Vragen en mededelingen - CPA regio Arnhem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vragen en mededelingen

 

Vragen

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de vereniging dan kunt u deze in principe stellen aan onze secretaris. Zijn de vragen van financiële aard dan kunt u deze stellen aan onze penningmeester.

Maar we kunnen ons voorstellen dat u uw vraag liever stelt aan een ander bestuurslid daarom hieronder het telefoonnummer en het e-mailadres van onze bestuursleden en onze webmaster.


Mededelingen

Wij hopen op 2 september onze activiteiten weer op te pakken met een Reünie / Algemene Ledenvergadering

Let wel onder voorbehoud.

Voorzitter:


Wnd. Secretaris:


Penningmeester:


Commissaris:


Commissaris:Webmaster:

Nico Mol


Ton v. d. Kamp


Wim Verweij


Willy de Theije


Paul VerweijEric Vroomen

  ( 0481-37 41 16
e-mail:   n.mol@telfortglasvezel.nl

  ( 0481-45 98 57
e-mail:   a.vandekamp3@telfort.nl

  (   0314-32 49 97
e-mail:   cpa.arnhem@hotmail.com

  (  026-311 85 77
e-mail:  w.detheije@outlook.com

  (  0492-38 03 13
e-mail: paul_verweij@outlook.com


  (  024-378 51 25
e-mail:  webmaster.cgpara@xmsnet.nl

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu