Hijken
Haardstedengeld 1754

| Haardstedengeld 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1742 - 1754 - 1764 - 1774 - 1784 - 1794 - 1804 |

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De registers van het haardstedengeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf). Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar worden wel allen vermeld. In 1742 werden zelfs akten van remis opgemaakt voor de behoeftigen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zij ontvingen.

De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691, 1744, 1754, 1764, 1774, 1784, 1794 en 1804. Soms beginnen ze iets later of zijn er meer registers aanwezig.

Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt worden voor het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw. Over het algemeen volgde de ambtenaar die de registers opstelde telkens dezelfde route door het dorp. Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben.

Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is uitgedrukt in gulden, stuivers en penningen.

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/

Haardstedengeld 1754 in Hijken

In onderstaand lijst worden 42 personen vermeld.
Zeven personen hebben remis en betalen geen belasting.

Aan belasting wordt totaal opgelegd 71 gulden.

Kerspel Beilen, Register Hijken 1754 (26 juli)

  Voornaam Patroniem Familienaam Gld. St. Penn.
Hendrik   Wessels   2 0 0
Albert   Beninge   2 0 0
Pieter Wolters     3 0 0
Jan Stevens     2 0 0
Egbert   Fordinge   3 0 0
remis * Jacob Roelofs     0 0 0
             
Hendrik   Geuten   2 0 0
Albert   Meijeringe   2 0 0
Roelof   Vaken   2 0 0
Claas   Hattums   1 0 0
Geert Jans     2 0 0
Jan Wolters     1 0 0
Jan Coerts     2 0 0
Roelof   Smeenge   2 0 0
Hendrik   Tinge   3 0 0
remis Albert Lamberts     0 0 0
             
Jan   Wibbelinge   2 0 0
Berent   Oomties   2 0 0
Jan   Coning   1 0 0
Lucas Jansen     3 0 0
Hendrik Jansen     2 0 0
Albert   Schuiringe   2 0 0
Remmelt   Schuiringe   2 0 0
Aeltien Coerts     4 0 0
remis Roelof   Fidom   0 0 0
Lucas   Fordinge   1 0 0
Harm   Mulder   2 0 0
             
Arent   Geuten   2 0 0
Hendrik   Hattums   1 0 0
Jan Alberts     2 0 0
Hendrik   Beninge   2 0 0
Derk Alberts     4 0 0
Derk   Tijmes   2 0 0
Roelof   Seuberinge   3 0 0
Roelof   Heiminge   1 0 0
Jan   Heiminge   2 0 0
David Davids     1 0 0
remis Albert   Tap   0 0 0
Roelof Hendriks     1 0 0
             
remis Albert Jans     0 0 0
remis Hattum Hendriks   wedw. 0 0 0
remis Albert Jans   wedw. 0 0 0
      Totaal 71 0 0

* = Er staan cijfers door elkaar. Niet duidelijk is wat het moet zijn, maar bij remis was het meestal 0 (gulden).

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 21 juli 2018.


| home | e-mail | Genealogie Drenthe |