Huwelijken elders

Vooral in het trouwboek van de gereformeerde kerk van Sloterdijk komen veel mensen van de Waddeneilanden voor, waaronder een aantal Texelaars. Ook werd van 1710 tot 1715 door veel katholieke Texelaars elders getrouwd, vanwege de jansenistische pastoor op het eiland. Met name de kerkregisters van Wieringen bevatten in die periode dopen en huwelijken van Texelaars. Verder blijken er ook veel contacten geweest te zijn met het naburige eiland Vlieland. Natuurlijk houd ik me altijd aanbevolen voor aanvullingen.

Met dank aan Wil Braam en Peter Klunder

x 7-2-1600 Enkhuizen, trouwinschrijving voor de Burgemeesters
Sijmen Cornelisz, Texel
Jannetjen Gerritsdr, Enkhuizen

x 15-4-1600 Enkhuizen, 31-3-1600 huwelijksafkondiging Enkhuizen
Jan Jansz, Lübeck
Neel Claes, Texel

17-5-1602 huwelijksafkondiging Enkhuizen
Jacob Philipsz, Enkhuizen
Trijn Gerritsdr, Texel

x 30-8-1609 Enkhuizen, trouwinschrijving voor de Burgemeesters
Pieter Cornelisz, Enkhuizen, Havendijck
Anne Reijersdr, Texel

x 11-2-1618 Enkhuizen, trouwinschrijving voor de Burgemeesters
Gerrijd Cornelisse, Texel
Meijnu Heeresdr, Enkhuizen

x 12-1-1620 Enkhuizen, trouwinschrijving voor de Burgemeesters
Isbrand Claess, Texel
Jantjen Lourens, Enkhuizen, Nieuwe dijk

x 4-7-1625 schepenen Leiden
Gerrit Jansz Prins, Leiden, schrijnwerker
Willemtgen Jacobs, Texel

x 4-1-1637 Enkhuizen, trouwinschrijving voor de Burgemeesters
Tonis Cornelisz, Texel
Neeltjen Cornelisdr, Enkhuizen, Boerenvaart

x 9-10-1645 Ameland
Cornelis Pieters, van Texel
Sieuwke Pieters van Hollum

x 16-3-1656 Ameland
Pieter Pieters, van Blyke (een gehucht onder Hollum)
Dieuwer Pieters, van Texel

ondertrouw 16-9-1657 Rotterdam
Jan Jansz van 't Hof, weduwnaar van Rotterdam, wonend Doppensteegje
Geertje Maertens, jongedochter Texel, wonend Zeijl

x 2-12-1663 Enkhuizen
Jan Jansz Bruijn, Den Burg op Texel
Neeltjen Sijtjes, Enkhuizen, Baanstenger [Baansteeg?]

ondertrouw 11-11-1663 geref. Oost-Vlieland
Adam Habdijn, weduwnaar, Schotland
Marij Joris, weduwe, Oost-Vlieland
Met attestatie van Texel

x 30-7-1665 geref. Workum
Gerrit Arent van Boeckholt, chirurgijn, Workum, afkomstig uit Den Burg (Texel)
Marritje Jans, Workum

attestatie om op Texel te mogen trouwen 26-7-1665 Enkhuizen
Philip Ducaart, Enkhuizen, Sint Jacobsburgwal
Jannetje Prins, Enkhuizen, Sint Jacobsburgwal

ondertrouw 20-12-1665 geref. Oost-Vlieland
Frans Reijnderts, Oost-Vlieland, nu te Amsterdam
Stijntje Mues, Texel

x 22-7-1668 geref. Oost-Vlieland
Jan Jans, Kuinre
Ariaentje Arents, Koog (Texel)

attestatie om op Texel te mogen trouwen 26-8-1668 Enkhuizen
Wesselius Verruhert, predikant Oosterend
Tetjen Puijts, Enkhuizen, oude Westerstraat

betoog verleend om in Oudeschild op Texel te mogen trouwen 27-6-1671 Enkhuizen
Sijbrant Pietersz, Enkhuizen "in de nieuwe Westerstraet"
Jacobjen Geerlofs, Enkhuizen "in de Vijselstraet"

x 27-3-1672 Enkhuizen
Cornelis Adriaensz, weduwnaar Texel
Geertjen Reijners, Enkhuizen "op de dijck"

betoog verleend om op 1-5-1672 te Texel te mogen trouwen
Jan Pietersz Soetelief, Texel
Aafjen Jans, Enkhuizen, "achter de osseschuuren"

x 20-2-1678 geref. West-Vlieland
Sieuwert Watjesz, West-Vlieland
Mertjen Willems, Texel

x 1-12-1681 geref. Leeuwarden
Jan Borris
Martien Joosten, van Texel

x 15-11-1682 Rotterdam
Gerrit van Heynsbergen, jm, Tessel, wonend Baenstraat
Trijnty Heyndricks, jd, Rotterdam, wonend Baenstraat

x 3-6-1685 geref. West-Vlieland
IJsbrand Cornelisz Klok, Texel
Neeltje Jans, West-Vlieland

attestatie afgegeven 17-4-1686 geref. Oost-Vlieland
Jan Engels Duijnmaier, Vlieland
Froutje Vlas, Texel

x nov. 1687 geref. Workum
Cornelis Jacobs Roos, de Koog
Bauck Oepkes, Workum

x 26-12-1687 geref. Stavoren
Dirck Jansz Backer, Texel
Hock Aaryans, Stavoren
Op 28-12-1687 werd hen attestatie verleend door de geref. kerk van Den Burg, waarbij overigens de naam van de bruid werd ingeschreven als Volkjen Aariaans.

x 14-3-1688 geref. West-Vlieland
Jan Engelsz, West-Vlieland
Yseling Dirks, Texel

x 12-12-1688 geref. Sloterdijk
Cornelis Lens
Heijltje van Arckel, Oudeschild
Cornelis Lens was predikant in Oudeschild.

x 11-1-1693 geref. Sloterdijk
Pieter Cornelisz Poos, jm van West-Vlieland
Martje Cornelis, jd van Den Burg
Ze kregen een attestatie van de gereformeerde kerk van Den Burg op 28-12-1692.

x 8-2-1693 geref. Sloterdijk
Pieter Dircksz
Engeltje Dircks, Texel

x 29-3-1693 geref. Sloterdijk
Hendrick Dircksz, Oosterend
Meijnuw Jans, West-Vlieland

ondertrouw 9-3-1693 geref. Ternaard, met attestatie naar Texel
Arent Jansen, Ternaard
Hillegonde Cornelis, Texel

x 30-3-1694 geref. Sloterdijk
Joannes van Tongeren
Maritje Klomp, Oudeschild

x 31-7-1695 geref. Rotterdam
Cornelis Claessen, jongeman Texel, wonend Bancketstraat
Maertije Martens, jongedochter Rotterdam, wonend Bancketstraat

x 12-8-1704 impost Grootebroek
Rickel Reijersz, wonend op het eijland van Texel in Den Hoorn
Marijtjen Dircks Molenaers wonend Bovenkarspel
impost f 6,-

x 9-11-1705 geref. Sloterdijk
Jan Hertjensz, Den Hoorn
Martjen Theunis, De Koog
Ze kregen op 2-11-1705 toestemming van de gereformeerde kerk van Den Hoorn om elders te trouwen. Dit echtpaar vestigde zich in Den Hoorn. Volgens het lidmatenboek vertrok Martje Theunis later naar Stavoren.

x 21-11-1706 geref. Sloterdijk
Isaac Geerlofsz
Marritje Cornelis, De Koog

x 18-10-1709 geref. Sloterdijk
Pieter Jansz Boon, Den Hoorn
Neeltje Cornelis, De Koog

ondertrouw 23-9-1709 geref. West-Vlieland
Giel Willemsz, West-Vlieland
Antjen Pitters, Den Burg

x 30-1-1710 rk Wieringen
Sijmen Jans
Trijn Teunis
ex Texel

x 30-1-1710 rk Wieringen
Pieter Aris Ratelaar
Trijn Pieters
ex Texel

x 30-1-1710 rk Wieringen
Jan Pieters
Jannetje Jacobs
ex Texel

x 16-3-1710 rk Wieringen
Cornelis Sijmes
Antje Lamberts
ex Texel

11-7-1710 Amsterdam attestatie afgegeven om in Oudeschild te trouwen
Abraham Klaver, Amsterdam
Maria Kloek, Oudeschild

x 23-7-1710 rk Wieringen
Pieter Nannes
Maartje Cornelis
ex Texel

x 23-7-1710 rk Wieringen
Leendert Nannesz
Meijs Cornelis
ex Texel

x 19-10-1710 geref. Sloterdijk
Jan Goolisz, West-Vlieland
Ewertje Maartens, Den Hoorn
Op 4-10-1710 werd hen pro deo betoog verleend door de gereformeerde kerk van Den Hoorn om elders te trouwen. Daarbij was Sijbrig Jans, moeder van de bruid, aanwezig. Dit echtpaar vestigde zich in Den Hoorn.

x 16-11-1710 rk Wieringen
Gerrit Jans
Maartje Albers
ex Texel

ondertrouw 1-1-1711 geref. West-Vlieland
Wattjen Goolisz, West-Vlieland
Anne Dirkz, Texel

x 18-1-1711 geref. Sloterdijk
Watge Golis
Antje Dircks, De Koog

x 21-7-1712 geref. Sloterdijk
Reijer Schelvis, Den Hoorn
Neeltje Alderts, Amsterdam
Reijer Jans Schelvis en Neeltje Alderts kregen toestemming van de gereformeerde kerk van Den Hoorn om elders te trouwen. Dit werd pas op 31-7-1712 ingeschreven, dus na het huwelijk.

x 14-10-1712 rk Wieringen
Gerrit Jans
Hilletje Dirks
ex Texel

x 11-1-1712 rk Wieringen
Jan Thijsse Souter
Neeltje Ariens
ex Texel

x 25-12-1712 geref. Sloterdijk
Huibert Hogendijk, Langevaar
Marritje Siets, Texel
Hebbende omtrent drie weken tevoren samen een kind geteeld, gedoopt Marritje Huiberts.

x 13-1-1713 rk Wieringen
Cornelis Cornelis Dijkert
Antje Jacobs
ex Texel

x 24-7-1713 rk Wieringen
Dirk van der Steen
Neeltje Kempis
ex Texel

x 2-12-1713 rk Wieringen
Jan Arends Radelaar
Maartje Frans
ex Texel

x 15-12-1713 rk Wieringen
Willem Vester
Dievert Crelis
ex Texel

x 21-1-1714 rk Hoogwoud
Hendrik Hendriks Keunen
Barber Cornelis
Beiden uit Den Burg
Dit echtpaar woonde inderdaad in Den Burg op Texel. Hendrik was een zoon van Hendrik Willemsen en Grietje Hendriks; Barber was een dochter van Cornelis Cornelis Wildeboer en Antje Cornelis. Ze lieten op 21-2-1716 hun zoon Cornelis dopen in de katholieke kerk van Den Burg. In 1737 maakten het echtpaar een testament ten bate van de langstlevende.

x 21-1-1714 rk Hoogwoud
Jacob Creliszen Backer
Antje Cos
Beiden uit Den Burg

x 21-1-1714 rk Hoogwoud
Jacob Pieterzen Spiek
Barber Volkerz
Beiden uit De Waal

x 21-1-1714 rk Hoogwoud
Frans Lamberzen
Divertje Crelisz
Hij uit De Koog, zij uit Den Burg

x 4-2-1714 rk Wieringen
Gerrit en Dievert Crelis
ex Texel

x 21-10-1714 rk Hoogwoud
Sijmen Gerritzen
Antje Alberts
wonend Den Burg in Texel

x 2-11-1714 rk Wieringen
Jacob Pieters
Maartje Jans
ex Texel

x 12-1-1715 rk Wieringen
Cornelis Jans Rademaker
Breggie Lammers
ex Texel

x 12-1-1715 rk Wieringen
Arie Simonse Seim
Breggie Willems
ex Texel

x 12-1-1715 rk Wieringen
Pieter Alberts Graaf
Antje Jans
ex Texel

x 29-1-1715 rk Wieringen
Cornelis Jans Tames
Noentje Dirks
ex Texel
Cornelis Jans Tames en Nompje Dirks woonden in Den Hoorn. Ze lieten een dochter Aafje rk dopen op 2-1-1717.

