LIMOS - CPA regio Arnhem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

LIMOS

 

Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School
PER ASPERA AD ASTRA   
Door de doornen naar de sterren


In 1905 en 1906 werden, toen nog ver buiten de stad Nijmegen op het Molenveld aan de Groesbeekseweg en de Gelderselaan, twee vrijwel identieke kazernes in neorenaissance stijl gebouwd. Dit waren de Infanteriekazerne nr. 1 (links) en Infanteriekazerne nr. 2 voor het 11de regiment.
Op het achterste gedeelte van het Molenveld werd in 1910 en 1911 de Prins Hendrikkazerne gebouwd. Deze was bestemd voor de Koloniale Reserve.

Ook is op dit terreingedeelte een hospitaal gebouwd.

In 1934 ondergaan de Infanteriekazernes een naamsverandering en worden ze genoemd naar twee generaals die een rol hebben gespeeld in het Nijmeegse militaire leven.

Infanteriekazerne nr. 1 wordt de Krayenhoffkazerne en nr. 2 wordt de Snijderskazerne.

Vanaf 1951 komt het gehele complex (inclusief de Prins Hendrikkazerne) in gebruik bij de Koninklijke Luchtmacht, die hier het Luchtmacht Instructie Regiment onderbrengt. Dit Instructie Regiment was de voorloper van de LIMOS.

Op de LIMOS werden o.a. de opleidingen voor de dienstplichtig soldaten, de Kort Verband Vrijwilliger hulpkader en de Luchtmacht Bewaking verzorgd.

In 1990 werd de opkomstplicht opgeschort waardoor de opleidingen voor dienstplichtigen overbodig werden. Tevens is door de luchtmachtleiding besloten om de opleidingen binnen de KLu te centraliseren op de vliegbasis Woensdrecht.

In 1995 wordt het gehele kazerneterrein, door Defensie, overgedragen aan de Gemeente Nijmegen.

Het voorheen afgesloten kazerneterrein is van rand tot
rand heringericht als een stadslandgoed met daarin verschillende gebouwencomplexen. Monumentale gebouwen werden afgewisseld met eigentijdse nieuwbouw.

De Krayenhoff- en Generaal Snijderskazerne met hun unieke gevels zijn intact gebleven, evenals het monumentale hekwerk en de wachterhuisjes. Beide kazernes hebben met hun nieuwe functies een plaats in het woon-, werk-, en leefgebeuren op het LIMOS-terrein.

In de Krayenhoffkazerne is o.a. het Grand café "De Kazerne" gevestigd.

In de Prins Hendrikkazerne is o.a. een asielzoekerscentrum, een basisschool, een kinderopvang en een dependance van het Gelders centrum voor verslavingszorg gevestigd.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu