Zeebrieven 1716

3.1.1716
schipper Pieter Geweld, Amsterdam, "de Juffr. Elisabeth", 170

15.1.1716
Cornelis Beets, ww, eigenaar "de Leeuw", 60, schipper Gerrit Buijs, Amsterdam

20.2.1716
Johannes van der Mersch, ww, medereder "de Jacoba", 130, schipper Adriaen Cooij, Amsterdam

25.2.1716
schipper Heere Tromp, Amsterdam, "de Juffr. Barbara", 100

26.2.1716
schipper Claas de Ooij, Maaslandsluis, "de Wijnberg", 55

29.2.1716
schipper Hans Arentsz Barf, Amsterdam, "de Sanct Nicolaes", 55

4.3.1716 schipper Evert Kater, Amsterdam, "de Juffr. Christina Geertruijd", 60

5.3.1716
schipper Jan Kroon, Amsterdam, "de St. Anna Maria", 80

6.3.1716
schipper Pieter Vlielander, Den Helder, "de Juffr. Elisabet", 28
schipper Claas Zeeman, Amsterdam, "de Juffr. Elisabet", 115
schipper Pieter Wiebes, Amsterdam, ww, "de St. Pieter", 48
schipper Huijte Jobs, Amsterdam, ww, "de Vreede", 36

7.3.1716
schipper Erasmus Jacobsz Smit, Amsterdam, "de Starmeer", 30

10.3.1716
schipper Haijtse Pieters, Terschelling, ww, "de St. Nicolaes", 16
schipper Jacob Kistemaker, Texel, "'t huijs Oosterwijk", 70
schipper Jentje Jansz, De Lemmer in Friesland, "de Engel Gabriel", 27
schipper Meijndert Laurensz, Amsterdam, "la Diana", 190
schipper Hendrik Claasz Anker, Amsterdam, 22, "de witte Haan", 60
schipper Johannes Rems, Makkum, "St. Maria", 28
schipper Fokke Lolling, Amsterdam, "de Vreede", 104
schipper Olphert Pietersz Abbenes, Texel, "de Juffr. Cornelia", 80

13.3.1716
schipper Pieter Andriesz Brouwer, Amsterdam,ww, "de Juffr. Margareta", 190

14.3.1716
schipper Claas Claasz Mandose, Amsterdam, "de geluckige Vrede", 65
schipper Jan Snel, Amsterdam, "de koning Georgie", 150
schipper Pieter de Man, Amsterdam, "de Vlugt van Egipten", 15

17.3.1716
schipper Cornelis Schar, Terschelling, "de groote Bonavantura", 30
schipper Foppe Cornelisz, Ameland, ww, "de koning Salomon", 27

18.3.1716
Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"Berbices", schipper Adriaen Bogaert, Honsholredijk
"Barnevelt", Hendrik Schalkenius, Amsterdam
"de Generaele Vreede", schipper Willem de Leus, Amsterdam
"Boekenrode", schipper Lambert Both, Amsterdam
"Doornik", schipper Abraham Kragt, Amsterdam
"de Hopvogel", schipper Albert van Soest, Amsterdam

schipper Warner van Staden, Amsterdam, "de Santa Maria y Catharina", 140
schipper Jacob Douwesz de Vries, Terschelling, "de Juffr. Cornelia", 62
schipper Jacob Luijtjes de Oude, Ameland, ww, "het Uurglas", 16
schipper Auke Brouwer, Vlieland, ww, "de St. Jan", 40
1/3e part inwoners van Danzig

20.3.1716
schipper Pieter Nannes, Hindeloopen, ww, "de vreedsame Leeuw", 155
schipper Jurriaen Dirksz, Monnickendam, "het Fortuijn", 40
schipper Marten Jansz, Ameland, "de Juffr. Helena", 30
schipper Pieter Coelenburg, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 55

21.3.1716
schipper Teunis Jansz, Ameland, 22, "de Wijndruijf", 45
schipper Pieter Tjebbes, Terschelling, ww, "de ....", 30
schipper Pieter Lieuwesz, Terschelling, "de Andries", 160

24.3.1716
schipper Carsten Reijntjes, Amsterdam, "de Johannes", 30
schipper Gerrit Blom, Terschelling, "de Cuijper", 30

25.3.1714
schipper Pieter Mulder, Amsterdam, "de Constantia Catharina", 50

26.3.1716
schipper Hendrik Stokvis, Amsterdam, 'de Juffr. Hasina", 25
schipper Arent Heres Schol, Ameland, "de Juffr. Alida", 150
schipper Dirk Abbekerk, Amsterdam, 'de St. Pietersgaleij", 60
schipper Jacob Sipkes, Terschelling, ww, "het grijse Paart", 90"

27.3.1716
schipper Pieter Teunisz Cupido, Terschelling, ww, "de Juffr. Anna Elias, 24
schipper Sietse Sietses, Drielst in Friesland, "Salomons Wijsheid", 30
schipper Pieter Claasz Pronk, Vlieland, "het Bruijne Paerd", 60
schipper Thijs Stategaerd, Amsterdam, "de Apostel Petrus", 80
schipper Cornelis Jonker, Terschelling, ww, "de Juffr. Maria", 20
schipper Ipe Melles, Woudsend in Friesland, ww, "de Jonge Tobias", 26
schipper Hendrik Andreasz, Amsterdam, "de Juffr. Maria Margaretha", 38

28.3.1716
schipper Cornelis Arentsz Beesemer, Schiedam, "de Jonge Hendrik", 110

31.3.1716
schipper Cornelis Jansz Top, Terschelling, ww, "de worstelinge Jacobs", 25
schipper Hendrik Smit, Texel, ww, "de Juffr. Debora", 22
schipper Bartholomeus Abrahamsz van Daalhuijsen, Schiedam, "de Lijnbaen", 70
schipper Fouke Claasz, Ameland, 22, "de St. Jan", 27

1.4.1716
schipper Lieuwe Heijnes, Nieuwendam, "de Handelaer", 12
schipper Eelmer Jansz, Calantsoog, "de Provincie van Holland", 150
schipper Adriaen Jansz Blank, Calantsoog, "de Provincie van Overijsel", 155
schipper Jacob Gerkens, Terschelling, ww, "de Juffr. Johanna", 200
schipper Cornelis Eelmers, Calantsoog, "de Provincie van Zeeland", 180
schipper Lambert Pronk, Amsterdam, ww, "de Juffr. Constantia", 200

2.4.1716
schipper Theunis Rongen, Rotterdam, "de Olijmolen", 120

3.4.1716
schipper Charles Hermans, Amsterdam, "de Star uijt den Oosten", 70
schipper Willem Dirksz Leeuw, Den Helder, "de Mev. Susanna", 140
schipper Huijbert den Draak, Schiedam, "de Juffr. Elisabet", 150

7.4.1716
schipper Nanne Cornelisz, Terschelling, ww, "de Margareta Galeij", 50
schipper Andries Gaatjes Bors, Ameland, "de Juffr. Geertruijd", 20
schipper Hendrik de Leeuw, Den Helder, "de Juffr. Agatha", 160
schipper Gerrit Kempes, Zaandam, ww, "Schoud de Werelt , 16
schipper Cornelis Bonk, Terschelling, "de Ridder St. Joris", 48
schipper Jasper Douwesz Smit, Ameland, "de jonge Jan", 60
schipper Cornelis Groot, Axwijk, "de Juffr. Anna", 130
schipper Claas Hartoog, Axwijk, ww, "de Hartog", 40
schipper Cornelis Avis, Graft, "de bonte Walvis", 140
schipper Cornelis Groenendijk, Terschelling, "de Anna galeij", 30
schipper Pieter Bootes, Ameland, ww, "de vergulde Boot", 145
schipper Albert Maartsz, Texel, "de Helena galeij", 70
schipper Lolke Obbes, Amsterdam, "de Catharina Geertruijd", 180
schipper Gerrit Jansz Boer, Buiksloot, "de Waterlandse boer", 110
schipper Adriaen Willemsz, Rotterdam, "de vergulden Mol", 150
schipper Claas Adriaensz, Wormer, "de Engel", 150
schipper Dirk Moolenaer, Graft, "Reesen", 152

8.4.1716
schipper Jarig Gerbrands, Hindeloopen, "de Koning Christiaen de vijfde", 200
schipper Cornelis Zuak, Amsterdam, "de Juffr. Elisabet", 85
schipper Cornelis Calkman, Ilpendam, "de stad Rochel", 80
schipper Lourens Feijkes, Terschelling, "d'Elisabet Theresia Maria", 21
schipper Christiaen Wesenberg, Amsterdam, "de Christina", 40
schipper Jan Martens, Makkum, "de koning David", 36
schipper Adriaen Franke, Terschelling, "de Provincie van Vriesland", 150
schipper Geerlof Fopkes, Makkum, " 't is uw tijd", 45
schipper Cornelis Neekeman, Vlieland, 22, "de St. Maria", 160
schipper Bastiaen van Doorn, Amsterdam, "de vijf goede vrinden", 42
schipper Jan Reus, Amsterdam, "de Faam", 16
schipper Anne Hendriksz, Terschelling, ww, "de Liefde", 36
schipper Hauke Reijnderts, Hindeloopen, ww, "de groene Ridder", 200
schipper Lieuwke Sieuwerts, Hindeloopen, "de Juffr. Cornelia, 223

9.4.1716
schipper Harke Waaker, Broekerhaven, "de vergulde Knol", 140
schipper Teunis van Iperen, Amsterdam, "de Juffr. Cornelia", 40
schipper Sible Aukes, Warns, ww, "de Hoop", 182
schipper Hans Labes, Amsterdam, "het Fortuijn", 80
schipper Evert Jansz Bolman, Vlieland, "de Margareta", 190
schipper Engelbregt Couwenhoven, Amsterdam, "Watervlied", 166
schipper Gerrit Kragt, Den Helder, "de Stad Bourdeaux", 120

10.4.1716
schipper Wijne Douwe, Koudum, "de Juffr. Cornelia", 68
schipper Reijndert Bouwes, Amsterdam, "de Elias", 120
schipper Gerrit Wiggers, Amsterdam, "de St. Jan", 24
schipper Cornelis Cornelisz Giles, Den Helder, "de koning Salomon", 140
schipper Teunis Jansz Paeuw, Den Helder, "de bonte Mol", 140
schipper Jarig Binkes, Amsterdam, ww, "de Eenhoorn", 160
schipper Reijer Cornelisz, Den Helder, "de Hoop", 75
schipper Simon Laurents Quast, Den Helder, "de Jonge Jcobus", 130
schipper Pieter Claasz Valk, Noordeind, ww, "'t Wapen van Haarlem gekroond", 160
schipper Jacob Cornelisz, Amsterdam, "de Juffr. Apolonia", 50
schipper Gerrit Jansz Hoorier, Oostzaan, "de Notaris", 95
schipper Jacob van der Plas, Delftshaven, "Gijsbert Gerrit", 150

11.4.1716
schipper Dirk Groen, Hem, "de Tobias", 20
schipper Jan Adriaensz de Jong, Den Helder, "de swarte Mol", 140
schipper Claas Jansz Maars, Opmeer, "de Liefde", 30

14.4.1716
schipper Joris Pronk, Amsterdam, ww, "de Forting", 20

11.4.1716
schipper Evert Juntjes, Hindelopen, ww, "de Liefde", 185
schipper Pieter Buijs, Amsterdam, "de Anthonij Hendrik", 30

15.4.1716
schipper Jacob Huijbertsz, Amsterdam, "de St. Jacob", 25
schipper Hidde de Vries, Nieuwendam, "de Beets", 150
schipper Cornelis Pietersz, Terschelling, ww, "de Zeeridder", 30

16.4.1716
schipper Bastiaen Geerdingh, Amsterdam, "de Juffr. Debora", 38
schipper Sijbrand Boen, Vlieland, "de Juffr. Margareta", 90
schipper Cornelis Sangenberg, Rotterdam, "de Maria", 90

17.4.1716
schipper Jelle Nannings, Hindeloopen, "het Noorse Bos", 203

21.4.1716
schipper Mathijs van Eijk, Texel, "de Juffr. Jacoba", 32
schipper Anthonij Crijnsz, Zierikzee, "de Juffr. Anna Margareta", 34

22.4.1716
schipper Manus Cornelisz, Vlieland, "de groote Slootemaker", 200
schipper Harmen Feekes, Amsterdam, ww, "de groene Houtmolen", 15

23.4.1716
schipper Claas Kuijper, Makkum, "de drie Gesusters", 55
schipper Paulus Chevalier, Amsterdam, "de St. Jago", 90

24.4.1716
schipper Willem, Amsterdam, "hoe zelden komen goede vrinden bij malkanderen", 15

25.5.1716
Jan Dirksz Neus, medereder, ww, "de Swaen", Cornelis Noorman, Vlieland, 150
1/16e part inwoners van Koningsbergen

28.4.1716
schipper Haye Pieters, Warns, ww, "de swarte Raven", 155
schipper Cornelis Reijndertsz, Terschelling, ww, "de Saagmolenaer", 30

29.4.1716
schipper Theunis Meijndertsz, Vlieland, "de Victoria", 150
schipper Jan Calkman, Ilpendam, "de Jonge Mozes", 100
schipper Pieter Kleijn, Zaandam, "la Ville d'Angoulesme", 70

30.4.1716
schipper Sijmon Rintjes, Makkum, ww, "de Vriesseboer", 40

1.5.1716
schipper Claas Jacobsz Schoenmaker, Jisp, "het Wapen van Jisp", 30

5.5.1716
schipper Jan Jansz, Borkum in Oost-Friesland, "het Eijland Borcum", 20
1/2 behoort de schipper toe, woonachtig tot Borkum in Oost-Friesland
schipper Andries Christiaensz, Amsterdam, "het wapen van Amsterdam", 7
schipper Roelof Cornelisz, Amsterdam, "de Juffr. Elisabet", 80
schipper Aldert Schrijver, Winkel, "Abrahams Offerhande", 133
schipper Jan Claasz Roos, Amsterdam, ww, "de Oude Roos", 20.
schipper Lourens Heeres Schol, Ameland, "de Vergulden Schol", 180
schipper Willem Salm, Zaandam, "de St. Jan Galeij", 40
Anthonij Matheus, klerk VOC Amsterdam:
"Noortbeek", schipper Jacob Verzeijde, Haarlem
"Meerhuijsen", Wouter Thomasz van Dijk, Kampen

7.5.1716
schipper Cornelis Cok, Amsterdam, "Rio de la Hache", 160
schipper Nanning Pietersz, Amsterdam, "de drie Gebroeders", 180
schipper Claas Jansz Wouters, Amsterdam, "de Juffr. Anna Cornelia", 140
schipper Johannes de Wuit, Amsterdam, "de witte Hengst", 18

8.5.1716
schipper Jan van Tongeren, Amsterdam,"Porto Bello", 90
schipper Jacob Groen de jonge, Noordwijk, ""de Juffr. Eunice", 70

9.5.1716
schipper Hendrik Foppes, Ameland, ww, "de vergulden Star", 95
schipper Pieter Foppes, Terschelling, ww, "de Oude Star", 200
schipper Andries Harmensz, Terschelling, ww, "de Jonge Pieter", 17

12.5.1716
schipper Sieuwert Imkes, Terschelling, "de Mars", 20
schipper Jan van Hermael, Amsterdam, "de Morgenstar", 90
schipper Pieter Koorn, Nieuwe Niedorp, "de Prins Fredrik Hendrik", 230
schipper Adriaen Binkes, Vlieland, "de Semgaleij", 70
schipper Jochem Leenderts, Amsterdam, "de Ulrica", 28

13.5.1716
Abraham van der Minne, medereder "de Admirael Tromp", 130, schipper Claes Sleevoogd, Amsterdam

14.5.1716
schipper Alof Gerritsz, Vlieland, ww, "de gekroonde Hoop", 160
1/16e part inwoners van Danzig
schipper Hendrik Ruwerts, Warns, ww, "de generael Ouwerkerk", 200
schipper Dirck de Boer, Vlieland, "de Paarel", 50
schipper Cornelis Paulusz, Ameland, ww, "de Bontemantel", 130
schipper Pieter Visser, Amsterdam, "de Reijzende man", 35

16.5.1716
schipper Pieter Obbes, Amsterdam, ww, "de Juffr. Hester", 28
schipper Jan Meuwisz, Vlieland, "de Eendragt", 85
schipper Joost Dirksz Rab, Vlieland, "de oude Pieter", 170
schipper Foppe Theunisz, Ameland, ww, "de Liefde", 160
1/64e part inwoner van Danzig
1/32e part inwoner van Bremen

schipper Christoffel Hansz, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 31
schipper Heijn Sieuwerts, Stavoren, ww, "het vergulde Wijnvat", 150
schipper Jan Harmensz, Amsterdam, ww, "de Juffr. Clasina", 130
schipper Fredrik Olpherts, Amsterdam, "de Juffr. Elsabet", 38
schipper Sieuwert Claasz, Harlingen, "de Juffr. Susanna", 100
schipper Jelmer Rinses, Ameland, ww, "de twee blauwe Potten", 140

20.5.1716
schipper Fedrik Enekes, Ameland, "de Juffr. Alida", 76
schipper Bouwe Albertsz, Terschelling, ww, "de 2 Croonen", 150

225.1716
schipper Tjeert Sieuwerts, Ameland, "de Vergulde Schol", 150
schipper Eelke Alofs, Vlieland, "de Haan", 20

23.5.1716
schipper Cornelis Holoog, Uitdam, "de Jonge Abraham", 100

26.5.1716
schipper Pieter Piebes de Jonge, Hindeloopen, ww, "de Eendracht", 200
schipper Jan Pietersz Spruijt, Ameland, "de Juffr. Anna Maria", 120
schipper Ames Pietersz Valk, Amsterdam, "de Jongee Steven Andries", 40
schipper Claas Mense, Vlieland, ww, "de Swarte Haan", 200
schipper Carel Coster, Amsterdam, "de Hoop", 24

Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"de Haring", Johannes Hessels, Terschelling
"de Arent", Imke Joukes, Terschelling
"de Snel", Joris Brander, Terschelling

27.5.1716
schipper Jacob Gerritsz Nagtegael, Ameland, "de oude Nagtegael", 150
schipper Gerrit Albertsz Dickert, Vlieland, "de Visscher", 160
schipper Michiel Gebhard, Amsterdam, "Hollandia", 80
schipper Richart Roelofsz, Amsterdam, "de Juffr. Johanna", 35

28.5.1716
schipper Tjalf Adriaensz, Terschelling, "de Juffr. Catharina", 90
schipper Cornelis Jansz, Vlieland, "de Juffr. Margareta", 160
schipper Maerten Swaan, Amsterdam, "de David", 160
schipper Gerrit Jansz, Ameland, ww, "het moscovisch Potasvat", 180
schipper Simon Simonsz Boevman, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Antonetta", 120

29.5.1716
schipper Simon Schaap, Amsterdam, ww, "de Vreede", 150
schipper Reijndert Zoet, Vlieland, de 7 Gebroeders", 100
schipper Lambert Helt, Vlieland, "de Helt", 150
schipper Adriaen Jansz Hessels, Vlieland, ww, "de Wijnberg", 100
schipper Jacob Claasz, Harlingen, "de Eendragt", 120
schipper Pieter Claasz Buijk, Buiksloot, "de Juffr. Agatha Jacoba", 90
schipper Jacob Jansz, Ameland, ww, "het Potasvat", 158
schipper Sjouke Pieters Brouwer, Ameland, ww, "het Potasvat", 140

30.5.1716
schipper Marten Jansz, Amsterdam, "de Juffr. Adr... Catharina", 170
schipper Bendik Coenraeds, Amsterdam, "de Krijgshelt", 300

3.6.1716
schipper Jan Hessels Backer, Oost-Vlieland, ww, "de Hartlooper", 30
schipper Daniel de Boi, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 40
schipper Pieter Kooger, Texel, "de Juffr. Adriana Margareta", 220
schipper Douwe Feijes, Terschelling, ww, "de Eekeboom", 130
schipper Jacob Klopper, Amsterdam, ww, "de St. Maria", 220
schipper Cornelis de Boer, Middelburg, "Middelburgh", 130
schipper Lieuwe Hendriksz Kuijper, Vlieland, ww, "de Kuijper", 110
schipper Cornelis Cornelisz de Jong, Ameland, ww, "Beuningh", 200
schipper Jacob Tjebbes, Terschelling, ww, "de Stad Deventer", 134
schipper Tjalling Prins, Ameland, "de Stad Rochefort", 45
schipper Obbe Lieuwes, Terschelling, ww, "de Koornbuers", 190
schipper Harmen Pietersz, Workum, ww, "de Liefde", 80
schipper Jan Tjebbes, Terschelling, ww, "de Liefde", 180
schipper Willem Jansz Schot, Amsterdam, "de St. Jan", 200
schipper Pier Jelles, Terschelling, ww, "de 3 Koopluijde", 130
schipper Teeke Brouwer, Ameland, ww, "de jonge Liefde", 170
schipper Alkert Harings, Hindeloopen, ww, "de Lelij", 200
schipper Gerbrand Jansz, Terschelling, ww, "het kleijne Potasvat"

4.6.1716
schipper Eelke Willemsz Spanjert, Ameland, ww, "het witte Paard", 80
1/16e part inwoners Bordeaux
schipper Cornelis Meijndertsz, Texel, "de Juffr. Catharina", 50
schipper Hendrik Jacobsz Nagtegael, Ameland, "de Nagtegael, 120

5.6.1716
schipper Albert Roosegaert, Amsterdam, "de Fortuijn", 80
schipper Dirk Booijsz, Monnickendam, "de jonge Borst", 55
schipper Jacob Gerritsz de oude, Amsterdam, ww, "de Stad Amersfoort", 175
schipper Hendrik de Ruijter, Amsterdam, "de goede Hoop", 25
schipper Fredrik Wiebsz Kalf, Amsterdam, ww, "de St. Jan", 30
schipper Jan Meijndertse Ruijter, Venhuizen, "de Juffr. Levina", 60
schipper Cornelis Claas Boef, Vlieland, "de stad Dantzik", 150
schipper Jaocb Rinkes, Terschelling, ww, "de vergulde Baars", 60
schipper Meijndert Albertsz, Terschelling, ww, "de Swarte Raven", 200
schipper Gaale Gerbrands, Stavoren, "Lucas", 65
schipper Dirck Hartog, Axwijk, "Elisabeth en Catrina", 140
schipper Tjerk Eukes, Hindeloopen, ww, "de Juffr. ...., 220
schipper Jan Paeuw, Texel, "de Juffr. Jacoba Maria", 60
1/4e part inwoner Bordeaux
schipper Hendrik Cok, Amsterdam, "de Isabella", 125
schipper Pieter Sou, Vlieland, "de Bonavunta", 22
schipper Jouke Visser, Workum, "de Joseph", 50
schipper Feije Feijes, Amsterdam, "de Juff. Maria", 190

