Vragen en mededelingen - CPA regio Arnhem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vragen en mededelingen

 

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de vereniging dan kunt u deze in principe stellen aan onze secretaris. Zijn de vragen van financiële aard dan kunt u deze stellen aan onze penningmeester.

Maar we kunnen ons voorstellen dat u uw vraag liever stelt aan een ander bestuurslid daarom hieronder het telefoonnummer en het e-mailadres van onze bestuursleden en onze webmaster.

Mededelingen

I.v.m. het vertrek van de voorzitter is er een bestuursfunctie vacant.
Interesse meldt u bij het bestuur.

Voorzitter:


Wnd. voorzitter Secretaris:

Penningmeester:


Commissaris:


Commissaris:Erevoorzitter:Webmaster:

Vacant


Ton v. d. Kamp


Wim Verweij


Willy de Theije


Paul VerweijNico Mol
Eric Vroomen
  ( 0481-45 98 57
e-mail:   secrcgpaarnhem@gmail.com

  (   0314-32 49 97
e-mail:   cpa.arnhem@hotmail.com

  (  026-311 85 77
e-mail:  w.detheije@outlook.com

  (  0492-38 03 13
e-mail: paul_verweij@outlook.com


  (  0481-37 41 16
e-mail: nicmol42@gmail.com


  (  024-378 51 25
e-mail:  webmaster.cgpara@xmsnet.nl

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu