Welkom bij Professor Minerva Anderling.

Ik verzorg de lessen transfiguratie.

Denk eraan dat je bij deze lessen altijd je toverstok bij de hand hebt, want transfigureren zonder toverstok is onmogelijk.

"Transfiguratie  behoort tot de ingewikkeldste en gevaarlijkste takken van magie die jullie op Zweinstein leren. Wie zich tijdens de les misdraagt, kan opkrassen en hoeft niet meer terug te komen. Jullie zijn gewaarschuwd." (Steen der Wijzen, p. 100)

Wat is een Faunaat?

De gedaanteverwisseling van een mens in een dier heeft als gevolg dat je een dier wordt en ook de hersenen van dat dier krijgt. Als dier weet je niet meer wie je als mens bent. Deze mens-diertransfiguratie duurt meestal niet langer dan 10 minuten.

Een veel verder ontwikkelde vorm van transfiguratie is die van de Faunaten: de in een dier getransfigureerde tovenaar behoudt zijn/haar menselijke verstand. Dit is zeer ingewikkeld. Er zijn dan ook niet veel tovenaars en heksen die in staat zijn zich te transformeren tot Faunaat.

©HP online

Huiswerk:

Geef een goede definitie van het begrip Faunaat en

geef tevens aan wat het verschil is tussen een Faunaat en iemand die zich kan transformeren tot een dier.

Geef een uitgebreide beschrijving van minstens 3 bekende Faunaten in de toverwereld.

Harry Potter

beginpagina

Hoe herken je een Faunaat?

Een Faunaat is onherkenbaar. Jullie weten dat ik als Faunaat een kat ben. Niemand zal mij dan echter als zodanig herkennen. Ik ben als Faunaat een doodgewone kat. Schouwers kunnen een Faunaat dwingen om weer in zijn menselijke vorm te Transfigureren. De spreuk is alleen bekend onder Schouwers en gaat gepaard met een felle lichtflits. En wat als het dier in kwestie geen Faunaat is maar een gewoon dier? Geen probleem: de spreuk heeft dan geen effect.

Overeenkomsten tussen mens en zijn Faunaat

Hoe een Faunaat eruit ziet, hangt deels ook af van de heks of tovenaar die hem vormt. De Faunaat van de tovenaar die een vinger mist, zal ook een deel van zijn poot missen. Een hangend oog als mens, zal ook te zien zijn bij de Faunaat.

De kleding die de tovenaar draagt voordat hij zich transformeert, komt na de re-transformatie gewoon terug. Hetzelfde geldt voor accessoires, schoenen en brillen.

Introductie * Spreuken + bezweringen * Toverdranken * Verzorging Fabeldieren  *  DreuzelkundeKruidenkunde * VTZK *

Astronomie  *  WaarzeggerijTransfiguratie * Geschiedenis vd toverkunst   

Faunaten en andere dieren

Een Faunaat kan communiceren met dieren van eenzelfde soort. Peter Pippeling, de handlanger van Voldemort, was als Faunaat een rat. Als rat kon hij communiceren met echte ratten. In het gewone leven kon hij niet met ze praten, maar hij had toch een zekere band met ratten. Hij kon Jeweetwels verstopplaats in AlbaniŽ vinden door zijn kennis over de ratten in het Albanese bos.

Officieel Faunaat

De Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik houdt een register bij van alle gekende Faunaten. De informele naam hiervan is 'het Register'. Het is een publiek document. Het register houdt voor elke gekende Faunaat bij in welk dier de persoon verandert en waaraan dit dier te herkennen is. Jezelf transformeren tot Faunaat zonder dat je geregistreerd bent, kan tot zware straf leiden.