Zeebrieven 1714

13.1.1714
schipper Jan Pietersz Mout, Amsterdam, "Julia", 80

30.1.1714
Dietlof Jansz, eigenaar "de Palmboom", 150, schipper Carsten Tank, Nieuwendam

31.1.1714
schipper Jan Struijkman, Amsterdam, "de Juffr. Catharina Maria", 95

7.2.1714
schipper Jacob Wetsen, Nieuwendam, "de Juffr. Elisabet", 80

8.2.1714
schipper Lolke Obbes, Nieuwendam, "de Batavia", 200

15.2.1714
schipper Jan Jacobsz, Terschelling, "de Vreede", 24
schipper Ate Sietses, Sloten in Friesland, ww, "de drie lange Raapen", 36
schipper Daniel du Boij, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 67

16.2.1714
schipper Cornelis Valkenier, Rotterdam, "de apostel Jacobus", 250
schipper Claas Parisz Swart, Edam, "de Juffr. Catharina Johanna", 70
schipper Jacob Jansz, Ameland, "de Waardgaleij", 5

17.2.1714
schipper Seger Coenderts, Gouda, ww, "de Vrouw in Overspel bevonden", 30
schipper Sietse Sietses de oude, Woudsend in Friesland, "Salomons Wijsheijd", 38

20.2.1714
schipper Sjourt Reijns, Makkum, "Abrahams Offerhande", 18
schipper Pieter Gerritsz, Makkum, ww, "de jonge Tobias", 20
schipper Tjerk Cornelisz, Makkum, "de Wijsheid Salomons", 18
schipper Teunis Anskes, Lemmer, "de Blinde", 25
schipper Simon Teekes, Stavoren, "de goede Hoop", 20
schipper Sjourt Wijbrands, Lemmer, "Hoogaas", 25
schipper Oene Segers, Heerenveen, ww, "de Hoop", 30
schipper Sipke Abes, Hindeloopen, ww, "Salomons eerste Gerecht", 16
schipper Wiebe Wiebes, Makkum, "de Coning Salomon", 18
schipper Claas Jansz, Makkum, "de Liefde", 26
schipper Pieter Douwes, Workum, "de vier Winden", 24
schipper Johannes Harmensz Vet, Makkum, "de 12 Patriarchen", 25
schipper Jacob Douwes, Makkum, "de Gerechtigheid", 28
1/3 inwoners van het eiland Noordstrand
schipper Ide Feijkes, Makkum, "de Vrouw in overspel", 18
schipper Celis Pietersz Couwenhoven, Amsterdam, "de Sara Catharina", 160
schipper Jacob Simonsz Rebel, Amsterdam, "St. Trois", 80
schipper Mathijs van Eijk, Texel, "de Juffr. Jacoba", 32

21.2.1714
schipper Jacob Jacobsz Bokje, Ameland, ww, "de Juffr. Geertruijd", 14
schipper Claas Jelles, Sloten in Friesland, ww, "het wapen van Slooten", 40

22.2.1714
schipper Pieter Swaanevelt, Gouda, "de St. Joris", 17
schipper Laurens Gerritsz, Gouda, "de Klackeloose Liefde", 16

23.2.1714
schipper Wijne Douwes, Koudum, "de Juffr. Cornelia", 68
schipper Jacob Gerkes, Terschelling, ww, "de Juffr. Johanna", 150
schipper Sijbrand Boen, Vlieland, "de Juffr. Margareta", 90

24.2.1714
schipper Jacob Jansz, Ameland, ww, "het Potasvat", 160
schipper Gerbrand Jansz, Terschelling, ww, "het kleijne Potasvat", 150

27.2.1714
schipper Heere Jansz, Harlingen, "de Liefde", 20
Dirk Evenblij, medereder "de Liefde", 35, schipper Sijbrand Harmensz, Harlingen

28.2.1714
schipper Jacob Jansz, Franeker, "de Klok", 14
schipper Dirk Jacobsz, Capelle, "de koninginne Sceba", 15
schipper Jelmer Jaatjes, Workum, "de Vrouw van Samarite", 17
schipper Jacob Sines, Lemmer, "de Houtmolen", 75
schipper Goosen Jurriaensz, Woudsend, "de Propheet Moses", 18
schipper Jelle Juriaens, Woudsend, "de Propheet Daniel", 27

