books

Inhoudsopgaven

1994 t/m 1998
1999 t/m 2003
2004 t/m 2007

Roots@Groningen
2008 t/m 2011

GroninGEN
2012 e.v.

Inhoudsopgaven 'HuppelDePup'
jrg. 11 t/m 14 (2004 t/m 2007)

| Genealogie Groningen | Boeken over Groningen | Bibliografie Groningen |
| Gruoninga | Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder vindt u de inhoudsopgaven van 'HuppelDePup', het afdelingsblad van de NGV afdeling Groningen. Het blad is in 2008 (jaargang 15) verder gegaan onder de naam Roots@Groningen en in 2012 onder de naam GroninGEN.

Nadere informatie over het lidmaatschap van die afdeling, bestellen van oude jaargangen, samenvattingen van oude nummers, de genealogische vragen e.d. vindt u hier.

Inhoudsopgaven 2004 t/m 2007
HuppelDePup 2004 Jaargang 11

ArtikelAuteurBlz.
   
NGV-info  
AfdelingsprogrammaN. de Oude
J. v. Campen  
3, 34, 69
Agenda 4, 35, 71
In memoriam M.J.B. StarkeM.C. van Hoorn73
KnipseldienstF. Renssen1, 35
Mededelingen
Van de secretaris:
Aanbieding GN en afdelingsbladen
Cursus bouw van een website
 33
Van de bestuurstafelTh. IJzerman6, 37
Het verenigingcentrum is van en voor alle leden 2
Voorlichtingsbijeenkomsten voor beginnende onderzoekers 2, 33, 73
VoorwoordJ. van Campen1,33, 69
   
Achtergrondinformatie  
Allem@@l digit@@lA. Veldhuis25, 62, 95
Nieuwe boeken: Verschenen of nog te verschijnenE. v.d. Laan27, 65, 97
Genealogisch voorstellenN. de Oude
A. Veldhuis
5,36, 72
Nieuws van de archieven H. Hartog26, 64, 97
Onbekende bron: Het antwoord staat in de brieven 
(over Onno Lijphart echtgenoot van Claesjen Langstraat))
A. Veldhuis76
Samenvatting lezing over de bibliotheek in Salt Lake CityJ. van Campen48
   
GenealogieŽn, kwariersten etc.  
Appoin(c)tementen en regestenA. Veldhuis8
Bulthuis uit HornhuizenM. Glas55
DraaiN. v.d. Deen-Flikkema75
Een toevallige "ontmoeting" (Anna Wilhelmine Catharina Veldkamp)K. Gršper14
Een verzameling Hiske'sM. Glas86
Eikerman in GroningenP.J.C. Elema61
Groningse voorouders van Hendrikje van Andel-Schipper, 's werelds oudste persoonR. v.d. Lei91
Hermannus Schmaal MulderH. Selling42
De herkomst van Wibrandus HartzemaJ. Waterborg58
Kwartierstaat van Eelke Eelkes HuizingaB. Kranenborg10
Lees hier de nijdigheid van een mensch 
(Stamreeks Omta, 't Zandt)
P.J.C. Elema77
Naamlijsten IV
Huizenbezitters rondom de Grote Markt
W.G. Doornbos12
Naamlijsten V
De burgereren en leden van het constitutioneel gezelschap van de stad Groningen, 1 juni 1798
W.G. Doornbos44
Naamlijsten VI
Middenstand stad Groningen, 15 februari 1810
W.G. Doornbos81
Om de nalatenschap van Pieter Julius (Bosch)P.J.C. Elema17
Onbekende bron: Protocollen van Criminele zakenA. Veldhuis40
Thije Crans (1580-1622), brouwer in de stad GroningenA. Crans20
Toevalsvondsten (zie ook hieronder t/m blz. 89) 13, 23, 29 36,45, 59, 61, 63, 68, 89
Huwelijk Wortelboer in Alfhausen (D)S. Smid29
Parkeeroverlast anno 1661 (over Peter Tibouts)  45
Witwaspraktijken? (over Berend Geerts TRap) 45
Obscene vertoningen (over ELisabeth Dircx)  
Dat scheelt een stuk (over Johan Kiers)A. Veldhuis59
Wie van de drie? (over Geertje Jans) 63
Een aanvulling op het Beukema-boekM. Glas68
Onechte Adam en Eva (Jacob Smit en Grietjen Feijkes)K. van Straten89
Aan verzoek voldaan, toch een boete 
(over Jan Roelof Riddering)
A. Veldhuis89
Uit de Groninger Courant van zondag 2 februari 1873H. Bousema85 
Uit het archief van AmersfoortA.G. Bousema-Valkema43
Wonderbaarlijk gered in 1805; een treurig einde in 1852
(over Reiner(us) Zonderman)
H. Hartog 
Zegen an ziel en lichaam, hartgeliefde soon
over Metje Derks Mestingh, Tiddo Wolthuis)
N.B. voor Wolthuis zie ook Gruoninga 1999, blz. 122 en Groningsche Volksalmanak 1924 , artikel mr. H. Hesse)
H. Brouwer83
Ziervogel (maar eigenlijk Haykens)P.J.C. Elema46
Vragen en antwoorden
Vragen:
2004/1 Zuidema
2004/2 Rentema
2004/3 Haan
2004/4 Klooster
2004/5 Huniga
2004/6 Medendorp
2004/7 Pieter Tonnis
2004/8 Ten Cate
2004/9 Glaudť
2004/10 Ronner
2004/11 Pikkert
2004/12 Groen
2004/13 Dethmers/Groenendijk/Hartog
2004/14 Boekhout

Antwoorden:
1997/9 Smit/Komeijer
1999/14 Bakker
2001/2 Oemkes/Sierts
2001/15 Peppink
2002/26 Veenstra
2003/3 Holscher
2002/19 Noorman

Th. IJzerman29, 67, 98

HuppelDePup 2005 Jaargang 12

ArtikelAuteurBlz.
   
NGV-info  
AfdelingsprogrammaJ. v. Campen
N. de Oude  
2, 34, 66
Agenda 3, 35, 67
Bezoek aan verenigingscentrum in Weesp 37, 62
Contactdienst / CALSL. van der Linden,
T.K.J. Wagenaar
35, 68
Knipseldienst 14, 65
Mededelingen 32
NGV 60 jaar 33, 68
Van de bestuurstafelTh. IJzerman4, 38
VoorwoordJ. van Campen1, 33, 65
Nieuwe webmaster gezocht 69
   
Achtergrondinformatie  
Allem@@l digit@@lA. Veldhuis26, 58, 90
BoekenrubriekE. v.d. Laan24, 61, 92
Genealogisch voorstellenN. de Oude
A. Veldhuis
4, 36, 69
Kerkhoven en begraafplaatsen
(Samenvatting lezing De cultuur van dood en begraven door R. Wobbes)
A. Veldhuis15
Nieuws van de archievenH. Hartog29, 60, 93
   
GenealogieŽn, kwariersten etc.  
Aanvullingen en correcties 87
Berend Alberts Scholtens en Tecla Stevens
Een katholiek echtpaar uit Sappemeer
Kwartierstaat van Tecla Stevens
R. Remkes84
De veroordeelde ontleed (Harmen Jans)
Voor aanvulling en correcties zie p. 87
K. Bijsterveld, T. van Campen
en A. Veldhuis
22
Een familiedrama Dontje (Slochteren)
(Zie ook HuppelDePup jrg. 6, 1999, no. 1, pag. 16-17)
P.J.C. Elema42
Een lijk zien drijven van het vrouwelijk geslacht (Jetske Berends)H. Timmer91
Een verzameling Hiske's (vervolg van HDP 2004, p. 86)M. Gals10
Groningers te vinden in het Verenigingscentrum te WeespJ. Kaldenbach88
Groningse militairen in het Staatse leger vůůr 1795J. van Campen17
Handel
(over Sjabbe Jans Rieskamp en zijn vrouw Fokeltje Freriks)
M. Glas53
Hindrick van Laer, uit Groningen
Voor aanvulling en correcties zie p. 87
A. Veldhuis45
HuwelijksadvertentiesW.G. Doornbos48
Jeremias / MeijerP.J.C. Elema12
Kermisklanten in de stad GroningenH. Hartog57, 96
Naamlijsten VII
Turfschippers Pekela, 1765, 1767, 1768
W.G. Doornbos8
Naamlijsten VIII
Exercitieleden in Usquert, 1787
W.G. Doornbos41
Naamlijsten IX
Kerspelluiden te Ematil en Midwolda, 1681
W.G. Doornbos71
Raveling(s)P.J.C. Elema72
Sara Jans van Texel, de vrouw van Albert WinsemiusJ. Kaldenbach89
Schaatspret in 1771H. Hartog30
ToevalsvondstJ. Medema16, 30, 71, 94, 96
Toevalsvondsten in de Urbar van klooster WietmarchenJ. Feringa80
Ver van huis
Pieter Klukkens x Henrica Kroesen
Henricus Hermannus Sinninge x Catharina Elisabeth SleŁmer
Casparus Jansen
Engelbertus Scharpenborg, Margaretha Kerckhoff, Joannes Jurgens
Arnoldus Modige
 88, 89, 96
Verstorvenen Huizinge 1767-1811M. Glas en
H. Hartog
76
   
