Texel en zijn bewoners

De geschiedenis van het waddeneiland Texel en zijn vroegere bewoners is al door velen onderzocht. Een blik op de literatuurlijst leert dat allerlei aspecten onder de loep genomen zijn door (amateur)historici en genealogen. Toch zijn er steeds nieuwe onderzoekers die gefascineerd raken door de rijke historie van Texel.

Deze pagina probeert een overzicht te geven van de beschikbare informatie op het internet. Op dit ogenblik zijn de links ingedeeld in vijf rubrieken: algemeen, genealogie, geschiedenis, afbeeldingen en natuur. Toevoegingen worden aangekondigd via de pagina "nieuw".

Ook is er de mogelijkheid om met anderen in gesprek te raken over het verleden van Texel via de discussielijst. Stuur aanvullingen, correcties en relevante links alstublieft naar de samenstelster van dit overzicht. In nieuwe boeken over Texel ben ik uiteraard ook altijd geïnteresseerd.

Bij voorbaat bedankt voor de verstrekte informatie en succes met het onderzoek,

Miriam

Literatuurlijst

Geschiedenis algemeen

Brieven over Texel en de nabijgelegen eilanden, Pieter van Cuyck 1789, heruitgave Kruseman, 1969.

Het Eiland Texel en zijne bewoners, F. Allan, 1856, heruitgave 1971 Zaltbommel; heruitgave Het Open Boek, Den Burg, Texel, 1980.

Texel, Land en volk in de loop der eeuwen, J.A. van der Vlis, 1949.

Het Tessels, S. Keyser, 1951.

Isaak Tirion over Texel, facsimile naar een beschrijving uit 1750, heruitgave Het Open Boek, Den Burg, Texel, 1973.

't Land van Texsel, J.A. van der Vlis, 1976 Den Burg.

Texel, kwartaalblad van de Historische Vereniging Texel,vanaf 1985.

Onderwaterarcheologie rond Texel, Piet Kleij, 1991.

Texel van 1900 tot nu, Annemarie Zuydweg, 1993, voornamelijk foto's.

De convexe kustboog, Texel-Vlieland-Terschelling. Bijdragen tot de kennis van het westelijk Waddengebied en de eilanden Texel, Vlieland en Terschelling.
Deel I Het westelijk Waddengebied en het eiland Texel tot circa 1550. Henk Schoorl, 1999.

Idem, Deel II Het westelijk Waddengebied en het eiland Texel vanaf circa 1550.

Esperanto en Texel, brochure van Esperanto Nederland, Langeveld & de Rooij, Den Burg, 2000.

Kikkertje lief, brieven van Aagje Luijtsen, Perry Moree, 2003.

Verhalen en liederen

Visschers Grietje, W. Mets Tz., H.J.P. Egner, Den Helder, 12de druk 1919. Uitgegeven ten voordele van het weduwen- en wezenfonds "Texel's belang" te Texel.

Schimmenspel, D.L. Daalder, Nauta, Den Burg/Interbook Intern. bv, Schiedam, 1939.

Water, wind en vuur: Texel in de branding, K. Norel, met voorwoord van J.A. van der vlis, La Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1970.

Texels volksleven, Dirk Dekker, 7 verhalen verschen in het tijdschrift "Nederland" in 1864 en 1865, facsimile herdruk Kruseman, 1976.

Moete ze d'r uut burgemeester?, 43 tesselse volksverhaaltjes, Femmy Winter en Theo Timmer, 1978.

Bessie van Ouwe Hoore, oude Tesselse kinderliedjes, verzameld door Anneke Paagman, Den Burg, 1978.

Fijn en Grof, de geschiedenis van een meisje en een jongen op Texel, D.L. Daalder, Fa.J. Nauta, Den Burg/Interbook Intern.,Schiedam, 1978.

De avonturen van Dirk Kooger, Texels zeekapitein (1780-1847). bewerkt door J.P. Ambriola en P.A. Liefhebber, Den Burg 1979.

Volk aan het Marsdiep, Schetsen uit vier eeuwen Texel en Huisduinen-Den Helder, Henk Schoorl en Jan T. Bremer, 1983.

Opgetekend en niks gelogen, W. Barnard en Pieter de Vries, Langeveld en De Rooy, 1989.

Kuukelehaantje Kippekont, nieuwe Tesselse versjes van Theo Timmer, Het Open Boek, Den Burg, Texel, 1994.

Varensgasten en ander volk, Vier eeuwen bedrijvigheid aan de kusten van Hollands Noorden, Henk Schoorl en Jan T. Bremer, 1987.

