trap
politiek

DE MUUR heruitgave 2018

presentatie en symposium 19 februari 2019

, 2018/11/22

Een Archeologie van de Toekomst; 'Opgraving' São Paulo, 2010/05/31

De straat als institutie, 2004/03/05

Virilio: De plaats van het denken, de plaats van de stad/ The Place of Thought and the Place of the City, 2010/05/28

Wonen in cyberspace, 1994/11/28

© 2006/09/08