books

Inhoudsopgaven

1994 t/m 1998
1999 t/m 2003
2004 t/m 2007

Roots@Groningen
2008 t/m 2011

GroninGEN
2012 e.v.

Inhoudsopgaven 'HuppelDePup'
jrg. 6 t/m 10 (1999 t/m 2003)

| Genealogie Groningen | Boeken over Groningen | Bibliografie Groningen |
| Gruoninga | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder vindt u de inhoudsopgaven van 'HuppelDePup', het afdelingsblad van de NGV afdeling Groningen.
Het blad is in 2008 (jaargang 15) verder gegaan onder de naam Roots@Groningen en in 2012 onder de naam GroninGEN.

Nadere informatie over het lidmaatschap van die afdeling, bestellen van oude jaargangen, samenvattingen van oude nummers, de genealogische vragen e.d. vindt u hier.

Inhoudsopgaven 1999 t/m 2003
HuppelDePup 1999 Jaargang 6

ArtikelAuteur Blz.
   
NGV-info     
Afdelingsprogramma   5,36, 68
Agenda 4, 37, 69
Bezoek aan Naarden  64
Genealogische AhnenbŲrsche in Nordhorn (D)  64
In memoriam dr. W.J. Forsma  54
In memoriam Willem van Groenenbergh  2
Manifestatie 'Genealogie en computers'  10
Nieuws van de Contactdienst  73
Van de bestuurstafel  9, 39, 71
Voorwoord 1, 33, 65
   
Achtergrondinformatie   
Archieftoegang 732  76
Boekenrubriek + bibliotheekaanwinsten  25, 26, 57, 90, 91
Genealogisch voorstellen  3, 34, 66
Initialen en namen op de Nieuwjaarskoekenijzers  21
Onbekende bron  11, 44, 76
Opgespoord in het Nederlandse Spoorwegmuseum  82
Oproep beoefenaars ambachten en beroepen in Groningen  92
Overlijdensbriefje aangeboden!  64
Rampen 11
RK Gedenkboeken van parochies  19
Strenge en secuurdere bewaring nodig  44
Tips 90
Verslag van een lezing: Archieven in Gdansk  49
   
GenealogieŽn, kwartierstaten etc.   
Al het voorgestelde zoet is voor haar in bitterheid veranderd  70
De redders van de Martinitoren  50
De watersnood in Leens  18
Dertig kinderen!  53
Favoriete voorouders: Hanno Niewold  20
Favoriete voorouders: Kuiper of De Roos?  58
Gedeelten uit het bestand van de Contactdienst (stad Groningen)  73
Genealogie Rozendal  85
Jeneverbranderijen in Groningen in 1818  78
Kwartierstaat KremerHenk Hartog 28
Lijst van krankzinnigen in het Anthony Gasthuis  46
Problemen met enkele leden van de familie Gras  41
Roodborstje (Slochteren)P.J.C. Elema 16
Roodstaartje 80
Stamreeks BarghoornK. Kruizinga 91
Toevalstreffer  7, 38, 65, 69
Ver van huis 7, 38, 65, 69
Vragenrubriek 29, 59, 92

HuppelDePup 2000 Jaargang 7

ArtikelAuteur Blz.
   
NGV-info     
Afdeling Gooiland  37
Afdelingsbilbiotheek  10
Afdelingsprogramma   3, 35, 64
Afdelingswebsite  63
Agenda 5, 36, 65
Bestuursleden gezocht  10
Excursie naar het nieuwe Verenigingscentrum i nWeesp  33
Heraldisch tijdschrift  37
Kopij voor Genealogische Dag 2001  89
Manifestatie Genealogie en Computer  40
Medewerkers voor de Genealogische Dag 2001  1, 37
Service op afstand  89
Van de bestuurstafel  8, 38, 66
Voorwoord 1, 33, 61
Workshops familiewapen en familie(naam)archief  52
       
Achtergrondinformatie    
Boekenrubriek 24, 54, 85
Boerderijenonderzoek op de Groningse klei  84
Detector 13
Duitsland-Dag 70
Een handje geeft een nieuwe verwijzing  69
Genealogisch voorstellen  2, 34, 62
Kwartierstaat en/of genealogie op internet  53
Nieuws van de archieven  23, 53
Onbekende bron  13, 46, 53, 75
Reacties en correcties  55
Tip 5, 57
Toverij 46
Vermoord 75
Voortgang Groninger Kwartierstatenboek deel II  10, 37, 61
Wie kent deze dame?  60
   
GenealogieŽn, kwartierstaten etc.   
Clavaatsema 44
De chirurgijn Peter van (der) Climp  71
De dubbelganger van Hendrik Werk  18
De rook trok op rond een pijpenkop  14
Een herhaald huwelijk  68
Gedeelten uit het bestand van de Contactdienst (stad Groningen)  11, 56
Genealogie Roodstaartje (aanvulling)  55
Gezien in Amsterdams Historische Museum  79
Het dubbelleven van Jan Koerst Davids  88
Ik vond ze toevallig - hoe vindt u ze?  37
In Friesland veroordeelde Groningers  80
Klaveringa (Eenrum) en Klaverenga (Leens)  20
Kwartierstaat Jan Boer (1899-1983)  30, 55
Om zijne weldadigheid als den vriend der ongelukkigen vereerd  6
Ondertrouwinschrijvingen in Amsterdam van personen uit Blijham  42
Stamreeks Opheikens  87
Ver van huis 19, 51, 57, 73
Vragenrubriek 25, 58, 91

HuppelDePup 2001 Jaargang 8

ArtikelAuteur Blz.
   
NGV-info  4, 41, 72
Afdelingsprogramma   2, 40, 73
Agenda 95
Contactdienst 8
Genealogische Dag d.d. 19 mei 2001 in Stadskanaal  71
Gevonden voorwerpen  1
Knipseldienst 49
Resultaten enquÍte  6, 42, 80
Van de bestuurstafel  1, 37
Voorwoord  
      
Achtergrondinformatie    
Allem@@l digit@@l  49, 96
Boekenrubriek 27, 64, 97
De Groninger VeenkoloniŽn  74
Eerste bijeenkomst van Pro-Gen gebruikersgroep noord  17
Genealogisch voorstellen  2, 37, 69
Het Staatse leger in de 18e eeuw  46
Internet 3
Militie 5873
Nieuws van de archieven  23, 62, 9853
Onbekende bron  13, 46, 5314, 87, 75
Reacties, aanvullingen, kort nieuws etc.  5562
Toverije of moederkoorn?  5, 5710
Traditie 4614
Veenkoloniale scheepsbouw en scheepsvaart  41
   
GenealogieŽn, kwartierstaten etc.   
Aardbodem 11
Allochtonen van rond de evenaar; (I) Christiaan Maandag  20
Allochtonen van rond de evenaar; (II) Jan van Oost  52
Gezinsstaat van Johannes Antoni Keun  26
Groningers die in 1859 niet aan hun dienstplicht hadden voldaan  88
Herinneringen aan "De grijze boerderij"te Veendam  57
Hoe een boerenknecht praeses van de kerkeraad werd  76
Kerkvoogd Jacob Clasen en zijn 32 kinderen  85
Korte parenteel Bolhuis  59
Kwartierstaat Hendrik Heidstra  56
Kwartierstaat Cornelis Nienooord  90
Met daarop de woorden "van Harlingen"  22
Stamreeks Bos 54
Trouwbelofte 12
Ver van huis 50, 84, 86
Vragenrubriek 31, 66, 99
Waar komt de naam Amel in de familie Dolfin vandaan (I)  82

HuppelDePup 2002 Jaargang 9

ArtikelAuteur Blz.
   
NGV-info   
Afdelingsprogramma   2, 34, 67
Agenda 4, 36, 69
Contactdienst 66
Excursie naar Oost-Friesland  66
In memoriam dr. mr. A.T. Schuitema Meijer  41
Knipseldienst 64
Nieuw naam afdelingsblad  33, 66
Onze website 36
Oorkonde J. Meinema  37
Ter herinnering aan mevr. Barkhuis-Bolt  65
Van de bestuurstafel  6, 44, 74
Voorwoord 1, 33, 65
Zilveren speld voor Henk Hartog  1
      
Achtergrondinformatie    
Allem@@l digit@@l  24, 58, 90
Beroepen 51
Boekenrubriek 26, 60, 91
Breuken 17
Familieberichten uit het Nieuwsblad van het Noorden  8
Genealogisch voorstellen  4, 39, 70
Nieuw van de archieven  28, 56, 89
Onbekende bron  17, 51, 75
Spin- of tuchthuis  75
   
GenealogieŽn, kwartierstaten etc.   
Allochtonen van rond de evenaar; (III) Louis Alons  47
De onbekende Simon Geukes  93
Een bijzondere merklap  92
Groninger kapiteins en stuurlieden te Dordrecht  20
Groninger kapiteins te Alblasserdam  87
Groningse jeneverbranders rond 1808  82
Hoezo ingewikkeld?  59
Korte parenteel Conelis Jans  13
Kwartierstaat Willem Bodde  54
Onechte kinderen te Zuidbroek   14
Rikkert Wijrdeman en zijn vier trotse groot- en overgrootouders  84
Schippers, militairen en slaven  42
Toevalsvondsten  57
Tuchthuis; (nieuwe) bewoners in resp. 1670, 1720, en 1775 79
Vragenrubriek 29, 61, 94
Waar komt de naam Amel in de familie Dolfin vandaan (II)  9
Zinloos geweld in 1646  46

HuppelDePup 2003 Jaargang 10

ArtikelAuteurBlz.
   
NGV-info  
AfdelingsprogrammaN. de Oude  3, 36, 66
Agenda 4, 37, 67
CD Public Domain 93
Collectie KroonR. Ploeger65
Een nieuwe naam voor HuppelDePup 2
50e NGV Genealogische Dag d.d. 17 mei  33
In memoriam G.A. BrongersM.C. v. Hoorn34
In memoriam mevr. H.A. (Bep) Renssen-Tollenaar  1
Mailinglist (Nieuwsbrief NGV Afd. Groningen) 71
Van de bestuurstafelTh. IJzerman7, 40, 70
Voorlichtingsbijeenkomst voor beginnende onderzoekers 4, 37, 71
VoorwoordJ. van Campen1,33, 65
   
Achtergrondinformatie  
Aspecten van het Groningse recht in de 17e en 18e eeuw
(tekst van lezing P. Brood verkrijgbaar bij de afdeling)
 33
Allem@@l digit@@lA. Veldhuis24, 58, 92
Nieuwe boeken: Verschenen of nog te verschijnenE. v.d. Laan26, 59, 94
DTB-boeken RK-kerk Alfhausen (Duitsland) 95
Genealogisch voorstellenA. Veldhuis5, 38, 68
Groninger armen in de 18e eeuwA. Buursema46
Het gilde van de goud- en zilversmeden in GroningenJ. van Campen9
Nieuws van de archievenH. Hartog24, 57, 91
Onbekende bron wordt bekende bronA. Veldhuis43
Recept tegen hondsdolheidM. Gals41
Rechterlijk archief Veendam gedigitaliseerd 93
Waarschuwing (voor "dump"-mail)A. Veldhuis2
   
GenealogieŽn, kwartierstaten etc.  
Een bizar einde (van Minke van der Meulen)R.C. Mulder23
Het jeneverkind (Christiaan Hoppe)H. Hartog
A. Veldhuis
86
Jan X en zijn kinderenR. v.d. Leij
A. Veldhuis
16
Kwartierstaat LumkesB. Lumkes45
Kwartierstaat van Abel NiehoffE. Smink-Niehof12
Kwartierstaat van 'opa' WiersemaM. de Jong74
Lidmatenlijst Lutherse Kerk te SappemeerM. v. Zandwijk-Hilebrands
H. Hartog
33, 78
(Van) LondenbergP.J.C. Elema53
Naamlijsten I
Een willekeur van stadsmeiers, eigenaren en geintersseerden uit Hoogezand, Sappemeer, Veendam en Wildervank en de Pekela's (1709)
W.G. Doornbos21
Naamlijsten II
Gildebroeders van de grote schippersgilde te Groningen, 1725
W.G. Doornbos51
Naamlijsten III
Gildebroeders van de schuitenschippersgilde Groningen, 1726
W.G. Doornbos84
Reacties en aanvullingen (op HDP 2003, nr. 1 blz. 16)A. Veldhuis37
Theoheeren resp. Heeren (Afkomstig uit Emden)P.J.C. Elema80
Ik vond ze toevallig - Hoe vindt u ze? 44, 45, 54, 96
Ver van huis 77, 85
Waar kocht overgrootvader zijn eethoek?L. & F. Roobol55
Zomaar een onderzoekjeA. Veldhuis73
Vragen en antwoorden
Vragen:
2003/1 Clasen
2003/2 Bieze
2003/3 Draper
2003/4 Van Loon
2003/5 Pieters
2003/6 Ennes
2003/7 Arends-Dijkstra
2003/8 Scholtens-Kuiper
2003/9 Korte
2003/10 Jans
2003/12 Cost/Kost
2003/13 Pieters/Weg
2003/14 Beckering-Root(d)nat
2003/15 Mulder
2003/16 Hendriks
2003/17 Jantzen
2003/18 Freerks

Antwoorden:
1996/19 Weg
1998/1 Doornkamp
1998/18 Jap(p)inga
1999/15 Dekker/Decker
2001/16 Cremer
2002/12 Nagel
2002/20 Abť
2002/22 Schuur
2002/26 Veenstra-Tjoelker
2003/2 Bieze

Th. IJzerman29, 61, 96

Vervolg: HuppelDePup jaargang 11 t/m 14 (2004 t/m 2007)


Copyright ©: 2004-2011 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 27 december 2011.


home | e-mail | Genealogie Groningen | Gruoninga