trap
sloterdijk

Iconoclasme en Wereldmonster, 2018/06/29

The Riddle of the Real City, or the Dark Knowledge of Urbanism, Amsterdam; 1001 Publishers, 2017, 2017/07/23

De theoretische constructies van Peter Sloterdijk, Je moet je leven veranderen, (2009) 2011, een boek over ascese en apocalyptiek, 2011/07/19

© 2017/07/23