...HOME..
..Contact.. ..DOWNLOADS.. ..Nieuws.. ..Forum/Vragen.. ..Links.. ..Webinfo.. ..boek_gratis.. ..Credits..Successierecht

Vrijstellingen
Successierecht

Contante waarde


Successierecht
berekenen


Vrij van Recht

Schenkingsrecht

Bedrijfsopvolging +
rekenprogramma in Excel

InkomstenbelastingSuccessierecht berekenen
tot en met 31-12-2009.

Over de waarde van een verkrijging uit een nalatenschap is successierecht verschuldigd.

Er zijn vier tariefgroepen
  1. voor verkrijgingen door echtgenote, partners en kinderen (vanaf 5%)
  2. voor verkrijgingen door kleinkinderen (vanaf 8%) ( is tariefgroep 1 + 60%)
  3. voor verkrijgingen door ouders, broers en zuster (vanaf 26%)
  4. voor verkrijgingen door overigen. (vanaf 41%)

Vrij van recht bepaling.

  Wanneer in een testament een legaat is vermaakt aan iemand, met de bepaling "vrij van recht" wil dat zeggen dat de successierechten en andere kosten ten last van de erfgenamen komen.
  Zie verder hoofdstuk Vrij van recht berekenen

Verkrijging door langslevende partner

  De partner heeft een zeer grote vrijstelling,
  zie bijlage in de uitleg in mijn boek, gratis te downloaden via www.bookboon.nl. (klik boven in menu)
  Echter deze vrijstelling wordt verminderd met de gekapitaliseerde waarde van de pensioenen (niet AOW)

   Stel partner is 60 jaar. Volgens tabel Successie heeft partner dan een leeftijdsfactor van 8
   Partner heeft een pensioen van 5.000 per jaar.
   De gekapitaliseerde waarde is dan 40.000. (8 x 5.000)
   De helft, is 20.000 a 70% is 14.000 komt in mindering op de vrijstelling.
   De partner heeft in het jaar 2009 een vrijstelling van 532.570, in mindering pensioenen ad 14.000, blijft vrijstelling 518.570.
   De vrijstelling mag echter niet lager worden dan totaal 152.166 (tarief 2009)
Berekening successierecht

  Stel partner verkrijgt uit de nalatenschap een bedrag van 540.000
  vrijstelling is 532.570 in mindering pensioenen a 14.000, is vrij 518.570
  schuldig successierecht is over 540.000 - 518.570 is 21.430

  Dus totaal schuldig aan successierecht over 21.430 = 1.071 (tarief 2009)
Verkrijging door kinderen

  Kinderen hebben een drempelvrijstelling, dat wil zeggen:

   wordt er meer verkregen dan een bepaald bedrag, dan hebben de kinderen geen vrijstelling meer.

  De verkrijging door een kind wordt berekend als:
  stel verkrijging kind totaal 50.000
  vrijstelling is 10.323, indien niet meer wordt verkregen dan 27.309
  Verkrijging kind is 50.000, is meer dan de drempel, dus geen vrijstelling.

  successierecht over 50.000 is:
  tarief schijf 2 is 22.763
  50.000- 22.763 = 27.237
  22.763 is tabel 1 1.138
  dan 27.237 x tabel1 = 8% is 2.178 + 1.138 = totaal schuldig 3.316 (tarief 2009)  Voor bedragen, vrijstellingen tabellen en voorbeelden berekenen successierecht
  zie mijn boek, gratis de downladen via www.bookboon.nl, klik in menu boven.
  Algemeen Nut instellingen

  Overlijden voor 31 december 2005
   Verkrijgingen door algemeen nut instellingen wordt 8% aan successiebelasting berekend. (vanaf 1-1- 2005, voor 31-12-2004 was dit 11% )
   Algemeen nut instelling zijn b.v. Rode Kruis, KWF, natuurmonumenten enz.

  Overlijden na 1 januari 2006

   In het Belastingplan van 2006 is voorgesteld dat de verkrijgingen door Algemeen Nut instellingen niet belast zijn met het recht van successie of schenking.
   Voor nalatenschappen, overleden na 1-1-2006 of schenkingen gedaan na 1-1-2006 is over de verkrijgingen door een Algemeen Nut instelling geen successierecht of schenkingsrecht meer schuldig.
   Er mag echter geen last aan deze verkrijging zijn opgelegd, bijvoorbeeld legaat 10.000 met als last een bedrag van 5.000 te geven aan neef (indien er een lastbepaling is gemaakt, dan betaald de Algemeen nut instelling successierecht naar het hoogste tarief)

    Opmerking:
    Deze Algemeen Nut instellingen moeten wel geregistreerd zijn bij de Belastingdienst.
    Of een Algemeen Nut instelling is geregistreerd kunt u navragen bij de Belastingtelefoon.(0800 - 0543) of nakijken op de zoeklijst bij www.belastingdienst.nl, klik hier
    Komt de instelling niet op die lijst voor, dan is de verkrijging door die instelling belast met successie of schenkingsrecht.


  Verkrijging door ouders, broers/zusters en anderen

   Ouders, broers/zusters en overige verkrijgers (niet verwanten) hebben een vrijstelling.


Het successierecht zelf berekenen kan via de site van de Belastingdienst. Voor het berekenen van het successierecht kijk op de Downloads pagina of klik op DOWNLOADS in het menu links.


<