9.6.1716
schipper Gerrit Ades, Ameland, ww, "de Stad Coningsbergen", 170
schipper Gerrit Alofs, Vlieland, ww, "de Liefde", 110
schipper Hendrik Clok, Texel, "de vier Gebroeders"
schipper Albert de Ruijter, Amsterdam, "de St. Anna", 150
schipper Albert Dirksz Meurs, Amsterdam, "de Juffr. Debora", 160
schipper Fredrik Pietersz, Vlieland, "de Kaarssemaker", 30
schipper Pieter de Graaf, Amsterdam, "de jonge Geertruijd", 160
schipper Jelle Feddes, Joure, ww, "het witte Kalf", 180
schipper Jan Spijker, Texel, "het Stadhuijs van Amsterdam", 50

10.6.1716
schipper Cornelis Slot, Durgerdam, ww, "George Coning van Engeland", 190
Tietje Jansz, medereder "de Ma..", schipper Jan Jansz, Amsterdam, 70
schipper Aane Broers Brouwer, Ameland, "de Jonge Brouwer", 150
schipper IJsbrand Pronk, Vlieland, "de Jonge Sophia", 120
schipper Fredrik Jansz, Harlingen, ww, "St. Maria", 90
schipper Hans Rode, Amsterdam, "Juffr. ....",38

11.6.1716
schipper Jan Huijbertsz Schelvis, Texel, "de Worstelinge Jacobs", 80

12.6.1716
schipper Jan Park, Akersloot, "Warder", 30
schipper Elias Gravouil, Amsterdam, "de Hoop", 36
schipper Jan Wijnhamer, Amsterdam, "de inweijdinge van Jerusalem", 18
schipper Haijdse Pieters, Terschelling, ww, "de Mars", 25
schipper Jan Hilbrantsz, Terschelling, ww, "St. Claas", 32
schipper Claas Gerritsz, Terschelling, ww, "de stad Groningen", 14

13.6.1716
schipper Hendrik Sijmonsz, Joure, ww, "de ROdde Roos", 17
schipper Leendert Storm, Terschelling, "de Juffr. Maria", 120
schipper Thijs Potvliet, Amsterdam, "de Prins Eugenius", 38
schipper Haidse Pieters, Terschelling, ww, "de Mars", 20

16.6.1716
schipper Jochem Visser, Amsterdam, "de Eendracht", 80

19.6.1716
schipper Roelof Pietersz, Amsterdam, "de Coning William", 220
schipper Bouwe Hielkes, Workum, "de Herderin", 42
3/4e part hoort in Hamburg thuis

20.6.1716
schipper Idts Barentsz, Hindeloopen, "de drie Gebroeders", 166

23.6.1716
schipper Jan Backer, Amsterdam, "de St. Philippus", 38
schipper Thomas Cox, Rotterdam, "de St. Jago", 150

24.6.1716
schipper Celis Pietersz Couwenhoven, Amsterdam, "de Juffr. Catharina Angelica", 175
schipper Dirk Cramer, Amsterdam, "de Jonge Cramer", 200

26.6.1716
schipper Simon Paulusz Visser, Warder, "de Jonge Aeijtman", 180
schipper Douwe Vogelesang, Hindeloopen, "de Josina", 60

27.6.1716
schipper Bastiaan Klinkert, Blokzijl, ww, "de Apostel Johannes", 36
schipper Andries Willemsz, Hindeloopen, ww, "de Catharina", 170

30.6.1716
Abraham van der Minne, medereder "de Admirael Tromp", 130, schipper Claas Sleevoogd, Amsterdam
schipper Aris Dobber, Amsterdam, "de drie Gebroeders", 150
schipper Jan Cornelisz, Terschelling, "de Liefde", 30

2.7.1716
schipper Jacob Thijsz, Terschelling, ww, "de Dolphijn", 50
schipper Jan Pietersz Trappel, Amsterdam, "de Bestendigheid", 50

3.7.1716
schipper Paulus de Wit, Amsterdam, "de Juffr. Christina Geertruijd", 48
schipper Witse Eetskes, Wartena, "de Roos", 30

7.7.1716
schipper Aris Jansz Visser, Vlieland, "de Timmerman", 190
schipper Christoffel Kleijnsmith, Amsterdam, "de Curasouse galij", 90
schipper Pieter Taan, Zaandam, ww, "de Haerlemmer fregat", 112
Jan Wesseling, medereder "de ses gebroeders Ridia", 24, schipper Jan Lude, Lubeck
schipper Roelof Claasz, Amsterdam, "de 2 Wolven", 60
schipper Dirk, Ameland, ww, "de vergulde Melkmeijt"

8.7.1716
schipper Gerrit Hendriksz de Haan, Terschelling, "Johanna Margareta", 30

9.7.1716
schipper Wigman van Duijkeren, Amsterdam, "de Suurnase Coopman", 90
schipper Willem Roelofsz Groen, Amsterdam, "de Jonge Andries", 80
schipper Theunis Pietersz End, Warder, "de Juffr. Helena", 180

14.7.1716
schipper Pieter Vlielander, Den Helder, "de Juffr. Elisabet", 28
schipper Lieuwe Sjoers, Makkum, "Salomons Wijsheijd", 24
schipper Jacob Paulusz Visser, Warder, "de ELias", 200

16.7.1716
schipper Claas Sieuwertsz, Harlingen, "st. Petersburg", 180
schipper Claas Pietersz Wester, Warder, "de Juffr. Emelia", 210
schipper Reijer Lambertsz, Amsterdam, ww, "de Juffr. Eletta", 200
schipper Focke Willemsz, Terschelling, "de Johanna Galeij", 130