1.3.1714
schipper Marten Likles Swart, Amsterdam, "de nieuwe Slootemaker", 24
schipper Sieuwert Oddes, Workum, "de Vreede baart overvloet", 14
schipper Pieter Claasz, Harlingen, ww, "klijn Frisia", 35
schipper Lieuwe Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Anna", 62
schipper Dirk Visscher, Wieringen, "de Rebecca", 18
schipper Albert Gerritsz de Haan, Amsterdam, "Salomons eerste Gerecht", 18
schipper Pieter Cornelisz Mooij, Texel, "de Vinding Moises", 17
schipper Cornelis Jansz de Jong, Texel, "de Jacob en Rachel", 18
schipper Jacob Gerritsz, Wieringen, "de zegening Jobs", 18

2.3.1714
schipper Jan van Wieringen, Edam, "de Coning David", 16

3.3.1714
schipper Cornelis Mul, Wieringen, "de Hooftman Cornelis", 18

6.3.1714
schipper Sieuwert Riewerts, Workum, ww, "de Hoop", 24
schipper Age Douwes, Workum, ww, "de St. Mischiel", 25
schipper Teunis Tjerks, Ameland, ww, "de Bootschap Maria", 16
schipper Arent Sijbels, Blokzijl, ww, " ' t Lof der Liefde", 25
schipper Barent Hendriks, Amsterdam, ww, "Damiaten", 16
schipper Claas Jorisz, Wartena, "de twee Gesusters", 18
Lolke Gerrits, medereder "de twaalf Geslagten", 25, schipper Jan Faijes, Wartena
Lolke Gerrits, Wartena, "de blinden Esel", 20

8.3.1714
schipper Dirck Alberts, Colhorn, "de verraderij van Judas", 24
Hendrick Schloman, medereder "de Juffr. Catharina", 180, schipper Ide Pieters, Harlingen

9.3.1714
schipper Cornelis Claasz Schaap, Amsterdam, ww, "het Jonge Schaap", 72
schipper Jacob Rinkes, Terschelling, ww, "de vergulde Baars", 60
schipper Thomas Sipkes, Sloten, ww, "Duijsend Vreesen", 24
schipper Gijsbert Aartsz, Amsterdam, "de jonge Tobias", 15
schipper Cornelis Jansz, Vlieland, "de jonge Marcus", 18
schipper Jarig Jansz, Leeuwarden, "de blinde Esel", 14
schipper Dooijtse Tjeerts, Wartena, "St. Pieter", 12
schipper Jan Jolles, Oudeboon, ww, "de jonge Tobias", 15
schipper Joris Coijman, Terschelling, "de Juffr. Margareta", 130
schipper Pieter Scholler, Vlieland, "de Juffr. Maria", 30

10.3.1714
schipper Cornelis Gerritsz, Terschelling, ww, "de vergulden Mast", 120
schipper Eelke Willemsz Spanjaard, Ameland, ww, "het Witte Paard", 75
Jean Bertrand Monier, medereder "de Utrechtse Vreede", 58, schipper Nemias Gouij, Amsterdam

13.3.1714
schipper Alof Gerritsz, Vlieland, ww, "de gecroonde Hoop", 200
1/16 van inwoners van Danzig
schipper Simon Swaan, Amsterdam, "de David", 150
schipper Adriaen Pietersz Spaarpot, Hauwert, "de Juffr. Maria", 90
schipper Rinse Bonnes, Harlingen, "de koning Salomon", 15
schipper Jan Brandaris, Vlieland, "de Brandaris", 135
schipper Jan Harings Bot, Harlingen, ww, "Abraham en Sara", 15
Dirk Heeres, medereder "de Arke Noach", 25, ww, schipper Sipke Sickes, Hindeloopen
schipper Evert Aldertsz, Vlieland, ww, "de Jonge Hoop", 110
schipper Douwe Jacobsz, Terschelling, ww, "de Juffr. Elisabet", 140
schipper Cornelis Claasz Boef, Vlieland, "de Stad Dantzik", 150

14.3.1714
schipper Haije Pieters, Warns, ww, "de swarte Raven", 150
schipper Wopke Eelkes, Ameland, ww, "de Walvis", 120
schipper Okke Tjallings, Amsterdam, 22, "de Juffr. de jonge Eunice", 28
schipper Lieuke Reijnderts, Hindeloopen, ww, "het Slot van Muijden", 80
schipper Jan Jacob Tabis, Makkum, "de Juffr. Christina", 180

15.3.1714
schipper Pieter Jacobsz Gewelt, Vlieland, ww, "de Juffr. Elisabet", 150
schipper Sipke Reijnderts, Molkwerum, ww, "de Juffr. Geertruijd", 200
schipper Cornelis Wijbrands, Koudum, "de groene Leeuw", 158
schipper Cornelis Fopkes, Ameland, ww, "de Phoenix", 60