Oudhollandse dichters en Tessels dialect, Gelein Jansen, Nautaboek, 1995.

Texel: eilanders vertellen, Piet de Boer e.a., Utrecht 1995.

Er was eens... een herderinnetje, Texel zingt, oude volksliedjes door de eeuwen heen, W.J. Kikkert, 1996.

Neeltjes Nol, Texelse en andere verhalen, Willem J. Kikkert, 1999.

Effies Tessels grinnike, J.C. van der Pijl, Nautaboek, 1999.

Twie is Tessels, J.C. van der Pijl, Nautaboek, 2001.

De grazige weiden, Jan Wolkers, Het Open Boek, 2003.

De zwarte schapenscheerder, Rudi Pinas, Nautaboek, 2005.

Geschiedenis dorpen en polders

Oosterend vertelt, Janna Couperus-Medema.

Verdwenen plekjes van Texel 1945-1980, Maarten Stoepker, 1980.

Kroniek van Eijerland, Anneke Paagman-Bakker, circa 1985.

Kroniek van Den Hoorn, Anneke Paagman-Bakker, 1991.

Buurtschappen op het oude Texel, J.C. van der Pijl, 1992.

Van De Prins geen kwaad, Jubileum 150 jaar Prins Hendrikpolder, Wil Thijssen en Gerard Timmerman, 1996.

Oudeschild, winkeltjes, kroegjes en dorpsgenoten, J.J. Bakker, 1999.

Bewoningsgeschiedenis

Oude gebouwen op het eiland Texel, M. v.d. Vegt, in: Het huis oud & nieuw, maandelijksch prentenboek gewijd aan huisinrichting, bouw en sierkunst, jaargang 7, aflevering juni 1909.

Terug op de plaats, op zoek naar een vriendelijk dorpsplein, Jan Visser en Theo Timmer, 1976, over de Groeneplaats rond 1900.

Boerderijenboek, Geschiedenis en naamgeving van alle boerderijen op Texel, hun eigenaren en bewoners, C.J. Reij en anderen, 1998.

Boerderijenboek deel 3, Register van personen en organisaties, lijst met verbeteringen en aanvullingen, C.J. Reij en anderen, 2001.

Langs Pagga's paadje, over de laatste bewoners van een plaggenhut op Texel, Irene Maas, 2002.

Huizen en bewoners van historisch Den Hoorn Texel, Anneke Dijk-Bakker en Maarten 't Hart, Nauta Boek, 2004.

Eerste wereldoorlog

Texel in de Eerste Wereldoorlog 1914-1918, de feiten op een rij, Gelein Jansen, 2004.

Tweede wereldoorlog

Van Texel begon de Victorie, Piet van As, uitgeverij Westfriesland, Hoorn, 1952 (jeugdboek).

Tragedie op Texel, J.A. van der Vlis.

Texel, Nederlands laatste slagveld, J.A.C. Bartels en W. Kalkman, 1980.

Belevenissen in '40-'45 te Oosterend op Texel, S. Daalder, 1982.

Muiterij aan het Marsdiep, J.A.C. Bartels, de Bataafse Leeuw, 1986.

Geweld en vuur over de Eierlandse polder, Oorlogsherinneringen in Eierland, Albert Dros Dzn., 1995.

Tussen twee vuren, Theo Hoogstraten, Sjaloom, 1995 (jeugdboek).

Sondermeldung Texel, opstand der Georgiërs, Dick van Reeuwijk, herziene editie Het Open Boek, Den Burg, Texel, 1995.

50 jaar na dato, W. Barnard en Joop Rommerts, 1995>

Dag soldaat, dag mooie soldaat, Imme Dros, 1996 (jeugdboek).

Overleven in angst, Herinneringen van een gemeentesecretaris, P. Beemsterboer.

Opstand op Texel, Gerbrand Fenijn, Den Hertog (jeugdboek)

Het verhaal achter de grafsteen, A. van Dijk, gemeente Texel, 2000.

Oorlogsmonumenten op Texel, J.A. van Es jr., 2002.

Gastvrij Texel voorjaar 1945, Amsterdammertjes in oorlogstijd, Gelein Jansen, 2003.

Texelse Engelandvaarders, Gelein Jansen, 2004.

Hun leven voor ons leven, verzamelde werken ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding, Comité 4/5 mei - Texel, 2005.

Assen 1944, deportatie Texelse mannen naar Assen, Gelein Jansen, gemeente Texel, mei 2005.