17.7.1716
schipper Claas Gerritsz Hop, Warder, "de Jonge Stam", 174
schipper Botte Teekes, Ameland, ww, "het nieuwe Potasvat", 160
schipper Douwe Fredriksz, Hindeloopen, ww, "de Eendragt", 220
schipper Jacobus Hermannes, Amsterdam, "de Coning George", 116
schipper Jan Jacob Tabes, Makkum, "de Juffr. Christina", 180
schipper Gerrit Pietersz, Terschelling, ww, "de Morgenstar", 150
schippper Harmen Hendriksz de Boer, Embden, "Salomons Wijsheijd", 24

18.7.1716
schipper Abraham Schelvis, Texel "de Witte Leeuw", 26

21.7.1716
schipper Tjeert Riuvers, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Catharina", 200
schipper Pieter Hiddes, Hindeloopen, ww, "de Jonge IJsbrand", 184
schipper Sible Doedes, Molkwerum, ww, " 's Lands Welvaaren", 200
schipper Jan de Heer, Amsterdam, "de Juffr. Johanna Elisabeth", 90
schipper Adriaan Brasser, Akersloot, "de Jonge Johannes", 180

22.7.1716
schipper Jan Pietersz Buurs, Warder, "de Juffr. Maria", 200
schipper Nicolaes Wolf, Amsterdam, "de Liefde", 26
schipper Pieter Koorn, Nieuwe Niedorp, "de Pirins Fredrik Hendrik", 230

23.7.1716 schipper Tiede Lolling, Amsterdam, "Weltevreden", 60
schipper Jelle Nannings, Hindeloopen, "het Noordse Bos", 203

24.7.1716
schipper Laurens Poort, Amsterdam, "de St. Dorothea", 240

25.7.1716
schipper Simon Brandaris, Buiksloot, "de Faam", 112
1/32 part van een Hollandse koopman in Livorno

28.7.1716
schipper Job van de Waal, Vlaardingen, "de Elisabet", 70
schipper Willem Houthuijs, Amsterdam, "de Elisabetgaleij", 50
schipper Marten Kat, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 36

29.7.1716
schipper Anne Jacobs, Terherne, ww, "de Hoop", 31
schipper Cornelis Krijgsman, Amsterdam, "de Cupido", 25

30.7.1716
schipper Jan Schellevis, Texel, "de Juffr. Aletta", 160

31.7.1716
schipper Jacob Schoon, Amsterdam, "de St. Jan Baptist", 112
schipper Nicolaas Swart, Amsterdam, "de Vliegende Arent", 30
schipper Hendrik Andriesz Visser, Amsterdam, "Haften", 100
schipper Jacques Masse, Amsterdam, "de Stad Bergeracq", 150
schipper Wessel Raven, Amsterdam, "het Surinaems Welvaeren", 150
schipper Gerrit Hauwert, Amsterdam, "de St. Jan", 80

1.8.1716
schipper Andries Harmensz, Terschelling, ww, "de Jonge Pieter", 20
Gerrit van Heijningen, medereder "de Jonge Jacob", 65, schipper Andries Cornelisz Prater, Ameland, ww
Gerrit van Heijningen, medereder Ėlisabet en Sara", 50, schipper Gelt Olphertsz, Borkum, ww
Gerrit van Heijninge, medereder "de Juffr. Elisabet", 38, schipper Fredrik Olpherts, Amsterdam, ww

4.8.1716
schipper Jan Smit, Amsterdam, "de Juffr. Hesther", 140
schipper Cornelis Klinkert, Amsterdam, "Hollandia", 130
schipper Evert de Groot Junior, medereder "de Juffr. Anna Catharina galeij", 65, schipper Ernst Woestman, Monnickendam

8.8.1716
schipper Albert Maartsz, Texel, "de Helena galeij", 70
schipper Marten Baak, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 27

11.8.1716
schipper Pieter Vlaak, Amsterdam, "de Sara Galeij", 105
schipper Jan Ernst, Rotterdam, "de drie Coningen", 80

12.8.1716
schipper Albert Gerritsz, Terschelling, ww, "de Jonge Hendrik", 100

14.8.1716
schipper Pieter Tjebbes, Terschelling, ww, "de Hoop", 30

21.8.1716
schipper Aldert Schrijver, Winkel, "de Jonge Floris", 125
schipper Gerrit Wiggers, Amsterdam, "de Jonge Jan", 16
schipper Pieter Rasch, Amsterdam, "Catharina Constantia", 20
schipper Jacobus Sluikman, Amsterdam, "st. Lorenso", 46
schipper Cornelis Cornelisz, Terschelling, "de Juffr. Engelina Maria", 20

22.8.1716
schipper Evert Jautjes, Hindeloopen, ww, "de Liefde", 185
schipper Pieter Bedocq, Amsterdam, "de Juffr. Eunice", 70
schipper Haijtse Pieters, Terschelling, ww, "de Mars", 20

25.8.1716
schipper Cornelis Schouten, Durgerdam, "de Amsterdams Galeij", 60
schipper Otto van Alst, Amsterdam, "America", 130

26.8.1716
schipper Sjouke Douwes, Terschelling, "de drie goede Vrinden", 38

27.8.1716
schipper Jacob Douwes, Ameland, ww, "de Juffr. Cecilia", 110

28.8.1716
schipper Pieter Reijndertsz, Terschelling, ww, "de Jonge Jan", 30
schipper Marten Swart, Terschelling, "de nieuwe Slotemaker", 24

29.8.1716
schipper Hendrik Doedes, Molkwerum, ww, "de Juffr. Anna", 200

1.9.1716
schipper Jelle Cornelisz, Terschelling, ww, "de goede Coopman van Middelburg", 34
schipper Dirck Dirksz, Hindeloopen, ww, "de Eendragt", 160
schipper Claas Lijn, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 48

2.9.1716
schipper Jan Kremp, Amsterdam, "America", 160
schipper Teunis Carstensz Mandal, Amsterdam, "de Juffr. Johanna Maria", 30
schipper Pieter Klip, Vlieland, "de vergulde Schol", 50

3.9.1716
schipper Cornelis Corff, Amsterdam, "de Jonge Jacobus", 100
schipper Jacob Rachouw, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 50

