Landschap 
 Wandelingen 
 Planten & Dieren
 Historie 
 Toegang 
 Horeca 
 Overig 

WANDELROUTES HORSTEN EN DUIVENVOORDE
 
In de Horsten zijn een vijftal wandelingen uitgezet die met gekleurde paaltjes zijn aangegeven. Twee ervan bestrijken het noordelijke gedeelte en starten vanuit de ingang aan de Papeweg terwijl twee wandelingen bij ingang Horstlaan beginnen en het zuidelijke gedeelte van het landgoed beslaan. Eén wandeling kan gestart worden vanaf beide ingangen en beslaat zowel het noordelijke als het zuidelijke gebied.
In het aangrenzende landgoed Duivenvoorde zijn geen wandelingen uitgezet maar er kan wel prima gewandeld worden. Aan de zuidzijde van het landgoed heeft Staatsbosbeheer in de Veenzijdse polder voor de liefhebbers een kort laarzenpad uitgezet.
De onderstaande wandelingen zijn telkens met de wijzers van de klok mee beschreven.
 
paaltje


.WANDELROUTES IN DE HORSTEN
 
Onderstaande wandelkaart van de Horsten (jan. 2016) is gemaakt naar een kaart uit de Groengids Zuid-Holland van 1995 met opnieuw ingetekende wandelroutes
 
(1) Startpunt hoofdingang Wassenaar (Papeweg)
 
geel  Gele route (1,7 km)
De kortste van de uitgezette routes. Deze voert eerst over een de bestrate weg naar theehuis (het vroegere schiethuis, foto hieronder) en gaat vervolgens rondom het duingedeelte met de vijvers weer terug naar de ingang.
 
stip  Witte route (4,0 km)
Middenlange route. Deze voert eerst, via een lang laarzenpad, door het vochtige noordoostelijke bosgedeelte van het gebied. Daarna gaat de route door het in engelse stijl aangelegde gedeelte van Raaphorst en keert dan langs de Seringenberg en het vijvergedeelte weer terug naar het beginpunt.
 
stip-r  Rode route (7,5 km)
Deze lange route voert helemaal rond door het gebied van de Horsten. Via een grote boog gaat het eerst door de uitgebeide noord-oostelijke bospercelen om vervolgens uit te komen op het terrein van Ter Horst waar u het jachthuis en de oude stal uit 1701 passeert.
Daarna verlaat u deze - grotendeels onder het maaiveld gelegen - oudste duinrand om westwaarts via de Horstlaan door de lager gelegen strandvlakte te wandelen. U passeert daarbij de fraaie veenwetering met een mooi uitzicht richting Leidschendam om vervolgens op de andere oude duinrand aan de overkant uit te komen. Daar gaat het noordwaarts door een fraai bosgedeelte met zware beukenbomen waar hier en daar de oude duintoppen nog te herkennen zijn. Langs de Seringenberg komen we weer terug op het uitgangspunt.

stip Jan Faurepad (1 km)
Deze niet met paaltjes afgezette doorsteek is op de nevenstaande wandelkaart met paarse rondjes aangegeven. Het pad loopt door een rustig bosgebied met af en toe open plekken. Ga voor dit pad het eerste bruggetje rechts over, gerekend vanaf het theehuis.(2) Startpunt ingang Voorschoten (Horstlaan)
 
geel  Gele route (2,0 km)
Direct na de ingang links wordt eerst een pad gevolgd dat fraai op de grens van het bos en weidegebied is gelegen. Het pad kruist vervolgens de Horstlaan vanwaar u in westelijke richting een mooi uitzicht hebt op het lager gelegen gedeelte van het terrein. Dan gaat het verder over een lange weg tussen de bomen om tenslotte via het jachtslot Ter Horst en de oude stal weer bij de zuidelijke ingang uit te komen.
 
stip-bl  Blauwe route (5.0 km)
Deze route voert eerst westwaards door het bos van Ter Horst en vervolgt dan de weg langs de Horstlaan en passert halverwege de Veenwetering. Via een stukje van het bos van Eikenhorst gaat de weg terug over de fraaie Molenpad, een met wilgen en ook meidoorns afgezet smal en hobbelig paadje, dwars door de strandvlakte van de Horsten. Halverwege het wilgenpadje passert u via een hoog bruggetje opnieuw de veenwetering. Het is de plek waar eertijds een molen heeft gestaan, vandaar de naam 'molenpad'.
 
stip-r  Rode route (7,5 km)
Deze lange route voert door het hele gebied van de Horsten. Zie de beschrijving hierboven.

Klik <hier> voor een (printbare) wandelkaart van de Horsten op A4-formaatDuivenvoorde
weiland
Boerderij Raephorst
Theepaviljoen
(het voormalige "schiethuis")
Zicht van Ter Horst naar
Eikenhorst
Boerderij van het v.m.
kasteel Raephorst


ROLSTOELTOEGANKELIJKHEID WANDELROUTES HORSTEN
rolstoel De meeste van de door paaltjes gemarkeerde paden maken gebruik van de beklinkerde wegen in het landgoed en zijn goed toegankelijk.
• Het Molenpad (de oost-west doorsteek midden in het gebied) is NIET rolstoeltoegankelijk.
• Van het witte pad bij de ingang is het noord-oostelijke gedeelte niet goed toegankelijk.
• Van het gele pad bij Ter Horst is de zuid-westelijke slinger door het bos niet goed toegankelijk.
 


WANDELINGEN DUIVENVOORDE
kasteel-icon Het 19e-eeuwse landschapspark van Duivenvoorde heeft recent een grote renovatie ondergaan. Het meest opvallend is de aanleg van veel nieuwe paden en lanen. Nieuw zijn ook de vele bankjes die wandelaars de gelegenheid geven om in alle rust van het park met zijn prachtige doorkijkjes te genieten. Er zijn ook enkele fraai vormgegeven bruggen bijgekomen.
Met de gereedkoming van de horecavoorziening 'Hof van Holland' is de renovatie inmiddels afgesloten.
De kaart hiernaast is een bewerking van de plattegrond zoals die op de site van kasteelduivenvoorde.nl te zien is.
Vanuit Duivenvoorde loopt een kort wandelpad richting Landgoed de Horstlaan waarna via de tunnel onder het spoor de zuidelijke ingang van de Horsten bereikt kan worden.
Speciale wandel-app in de maak
Voor wandelaars met een smartphone heeft Duivenvoorde een speciale app, getiteld 'Buiten op Duivenvoorde' in de maak met daarin drie beschreven wandelroutes.
De eerste, met de titel 'Verhalen', verteld onder andere over het oude stationnetje en de raadselachtige ijskelder, gaat 7 april on line. De twee andere, te weten 'Flora en Fauna' en 'De gebouwen van het landgoed' volgen later in dit jaar.
U vindt de app t.z.t op bovenvermelde site van het landgoed, bij het hoofdstuk 'Bezoek'. De wandelingen zijn in principe het hele jaar te volgen.
 

VANAF DEN HAAG: NS-WANDELTOCHT
NS-logo Het landgoed De Horsten is ook opgenomen in de NS-wandeltochten. De tocht (13 of 21 km) begint bij Den Haag CS en voert via een aaneenschakeling van groene gebieden als het Haagse Bos, langs paleis Ten Bosch, het landgoed Reigersbergen, kasteel Wittenburg en landgoed de Paauw naar de Horsten. De wandeling eindigt in Voorschoten bij het station. Vanaf de site ' Wandelnet.nl' is een praktische beschrijving en een routekaart te downloaden.