Opsporing verzochtP. de Ridder21
... ende ander onnut volck ...H. Hartog30
Een Groningse in Rotterdam
(Trijntge Hansdr. dr. van Hans Heyndrixx en Cornelisge Reuwsken)
K. Reuvers30
Vragen en antwoorden
Vragen:
2005/1 Hertog
2005/2 Marcus
2005/3 Onnes
2005/4 Koster
2005/5 Koster
2005/6 Bouwheer
2005/7 Cohen
2005/8 Ebens
2005/9 Van Oosten
2005/10 Post
2005/11 Van der Zwier
2005/12 Mulder en Brijk
2005/13 Mulder en Braam
2005/14 Huijsingh
2005/15 Kroder
2005/16 Lindeman
2005/17 Schuitema
2005/18 Vlieg
2005/19 Procee
2005/20 Van Bruggen
2005/21 Scholtens
Antwoorden:
1999/14
Th. IJzerman31, 63, 95
Was Aafke Meertens de eerste echtgenote van Derk Harms Schut?
Voor aanvullingen en correcties zie p. 87
N. van der Deen-Flikkema50
Werk, water en wafels
(over  de familie Werk die ruim 100 jaar op kermissen e.d. hebben gestaan)
H. Werk54

HuppelDePup 2006 Jaargang 13

ArtikelAuteurBlz.
   
NGV-info  
AfdelingsprogrammaJ. v. Campen
N. de Oude
2, 35, 69
Agenda 3, 36, 70
In memoriam Thijs IJzermanJ. v. Campen66
Knipseldienst 19, 96
Van de bestuurstafel, B + B (Bestuur en Beleid)Th. IJzerman, G. Zuideman4, 37, 67
VoorwoordJ. van Campen1, 33, 65
Website vernieuwdE. van der Laan33
Zilveren erespeld van de NGV uitgereikt aan Thijs IJzerman 34, 64
   
Achtergrondinformatie  
Allem@@l digit@@lA. Veldhuis26, 58, 84
Archieven van de Friese StadhoudersA. Veldhuis49
BoekenrubriekE. v.d. Laan28, 61, 91
Etsstoel Drenthe op CD-ROM 93
Genealogisch voorstellenN. de Oude
A. Veldhuis
3, 36
Hobby uit hobby. Maikel Galama en ...A. Veldhuis24, 26
Hobby uit hobby: J. van Campen (Staatse militairen)A. Veldhuis56
Hobby uit hobby: Harm Selling en ...A. Veldhuis78
Nieuws van de archievenH. Hartog29, 62, 94
Pachtsommen Meikermis voor en na WO IIH. Werk16
Even voorstellen: Vereniging De Terebinth
Zie ook www.terebinth.nl
Th. IJzerman23
Vereniging Westerwolde 25 jaar 32
Weer een oplichter actief
(over Stichting genealogie Nederland)
Th. IJzerman32
   