4.9.1716
schipper Jan Perfect, Amsterdam, "de Juffr. Alida", 50
schipper Jacob Harmensz, Ameland, "de Liefde", 13

5.9.1716
schipper Hendrik Nobel, Amsterdam, "de Catharina en Maria", 120
schipper Douwe Bloem, Terschelling, "de Jonge Laurens", 36

8.9.1716
schipper Jean Marion, Amsterdam, "de Jonge Isaac", 100
schipper Jan Brink, Amsterdam, "de Vrijheijd", 45
Pieter van der Sprang, medereder "L'aimable Marianne", 60, schipper Tjebbe Olbers, Amsterdam

10.9.1716
schipper Pieter Pietersz, Rotterdam, "de St. Pieter", 35
schipper Jan Hesselsz Backer, Vlieland, ww, "de Hartloper", 30

11.9.1716
schipper Hessel Tjeerts, Hindeloopen, ww, "de Stad Leijden", 160
schipper Sieuwert Imkes, Terschelling, ww, "de Mars", 30
schipper Lodewijk Pattijn, Amsterdam, "de Snelheijd", 25
schipper Simon Green, Amsterdam, "de Christina", 40

15.9.1716
schipper Olphert Roelofsz, Amsterdam, "de Juffr. Lucia", 50
schipper Andries Bisschop, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 40
schipper Cornelis de Jong, Amsterdam, "het Wapen van Gouda", 58
schipper Michiel Walmoet, Buiksloot, "de Hoop", 60
schipper Jelle Jurriaens, Woudsend, "de Propheet Daniel", 25
schipper Pieter Karper, Edam, "de Juffr. Clara", 30
schipper Ronk Centen, Egmond aan Zee, "St. Anna", 25

16.9.1716
schipper Leendert Rijksen, Amsterdam, "de St. Jacob", 20

Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"Geenrust", schipper Dirk Renvoort, Amsterdam

17.9.1716
schipper Pieter Boon, Amsterdam, "de Juffr. Susanna", 55
schipper Michiel Coulombeau, Amsterdam, "de Juffr. Susanna", 55
schippper Christiaan Bakendorp, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 42

19.9.1716
schipper Cornelis Meijndertsz, Vlieland, "de Juffr. Catharina", 30
schipper Cornelis de Vries, Terschelling, "de Worsteling Jacobs", 30 schipper Christiaen Wezenberg, Amsterdam, "de Maria", 24
schipper Claas Duijt, Rotterdam, "St. Marten", 34
schipper Marten Jansz Stangenberg, Amsterdam, "de Prins van Vriesland", 40
schipper Pieter Wigers, Harlingen, "de Coning Assuerus", 28
schipper Albert Wigers, Harlingen, "de Jonge Arent", 80

22.9.1716
schipper Douwe Foppes, Stavoren, "het Geloof", 17
schipper Pieter Jansz Pruijk, Amsterdam, "Berlin", 125

23.9.1716
schipper Pieter Gruijs, Texel, "de St. Jan", 100
schipper Dirk van Schooten, Amsterdam, "de Japanse Juffr.", 36

24.9.1716
schipper Jan Willemsz, Terschelling, ww, "de St. Gregorius", 30
schipper Cornelis Groot, Venhuizen, ww, "de Juffr. Maria", 46
schipper Jacob Jansz Carper, Axwijk, "de Juffr. Anna Maria", 80

25.9.1716
schipper Jan Staffelt, Amsterdam, "Elsenhagen", 70
schipper Jacob Blak, Amsterdam, "de Blauwe Pot", 62

26.9.1716
schipper Andries Harmensz, Terschelling, ww, "de Jonge Pieter", 20
schipper Barent Swart, Amsterdam, "de Jongejuffr. Johanna", 98
schipper Dirk Rijsbergen, Amsterdam, "de St. Franciscus Xaverius", 100

30.9.1716
schipper Adriaen Thomasz Smit, Amsterdam, "de Post", 130
schipper Marten Loos, Amsterdam, "St. Martinus", 16

1.10.1716
schipper Joost Slinkman, Amsterdam, "de Collier Galeij", 90

2.10.1716
schipper Pieter Albertsz, Harlingen, "de Offerkist", 22
schipper Warner Rutgers, Appingedam, ww, "de Eendragt", 30

3.10.1716
schipper Nehemias Gouij, Amsterdam, "de Hoofdgaleij", 95
schipper Pieter Walmoet, Amsterdam, "de Concordia", 50
schipper Arent Pietersz, Amsterdam, "het Fortuijn", 40

6.10.1716
schipper Simon Quaboer, Durgerdam, "de Dirk en Jan", 30
schipper Cornelis Martensz, Terschelling, "de Johannes", 50

8.10.1716
schipper Jan Rijksz, Vlieland, "de St. Nicolaes", 16

9.10.1716
schipper Pieter Naudin, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 50
schipper Claas Pronk, Den Helder, "de Standvastigheijd", 60
schipper Anthonij Voet, Amsterdam, "de Juffr. Anna en Maria", 24

10.10.1716
schipper Tobias Boekhout, Terschelling, "de Morgenstar", 20

13.10.1716
schipper Abraham Swart, Amsterdam, "de Juffr. Elisabet", 28

14.10.1716
schipper Jan Kalkman, Ilpendam, "de Jonge Daniel", 100
schipper Jan Lieuwes, Asmterdam, ww, "de Pieter", 50

15.10.1716
schipper Geerlof Theunisz Backer, Ameland, "de Juffr. Catharina", 48
Gerbrand Blok, medereder "de St. Pieter", ww, 40, schipper Paulus Vels, Axwijk

