books

Inhoudsopgaven

HuppelDePup
1994 t/m 1998

1999 t/m 2003
2004 t/m 2007

Roots@Groningen
2008 t/m 2011

GroninGEN
2012 e.v.

Inhoudsopgaven 'HuppelDePup'
jrg. 1 t/m 5 (1994 t/m 1998)

| Genealogie Groningen | Boeken over Groningen | Bibliografie Groningen |
| Gruoninga | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder vindt u de inhoudsopgaven van 'HuppelDePup', het mededelingenblad van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de NGV. Het blad is in 2008 (jaargang 15) verder gegaan onder de naam Roots@Groningen en in 2012 onder de naam GroninGEN.

Nadere informatie over lidmaatschap, bestellen van oude jaargangen, samenvattingen van oude nummers, de genealogische vragen e.d. vindt u op de website van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de NGV.

Inhoudsopgaven 1994 t/m 1998
HuppelDePup 1994 Jaargang 1

Artikel Auteur Blz.
     
Afdelingsnieuws    
Afdelingsprogramma    12, 23, 47
Agenda   22, 48
Beginnersavond   51
Excursie Den Haag en Elburg   51
Werken over de grens (excursie naar Lingen (Dld.) Menno de Lange 14, 53
Jaarvergadering   15
Ledenmutaties   35
Voorwoord van de voorzitter ir. A. Daae 1
     
Redactionele bijdragen    
Advertenties   24
Van de redactie   2, 21, 45
     
Archivalia    
Lidmatenboek Nieuw-Beerta 1665-1667
(gaat over per hoofd, overleden personen in de pesttijd)
Antonia Veldhuis 3
     
Genealogie    
Hoe Hendrik Hamstra Henriette Cramer werd A. Daae 55
Geslacht van Slochteren Petronella J.C. Elema 32
     
Kwartierstaten    
Kwartierstaat Boelens (Noord-Groningen) F.P. Boelens  25
Kwartierstaat Nienhuis J.R. Nienhuis  36-39, 56-57
Kwartierstaat Toonder (zie ook jrg. 2, p. 22 en 45) Theo J. Oostergo  62-64
Kwartierstaat Kuiper (zie ook jrg. 2, p. 22 en p. 60) Antonia Veldhuis  8-10, 22
     
Parenteel en stamreeks    
Stamreeks Harens R. Harens  52
Stamreeks Kamphuis. Ed Kamphuis  57-58
     
Diversen    
Bijzondere reeksen Antonia Veldhuis 28
Bladvulling. Eindelijk   56
Zoekt u deze misschien   22
Genealogisch voorstellen   6, 30, 46
     
Informatie    
Familienamen   29
Foutjes in genealogisch-historisch onderzoek P. Luinstra 64
Index op familienamen in genealogieën in het RA in Groningen   7
Inventarisatie begraafplaatsen F. Rensen 16
Een belangrijke bron voor genealogische informatie
(De Oorlogsgravenstichting)
F. Rensen 53
Oostfriese kerkboeken op microfilm   7
Openingstijden van de noordelijke Rijksarchieven   17
Waarschuwing (Halbert's Family Heritage)   34
     
Diensten en Afdelingen    
Afdeling Heraldiek   31
Contactdienst   39, 61
Nieuwtjes van de knipseldienst F. Renssen 11, 27, 48
     
Vragenrubriek
1994/1 | 
1994/2 | antw. op kwartierstaat Kuiper op p. 21, in jrg. 1, nr. 2, 4/1994
1994/3 | Sipkes / Daniels zie ook p. 65, jrg. 1, nr. 3, 8/1994
1994/4 Oosterheert / Harmanni / Groenveld
1994/5 Dercks / Ulphers / Wiersem(a)
1994/6 Iwema
1994/7 Coenraads / Harms / Jans / Dallinga
1994/8 De Weert
1994/9 Bordewijk / Joris / Thyes (antw. op p. 22, jrg. 1, nr. 2, 4/1994)
1994/10 Broeils / Broyels / Breuls (antw. op p. 45, jrg. 2, 4/1995) 
1994/11 Geerts / Orsel
1994/12 Dik / Dijk
1994/13 Te koop gevraagd 2 boeken
1994/14 a Geerts 
1994/14 b Reenders/ Alderts / De Maar / Van der Maar
1994/14 c Arpes
1994/15 Rozema /Rosema
1994/16 Pruisnier / Pruesner (antw. op p. 66, jrg. 1, nr. 3, 8/1994)
1994/17 Nienhuis
1994/18 Willems / Andries / Brands
1994/19 Stavast
1994/19 a Pyrs / Piers
1994/20 Hardholt (zie antwoord in jrg. 2, p. 23)
1994/21 Molema
1994/22 a Bijmholt / Willems
1994/22 b Franses / Bekkering
1994/22 c Lubbert / Hendriks
1994/23 Nijland
1994/24 a Memmes /Meinders
1994/24 b Jurries/ Jans
1994/24 c Herman / Riquert
1994/25 Jakobs
  18, 21, 65
     
Boekenrubriek   20, 58

HuppelDePup 1995 Jaargang 2

Artikel Auteur Blz.
     
NGV-info    
Afdelings-leden-mutaties   43
Afdelings-programma   3, 27, 52
Agenda   4, 28, 53
De afdelingsbibliotheek   78
De beste, niet gekozen naam   25
Spelregels kopij HuppelDePup   32
Van de contactdienst   12
Van de redactie   1, 25, 49
Vrijwilligers gevraagd   78
Zilveren NGV speld (Frans Renssen)   25, 50
      
Achtergrondinformatie    
Adres oorlogsgravenstichting   13
Bewaren en gebruiken van foto's
(Samenvatting lezing van J.J. Hoogstins)
J.J. Hoogstins 28
De Groninger zeevaart en de bronnen
(samenvatting lezing door W. Kerkmeijer)
  72
Doopboeken uitgetypt 
- DTBL boeken Anloo, Gieten, Emmen
- Doopboeken Ulrum, Vierhuizen, Niekerk, Vliedorp en
- index ontvangsten bij begrafenissen te Windeweer en Lula
  14, 55
Genealogie en computers A. Oudman 31
Genealogisch voorstellen   2, 26
Grafstenen gefotografeerd (Georgius Clingius x Reke) Antonia Veldhuis 18
Het familiewapen A. Daae 63
Hoed u voor Heraldica Thijs IJzerman 59
Nieuwe boeken   16, 39, 67
Onbekende bronnen
Gildearchieven, verzegelingen (huwelijkscontracten, boedelverdeling, 
koop- en verkoopakten en geldleningen) en literatuur o.a. 
Het nageslacht van Jacob Sybolts en Geertruid Cornelis
(Ommelander geslachten), Groninger kwartiestatenboeken, 
Groninger gedenkwaardigheden van A. Pathuis etc.
A. Veldhuis 9, 35, 56
Publicaties van de Upstalsboom-Gesellschaft für historische 
Personenforschung und Bevölkerungsgeschichte in Ostfriesland e.V.
  13
     
Genealogieën, kwartierstaten etc.    
Aanvullingen, verbeteringen, missers
(Kwartierstaat Toonder jrg. 1, p. 63, Pietertje Kuiper jrg. 1, p. 8)
  13, 22
Begraven Nieuw Beerta 1666-1707 (met leemtes) Antonia Veldhuis 6
Dezelfde dag en hetzelfde jaar   14
Echtscheidingszaken in Groningen vóór 1811 Henk Hartog 41, 66
Fragment genealogie Nienhuis Jan R. Nienhuis 37
Geslacht Scheltens Marjan Huisman 7
Het huwelijk dat niet doorging - Trouwboek Bellingeweer 1804
(Frederik Eernst Meijer en Elizabeth Pieters van Eenrum)
  29
Knevelbaard Petronella J.C. Elema 54
Kwartierstaat Kema Nico T. de Oude 20
Kwartierstaat Schipper
(reactie op Kwartierstaat Kuiper, jrg. 1, p. 8)
  60
Stamreeks Antje van der Laan Eilco van der Laan 15
Stamreeks Boelens F.P. Boelens 34
Stamreeks Boer F.H. Boer 11
Stamreeks Kuipers H.W.A.E. Kuipers 71
Stamreeks Niewold J. Niewold 30
Zoekt u deze misschien? (Hessels Jans x Jeltje Abrahams)   21
Zo de moeder zegt - doopboek Midwolda 11 mei 1674)
(een onecht kind van Fredrick Haijckes, so de moeder secht)
  32
Wat hebben Jan Splinter en Berend Botje gemeen?   44
Een onecht kind - Doopboek Meeden 12 mei 1672
(Grietje van Engelbert Jans en Bauwe Edses)
  44
Vragen en antwoorden
1994/10 Broeils (antwoord)
1994/20 Hardholt (antwoord  op p. 22 en 45)
1995/1 Dennekum / Hendriks
1995/2 Harkes
1995/3 Luitjes
1995/4 Spelde
1995/5 Lijphardt / Lijphart / Reichle / Keun / Borgesius
1995/6 Egberts / Hendriks / Deiter
1995/7 Gruoninga
1995/8 Voogdij
1995//9 Scheltens-Doedens
1995/10 Wirdema
1995/11 Bos / Persman
1995/12 Jans-Roelfs
1995/13 Tiggelaar
1995/14 Bulthuis (antwoord op p. 79, jrg. 2, 9/1995)
1995/15 Groenema
1995/16 Aries
1995/17 Vink
1995/18 Bockes
1995/19 Beekman
1995/20 Huisinga
1995/21 Eedes-Takens
1995/22 Van Stedum
1995/23 Primé
1995/24 Benes
1995/25 Jonkmans / Roelofs
1995/26 Hamming
1995/27 Smallenbroek
1995/28 Brugts
  22, 45, 79

HuppelDePup 1996 Jaargang 3

Artikel Auteur Blz.
     
NGV-info    
Afdelingsbibliotheek   46, 78
Afdelingsprogramma   3, 33, 59
Agenda   5, 32, 62
Bezoek aan Naarden   41
Bibliotheek   14, 46
Contactdienst   15
Excursie   61
Genealogische Adviesdag d.d. 11 mei 1996   43
Gezocht: indexen   22
Het Verenigingscentrum in Naarden   80
Knipseldienst   57
Met de kwartierstaat van Henny Huisman in de 5 uur show   65
Opgelet (informatie Rijks- en Gemeentearchief)   84
Oude jaargangen HuppelDePup   8
Van de bestuurstafel   7, 35, 63
Voorwoord   1, 29, 57
Werkgroep Computer & Genealogie   41
     
Achtergrondinformatie    
Boekenrubriek   20, 47, 77
Criminele zaken   69
Diaconieboeken   9
Doopboeken uit Drenthe geklapperd   60
Friese gebieden 1498-1515 (lezing)   52
Genealogisch raadsel   39, 53
Genealogisch voorstellen   2, 30, 58
Genealogische bestanden Provincie Groningen   12
Gildearchief   37
Groninger kwartierstatenboek   22
Groninger Zeevaart en de bronnen (2) (lezing)   17
Huwelijkscontracten Oude Pekela    56
Nieuwbouw voor de Groninger archieven   48
Onderzoek in kerkelijke archieven (lezing)   11
Oude Gruoninga's herdrukt   4
Tip   29, 62, 73
Vrijwilligersprojecten op het Rijksarchief   34
     
Genealogieën, kwartierstaten etc.     
Copia uit het diarium van prof. Henr. Eijssonius   68
De familie-overlevering   71
Genealogie Vos Petronella J.C. Elema 74
Ik vond ze toevallig - hou vindt u ze?   10, 45, 73
Kwartierstaat Schipper (vervolg op jrg. 2, nr. 3, 1995); slot. Antonia Veldhuis 39
Per ongeluk gedood   65
Stamreeks van Pietertje van der Grijspaarde. Bertie van 't Wel-Nieman  50
Tuise: een fragment-genealogie m.b.v. diaconieboeken. Henk Hartog  13
Ver van huis - kunt u ze thuisbrengen? 
Poorters te Gouda afkomstig uit Groningen
  5, 45, 81
Verbeteringen en aanvullingen   2
Vragenrubrieken   22, 54, 82

HuppelDePup 1997 Jaargang 4

Artikel Auteur Blz.
     
NGV-info    
Afdelingsbibliotheek   20, 50, 78
Afdelingsprogramma   3, 33, 60, 62
Afdeling Heraldiek   80
Agenda   5, 34, 61
Bezoek aan Naarden   4, 46, 57
In memoriam oud bestuurslid dhr. D. Reiding   1
Kinn'n iw joe help'n?   51, 70
Knipseldienst   34, 78
Limburgse Genealogische Prijs   46
NGV Dienst Microfiches   79
Oude HuppelDePup's   30
Problemen met de totaal-index op 50 jaar Gens Nostra   13
Reclame-balpennen voor bidprentjes   46
Samenvatting van de enquête   23
Van de bestuurstafel   6, 35, 65
Voorwoord   1, 29, 57
     