x 2-2-1715 rk Wieringen
Jan Crelisse
Reinou Albers
ex Texel

x 15-5-1716 geref. Sloterdijk
Jacob Maartensze Kuijper, Texel
De naam van zijn vrouw ontbreekt in het trouwboek van Sloterdijk.Op 2-5-1716 kregen Jacob Maartens Kuijper, jongeman van Den Hoorn, en Aaltje Pieters, jongedochter van Den Hoorn, toestemming van de gereformeerde kerk van Den Hoorn om te trouwen.

ondertr. geref. Leeuwarden 2-2-1717
Laas Eekes, Leeuwarden
Hiltje Albes, Texel

x 7-2-1717 Buiksloot
Sijmon Rotterdam, weduwnaar
Reijnoutje Cornelis, jongedochter, op betoog van Den Burg op Texel

x 11-4-1717 geref. Oost-Vlieland
Dirk Cornelisz, Texel
Martjen Cornelis Box, Oost-Vlieland

x 9-5-1717 geref. Sloterdijk
Cornelis Pietersze Admiraal
Lammertje Dirks, Texel

x 4-9-1720 geref. Sloterdijk
Nan Hendriksz de Lange
Femmetje Bruijns, Texel
Dit echtpaar woonde in Nieuweschild. Hun dochters Aaltje en Froutje belandden in het Texelse weeshuis.

x 11-12-1720 geref. Sloterdijk
Pieter Harmensz Suijdewind
Trijntje Sijbrants, Texel

15-11-1721 huwelijksgeboden geref. Sloterdijk
Pieter Cornelisz, weduwnaar van Cornelia Cornelis, wonend Sloterdijk, geassisteerd met zijn moeder
Marritje Pieters, van Den Hoorn, 35 jaar, geassisteerd met haar broer Pieter Pietersz van Den Hoorn, wonend aan de 3 Baarssies

x 15-11-1721 impost Grootebroek
Pieter Jansz Smit tot Texel aan Den Hoorn
Trijntje Gerrits wonend Lutjebroek
impost f 3,-

x 6-12-1721 impost Grootebroek
Cornelis Dircksz Kee, weduwnaar van Texel thuis leggende tot Enkhuizen naast de Pappegaij
Bregjen Aris weduwe van Texel, daar ook thuis leggende

x 22-2-1722 Buiksloot
Rem Cornelis Boot, jongeman van Den Helder
Martje Cornelis Baas, jongedochter van Oudeschild op Texel

x 15-4-1722 geref. Sloterdijk
Jan Hendriksz
Martje Cornelis Brouwer, Texel

x 6-9-1722 gerecht Buiksloot
Jan Cornelisz
Maartje Jacobs, beiden van Den Burg op Texel
Het gaat hier om het katholieke echtpaar Jan Cornelisz Koeman en Maartje Jacobs Visser. Ze lieten in Den Burg vijf kinderen dopen.

attestatie afgegeven 6-12-1722 geref. Oost-Vlieland
Jan Jacobsz Appelboom, Oost-Vlieland
Aafje Maartens, Texel

x 13-1-1723 geref. Sloterdijk
Cornelis Pelser
Martje Maartens Vos, Texel

ondertrouw 24-1-1723 Akersloot
Jacob Jacobs, jm Zuid-Schermer
Aafje Jacobs, jd Texel

x 14-3-1723 geref. Sloterdijk
Jochem Boukesz
Trijntje Pieters, Texel

x 3-2-1724 geref. Sloterdijk
Tjerk Jacobs
Trientje Jans, Texel

x 20-2-1724 geref. Oost-Vlieland
Claas Cornelisz, Texel
Aaltje Cornelis, Oost-Vlieland

x 5-4-1725 geref. Sloterdijk
Cornelis Pietersz Prestoom
Jantje Cornelis, Texel
Cornelis Pietersz Prestoom was een katholieke zeeman. Hij woonde met zijn vrouw Jantje Cornelis Sajer in Den Burg.

