Wat zijn we - CPA regio Arnhem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wat zijn we

In 1993, met de reorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht (KLu) voor de deur, voelden enige (oud) Onderofficieren van de Luchtmacht Electronische en Technische School (LETS) behoefte aan het voortzetten van de contacten onderling. Dit mondde uit in de oprichting van een ontspanningsvereniging genaamd de - LETS Senioren Klub (LSK) - de afkorting met een knipoog naar de voorloper van de KLu, de Lucht-Strijd-Krachten.

Al snel bleek dat de animo om lid van deze vereniging te worden groot was, ook onder anders gegradueerden. Wat tot gevolg had dat de ontspanningsvereniging ook werd opengesteld voor voornoemde personen en het een zgn. "All Ranks" vereniging is geworden.

De overgang naar de contactgroep postactieven.

Het motto van de KLu is "Eén Team, één taak" Niet alleen de huidige medewerkers van de KLu zijn onderdeel van het team, maar ook de meer dan 10.000 postactieven en veteranen die niet meer in actieve dienst zijn. Daarom voert de KLu een actief beleid om de band met haar postactieven en veteranen consequent te onderhouden en te verstevigen.

Het hoofddoel van het beleid is het expliciet maken van de erkenning en waardering voor hun inzet. Daarnaast vindt de luchtmacht het belangrijk om vriendschappelijke banden met postactieve medewerkers te onderhouden vanuit de gedachte van een gezamenlijk verleden bij de KLu onder het motto "All in One Family".

Een zeer belangrijk onderdeel van het beleid was de oprichting van een landelijk netwerk van door de KLu erkende regionale Contactgroepen Postactieven (CGPA's). Het gaat in principe om één vereniging (CGPA) per onderdeel of regio. Deze verenigingen dragen zorg voor regionale activiteiten en contact.

Omdat de KLu postactieven zo dicht mogelijk bij de organisatie wilde houden en waarde hecht aan goede contacten van postactieven onderling, heeft zij het bestuur van de LSK verzocht om de "LSK" om te zetten in een CGPA.

Op 21 januari 2003 is de naam van de LSK veranderd in de "Contactgroep Postactieven regio Arnhem" (CPA regio Arnhem). Vanaf deze datum zijn we dus de Contactgroep voor Postactieven van de (oud) onderdelen LIMOS, KKSL, LETS en de Vliegbasis Deelen
.

 

Sinds mei 2009 hebben de Postactieven KLu een eigen embleem. Net als elk squadronembleem heeft ook dit embleem een betekenis, namelijk:

- De lauwerkrans heeft herfstkleuren.
- Het kroontje is vervangen door een vrijetijdshoedje.
- De bogen zijn niet meer gespannen.
- De pijlen zijn vervangen door gootsteenontstoppers.
- De duif is ingedut en zit rustig op zijn standaard.
- Het squadronnummer is vervangen door de letters PAKLu.
- De wapenspreuk "Dat was dat" geeft aan dat het nu tijd is voor wat anders.

Bron: KLuP Actief

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu