder v d bruid, Arie Nieuwenhuizen, 27 jr, Willem Trap, 52 jr.

Cornelis Ariensz Klok, 21 jr, zeeman, Den Hoorn, zn v Arie Cornelisz Klok, zeeman en wijlen Martje Nannings, overleden 16-2-1797 Den Hoorn
x 20-11-1812 met
Martje Dirks Daalder, 20 jr, Den Hoorn, dr v wijlen Dirk Daalder.
Getuigen: Leendert Dirksz Daalder, 26 jr, broer v d bruid en Jacob Jansz Knaap, 43 jr, oom v d bruid, Jan Jansz Drijver, 46 jr, Teunis Arisz Koopman, 28 jr. Allen Den Hoorn.

Albert Troost, 28 jr, zeeman, Oudeschild, zn v wijlen Hendrik Pietersz Troost, overleden 12-10-1809 en wijlen Aaltje Gerrits van Dijk, overleden 23-9-1808
x 3-12-1812 met
Martje Groot, 26 jr, geboren Den Burg, thans w Oudeschild, dr v Klaas Groot, zeeman en wijlen Agnes Verberne, overleden 11-2-1800.
Getuigen: Jan Troost, 25 jr, Oudeschild, en Hendrik Troost, 22 jr, Oudeschild, broers van de bruidegom; Hendrik Groot, 56 jr, Den Burg en Cornelis Hendriksz Bakker, 72 jr, Den Burg, ooms v d bruid.

Joseph Deghielage, 25 jr, * Haulchin, arr. de Charleroij, dep. de Jemmape, preposé des douanes imperiales stationés dans l'ile du Texel, zn v Antoine Joseph Deghielage, chaufournier en Angelique Joseph Delval
x 31-12-1812 met
Clasina Nieuwenhuijzen, 23 jr, * Waspec, arr. de Bois duc, dep. des bouches du Pelier [niet duidelijk te lezen].
Getuigen: Matthijs Jacob Vasbender, 36 jr, beaupère de l'epouse, Augustin Magotaux, 38 jr, Aiemé Martin, 31 jr, Willem Hofstee, 40 jr, allen employés des douanes impés stationnés au Texel.

Jean Baptiste Frick, 35 jr, * Neuf Brisach, arr. Colmar, dep. de Haut Rhin, sergeant in de 5e compagnie du 1er bataillon des chasseurs francais rentrés stationés Texel, zn v Jean Baptiste Frick, adjudant major de place retraité en Marguerite Rouviere
x 31-12-1812 met
Marie Joseph Riquert, 38 jr, * Landal, 6e arr. du dep. du Nord, dr v wijlen Jean Baptiste Riquert en wijlen Marie Augusta Carlier.
Getuigen: Jean Baptiste le Gencil, 36 jr, secretaire de la place; André Oswald, 38 jr, Jean Francois Caillet, 32 jr en Victor Modeste Desoms, 31 jr, sergeants in het 1er battallion chasseurs francais.

lijn
Miriam Klaassen