Hijken
Haardstedengeld 1794

| Haardstedengeld 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1742 - 1754 - 1764 - 1774 - 1784 - 1794 - 1804 |

| Genealogie Drenthe |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

De registers van het haardstedengeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Vermeld wordt het aantal paarden waarmee men de es op ging, of soms de omvang van het boerenbedrijf (een vol of half erf). Personen met een nering of ambt betaalden daar 1 gulden extra voor. De armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar worden wel allen vermeld. In 1742 werden zelfs akten van remis opgemaakt voor de behoeftigen, waaruit duidelijk blijkt hoeveel onderstand zij ontvingen.

De registers zijn in de meeste plaatsen bijgehouden in 1672, 1691, 1744, 1754, 1764, 1774, 1784, 1794 en 1804. Soms beginnen ze iets later of zijn er meer registers aanwezig.

Dankzij de tienjaarlijkse interval kunnen de registers goed gebruikt worden voor het opstellen van een bewoningsgeschiedenis in de 18e eeuw. Over het algemeen volgde de ambtenaar die de registers opstelde telkens dezelfde route door het dorp. Vandaar ook dat via de oorspronkelijke volgorde van het register achterhaald zou kunnen worden waar het huis gestaan zou kunnen hebben.

Het bedrag dat betaald moest worden voor de belasting is uitgedrukt in gulden, stuivers en penningen.

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/

Haardstedengeld 1794 in Hijken

In onderstaand lijst worden 46 personen vermeld en er waren 49 paarden aanwezig.

De beroepen (ampt) die worden vermeld zijn:
  • 2 timmermannen
  • 2 snijders (kleermakers)
  • 1 mulder (molenaar)
  • 1 schepen.

Verder zijn er:

  •   6 armoedig waarvan 1 "geniet van de diaconie".

Er zijn 19 boeren met paarden, waarvan:

  • 3 met 4 paarden
  • 5 met 3 paarden
  • 11 met 2 paarden.

Aan belasting wordt totaal opgelegd 73 gulden.
8 Personen betalen geen belasting.

Kerspel Beilen, Register Hijken 1794

  Voornaam Patroniem Familienaam   Gld. St. Penn.
  Jan   Pepping   met vier paarden ter Essch varende  4 0 0
  Coert Hendriks   weduwe met twe paarden ter Essch varende  2 0 0
  Roelf   Wessels   met drie paarden ter Esch varende  3 0 0
  Roelf   Mulder als Mulder   2 0 0
  Albert   Weurding   met twe paarden ter Essch varende  2 0 0
  Roelf Albers     met drie paarden ter Essch varende  3 0 0
  Roelf Jacobs       1 0 0
  Albert Jans     met 2 paarden ter Essch varende  2 0 0
Zijnde arm-moedig Jan Hendriks       1 0 0
Zijn ook arm-moedig Roelf Evers       1 0 0
  Jan Harms       1 0 0
  Jan Geerts   als Timmerman   2 0 0
  Hendrik Albers       1 0 0
  Roef Coerts     met twe paarden ter Essch varende  2 0 0
  Hendrik   Benink   met 2 paarden ter Essch varende  2 0 0
  Gerrit   Freriks   met drie paarden ter Essch varende  3 0 0
  Coert Geers   als Timmerman   2 0 0
                 
een arm moedige man Schepen van Heuving            
  Pieter Wolthers   [Schepen]   1 0 0
  Jan   Wubling     1 0 0
  Albert Hendriks       1 0 0
  Harm   Schuiring     1 0 0
  Lucas Remmels     met twe paarden ter Essch vaarend 2 0 0
  Hendrik   Tingen   met 2 paarden ter Essch varende 2 0 0
deze arm moedig en de Albert Albers   en bij in Huis        
bij woonder heevt remis Jan   Husing          
  Jan Geers Albers   met twe paarden na de Essch 2 0 0
  Jan   Benens   met drie paarden na de Essch vaarend 3 0 0
  Roelf   Vording   met twe paarden na de Essch vaarend 2 0 0
  Jannes   Zwiers     1 0 0
heevt remis Hanne   Sloot          
  Geert Freriks       1 0 0
  Jan Geuten       1 0 0
arm moedig Albert Willems       1 0 0
  Albert Jacobs     met drie paarden ter Essch varende 3 0 0
  Jan  Derks     met vier paarden ter Essch  4 0 0
                 
  Bartel Roelfs     met twe paarden ter Essch varende 2 0 0
  Jan R. Seubering   met vier paarden ter Essch varende 4 0 0
  Jan J. Seubering     1 0 0
  hier bij in huis een Snijder            
  Gerrit genaamt   [Snijder] wegens zijn ampt 1 0 0
heevt remis Roelf   Heimenge          
  Lucas   Wublings weduwe   1 0 0
heevt remis Arend   Tap          
  Albert Derks   weduwe met twee paarden ter Esch varende 2 0 0
  Hendrik   Sleen als Snijder   2 0 0
Geniet uit de arm kas  Roelf Hendriks            
dog heevt geen remis                
                 
dezelve is ook Arm Moedig  Albert   Oosting          
en Geniet van de Deakenije                
          Totaal 73 0 0

Bron: OSA, toegangsnummer 0001, inv. nr. 868.2.
URL: http://alledrenten.nl/


Copyright ©: 2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 8 juli 2018.


| home | e-mail | Genealogie Drenthe |