Hijken
Haardstedengeld 1784

| Haardstedengeld 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1742 - 1754 - 1764 - 1774 - 1784 - 1794 - 1804 |

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De registers van het haardstedengeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf). Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar worden wel allen vermeld. In 1742 werden zelfs akten van remis opgemaakt voor de behoeftigen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zij ontvingen.

De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691, 1744, 1754, 1764, 1774, 1784, 1794 en 1804. Soms beginnen ze iets later of zijn er meer registers aanwezig.

Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt worden voor het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw. Over het algemeen volgde de ambtenaar die de registers opstelde telkens dezelfde route door het dorp. Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben.

Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is uitgedrukt in gulden, stuivers en penningen.

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/

Haardstedengeld 1784 in Hijken

In onderstaand lijst worden 43 personen vermeld en er waren 49 paarden aanwezig.

Bij 6 personen wordt vermeld dat ze een ampt (beroep) hebben, waarvan:
  • 1 mulder (molenaar), [gelet op zijn familienaam]
  • 1 kleermaker, [gelet op zijn familienaam]
  • 1 scheper
  • bij de andere 3 wordt geen beroep vermeld vermeld..

Er zijn 19 boeren (waarvan 3 weduwen) met paarden, waarvan:

  • 1 met 4 paarden
  • 7 met 3 paarden
  • 12 met 2 paarden.

Verder zijn er:

  • 2 armoedig
  • 6 arm waarvan 5 remis hebben (betalen geen belasting)

Aan belasting wordt totaal opgelegd 73 gulden.
5 Personen betalen geen belasting.

Kerspel Beilen, Register Hijken 1784

  Voornaam Patroniem Familienaam     Gld. St. Penn.
  Jan   Pepping   met twe paarden 2 0 0
  Harm   Mulder   met twe paarden 2 0 0
  Roelf   Wessels   met drie paarden 3 0 0
  Roelf    Mulder   wegens ampt en woning 2 0 0
  Jan Stevens       1 0 0
  Geert   Coopts   met vier paarden 4 0 0
  Roelf Jacobs     scheper 1 0 0
                 
  Albert Jans     met twe paarden 2 0 0
  Geert   Zwierts   met twe paarden 2 0 0
is arm en heeft remis Jan   Coehof          
is arm en heeft remis Hendrik Jans            
  Geert Jannes     wegens ampt & 2 0 0
  Hendrik   Kleermaker   wegens ampt & 2 0 0
  Jan Coerts   weduwe met drie paarden 3 0 0
                 
  Berent Jans   weduwe met drie paarden 3 0 0
  Jacob Roelfs     met drie paarden 3 0 0
  Coert Geers     met een ampt & woning 2 0 0
  Jan   Wubbeling     1 0 0
is armoedig Albert Pieter       1 0 0
  Berent   Kiers scheper   1 0 0
  Lucas   Schuiring   met twe paarden 2 0 0
                 
  Hendrik   Tinge   met twe paarden 2 0 0
  Arend   Bults weduwe met twe paarden en ampt & 3 0 0
  Jan Albers Schuiring   met twe paarden 2 0 0
  Jacob   Tijms   met drie paarden 3 0 0
  Lucas   Vording   met twe paarden 2 0 0
  Sijtse Claas       1 0 0
is arm en heeft remis Lambert   Albers          
  Arend   Geuten   wegens ampt en woning 2 0 0
                 
  Jan   Geuten     1 0 0
  Jan   Oompies   met twe paarden 2 0 0
  Hendrik   Benning   met twe paarden 2 0 0
  Jan Derks     met drie paarden 3 0 0
  Gerrit Freriks     met twe paarden 2 0 0
  Jan Roelfs Seubering   met drie paarden 3 0 0
  Jan Lambers  Seubering     1 0 0
                 
is arm en heeft remis Roelf   Heiming          
  Lucas   Wubbeling     1 0 0
is armoedig Arend   Tap     1 0 0
  Albert Derks       1 0 0
  Willem   Heiming     1 0 0
is arm  Roelf Hendriks       1 0 0
is arm en heeft remis Geert   Scheper          
          Totaal 73 0 0

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 29 juli 2018.


| home | e-mail | Genealogie Drenthe |