OP DEZE SITE  

 
Hoe is de schrijver er toe gekomen om vanuit zijn persoonlijke ervaringen deze site op te zetten?
Wat heeft de keuze van de onderwerpen bepaald? U leest het hier.
 


Door allerlei omstandigheden heeft het werk aan deze site een paar jaar stilgelegen.
De auteur hoopt er binnenkort weer aan te kunnen werken.

 
  Wat was de aanleiding ?

Vuurraam Lutherse.Kerk, Ocala, USA Het speelde al een tijdje door mijn hoofd. Een soort FAQ-site over het thema 'Wat heet katholiek?'. Directe aanleiding was een opmerking van een van mijn collega's over Hemelvaartsdag. Viel dat nu vóór of ná Pasen? En toen we het toch over dit soort dagen hadden, bleek dat de beste collega ook geen flauw idee te hebben van wat Pinksteren eigenlijk voorstelt. Iets met vuur of water? En dan hadden we het nog maar over feestdagen.
 
Kennis zoek
Hoe ver reikt de kennis van wat dieper liggende zaken uit de religieuze sfeer? Je merkt al gauw dat nog al wat mensen geen kennis meer hebben van wat christendom en katholicisme eigenlijk inhouden. Hoe de ontwikkelingen in geloof en kerk sinds hun jonge jaren zijn verder gegaan. Wat geloven anno 2015 voorstelt is bij velen inmiddels een onbekend terrein.
En dan hebben ik het maar niet over de velen die - al dan niet onbewust - een karikatuur koesteren van katholieke geloofsgegevens (poppekast, niet van deze tijd, enz.), een karikatuur die een echte kennisname in de weg staat.
 
v.m. cafe The Duke, Leiden Stamcafé
Religieuze onderwerpen komen in het dagelijks leven minder en in ieder geval anders ter sprake dan vroeger. Toch gebeurt het me nog al eens dat ik in mijn favorite stamcafé of elders kwam te praten over religieuze zaken. Zo'n discussie is wel aardig maar zet me niet direct voor het blok om nu eens goed op een rijtje te zetten waar ik zelf eigenlijk voor sta. Een soort persoonlijke verantwoording dus, een die mogelijk ook bruikbaar kan zijn voor anderen.
 
Site
De stap naar een site was dan gauw gemaakt. Zo werd het idee geboren om de gedachten, die naar aanleiding van de her en der gevoerde gesprekken bij mij opkwamen, op te schrijven en via er via het internet bekendheid aan te geven.
Verwacht op deze site geen uitgebreide commentaren of antwoorden. Het medium internet daarvoor te vluchtig en mijn ook kennis te gering. Ik ben bioloog en geen theoloog maar - en dat zal de lezer niet ontgaan zijn - wel erg geïnteresseerd in zaken die met religie in het algemeen en met katholiek zijn in het bijzonder te maken hebben.

 
  Waarom deze onderwerpen ? 

Voor deze site heb ik een keuze gemaakt uit een de onderwerpen die me hier en daar werden aangereikt. Ze zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken:
  - de kernvragenMensen op weg
  - een uitleg van de christelijke feestdagen
  - wat hete hangijzers
  - een hoofdstuk met actuele onderwerpen
  - een rubriek met 'varia'
  - links naar andere sites

 
De kernvragen gaan over de zin en inhoud van 'geloven', over de Man van Nazareth, over de kerk en over de relatie tot de andere godsdiensten dan het Christendom. De eerste Christenen werden ook wel 'De mensen van de Weg ' genoemd. Geen gekke benaming. Niet langs de weg blijven zitten maar op pad gaan. Maar met welk uiteindelijk doel? Dat is een vraag van alle tijden. Het was en is ook mijn vraag.
 
Vervolgens de 'feestdagen'. Onze kalender kent een aantal vrije dagen waarop we kennelijk wat te vieren hebben. De meeste vrije dagen zijn zo als dat heet 'algemeen erkende Christelijke feestdagen'. Maar algemeen erkend is wat anders dan algemeen begrepen. Daarom hier wat uitleg.
 
De 'hete hangijzers' als 'sex en kerk', de 'paus', 'geweten' e.d. komen hier aan de orde. Ik zal wel zien wat zich zoal in de loop van de tijd nog als onderwerpen aandient.
 
koepel St.Bavokathedraal, Haarlem Dan is er een hoofdstuk 'Nader verklaard'. Hierin zet een paar zaken zoals Bisdommen in Nederland, Ambten in de kerk en Kleuren in de liturgie die ik kort uit de doeken doe. Gewoon wat uitleg voor wie dat interesseert.
 
In het hoofdstuk 'Actueel' heb ik enkele onderwerpen ondergebracht die recent in de media de aandacht trokken. Het is dus geen vaste lijst maar een wisselend geheel.
 
In de rubriek  'Varia' komen diverse onderwerpen aan de orde als de Tien Geboden, Maria, de Evolutie, e.d.
Ik heb hier ook (de link naar) een andere, puur informatieve site ondergebracht die de vijf grote wereldreligies naast elkaar in beeld brengt.
 
Tot slot, zoals het een goede internetsite betaamd, een serie 'Links' naar andere sites die de bezoeker mogelijk zulllen interesseren.
 
Gaandeweg en met behulp van de reacties van de bezoekers zal deze site moeten groeien tot een, naar ik hoop, bruikbaar geheel. Uw of jouw reactie wordt daarom zeer op prijs gesteld (klik hier:  am.siebers@hccnet.nl )
 
 

terug naar begin van dit hoofdstuk