16.3.1714
schipper Albert de Ruijter, Amsterdam, "de Anna Maria", 60
schipper Pieter Cornelisz Helt, Vlieland, "de Helt", 150
schipper Heijn Sieuwerts, Stavoren, ww, " 't vergulde Wijnvat", 150
1/16 van inwoners van Koningsbergen
schipper Gale Gerbrandsz, Stavoren, "Lucas", 65
schipper Pieter Jelles, Hindeloopen, ww, "de swarte Kat", 20
schipper Willem Jelles, Hindeloopen, "de Prins Willem", 22
schipper Gerbrand Sijtjes, Hindeloopen, ww, "de Patientie", 180
schipper Haring Alberts, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Sara", 200

17.3.1714
schipper Reijnier Reijnderts, Amsterdam, "de Post van Bilboa", 70
schipper Fonger Boudewijns, Hindeloopen, "de Simson", 220
schipper Gerrit Adis, Ameland, ww, "Europa", 190

20.3.1714
schipper Cornelis Groenedijk, Terschelling, "de Anna galeij", 30
schipper Cornelis Schar, Terschelling, "de bon Avonture", 22
schipper Douwe Tietes Graaff, Hindeloopen, ww, "de Graaff", 200
schipper Evert Juntjes, Hindeloopen, ww, "de Liefde", 185
schipper Cornelis Cornelisz de Jong, Ameland, ww, "Beuningen", 150
schipper Jije Jijes, Hindeloopen, ww, "het witte rad van Avonture", 195
schipper Doede Annes, Hindeloopen, ww, "de jonge Koning", 195
schipper Pieter du Pon, Amsterdam, "de Koning van Portugael", 30
schipper Frederik Hendriksz Bult, Groningen, "Elias", 40

21.3.1714
schipper Jurriaen Andriesz, Schellingwoude, ww, "St. Anna", 23
schipper Foppe Teunis, Ameland, ww, "de Liefde", 200
1/32 van inwoners van Bremen, 1/64 van inwoners van Danzig

22.3.1714
schipper Marten Piers, Terschelling, "de vier Gebroeders", 28
schipper Pieter Tjallings, Terschelling, ww, "de koning van Pruijsen", 180
schipper Jan Rijksen, Vlieland, "de Ridder St. Joris", 48
schipper Dirk Claasz Hartog, Axwijk, "de Hartog", 30

23.3.1714
schipper Claas Pietersz Wester, Warder, "de Juffr. Emelia", 210
schipper Esaias Warensteijn, Amsterdam, "Magdalena", 44
schipper Claas Pranger, Zaandam, "de Heer Raadpensionaris Heijnsius", 200
schipper Jacob Meijndertsz Jonker, Warder, "de Profeet Elias", 30

27.3.1714
schipper Claas Phalleen, Amsterdam, "de St. Jan", 130
schipper Dirk Pietersz, Makkum, ww, "de Jager", 34
schipper Jarig Binkes, Amsterdam, ww, "de Eenhoorn", 150
schipper Ime Hiddes, Hindeloopen, ww, "de Vreede", 216
schipper Abe Broers Kat, Hindeloopen, ww, "de jonge vergulde Kat", 218
schipper Jacob Rintjes, Terschelling, "de Juffr. Hester", 65
schipper Pieter Jansz Hen, Aartswoud, "de Koornsnijder", 140
schipper Michiel Gebhard, Amsterdam, "Hollandia", 80
schipper Thomas Jansz, Makkum, "de Vreede", 30
schipper Jan Pietersz, Makkum, "de Boodschap Marie", 28

28.3.1714
schipper Evert Luijtjes, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Catharina", 130

29.3.1714
schipper Jan Martensz, Makkum, "de Koning David", 40
schipper Alle Oeges, Workum, "St. Pieter", 35

30.3.1714
schipper Pieter Meksen, Oosterleek, "de St. Johannes", 30
schipper Reijer Swaan, Amsterdam, "het wapen van Amsterdam", 150

31.3.1714
schipper Ipe Jacobs, Ismersiel in Friesland [?!], "de Saijer", 22

3.4.1714
Claas Schol, medereder "de Juffr. Anna Maria", 114, schipper Laurens Heeres Schol, Ameland
schipper Eelmer Jansz, Calantsoog, "de Provincie van Holland", 150
schipper Adriaen Janse Blank, Calantsoog, "de Provincie van Overijssel", 150

4.4.1714
schipper Minne de Zeeuw, Vlieland, "de Juffr. Maria", 50
Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"de Standvastigheijd", schipper Claas de Vries, Amsterdam

5.4.1714
schipper Bendictus Coenraeds, Amsterdam, "de Krijgshelt", 200

6.4.1714
schipper Germet de Haan, Hoorn, "Hoogzaed", 120
schipper Andries Willemsz, Hindeloopen, ww, "de Catharina", 170

