Landschap 
 Wandelingen 
 Planten & Dieren
 Historie 
 Toegang 
 Horeca 
 Overig 

DEZE SITE, VRAGEN, AUTEUR, BRONNEN EN OVERIG
 
 

Paddestoelen Horsten (foto Herman Berkhoudt}


Beeld de Baadster Waarom deze site?
De meeste bewoners van de randstad zijn wel bekend met het bestaan van het landgoed de Horsten, het enige grote aaneengesloten groene gebied tussen Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar. Veel mensen uit Den Haag, Leiden en andere randstadsteden en -dorpen hebben de Horsten een of meerdere keren bezocht. Deze zal het niet ontgaan zijn dat bruikbare infomatie over gebied en de uitgezette wandelpaden niet te verkrijgen is.
Bij de ingang staat een bord met een summiere platte grond, met de vermelding van 5 wandelpaden met de lengte in uren..
 
Het Landgoed de Horsten beschikte tot voor kort zelf niet over een site waar de bezoekers voor informatie terecht kunnen. Hopelijk biedt deze site de bezoeker een goede mix van informatie over het landschap, de te bewandelen routes, stukjes historie en enige praktische informatie. Uw op- of aanmerkingen op deze site worden gaarne tegemoet gezien (e-adres hieronder bij "Contact").

      foto: "De baadster", beeld van Carla Rutgers (naar een doek van Rembrandt) in de vijver bij De Paauw
 


Vragen over uw bezoek?
De Rijksvoorlichtingsdienst (Dienst Koninklijk Huis) is de enige instantie waar officiële vragen kunnen worden gesteld. Het adres is : RVD Dienst Koninklijk Huis, Postbus 2000, 2500 EA Den Haag.
 
Heeft u praktische vragen met betrekking tot uw bezoek aan de Horsten (toestemming rijtour of fotosessie, verloren voorwerpen e.d.) dan kunt u deze het beste kwijt op dit adres: info@landgoederendehorsten.nl
 


Auteur en contact
Het is al weer een aantal jaren geleden dat de auteur in het voorjaar met grote regelmaat in de Horsten te vinden was als rondleider groepen biologiestudenten van de universiteit van Leiden. Uit die tijd dateert een bezoekershandleiding die als basis heeft gediend voor het opzetten van deze site.
Andere sites van de auteur vindt u op dit adres, waaronder een site over het oude museum Naturalis in Leiden
 
Contact en opmerkingen over deze site
Heeft u op- en aanmerkingen over deze site dan graag op het e-mailadres van de auteur:  am.siebers@hccnet.nl  Bij voorbaat dank!Tekst en foto's
De tekst is van de auteur.
De foto's zijn eveneens van de auteur, tenzij anders vermeld.
De historische prenten zijn aan het internet (AbsoluteFacts) ontleend.
De wandelkaart is een bewerking van een kaartje uit de Groengids Zuid-Holland (1995)

 
Gebruikte literatuur
  • "Excursiegids" 1e jaars progr. RU Leiden, door Dr.A.M.Siebers (1976)
  • "Groengids", uitgave Provincie Zuid Holland (1995)
  • "Kasteel Duivenvoorde", door E.A. Canneman en H.Nieuwenhuis (1987)
  • " Restauratieonderzoek Terhorst, door Mark Veliscek (ANWB 2001)
  • "Wassenaar en omstreken, gids", door E.C.Houbolt (1997)


Links naar andere sites

Kustgids
KustgidsWerkgroepen
De stichting 'Vrienden van de Horsten' (contactadres bij deze site niet bekend) is een vrijwilligersclub die op woensdagmiddag en zaterdag bij elkaar komt om werkzaamheden in het landgoed en dan met name in het bos te verrichten. Jan Faure was jarenlang de bezielende "chef" of coördinator van deze vrijwilligersclub (de doorsteek in het noordelijk gedeelten van het landgoed tussen de blauw en de rode wandeling - zie bij wandelingen - is naar hem vernoemd. Wie nu optreed als contactperoon is niet bekend.
Daarnaast is er een groep 'essenhakhoutvrijwilligers' actief die proberen van het 19e eeuwse essenhakhoutareaal in het noord-ooosten van de Horsten een klein deel in goed beheer te houden (ook van deze vrijwilligersgroep is op dit moment geen contactadres bekend).