Hijken
Haardstedengeld 1804

| Haardstedengeld 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1742 - 1754 - 1764 - 1774 - 1784 - 1794 - 1804 |

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De registers van het haardstedengeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf). Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar worden wel allen vermeld. In 1742 werden zelfs akten van remis opgemaakt voor de behoeftigen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zij ontvingen.

De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691, 1744, 1754, 1764, 1774, 1784, 1794 en 1804. Soms beginnen ze iets later of zijn er meer registers aanwezig.

Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt worden voor het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw. Over het algemeen volgde de ambtenaar die de registers opstelde telkens dezelfde route door het dorp. Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben.

Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is uitgedrukt in gulden, stuivers en penningen.

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 869.
URL: www.alledrenten.nl

Haardstedengeld 1804 in Hijken

In onderstaand lijst worden 47 personen vermeld en er waren 57 paarden aanwezig.

De beroepen die worden vermeld zijn:
  • 3 kleermakers waarvan 1 tevens keuter en 1 armoedig
  • 2 mulders (molenaars) "aan de halve mole", waarvan 1 tevens keuter
  • 2 timmermannen waarvan 1 tevens keuter
  • 1 tapper

Verder zijn er:

  • 14 keuters waarvan 1 "verlamt"
  •   8 zijn er armoedig waarvan 1 wordt vermeld als arm
  •   3 zijn er onder diaconie.

Er zijn 23 boeren met paarden.

  • 3 met 4 paarden
  • 7 met 3 paarden
  • 12 met 2 paarden.

Aan belasting wordt totaal opgelegd 84 gulden en 2 stuivers.
De 3 personen die onder diaconie staan hoeven geen belasting te betalen.

Kerspel Beilen, Register Hijken 1804

  Voornaam Patroniem Familienaam   Gld. St. Penn.
  Jan   Pepping met 4 peerden 4 0 0
  Albert Jans   met 2 peerden 2 0 0
  Roelof  Wessels   met 2 peerden 2 0 0
  Roelof  Jacobs   met 2 peerden 2 0 0
  weduwe Jacob Freriks   met 3 peerden 3 0 0
  Roelof    Heinen keuter en timmerman 2 0 0
  Hendrik   Beening keuter 1 0 0
               
armoedig Jan  Everts   keuter 1 0 0
armoedig  Jan  Harms  Staal keuter 1 0 0
  Roelof   Mulder keuter 1 0 0
  Albert   Assen met 2 peerden 2 0 0
armoedig  Pieter Ottens   keuter 1 0 0
verlamt armoedig  Roelof Warries   keuter 1 0 0
  Roelof Coerts   met 3 peerden 3 0 0
  Jannes Pieters   met 2 peerden 2 0 0
  Gerrit Vreriks   met 3 peerden 3 0 0
  Coert Geerts   Timmerman 2 0 0
  Jan Arents Tap  kleermaker 2 0 0
  Jan   Wubbeling met 3 peerden 3 0 0
  Luicas   Schuiring met 2 peerden 2 0 0
  Willem   Scheeper keuter 1 0 0
  Lambert Harms    met 2 peerden 2 0 0
  Jan   Tinge met 2 peerden 2 0 0
  Jacob   Snijder kleermaker 2 0 0
  Pieter Lefferts   met 2 peerden 2 0 0
               
  Berent Jans   met 4 peerden 4 0 0
  Roelof   Vordinge met 2 peerden 2 0 0
  Jannes Zwiers   keuter 1 0 0
armoedig Hendrik   Boer keuter 1 0 0
onder diaconie Pieter Lubberts          
  Geert Vreeriks   keuter 1 0 0
onder diaconie Derk Beerents          
  Jan Geerts   met 2 peerden 2 0 0
  Albert Jacobs   met 3 peerden 3 0 0
  Jan Derks   met 4 peerden 4 0 0
  Bartelt Roelofs   met 3 peerden 3 0 0
  J. R. Seubering met 3 peerden 3 0 0
  J. L. Seubering keuter 1 0 0
  Jan Jacobs   keuter 1 0 0
armoedig Roelof  Hendriks   keuter 1 0 0
  Mannes Jans   tapper 2 0 0
  Hendrik Alberts   met 2 peerden 2 0 0
               
armoedig  Hendrik Keen   kleermaker 2 0 0
onder diaconie Albert Alberts          
arm Albert   Oosting keuter 1 0 0
  Hendrik  Beens   mulder aan 1/2 mole 0 10 0
  Harm Roelofs   mulder, keuter aan de halve mole 1 10 0
               
        Totaal 84 20 0

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 869.
URL: www.alledrenten.nl


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 29 juli 2018.


| home | e-mail | Genealogie Drenthe |