Hijken
Haardstedengeld 1694

| Haardstedengeld 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1742 - 1754 - 1764 - 1774 - 1784 - 1794 - 1804 |

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De registers van het haardstedengeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf). Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar worden wel allen vermeld. In 1742 werden zelfs akten van remis opgemaakt voor de behoeftigen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zij ontvingen.

De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691, 1744, 1754, 1764, 1774, 1784, 1794 en 1804. Soms beginnen ze iets later of zijn er meer registers aanwezig.

Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt worden voor het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw. Over het algemeen volgde de ambtenaar die de registers opstelde telkens dezelfde route door het dorp. Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben.

Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is uitgedrukt in guldens, stuivers en penningen.

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/

Haardstedengeld 1694 in Hijken

In onderstaand lijst worden 30 personen vermeld.

Hijken wordt in 1694 aangeslagen voor totaal 77,00 gulden.

Kerspel  Beilen, Register Hijcken 1694 (7 november)

Voornaam Patroniem Familienaam Gld. St. Penn.
Jan    Tesinghe 4 0 0
Albert Lefferts   2 0 0
Arent Vrericx   2 0 0
Wessel   Jansen 2 0 0
Jan   Smeenge 4 0 0
Wolter   Tesinghe 1 0 0
Jan Roeloffs   2 0 0
Jan Vrericx   2 0 0
Jan   Tinghe 1 0 0
Jan   Warris 1 0 0
Jan Hendrickx   2 0 0
Jan Luijtjes   2 0 0
Jan   Schuijringhe 2 0 0
Vrerick   Schuijringhe 4 0 0
         
Jan Hendrick Schuijringe 2 0 0
Roeloff Alberts   3 0 0
Remmelt    Schuijringhe 4 0 0
Jan  Geers Wesringhe 3 0 0
Albert Jacobs   4 0 0
Roeloff   Seuberinghe 4 0 0
Hendrick   Heijminghe 3 0 0
Luijtjen   Wicheringhe 4 0 0
Jan   Koehoff 2 0 0
Roeloff Gerrits   1 0 0
Geert   Meijringhe 4 0 0
Willem   Scheper 1 0 0
Luijtjen   Vordinghe 2 0 0
Jan   Vordinghe 2 0 0
Jan Geers Bults 4 0 0
Hendrick Arens   3 0 0
  Totaal 77 0 0

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 11 juli 2018.


| home | e-mail | Genealogie Drenthe |