Genealogie

Merkwaardigheden bij de naamvorming in de kop van Noord-Holland en op de eilanden Texel en Wieringen, Dr. Ir. M.D. Dijt, pag. 37-57 van "Onze voorouders en hun werk", jubileumboek van de NGV, 1971.

Het geslacht Daalder, L.J. Daalder, 1972.

Texelse geslachten, Dr. M.D. Dijt en Mr. J.S.M. Dijt, deel I 1970 en deel II 1973.

Pieter Bruin (1802-1877), de stamvader van een geslacht Bruin op Texel (met kwartierstaten Bakker en Smit), door K.J. Slijkerman, in: Mensen van Vroeger jrg. 1975, blz. 161-165.

Een geslacht Van der Schilde(n) te Rotterdam en op Texel, door K.J. Slijkerman, in: De Nederlandsche leeuw jrg. 1986, kolom 208-240.

Stamboom Maes Maas, Texel 1785-1985, Ineke Bakker, 1986.

Stamboom van 't geslacht Zijm, M.M. Bakker-Zijm, 1986.

Stamboom Van Heerwaarden, Th. van Heerwaarden, 1986.

Van Cocq tot Kok, van Texel tot Waterland, D. Kok en J. Kok, 1990.

Wezen 1577-1811, Karel van Empel, 1993.

Hijijij...is naar Amerika, emigratie vanuit Texel (1850-1925), Karel van Empel, 1993.

George Frederik Meesters sinds 1893, Marion Meesters, 1993.

Werkers uit Goeree-Overflakkee en hun nakomelingen in de Eierlandse polder, Karel van Empel, 1998.

De voornaam Augustijn op Texel, Miriam Klaassen en Thijs Klaassen, pag. 61-88 van het tijdschrift Gens Nostra, februari 1998.

De nakomelingen van Jacob Bouwens Kooger, zoon van een stoelenmatter uit De Koog op Texel, Joke Kamphuis-Koger, 2001.

Genealogie van de familie Hin, Matthé Hin, 2002

Tien Texelse families en hun aanhang, Cees Hoogerheide, 2004

Zee, duinen, visserij

Roeiend redden, Het roeireddingwezen van Texel tot Rottum, diverse auteurs, 1976.

Texel en de zee, Een strijd van eeuwen, de geschiedenis van de ontwikkeling en het beheer van duinen, polders en dijken, J. van Lare en anderen, 1980.

Waddenjutters, P. A. Liefhebber, 1982

Anna Braak, een achttiende-eeuwse 'marinevrouw', D.J.A. Roodhuyzen-van Breda Vriesman, pag. 115-136 van het Tijdschrift voor zeegeschiedenis, jaargang 11 nummer 2, 1992.

Tussen Scylla en Charybdis, Een etnohistorie van Texels vissersvolk (1813-1932), Rob van Ginkel, 1993.

...en om hen heen was alles branding..., Scheepsstrandingen en reddingen bij Texel, Vlieland en Terschelling in de 19de eeuw, Aad Schol en Klaas Uitgeest, Langeveld en de Rooy, 1994.

De Alkmaarse geschiedenis achter een Texelse walvisbokaal, Piet Dekker, 1995

Roeiredders aan het Marsdiep 1824-1923, Jan T. Bremer in samenwerking met Loek Deugd, Den Helder, 1998.

VOC-jaar Texel, verslag van projecten en activiteiten, Stichting VOC 2002 Texel, 2002.

Door stormvloed overmand. De watersnood van 1953 op het eiland Texel, te Den Helder en aan de Hondsbossche, Will C. Thijssen, 2003.

Eb en vloed, schilderijen en verhalen uit de Texelse visserij, Cor de Wolf, Maritiem & Jutters Museum, z.j.

Fotoboeken

Texel, foto's en prentbriefkaarten uit heden en verleden, J.A. van der Vlis, z.j.

Texel, portret van een eiland, J. Nauta, z.j.

Dit is ons mooie eiland Texel, J. Nauta, z.j.

Texel toen en nu in vogelvlucht, Pieter Standaart en Pieter de Vries, 1995

Oud Texel vanuit de lucht, Harry de Graaf, Slingenberg Boekproducties 2001.

Focus op Texel, Simon Dros en Gelein Jansen, Europese Bibliotheek, 2001.

Religie

Uit het archief eener Hervormde dorpsgemeente (Den Hoorn), F.A. Visser, z.j.

Het Eiland, de Stad en het Koninkrijk, J.J. Buskes, 1945.

De kerken van Texel, uitgave in het kader van Texel 575 jaar, 1990.

