Secretariaat :

Julianastraat 4

6247CD - Gronsveld

Tel: 043-4081613

KBO Gronsveld/Rijckholt

Oog voor Senioren

Bestuur

Agenda 2012

Aanmelden

Infoblad

Daarom KBO

NIEUWS

Info lid worden

Belastingservice

Foto's

E-Mail

Links

Mededelingen

Zorgverzekering

Ouderenadvisering

 
logoKBO2

BELASTINGSERVICE

Bent u lid van de KBO, 65 jaar of ouder en heeft u moeite met het invullen van uw belastingpapieren, dan kunt u een beroep doen op een van onze belastinginvullers.

De Belastingservice is een samenwerkingsproject van de ouderenorganisaties ANBO, PCOB en Unie KBO zowel op landelijk als afdelingsniveau.

Voor wie zijn de belastinginvullers werkzaam?

1.    Voor leden van één van de ouderenbonden. Mensen die lid willen worden om van deze service gebruik te kunnen maken, worden ook geholpen.

2.    Voor leden vanaf 65 jaar met een inkomen bestaande uit enkel een AOW-uitkering of AOW met een aanvullend pensioen. Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt voor een alleenstaande € 33.743,- en voor gehuwden/samenwonenden

€ 50.000,- per jaar.

Deze bedragen zijn gebaseerd op de toetsingsinkomens van de zorgtoeslag 2010.

3.    Voor leden met eenvoudige aangiften, zoals het E- of T-biljet. De eenvoudige aangifte omvat in beginsel de elementen uit Box 1, zoals AOW, aanvullend pensioen, periodieke uitkeringen, eigen huis, ziektekosten/buitengewone uitgaven en giften. In voorkomende gevallen mogen gegevens die onomstotelijk vaststaan uit Box 3 (bank-, spaar-, effectenrekeningen) in de aangifte betrokken worden. Uitgesloten de gegevens bestemd voor Box 2.

4.    De belastinginvuller checkt na het invullen van de aangifte of de klant in aanmerking komt voor zorg- en/of huurtoeslag. Eventueel zal de belastinginvuller de klant helpen bij het invullen van de toeslag-formulieren.

Enkele “spelregels” bij de Belastingservice

1.    De service is op basis van vrijwilligheid. Wel kunnen gemaakte onkosten zoals, reis-, kopieer- en printkosten door de belastinginvuller in rekening worden gebracht, als dit van te voren aan het betreffende lid is medegedeeld.

2.    De belastinginvuller heeft de plicht tot geheimhouding. Door de aard van het werk heeft hij inzicht in privacy gevoelige informatie van leden en zal deze informatie enkel en alleen gebruiken voor het daartoe bestemde doel.

3.    Het lid blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/haar belastingaangifte en/of toeslagformulier. De belastinginvuller levert hulp bij aangifte op basis van de hem/haar verstrekte gegevens. De klant wordt hierop gewezen.

4.    De belastinginvuller kan zich desgevraagd legitimeren middels een legitimatiepas. Deze pas wordt per jaar op naam uitgereikt als de belastinginvuller heeft deelgenomen aan de cursus van de Belastingdienst.

Het landelijke telefoonnummer (0900 - 821 21 83) is voor het maken van afspraken voor ouderen die hulp nodig hebben bij het invullen van hun aangifte.

Binnen de KBO Gronsveld/Rijckholt is :

dhr.Wim Ewals (043 4092244)

dhr. J.Neven(043 4081944)

dhr. Moesman (043-4092969)

actief als belastinginvuller.

logoKBO2a