...HOME..
..Contact.. ..DOWNLOADS.. ..Nieuws.. ..Forum/Vragen.. ..Links.. ..Webinfo.. ..boek_gratis.. ..Credits..Schenkbelasting

Schenkbelasting
tarieven, vrijstellingen


Vrij van Recht

Schenken op papier

Verkoop woning aan kind

Erfdelen uitbetalen
.

Schenking 100.000 vrij?
.overige hoofdstukken
"wordt aan gewerkt"


Schenkbelasting

Wanneer er sprake is van een schenking, zie hoofdstuk schenking onder knop ERFRECHT dan is er schenkbelasting verschuldigd. Er zal aangifte schenkbelasting moeten worden gedaan, wanneer er sprake is van een schenking die hoger is dan het vrijgestelde bedrag.

Bij schenkingen lager dan het vrijgestelde bedrag hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden ingediend.
Hierop is een uitzondering. Bij een schenking met een beroep op de eenmalige verhoogde vrijstelling met altijd aangifte worden gedaan.

Voor tarief en vrijstellingen zie hoofdstuk tarieven en vrijstelling schenkbelasting

Een aangifte schenkbelasting kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl

De aangifte moet uiterlijk voor 1 maart volgend op het jaar van de schenking worden ingediend.
(schenking op 1 februari 2013, dan aangifte voor 1 maart 2014)

voorbeeld

  schenking vader aan zoon, van een bedrag in contanten 10.000.
  Vader maakt dit geld via bankrekening over. De vader verarmt en de zoon verrijkt, er is sprake van een schenking die belast is met schenkbelasting.
  Deze schenking is dan belast voor 10.000, minus de vrijstelling

  Wanneer vader een bedrag in contanten van 200.000 schenkt, dan is schenkbelasting schuldig over 200.000 minus de vrijstelling.

Alle schenkingen gedaan door 1 schenker een 1 dezelfde begiftigde in 1 kalenderjaar worden gezien als 1 schenking.

  Voorbeeld

  Vader schenking op 2 januari 2013 een bedrag van 5.000 aan zoon Erik.
  Daarna geeft vader aan Erik voor zijn verjaardag op 1 november 2013
  en weer een bedrag van 5.000 en op 25 december 2013 een VVV-bon van 100.
  Totaal is door vader dan ook geschonken in het jaar 2013 10.100.

  Er moet dan ook een aangifte schenkbelasting worden ingediend, omdat er meer dan het vrijgestelde bedrag is geschonken.

Schenkingen aan twee gehuwde personen worden voor berekening van de schenkbelasting gezien als 1 persoon. Wel krijgen beide personen ieder een eigen aanslag.

  Voorbeeld

  Vader schenkt op 2 januari 2013 een bedrag in contanten van 6.000 aan zijn zoon Erik en aan zijn schoondochter Nancy een bedrag van 4.000.
  Omdat Erik en Nancy zijn gehuwd worden deze voor de berekening van de schenkbelasting als 1 persoon gezien. De berekening wordt dan
  Schenking Erik 6.000 + schenking aan Nancy ad 4.000 is totaal 10.000
  Schuldig in jaar 2013 is 10.000 minus vrijstelling 5.141 = 4.859 a 10% is 485

  De aanslag voor Erik wordt dan
  6.000 / 10000 x 485 = 291
  De aanslag voor Nancy wordt dan
  4000 / 10000 x 485 = 194

Dubbele heffing

Het is mogelijk dat er sprake is van een dubbele heffing. Dan zal de schenkbelasting worden verminderd.
Dat komt o.a. voor bij
  a. onroerende zaken in het buitenland.
   Wanneer er in het buitenland ook een gelijksoortige schenkbelasting verschuldigd is, dan zal deze buitenlandse belasting met de Nederlandse schenkbelasting worden verrekend.
  b schenking van onroerende zaken
   Wanneer er een onroerende zaak wordt geschonken, dan zal er ook overdrachtsbelasting verschuldigd zijn Deze overdrachtsbelasting zal dan met de schenkbelasting worden herrekend.

Opmerking: indien de onroerende zaak wordt verkocht en de koopsom wordt dan voor een deel of geheel kwijtgescholden, dan kan alleen overdrachtsbelasting worden verrekend, indien de kwijtschelding binnen 14 dagen dan levering van de onroerende zaak plaatsvindt.