Secretariaat :

Julianastraat 4

6247CD - Gronsveld

Tel: 043-4081613

KBO Gronsveld/Rijckholt

Oog voor Senioren

Bestuur

De KBO ouderenadviseur

Waarom:

Het aanbod aan voorzieningen en regelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn is groot.Veel ouderen zien soms door de bomen het bos niet meer.Ook is de bestaande informatie vaak onduidelijk of te ingewikkeld.Daar komt nog bij de vele ingrijpede aanpassingen/ontwikkelingen, van b.v.:

In de gezondheidszorg:

 • In de gezondheidszorg 
 De Zorgverzekeringswet en de eventuele zorgtoeslagen.
 • De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).
 • De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 • In het welzijnbeleid:
 • De Wet Maatschappelijk Ondersteuning (W.M.O.)

Meer en meer ouderen (vooral de kwetsbare ouderen; de financieel zwakkeren, chronisch zieken en ouderen die leven in een sociaal isolement) hebben behoefte aan hulp bij het verkrijgen van de juiste informatie, dan wel hebben advies, ondersteuning en begeleiding nodig in de eigen leefsituatie.

Doel / taken KBO ouderenadviseur:

De ouderenadviseur biedt hulp bij het zoeken naar de juiste voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, met als doel deze ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.

De taken kunnen het hele scala aan sociale regelgeving en regionale en lokale (zorg)voorzieningen beslaan.

De concrete taak is echter afhankelijk van de vraag van de individuele oudere. Samen met de oudere wordt bekeken wat precies de vraag is en waar oplossingen gevonden kunnen worden.

Zo kan de ouderenadviseur o.a. behulpzaam zijn bij:

 • aanvragen van huurtoeslag/zorgtoeslag
 • opname in verzorgings- of verpleeghuis
 • woningaanpassingen
 • hulpmiddelen, rollator, tafeltje-dek-je, alarmering
 • vervoer
 • invullen formulieren
 • bijzondere bijstand
 • aanvragen huishoudelijke hulp
 • boodschappenservice

Samenvattend de ouderenadviseur:

 • Zet zich in voor de individuele ondersteuning en begeleiding van ouderen die daarom vragen.
 • Is een vrijwilliger, die op verzoek ondersteunt en/of verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op het terrein van inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie.
 • De ouderenadviseur heeft niet de taak vragen tot in de finesses op te lossen.
 • Wordt toegerust voor deze speciale taak door middel van een cursus, terugkomdagen en bijscholing.
 • Werkt in de afdeling voor de leden (of personen die lid willen worden), onder de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur.Dus hebt u een vraag of een probleem, schroom niet uw ouderenadviseur te bellen.

De ouderenadviseurs van de KBO afdeling Gronsveld/Rijckholt;

Wim Ewals Tel: 043-4092244

e-mail: wim-ewals@hetnet.nl

Piet Moesman Tel: telefoon: 043 409 29 69

e-mail: pietmoesman@hetnet.nl

Agenda 2012

Aanmelden

Infoblad

Daarom KBO

NIEUWS

Lid worden

Belastingservice

Foto's Verslagen

E-Mail

Links

Mededelingen

Zorgverzekering

Ouderenadvisering

 
logoKBO2