Achtergrondinformatie    
Begeleiding (beginnende) genealogen   29
Boedelinventarissen als bron van genealogisch onderzoek   8
Boedelinventarissen en boedelbeschrijvingen   9
Boekenrubriek   19, 49, 77
Bronnen voor genealogisch onderzoek naar militaire voorouders   41
De archieven van de gemeenten in Groningen Drs. J. Dijkstra 67
Genealogisch voorstellen   2, 14, 31, 58
Het Groningse erf- en versterfrecht in Stad en Lande voor 1809   75
Kennismaken met internet   61
Militaire bronnen   37
Missers   34
Nieuws van de archieven   12, 25, 29, 62, 63
Ommelander adel in de late Middeleeuwen   21
Tips   20, 72
Uitgave van het Doornbos-boek   22
Verboden huwelijken   73
Vlamingen (mennonieten) in het Oldambt (aankondiging)   47
Waarschuwing (antiquariaat Boekhandel De Heraut)   39
     
Genealogieën, kwartierstaten etc.    
De krant als genealogische bron   48
Een militair onder Napoleon   52
Een probleem uit het DTB van Haren   40
En weer was er een boedelbeschrijving   10
Ik vond ze toevallig - hoe vindt u ze?   51
Kwartierstaat Grietje Cornelia Bakker ( geb. Warffum 09.06.1912) G. Borderwijk 5
Marten Aedsges tweede vrouw H. Hendriks 36
Mijn favoriete voorouder: Ds. Wijbrandus Hartzma Bert Kranenborg 81
Peter Hein dreigt met de snaphaan D. Hein 71
Stamreeks Bilars P. Rouing 45
Ver van huis - kunt u ze thuisbrengen?    47, 76
Vragenrubriek   26, 53, 82

HuppelDePup 1998 Jaargang 5

Artikel Auteur Blz.
     
NGV-info    
Advertentietarieven   88
Afdelingsbibliotheek   26, 49, 93
Afdelingsprogramma   4, 36, 68
Agenda   3, 69
Bezoek aan Naarden   25, 80
Excursie naar openluchtmuseum "Het Hoogeland" en de Menkemaborg   37
Genealogische dag 24 mei 1997 te Zierikzee   14
Nieuws van de Contactdienst   27, 52
Onze afdeling in Grafieken   84
Onze afdeling in statistieken   55
Van de bestuurstafel   6, 39, 70
Voorwoord   1, 33, 65
Waar wonen onze mede-leden en de lezers van HuppelDePup   21
     
Achtergrondinformatie     
Boekenrubriek   24, 47, 92
Bronnen bewerkt   20
Een 'genealogisch' gedicht   41
Genealogie van het heden en de toekomst   57
Genealogisch voorstellen   2, 34, 66
Groningers in het buitenland, buitenlanders in Groningen   43
Handige weetjes   73
Het project 2002   89
Internet-avond   79
Knecht en Ol-Joap   11
Missers   33
Nieuws van de noordelijke archieven   59, 90
Onbekende bron   8, 43, 73
Pottenbakkers gezocht   81
Rechtsbronnen rond nalatenschappen in Groningen voor 1811   74
Stene charters   18
Winden overlijdens en/of begraafdata   8
Wat betaalden onze voorouders aan belasting?   11
     
Genealogieën, kwartierstaten etc.    
Bijzetting in de kerk van de Oude Pekel A   44
De krant en overlijden   16
De oprichting van de stoombootdienst tussen Delfzijl en Groningen   56
Door het ijs gezakt   17
Fragmentgenealogie van het predikantegeslacht Berghuis IJ. Zijlstra 85
Gedeelten uit het bestand van de Contactdienst   52
Genealogietje Carshoff P.J.C. Elema 41
Genealogietje Lamot (Zuidbroek) P.J.C. Elema 22
Genealogisch raadsel   60
Klaas Reenders, Sebastiaan Broeils en Karel de Grote Bert Kranenborg 87
Kwartierstaat Anthonie Johannes Brons Ellen Brons 77
Mijn favoriete voorouder: Antje Eelkes van der Laan   27
Militairen overleden in Oost- en West-Indië 1816-1817  (uit de Prov. Gron. Courant van 27 okt. 1818) Henk Hartog 50
Overleden aan de gevolgen van de veldslag bij Waterloo   18
Overlijdensberichten uit Noord-Amerika   18
Stamreeks in vrouwelijke lijn van Albertine Magdalena van de Wege Tineke van de Wege 44
Stamreeks Molema P. Molema 13
Stamreeks van de pottenbakker Bert Nienhuis Jan R. Nienhuis 82
Uit Steinfurt naar Groningen   54
Ver van huis - kunt u ze thuisbrengen?   46, 72
Vragenrubriek    29, 61, 94

Vervolg: HuppelDePup jaargang 6 t/m 10 (1999 t/m 2003)


Copyright ©: 2004-2011 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 27 december 2011.


home | e-mail | Genealogie Groningen | Gruoninga