Hijken
Haardstedengeld 1742

| Haardstedengeld 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1742 - 1754 - 1764 - 1774 - 1784 - 1794 - 1804 |

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De registers van het haardstedengeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf). Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar worden wel allen vermeld. In 1742 werden zelfs akten van remis opgemaakt voor de behoeftigen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zij ontvingen.

De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691, 1744, 1754, 1764, 1774, 1784, 1794 en 1804. Soms beginnen ze iets later of zijn er meer registers aanwezig.

Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt worden voor het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw. Over het algemeen volgde de ambtenaar die de registers opstelde telkens dezelfde route door het dorp. Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben.

Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is uitgedrukt in gulden, stuivers en penningen.

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/

Haardstedengeld 1742 in Hijken

In onderstaand lijst worden 41 personen vermeld waarvan 2 als meijer.
Drie personen hebben remis.

Aan belasting wordt totaal opgelegd 83 gulden.

Kerspel Beilen, Register Hijcken 1742 (25 oktober)

  Voornaam Patroniem Familienaam Gld. St. Penn.
  Steeven   Tiesinge   4 0 0
  Jan Wolters Meijer   3 0 0
  Hendek    Wessels   2 0 0
  Jan  Jans Bults   4 0 0
  Roeloff Geerts     3 0 0
  Hendrk.   Gueten   2 0 0
  Albert   Meijringe   2 0 0
               
  Claas   Hattums   1 0 0
  Jannes Geerts   wedu: 1 0 0
  Jan Wolters     1 0 0
  Coert Harms   wedu: 3 0 0
  Luigjen Roelofs     4 0 0
  Hendrk.   Tinge   3 0 0
n: 15 Albert Lamberts   Pieter Wolters meijer remis 0 0 0
  Jan    Wiblinge   3 0 0
  Pieter Wolters     2 0 0
  Albert   Oomtjes   1 0 0
  Luicas Jansen     4 0 0
  Hendrk. Jansen     2 0 0
  Remmelt   Schuiringe   3 0 0
  Albert Jans Schuiringe   2 0 0
  Jan   Coops   4 0 0
               
  Egbert Alberts     2 0 0
  Harm   Mulder   2 0 0
  Jan Hendrikx     1 0 0
  Jacob  Roelofs     1 0 0
  Gijse  Beerents     2 0 0
   Hendrk. Harms     3 0 0
  Tijmen  Jacobs     4 0 0
  Tijmen    Schepers wed. 2 0 0
  Roelof   Seuberinge   4 0 0
  Roeloff   Heijminge   2 0 0
  Jan   Heijminge   2 0 0
  Egbert   Hattums   1 0 0
n: 16 Albert Jansen   remis 0 0 0
  Derkjen Roelofs     1 0 0
n: 17 Berent  Jansen Oomtjes remis * 0 0 0
  Jan   Hattums Hendr. Wessels meijer 1 0 0
  Hendrk. Coerts   arfgen: 1 0 0
        Totaal 83 0 0

* = Er staan cijfers door elkaar. Niet duidelijk is wat het moet zijn, maar bij remis was het meestal 0 (gulden).

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 21 juli 2018.


| home | e-mail | Genealogie Drenthe |