GenealogieŽn, kwartierstaten etc.  
Advertentie e-bay (opsporingsbevel Friedrich Bakker, 1843)K. van Straten89
Bij de foto van ... Maikel GalamaM. Galama27
Bij de foto van ... Joop van Campen (Abraham Theodorus van Campen)J. van Campen60
Bij de foto van ... Harm SellingH. Selling87
Breggers te GroningenP.J.C. Elema45
Bremen - Roermond - Eexta (Klugkist x Spaeren / Spoorn)J. Bennis54
Frustratie van een hobbyist (Oling / Olingius)J. Wolf51
De 'sluipmoord' op Antje Heikens in 1915 te WinschotenH. Selling80
Raadsels en puzzelsW.G. Doornbos44, 55, 64
Een dooije zondaar
(over Dije Jans; sluit aan op artikel "Een familie Kranenborg uit Loppersum en Hoogezand" uit Gens Nostra 2001, p. 3370341)
B. Kranenborg20
Eťn of twee schoolmeesterfamilies VenemaJ. Medema10
Groningers in AmersfoortA. Bousema-Valkema89
Naamlijsten X
Elens, Houw, Midhalm, Oosterhalm, Hornhuizen, Ulrum 1584
(betalingen van koe- en schapeschot)
W.G. Doornbos8
Naamlijsten XI: Boterverkopers te Groningen, 1665W.G. Doornbos40
Naamlijsten XII: Marktlieden te Warffum 1704, 1706 en 1727W.G. Doornbos72
Portret van een Groningse dame (= Aleida Engelman)J.J. Hazenberg47
Reacties Lingius (zie HDP 2003, nr., p. 51 e.v.)  91
Toevalsvondst: Scheldwoorden en Opsluiten krankzinnige 68, 70
Van Hilgen van HilgenP.J.C. Elema74
Willem Luirts, 17e-eeuwse boer
(over de familie Boelens)
drs. J.M.B. Boelens,
O.J. Nienhuis
41
Vragen en antwoorden
Vragen:
2006/01 Peters
2006/02 Wessel-Prins
2006/03 Jager (antwoord op p. 63)
2006/04 Poffertjes in het buitenland
2006/05 Ottens-Wehrmeijer
2006/06 Snijder
2006/07 Klaassen - Vleeshouwer - Stegmeijer (antw. op p. 95)
2006/08 Aukes - Jans
2006/09 Jans - Martens (antw. op p. 96)
2006/10 DoeŽs - Heeres
2006/011 Pšhlig
Th. IJzerman 30, 63

HuppelDePup 2007 Jaargang 14

ArtikelAuteur Blz.
    
NGV-info   
Aanpassing "spelregels" voor inzender van artikelen  1
Afdelingsprogramma N. de Oude
J. v. Campen  
2, 35, 70
Agenda  36,73
Genealogische Dag 2008 G. Zuidema1, 33, 69
Knipseldienst  16
Mededelingen 32
Naam HuppelDePup gaat verdwijnen de redactie40
Oproep voor deelname aan het themanummer in 2008
(Genealogische Dag 24-5-2008 in Groningen)
L.F. van der Linden 35, 91
Oproep voor het inzenden van kwartierstaten
(3e Groninger Kwartierstatenboek)
G. Zuidema34, 69
Van de bestuurstafelG. Zuidema 4, 37
VoorwoordJ. van Campen,
E. van der Laan
1, 33, 69
    
Achtergrondinformatie   
Allem@@l digit@@l A. Veldhuis22, 62, 95
Nieuwe boeken: Verschenen of nog te verschijnen E. v.d. Laan26, 65, 98
Genealogisch voorstellen:
Chris van Dijkum
Berend Siertsema
mw. Ten Have
J.D. de Vries
Peter Wijkens
G. Klok-Herder
dhr. Klatter
Evert de Jonge
C.S.B. Verheul
Willem Bos
N. de Oude,
A. Veldhuis,
J. Waterborg
6, 39, 73
Het verhaal van Groningen  4
Hobby uit hobby, Petronella J.C. Elema en ... A. Veldhuis12
Hobby uit hobby, Harry Brouwer en ...
(pand: hoek Nieuwe Ebbingestraat - Spilsluizen)
A. Veldhuis47
hobby uit hobby, Herman de Wit en ...
Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiŽ
  
Nieuws van de archieven  H. Hartog29, 62, 86
Uit andere bladen
(over Akkermanswijk, W.W. Akkermans en herberg De Koppelpaarden)
 32
Zegge(n) en Schrijve(n)K. Gršper 93
   
