Hijken
Haardstedengeld 1693

| Haardstedengeld 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1742 - 1754 - 1764 - 1774 - 1784 - 1794 - 1804 |

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De registers van het haardstedengeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf). Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar worden wel allen vermeld. In 1742 werden zelfs akten van remis opgemaakt voor de behoeftigen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zij ontvingen.

De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691, 1744, 1754, 1764, 1774, 1784, 1794 en 1804. Soms beginnen ze iets later of zijn er meer registers aanwezig.

Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt worden voor het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw. Over het algemeen volgde de ambtenaar die de registers opstelde telkens dezelfde route door het dorp. Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben.

Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is uitgedrukt in gulden, stuivers en penningen.

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/

Haardstedengeld 1693 in Hijken

In onderstaand lijst worden 33 personen vermeld en er waren 72 paarden aanwezig.

Van de 33 personen worden er vermeld:

  • 5 als keuter;
  • 3 als arm.

Er zijn:

  • 9 personen met 4 paarden;
  • 4 personen met 3 paarden;
  • 12 personen met 2 paarden;
  • de 5 keuters en 3 armen hebben geen paarden.

Aan belasting wordt totaal opgelegd 77 gulden.
De 3 armen betalen geen belasting en de keuters 1 gulden. De rest betaalt naar het aantal paarden dat ze hebben.

Kerspel  Beilen, Register Hijcken 1693 (12 september)

Voornaam Patroniem Familienaam     Gld. St. Penn.
Jan   Tiesinge   4 p. 4 0 0
Albert Lefferts     2 p. 2 0 0
Arent Frerix     2 p. 2 0 0
Wessel Jans     2. p 2 0 0
Jan    Smeenge   4 p. 4 0 0
Wolter   Tiesinge keuter   1 0 0
Jan Roelofs     2 p. 2 0 0
Jan Frerix     2 p. 2 0 0
Jan    Tinge keuter   1 0 0
Jan Warris   keuter   1 0 0
Arent Egberts   arm        
Jan Hendrix     2 p. 2 0 0
Jan Luitjes     2 p. 2 0 0
Jan  Hindrix Schuiringe   2 p. 2 0 0
Frerick   Schuiringe   4 p. 4 0 0
Jan   Schuiringe   2 p. 2 0 0
Roeloff Albers     3 p. 3 0 0
Remmelt    Schuiringe   4 p. 4 0 0
Jan Geerts     3 p. 3 0 0
Albert Jacobs     4 p. 4 0 0
               
Roeloff    Seubringe   4 p. 4 0 0
Hindrick   Heijminge   3 p. 3 0 0
Luitjen   Wicheringe   4 p. 4 0 0
Jan   Koehoff   2 p. 2 0 0
Roeloff  Gerrits   keuter   1 0 0
Jan Egberts   arm        
Albert  Egberts   arm        
Geert    Meijeringe   4 p. 4 0 0
Willem   Scheper een keuter   1 0 0
Luitjen   Vordinge   2 p. 2 0 0
Jan Alberts Vordinge   2 p. 2 0 0
Jan Geerts Bults   4 p. 4 0 0
Hindrick Arents     3 p. 3 0 0
        Totaal 77 0 0

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 8 juli 2018.


| home | e-mail | Genealogie Drenthe |