x 22-4-1725 geref. Sloterdijk
Luijtje Cornelis
Anke Gijsbregts, Texel

attestatie afgegeven 14-10-1725 geref. Oost-Vlieland
Reijndert Gijsbertsz, Texel
Trijntje Jans, Oost-Vlieland (de ouders zes jaar te Amsterdam gewoond hebbende)

x 30-3-1726 geref. Sloterdijk
Pieter Reijersz
Jantje Cornelis, Texel

x 31-3-1727 geref. Sloterdijk
Pieter Pietersz Pijl
Trijntje Pieters Kok, Texel

attestatie afgegeven 31-10-1728 geref. Oost-Vlieland
Pieter Jansz Blaau, weduwnaar Oost-Vlieland
Jantje Jans, Texel
Ze trouwden 7-11-1728 geref. Den Hoorn pro deo. De bruid werd geassisteerd door haar moeder Jantje Klaas. Pieter Blauw was grootschipper. Volgens de lijsten van de personele quotisatie van 1742 was hij uitlandig, en zijn huis in Den Hoorn was al twee jaar gesloten.

x 23-1-1729 geref. Oost-Vlieland
Cornelis Cornelisz Klok, Den Hoorn (Texel)
Trijn Cornelis, Oost-Vlieland
Op 2-1-1729 werd hen betoog verleend door de geref. kerk van Den Hoorn om elders te trouwen. De bruidegom werd geassisteerd door zijn stiefvader Cornelis Jans Platvoet, en de bruid door haar moeder Pleentje Isbrants. Na hun huwelijk vestigden ze zich in Den Hoorn, waar ze in 1749 nog woonden.

attestatie afgegeven 11-9-1729 geref. Oost-Vlieland
Cornelis Arendsz Pelser, Oost-Vlieland
Barber Clinkenberg, Texel

x 6-5-1731 geref. Sloterdijk
Simon Kaspers Vos
Dieuwertje Harmens Meerman, Texel

x 8-5-1732 geref. Sloterdijk
Jan Leendersz Kok
Antje Cornelis, Texel
Het echtpaar Jan Leenders Kok en Annetje Cornelis Knaap woonde in Oosterend op Texel. Jan was kaagschipper.

x 5-9-1732 geref. West-Vlieland
Sijbrant Adriaansz Schol, West-Vlieland
Martje Jans, Texel

x 3-7-1735 geref. Sloterdijk
Teunis Jansz Drijver
Aagje Cornelis, Texel

x 11-8-1735 geref. Sloterdijk
Dirk Tobiasz Rab
Anna Elisabeth Dispers, Texel

x 10-1-1737 geref. Sloterdijk
Jan Dirksz Abbenes
Aaltje Binkes, Texel
Op 6-1-1737 werd hen betoog verleend door de gereformeerde kerk van Den Hoorn. Jan Dirksz Abbenes was een jongeman uit Den Hoorn, Aaltje Binkes was een jongedochter afkomstig uit Amsterdam.

x 8-10-1737 geref. Sloterdijk
Cornelis Leendertsz Kok
Aagje Sijbrands, Texel
Dit echtpaar woonde in Oosterend op Texel. Cornelis was zeeman van beroep.

x 27-1-1739 geref. Sloterdijk
Willem Horst, Amsterdam
Grietje Harderwijk, Texel

x 27-2-1739 geref. Sloterdijk
Arien Cornelis
Trijntje Pieters, Texel

x 3-5-1742 geref. Sloterdijk
Jan Pietersz Buis
Baafje Cornelis, Texel

x 16-12-1742 geref. Sloterdijk
IJsbrand Cornelisz Schagen
Martje Samson, Texel

x 28-8-1743 geref. Sloterdijk
Harmen Gerritsz de Haas
Neeltje Tijs, Texel

attestatie afgegeven 6-3-1746 impost Oost-Vlieland
Frerik Cornelisz Noorman, Vlieland
Aaltje Simons Hassingh, Oudeschild

x 12-2-1747 impost Oost-Vlieland
Jacob Maartensz Calff, Den Burg
Jantje Jans, Vlieland

x 19-3-1747 geref. Harlingen
Cornelis Dirks Enkhuijser, Texel
Sijtske Pijtters Bul, Harlingen

x 30-5-1747 geref. Sloterdijk
Jan Klok, Texel
Hemke Geers [?, voornaam niet duidelijk leesbaar], Amsterdam

x 7-1-1748 Rotterdam
Nanning Jansz, jm, Tessel
Catharina van Ent, weduwe van Cornelis Bouwman, Horst

x 10-3-1748 geref. Sloterdijk
Klaas Jansz Hoek, Den Hoorn, Texel
Grietje Cornelis, De Koog, Texel
Op 17-2-1748 werden ze ingeschreven in het trouwboek van Den Hoorn, en op 4-3-1748 werd hen betoog verleend. De grootschipper Klaas Jansz Hoek was weduwnaar, Grietje Cornelis was niet eerder getrouwd geweest.

x 7-7-1748 geref. Sloterdijk
Cornelis Vos
Stijntje Jacobs, Texel

x 9-2-1749 impost Oost-Vlieland
Jan Claasz de Wit, Texel
Reijnouwtje Adriaans Advocaat, Vlieland

x 4-3-1749 geref. Sloterdijk
Dirk Jacobse Knaap
Duwertje Pieters, Den Burg op Texel

x 7-12-1749 impost Medemblik
Jan Aarjensz Coning, jongeman van hier
Aaltje Roelofs Pater, jongedochter van Texel
impost nihil

x 12-12-1749 geref. Sloterdijk
Gerrit Leenderts Smit, Amsterdam
Dieuwertje Luijtjes, Texel
Volgens het gereformeerde trouwboek van Den Hoorn werd hun huwelijk ingeschreven op 1-12-1749, en werd er op 24-12-1749 betoog verleend. Gerrit Leenderts Smit was een commandeur op Groenland, met andere woorden hij voerde het bevel op een walvisvaarder. In 1726 trouwde hij met Neeltje Jakobs in de gereformeerde kerk van Den Hoorn. Tien jaar later hertrouwde hij met Antje Cornelis. Dieuwertje Luijtjes was dus zijn derde vrouw. Ze was afkomstig van Vlieland en was eerder getrouwd geweest met Klaas Olferts Visser. Voor een Amsterdamse notaris sloten Gerrit Leenderts Smit en Dieuwertje Luijtjes een huwelijkscontract. Dieuwertje bracht onder andere f 2800,- en een huis in Oost-Vlieland in.

x 14-10-1750 geref. Sloterdijk
Johan Mobak
Anna Elisabeth Mauwen, Oudeschild op Texel

x 14-2-1753 geref. Sloterdijk
Arie Jochems Petten
Trijntje Corn. Swart, Den Hoorn op Texel

x 2-10-1754 geref. Sloterdijk
Gerrit Leenderts Smit
Saartje Jans, Den Hoorn op Texel

x 21-11-1754 geref. Sloterdijk
Jan Mout
Geertje Slokker, Den Hoorn op Texel

x 19-2-1755 geref. Sloterdijk
Jan Pr. Koen
Neeltje Formers, De Koog op Texel
De bruid is Neeltje Formers Neeff uit De Koog

x 3-4-1757 geref. Sloterdijk
Klaas Lubberts, Ameland
Reinutje Ariens, Den Hoorn op Texel

x 13-12-1757 geref. Sloterdijk
Jan Cornelisse Boes
Pietertje Jans, De Koog op Texel
Uit het Texelse notarieel archief blijkt dat de bruidegom Jan Cornelisz Boesje heet, en dat hij trouwde met Pietertje Jans Bremer

x 2-4-1758 geref. Sloterdijk
Harmanus Zuijdewindt
Trijntje Cornelis, Texel
Uit het Texelse notarieel archief blijkt dat Trijntje Cornelis als achternaam Dijker had. Zij was een dochter van Cornelis Lammertsz Dijker en Jantje Sijbrands Koning.

x 1-10-1758 geref. Sloterdijk
Jan Pieterse Hoen, De Koog op Texel
Aaltje Dirks, Oost-Terschelling
Aaltje Dirks kwam uit Midsland/Seerijp op Terschelling. Ze was een dochter van commandeur Dirk Jansz Koen en Neeke Dirks. Na hun huwelijk vestigde het echtpaar Hoen-Koen zich in Midsland.

x 18-10-1758 geref. Nes, Ameland
Harmen IJsbrands, Oudeschild, Texel
Martje Jouwes, Nes
Met een meisje van 16 dagen op de armen.

x 24-10-1758 geref. Sloterdijk
Gerrit Leenderse Smit
Antje Pieters, Den Hoorn op Texel

x 15-2-1759 geref. Sloterdijk
Jacob Klaasz Bakker
Neeltje Jacobs, Texel

x 18-3-1762 geref. Sloterdijk
Simon Pietersz Keijser
Ariaantje Dirks, Den Burg op Texel

x 18-1-1765 impost Grootebroek
Dirk Jacobsz Sterk, jonggezel van Texel
Maartje Gerrits, jongedochter aan de Noorderdijk
in de 4e klasse voor de bruid f 3,-

x 23-10-1766 geref. Sloterdijk
Pieter Jacobsz Bikker
Neeltje Teunis Stark, Texel

x 26-10-1766 gerecht Buiksloot
Pieter Mulder, Buiksloot
Vrouwtje Cornelis Dijkens, Oosterend, Texel
derde klasse, f 6,- voor de bruidegom

x 5-4-1767 gerecht Buiksloot
Harmanus Zuijdewind
Antje Jacobs, Texel
derde klasse, f 12,-

x 21-6-1767 geref. Buiksloot
Maarten Cornelisz Soetelieff, Den Helder
Hendrikje Barends, Den Burg op Texel
pro deo

x 6-3-1768 gerecht Buiksloot
Henrik Dolman
Trijntje Jans, Oudeschild
pro deo

x 10-4-1768 geref. Buiksloot
Geerlof de Vries, Oudeschild, Texel
Trijntje Jans Gaauw, Huisduinen
bruid f 3,-, bruidegom pro deo

x 29-10-1768 impost Grootebroek
Machiel Marschalk, jonggezel, schoolmeester en voorzanger te Oosterend op Texel
Hendrikje Egbers, jongedochter tot Grootebroek
in de 4e klasse voor de bruid f 3,-

x 16-9-1770 geref. Sloterdijk
Hendrik Pronk
Vrouwtje Pieters Zuijdewind, Texel

x 11-10-1770 geref. Sloterdijk
Gool Jansz Schelvis
Elizabeth Hendriks, Den Hoorn op Texel

x 27-5-1773 geref. Sloterdijk
Jacob Jansz Kleijn, West-Terschelling
Trijntje Willems, Texel

x 17-11-1773 geref. Sloterdijk
Jan Schram
Aagje Cornelis, Den Hoorn op Texel

x 20-10-1776 geref. Sloterdijk
Nanne Hendriksz Pronk, Texel
Antje Foppes Vlieger, Ameland

x 31-10-1776 geref. Sloterdijk
Gerrit Sijmonsz Duinker
Neeltje Jans Vaartjes, Texel

x 18-11-1777 geref. Harlingen
Hendrik van der Merct, Texel
Maria Swaal, Harlingen

x 22-8-1777 geref. Sloterdijk
Floris Spin
Stijntje Boon, Den Burg op Texel

x 23-7-1778 geref. Sloterdijk
Leendert Pruijt
Antje Wentel, Den Burg op Texel

x 31-12-1778 geref. Sloterdijk
Cornelis Hendriksz Neef
Trijntje Ariens Kooij, De Koog op Texel

x 7-1-1779 geref. Sloterdijk
Jan Dirks Driwes
Neeltje Cornelis Neef, Texel
De bruidegom was Jan Dirk Druwes uit Den Helder. In december 1791 was hij schipper op het brikschip "Helena Louisa" voor de Kamer Amsterdam. Zijn zwager Former Cornelisz. Neeff was busschieter op het zelfde schip.

x 16-7-1779 Amsterdam
Jelle Riekelsz Kaarsemaker van Texel, rk, 23 jaar
Lena Leurink, van Amsterdam, rk

x 10-9-1779 geref. Sloterdijk
Leendert Michiels Kleijenburg
Antje Elmerts Brouwer, Texel

ondertrouw 23-9-1780 Rotterdam
Dirk Johannes, jongeman Ameland
Maria Korens, jongedochter Texel

x 24-11-1780 geref. Sloterdijk
Willem Ernst, Borkum
Grietje Klaas Drijver, Texel

x 6-2-1781 geref. Rotterdam
Albregt Janse Bruijn, jongeman Texel, wonend Zevenhuissteeg op de Schotse dijk
Aafje Mandemakers, jongedochter Helder, wonend Zevenhuissteeg op de Schotse dijk

x 30-5-1781 geref. Workum
Reinicus Hermanides, Oudeschild, dominee
Margarieta Cramer, Oudeschild

x 29-10-1783 geref. Sloterdijk
Sijmon Luijtsen
Antje Kikkert, Den Burg op Texel

x 17-1-1784 impost Grootbroek
Sijmon Maartensz Jager, jonggezel op Texel
Aafje Jans Brek, jongedochter te Broekerhaven
4e klasse voor de bruid f 3,-

x 25-4-1785 Callantsoog
Willem Jansz Kater
Jannetje Kok, geboren Texel

x 28-6-1785 geref. Rotterdam
Dirk de Ruiter, weduwnaar van Texel, wonend Vissersdijk
Henrietta Zengers, jongedochter De Ham, wonend Vissersdijk

x 1-7-1785 geref. Leeuwarden
Johan Abraham Gampert, Texel, hofmeester
Eelke Pyters Vetweijder, Leeuwarden

x 9-4-1787 Princenhage
Paul van Schuilenberg, geboren Delft, wonend Breda
Catharina Maria Roozeboom, geboren Texel, wonend Breda, weduwe van Paul Theodore Brunet de Rochebrune. De drie huwelijksproclamaties hebben onverhinderd plaatsgevonden in de Nederduitse en Waalse Kerken in Breda.

x 22-7-1787 Delfshaven
Flores Maertensze jm, Tessel, wonend Delfshaven
Neeltje Lindeman, jd, Delfshaven

x 19-5-1789 geref. Rotterdam
Gerrit Jansz Bakker, jongeman Texel, wonend Draaijsteeg
Maria Clasina Bos, jongedochter 's Hage, wonend Baanstraat

x 2-7-1789 geref. Oost-Vlieland
Pieter Postma, Oudeschild, Texel
Antje de Reus, Vlieland

x 21-5-1797 geref. Nes, Ameland
Teunis Hendriks Gort, Nes, Ameland
Trijn Teunis de Boer, Texel

x 26-4-1799 Amsterdam, op akte van Texel
Hendrik Hagen, wonend Texel
Catharina Oijevaar, wonend Amsterdam

x 28-9-1800 doopsgezind Sneek
Jacob Sytsens Hoekstra, van Texel
Riemke Sjoerds, van Sneek

x 31-1-1802 Rotterdam
Cornelis de Wit, jongeman Texel
Magdalena Brusters, jongedochter Rotterdam

x 10-4-1802 impost Grootebroek
Pieter Cornelisz Kooij, weduwnaar wonend Oudeschild op Texel
Grietje Meinderts, jongedochter Broekerhaven
4e klasse voor de bruid f 3,-

ondertrouw 10-8-1803 Rotterdam
Jan Hendrik Doelman, jongeman Texel
Sophia van Nek, jongedochter Rotterdam

herziene versie 9 juli 2014

lijn