GenealogieŽn, kwartierstaten etc.   
Bij de foto van ... P.J.C. Elema
(boerderij aan de Eppenhuizerweg 33)
P.J.C. Elema 25
Bij de foto van ... Harry Brouwer
(Engeltje Drewes 29-11-1834 - 2-4-1921)
H. Brouwer61
Bij de foto van .. Herman de Wit
(wapen van (de) Roth)
H. de Wit85
Doden Den Ham en Fransum M. Glas78
Een Krewerds takje IwemaM. Glas 49
Een Vriend van Openbaarheid ...
Over het huwelijk Van Bolhuis Lieftinck-Cappenberg (1865)
(Zij trouwt later met H.W. Hemmes)
P.J.C. Elema42
Geschiedenis van het huis Akerkstraat 20 en zijn bewoners
(Alegonda Clara Gockinga, familie Ising)
M.J. A. Vooijs86
Het ongewone leven van Driewes Hindricks Drewes (de Jonge) P.J.C. Elema17
In sijnen hooghen ouderdom ende lijfs gebreecklijckheijt H. Hartog 60
Onbekende bron: Kleine tuinders in Slochteren rond 1940
(Balkema, Bats, Blaauw, Bos, Van Dijken, Folkersma, Haaijer, Iwema, Knip, Kuper en Nijeveen)
R. van Maanen44
KlugkistH.C. Geukes Foppen 20
Kwartierstaat van Willem Boerhave Beekman Th. IJzerman56
Lucas Calmes en zijn huwelijksleven A. Veldhuis82
Migratie in de 17e en 18e eeuw: verveners uit de Wieden naar Groningen. E.de Jonge100
Naamlijsten XIII
Betaling traktement roderoe te Lutjegast, ongedateerd
W.G. Doornbos 7
Naamlijsten  XIV
Ontsnapte gevangenen uit het Provinciale tuchthuis, 1792
W.G. Doornbos41
Naamlijsten XV
Boets voor schouwbare objekten in Niebert, Nuis en Noordwijk 1757
W.G. Doornbos75
Onbekende bron: computer, geÔnspireerd door een lezing A. Veldhuis94
Portret van een Groningse dame (Vervolg)
(zie HDP 2006, n.r 2, blz. 47)
 J.J. Hazenberg 16
Scheepsramp in 1858: slecht stuurman redt vege lijf ...
(verslag van stuurman H.E. Hesse over kof Maria Laurentia; kapitein H.E. Freij)
J. Wind8
Toevalsvondsten: Herkent u het handschrift van uw voorouder? A. Veldhuis27
Ver van huis
- Harcke Sibolts, Jan Lensins, Pieter Haijers, Annetien Jans
- Jan en Simon Jansen
I. Saan,
K. van Straten
21, 68
What's in a name
(Spijs / Spies, Kolle / Collee / Collij)
H. Werk14
Zelfmoord te Ezinge, 30-5-1712 (Grietje Leus) K. van Straten27
Vragen en antwoorden
Vragen:
2007/01 Meijer
2007/02 Eerkes / Prummel
2007/03 Zuidinga en Rademaker
2007/04 Todde / Paskom
2007/05 Klugkist
2007/06 Wubs
2007/07 Buitenechtelijke relaties (Berent Ipens, Jurjen Spanhouwer, jonker Wicheringe, Coppens Jarges, Mencke Jacobs, Jleis Andriesm Lucas Vechter, Mathijs Michiels, jonker Gerard Sissink)
2007/08 Onechte kinderen (de moeders: Trijntje en Niesjen Hindrix, Anna Abrahams, Grietie uit Scheemda, Albertjen Gerberts, Engele (van Hoogkerk), Jeije Willems, Hindrikjen Buckers, Harmtjen Lamberts, Susanne Warners, Evertien Berents)
2007/09 Dercks / Wolbrichs / Jans
2007/10 Defloratie (Amsteraedt,, Lutenbach, Hovius, Auwema, Pisset, Weselouw, Wicheringe, Sangerhusen, Entes, Muller, Roothuisen, Beeckamn, Pijper, Fossama, Basse, Edzema, LaBarre, Meinarid, Piccard, Zaunslifer, Walrich, Meijnard)
2007/11 Baas (Jan Jannes)
2007/12 Arijs Reenjes

Antwoorden:
2007/02 Eerkes / Prummel
2007/03 Zuidinga en Rademaker
2007/05 Klugkist
2007/08 Onechte kinderen (Albertje Gerberts - Helperich Roelfs)

 30, 66, 99


Copyright ©: 2004-2011 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 27 december 2011.


home | e-mail | Genealogie Groningen | Gruoninga |