Varia

Begin 2003: Jan Boon stuurde me onlangs twee scans (scan 1) (scan 2) van een oude briefkaart uit zijn verzameling. Het langstempel van De Cocksdorp is een redelijke zeldzaamheid.

December 2002: Het programmaboekje van de feestelijkheden in Den Burg op 1 en 2 september 1898 ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Het is een interessant drukwerkje, omdat bijvoorbeeld alle deelnemers aan de gekostumeerde optocht worden opgesomd.

September 2002: Nog twee advertenties uit een oude toeristische gids van Texel uit 1928: autoverhuurbedrijf Kievit en slagerij Dros.

Augustus 2002: Een advertentie van Dros' Salvage Company uit een oude toeristische gids van Texel uit 1928. De gids werd uitgegeven door de vereniging "Mooi Texel" en kostte veertig cent. Voorin was een plattegrond opgenomen, en hoewel het niet expliciet vermeld is, lijkt het me waarschijnlijk dat J.A. van der Vlis de auteur van het boekje is. Hij schreef in ieder geval het voorwoord, en er staan nogal wat historische gegevens in. Achterin is een literatuurlijst over Texel opgenomen.

Juli 2002: Foto van de huldiging van prof. Keesom op Texel uit de Katholieke Illustratie van 11 augustus 1926.

Juni 2002: Twee portretten uit de Prins de geïllustreerde bladen van 8 april 1905 van de Texelse broers C. Keijser Pz. en S. Keijzer Pz.. Zij overleden op respectievelijk 26 en 27 maart 1905.

Mei 2002: knipsel uit de Prins der geïllustreerde bladen van 4-12-1915, met als onderschrift:

De Cocksdorper droge Societeit (eil. Texel)
Het oude trio zit daar op de bank, die het Polderbestuur heeft doen plaatsen, te filosofeeren over den ouden en den nieuwen tijd, over den oorlog, over het weer en over zooveel andere dingen! Ze zijn (van links naar rechts) 83, 82 en 89 jaar oud. Het moet al erg ruw weer zijn, als ze hun geliefkoosde plek niet komen opzoeken, waar het gewone oog Vlieland, en het zeemansoog, Terschelling en zelfs den toren van Harlingen, als 't ware, uit zee ziet opduiken.

April 2002: document uit het archief van de Arrondissementsbesturen 1811-1815. Hoewel iemand er met potlood op genoteerd heeft "na 8 Oct 1812", kan het toch wat preciezer gedateerd worden op oktober 1814. Dit staatje geeft de namen van 23 Texelse jeugdige personen die aan de besmettelijke schimmelziekte hoofdzeer leden. Door de toegenomen hygiëne komt deze aandoening nu bijna niet meer voor.

Maart 2002: knipsel uit de Prins der geïllustreerde bladen" van 25-10-1913 over molenaar G. Dekker. Overigens was hij afkomstig uit de Wieringerwaard, waar hij in 1863 trouwde met Maria Sophia Elisabeth Meijer van Terschelling. (Met dank aan Jaap Kuler voor het verstrekken van deze informatie.)

Februari 2002: voorpagina van het weekblad "Katholieke Illustratie" van woensdag 14 juni 1933. Het onderschrift luidt:

Een buurpraatje op het eiland Texel
De fraaie oude kleederdracht is bijna geheel verdwenen en wordt alleen
bij bijzonder feestelijke gelegenheden nog eens voor den dag gehaald.

Januari 2002: knipsel uit "De Prins der geïllustreerde bladen" van 28-6-1913 over postschipper Tijs Buijs. Volgens deel 2 van "De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van het eiland Texel", was hij op 1 januari 1857 bij zijn vader Jacob Buijs als knecht begonnen op de postboot tussen Texel en Vlieland. Hij voer van 1864 tot 1903 met zijn broer Jacob, en daarna met zijn neef Jan Jacobsz Buijs. Daarnaast was hij vaak betrokken bij reddingen, waarvoor hij verschillende onderscheidingen kreeg.