16.10.1716
schipper Claas Brandaris, Amsterdam, "het Fortuijn", 40

17.10.1716
schipper Cornelis van der Wieke, Amsterdam, "de Isaac Galeij", 50

18.10.1716
schipper Jacob Fredriksz, Amsterdam, ww, "de Faam", 76

20.10.1716
Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"Linschoten", schipper Heijman de Lavre, Middelburg
"Wassenaer", schipper Andries Pijl, Amsterdam
"Velseroog", schipper Tielman Steerling, Amsterdam
"Hogermeer", schipper Jan Klooster, Amsterdam
"Gansenhoef", schipper Theunis de Haan, Amsterdam

schipper Andries Schalkendam, Amsterdam, "de Commewijnen", 125
schipper Rinke Tjeerts, Molkwerum, ww, "St. Anthonij", 90
schipper Laurens Andriesz Boge, Amsterdam, "de Elisabethgaleij", 60

21.10.1716
schipper Christoffel Cornelisz van Hoorn, Amsterdam, ww, "het Paradijs", 40

24.10.1716
schipper Lodewijk Westervelt, Amsterdam, "de Marsiliaense Galeij", 120
schipper Pieter du Pou, Amsterdam, "de Coning van Portugal", 130
schipper David Blok, Amsterdam, "de Magdalena Galeij", 50

27.10.1716
schipper Gerrit Colombijn, Amsterdam, "de Ste. Elisabet", 60

29.10.1716
schipper Pieter Gorter, Huisduinen, "de Juffr. Maria Margareta", 50

31.10.1716
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de Gravin Spar", 90

3.11.1716
schipper Pieter Kleijn, Zaandam, "de Stad Angoulesme, 70

4.11.1716
schipper Cornelis Otter, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 20

5.11.1716
schipper Jan Pietersz Vettevogel, Harlingen, "de Juffr. Anna Maria", 60
schipper Jan Cornelisz, Terschelling, "de Liefde", 35

6.11.1716
schippper Haitse Pietersz, Terschelling, ww, "de Mars", 25

10.11.1716
schipper Isaac Roelofsz, Amsterdam, "de Fonteijn galeij", 100

11.11.1716
schipper Jan Hesselsz Backer, Vlieland, ww, "de Hardlooper", 30

12.11.1716
schipper Cornelis Mol, Amsterdam, "de Juffr. Eleonora", 50

19.11.1716
schipper Pieter Vezijn, Amsterdam, "de Colonie van Suriname", 150
schipper Aris Kriek, Noordeinde, ww, "de Witte Duijf", 80
schipper Marten Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Catharina", 110
schipper Pieter Cornelisz Boot, Durgerdam, "de Vrouw Maria", 60

20.11.1716
schipper Harmen Blauw, Amsterdam, "de Liefde", 70
schipper Crijn Pietersz, Amsterdam, "de Juffr. Debora", 55
schipper Dirk Gieles, Den Helder, "de Juffr. Barbara", 45
schipper Pieter Visscher, Amsterdam, "de Reijsende Man", 40

21.11.1716
schipper Relke Wijbrands, Terschelling, "de Juffr. Sara", 96
schipper Gerrit Appelschie, Amsterdam, "de Fredericagalelij", 48

24.11.1716
schipper Cornelis Jansz Kort, Vlieland, "de twee goede Vrinden", 160
schipper Andries Cornelisz Prater, Ameland, ww, "de Jonge Jacob", 60

26.11.1716
schipper Pieter Barentsz, Buiksloot, "de Concordia", 110

27.11.1716
schipper Cornelis Schar, Terschelling, "de groote Bonaventure", 30
schipper Jacob Visser, Amsterdam, "de St. Jago", 80
schipper Jacob Sandvoort, Amsterdam, "de Moscovise Galeij", 90

3.12.1716
schipper Jacob de Jong, Amsterdam, "de graaf Carel Borromeo", 150
schipper Willem Cornelisz Vetgat, Amsterdam, "de Spaense Vreede", 250

4.12.1716
schipper Thames Claver, Amsterdam, "de Juffr. Johanna", 50

8.12.1716
schipper Cornelis Turk, Texel, "de Eduardina Bregitta", 35
schippper Matthijs Martens, Amsterdam, "de Stad Rotterdam", 120
schipper Leendert Croes, Amsterdam, "de Juffr. Jacoba", 150

10.12.1716
scipper Thomas Cok, Durgerdam, "de Maria", 160

15.12.1716
schipper Oede Pietersz, Amsterdam, "de Jonge Juffr. Sara", 180
schipper Doede Pietersz, Amsterdam, "de Eendragt", 150
schipper Jozeph Kruijs, Amsterdam, "de Postillon", 100
Frans van Goudoever, medereder "de Jonge Hermanus", 44, schipper Outman Jurriaensz, Amsterdam

18.12.1716
Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"Prattenburg", schipper Cornelis Dobbel, Amsterdam
"Westerdijxhorn", schipper Jan Baij, Nieuwendam
"Mijnden", schipper Wessel Hoogwerf, Amsterdam
"Meeroog", schipper Pieter van Leen, Leiden
"Loosdrecht", schiper Jochem Peijselman, Amsterdam
"Johanna", schipper Jan Melchertsz, Amsterdam
"het Huijs ten Donk", schipper Nicolaas Boom, Amsterdam

schipper Jacob Balieux, Amsterdam, "de Africaanse Amazone", 18

19.12.1716
schipper Hendrik Cornelisz Kleijn, Amsterdam, ww, "de Witte Voet", 180

22.12.1716
Willem de Meester, medereder "George de derde", 150, schipper Cornelis Bouman, Amsterdam

24.12.1716
schipper Dirk van IJsseldijk, Amsterdam, "de Elsabetgaleij", 60
schipper Hans Arentsz Barf, Ameland, "de St. Nicolaes", 80

29.12.1716
schipper Pieter Wiebes, Amsterdam, "de Jonge Denijs", 100
schipper Fredrik Olphertsz, Borkum, "de Juffr. Elisabet", 38
schipper Andries Harmensz, Terschelling, ww, "de Jonge Pieter", 20

Herziene versie 6 mei 2007

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1717   1718   1719