Dagboek van een kerk op Texel, Anneke Paagman-Bakker.

Verhaal van een oud kerkje, met tekeningen van N. Koorn-Kikkert, z.j.[over de kerk van Den Hoorn}

Doopsgezinde gemeente Texel, Korte geschiedenis van de Dopers op Texel en van de Doopsgezinde Gemeenten van Den Burg, De Waal, Oosterend en Den Hoorn (1625-1949), G. van der Kooi en W. Keijser, 1996.

Een bijbeldriftig dorp, ofwel Bodemgeheimen van Oosterend, Nico Dros, 1997.

100 jaar Kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk te Oosterend (1897-1997), 1997.

Kerkhistorie van de parochiekerk van Den Burg zoals gepubliceerd in het mededelingenblad van R.K. Texel, 2000.

Natuur

De Wilde planten van Texel, Johan Reydon en Adriaan dijksen, Het Open Boek, Den Burg, 1982.

Gids voor de vogels van Texel, Adriaan Dijksen e.a., Het Open Boek, Den Burg, 1992.

Staatsbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen, Texel, Toon Fey, Uniepers Abcoude, 1999.

Het beheer van bos en natuur op Texel in 2001 en 2002, E. van der Spek, maart 2003.

Kunstenaars

Texel, Jac. P. Thijsse, 1927, Verkadealbum

Een kunstenaar zag Texel, tekeningen van Frans Boers uit plusminus 1950, tekst J.A. van der Vlis, Schoonderbeek 1973.

Souwtje de Wijn, leven en illusies van een Texels kunstenares, Theo Timmer, Pieter de Vries en Hans van der Klift, Het Open Boek, Den Burg, Texel, 1980.

Texel, met pen en penseel, werk van Blok van der Velden, J.C. van der Pijl en Gelein Jansen, Hotel Opduin/Art Gallery Het Posthuys, 1996.

Texel, ontroerend goed, leven en werk van Harry Tielemans, Cees Govers, 2003.

Overigen

Veldnamen van Texel, Sjaak Schraag, 1990.

Brieven aan Jan Vermeulen, door M.P. Klaassen en M.W. Klaassen, pag. 128-133 van het tijdschrift Gens Nostra, maart 1993.

De posthistorie van het eiland Texel, deel 1, N. Huijsman Rzn., 1993.

De post-, telegraaf- en telefoonhistorie van het eiland Texel, deel 2, N. Huijsman Rzn., 1995

Het fort "De Schans" op Texel, Gelein Jansen, uitgave van het Maritiem en Juttersmuseum Oudeschild, zonder jaar.

Groen-Zwart, Texels in het hart, beschouwingen over een eilandcultuur, Rob van Ginkel, tweede druk 1995.

Het licht van Texel, Johannes Ludovicus Kikkert (1810-1878), J.G. Kikkert, 1996.

Scholen en schoolmeesters op Texel in de negentiende eeuw, Tine Visser.

Omringd door zee, Jan Wolkers, Het Open Boek, 1999.

Handleiding voor schapenkijken op Texel, Renske van den Tempel, 2003.

Monumenten op Texel, wandelroute Den Burg & fietsroute Den Hoorn, Tessa van Daalen en Harry de Graaf, 2003.

Taal van de wadden, Mathilde Jansen en Marc van Oostendorp, 2004.

Aanvullingen zijn van harte welkom.

lijn
Home

Links

Algemeen

Genealogie

Geschiedenis

Afbeeldingen

Natuur

Mis je hier jouw eigen homepage? Laat me de URL weten, dan kan ik de site toevoegen.

lijn
home

Discussielijst

De discussielijst Texelse genealogie biedt iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van het eiland Texel en zijn bewoners de mogelijkheid om met anderen van gedachten te wisselen. Bovendien wordt elke toevoeging aan de homepage Texelse genealogie via de lijst aangekondigd. Een gemakkelijke manier dus om op de hoogte te blijven. Momenteel heeft de lijst circa honderdtwintig leden.

Het archief van de discussielijst is openbaar toegankelijk. Ook is het mogelijk om bepaalde namen of woorden te zoeken in de oude berichten.

Inschrijven gaat als volgt: stuur een mailtje met alleen het woord subscribe naar NLD-TEXEL-L-request@rootsweb.com . Door naar hetzelfde adres een bericht te sturen met het woord unsubscribe, ben je weer uitgeschreven. Berichten voor de lijst kunnen gestuurd worden naar NLD-TEXEL-L@rootsweb.com.

Herziene verse 6 januari 2008
lijn
home