7.4.1714
schipper Gabbe Cornelisz, Terschelling, "de Jonge Louis", 30
schipper Dirk Pietersz van de Velde, Rotterdam, "de Jonge Everardus", 140

10.4.1714
schipper Jacob van der Plas, Amsterdam, "Gijsbert Gerrit", 120
schipper Simon Hottentot, Oostzaan, "de 3 Gebroeders", 160
schipper Simon Laurens Quast, Den Helder, "Hoop", 100
schipper Hendrik Chaillé, Amsterdam, " ' t kasteel van Suriname", 120
schipper Frederik Nannings, Amsterdam, "de arke Noag", 140
schipper Cornelis Adriaensz Kleijn, Huisduinen, "de hoop op de Walvis", 146
schipper Cornelis Kooper, Amsterdam, "de St. Jan", 50
schipper Cornelis Groot, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 130
schipper Cornelis Haan, Amsterdam, "St. Marten", 58
schipper Adriaen Cornelisz Strop, Den Helder, "de Jonge Jan", 160
schipper Simon Jacobsz Harkes, Den Helder, "de Jonge Jacobus", 150
schipper Willem Dirksz Leeuw, Amsterdam, "Mevrouw Susanna", 140

11.4.1714
schipper Hendrik Dirksz, Heerenveen, "de Prins Willem de derde", 18
schipper Abraham Ravensteijn, Delfshaven, "de Juffr. Maria", 180

12.4.1714
schipper Jan Meijer, Amsterdam, "de Palmboom", 80
schipper Paulus Muller, Amsterdam, "de Offerhande Noach", 240
schipper Marten Jansz, Amsterdam, "de Juffr. Adriana Catharina", 170

13.4.1714
schipper Simon Ham, Venhuizen, "de Stad Bergerac", 75
schipper Reijer Schelvis, Texel, "de Palmboom", 50

14.4.1714
schipper Jacob Jansz Ommekomen, Zaandam, "de Eekeboom", 146
schipper Berent Hansz Wegener, Amsterdam, "de Fortuijn", 80

17.4.1714
schipper Coert Jacobs Croese, Amsterdam, "de Konstapel", 148
schipper Fredrik Brandaris, Vlieland, "de Dolphijn", 30
schipper Laurens Swaen, Amsterdam, "de Cornelis", 48
schipper Sijbrand Linsse, Ter Henne in Friesland, ww, "de Stad Stavoren", 70
Abbe Eelkes Reijnderts, medereder "de Jonge Jan", 60, schipper Jasper Douwes Smit, Ameland

18.4.1714
schipper Jan Martense, Terschelling, "de Jonge Tobias", 50

19.4.1714
schipper Bonne Tjerks, Heerenveen, "de Susanna Boeven", 15
schipper Barent Jansz, Nieuwendam, "de Juffr. Anna", 158
schipper Laurens Pietersz, Dordrecht, "de Juffr. Sara", 30

20.4.1714
schipper Pieter Valkenier, Schiedam, "de Juffr. Francoise", 35
schipper Gerrit Alophsz, Vlieland, ww, "de Liefde", 110

24.4.1714
schipper Nanning Pieterse, Amsterdam, "de drie Gebroeders", 180
schipper Dirk Kramer, Amsterdam, "de Jonge Kramer", 200
schipper Bonne Ienses, Ter Henne in Friesland, ww, "de vier Gebroeders", 30

25.4.1714
schipper Jens Ipsen, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 90

26.3.1714
schipper Loukke Jans, Makkum, "de Hoop, Liefde en Gelooff", 24
schipper Jan Nijman, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 115

28.4.1714
schipper Claas Luijt, Zaandam, "de Maria", 170
schipper Cornelis de Boer, Zunderdorp, "Middelburg", 190

1.5.1714
schipper Wijber Frederiksz Kalf, Harlingen, ww, "Scholtenburg", 138
schipper Claas Jansz Bollebacker, Ameland, ww, "de Hoop", 22
1/4 van inwoners van Hamburg

2.5.1714
Jan Willink Ananiaszoon, eigenaar "Christina Maria", ww, 40, schipper Nanning Rieuwerts, Föhr

3.5.1714
schipper Jan van der Keere, Amsterdam, "de St. Anna Maria", 80
schipper Marten Looman, Amsterdam, "de Juffr Sophia", 80

4.5.1714
Philippus van den Broek, reder "de Noordstar", 120, schipper Carsten Steen, Amsterdam
schipper Andries Hiddes, Ameland, ww, "de jonge Tobias", 16
schipper Cornelis Luijtjes, Ameland, ww, "de Liefde", 16
schipper Samuel Koorenmaet, Amsterdam, "de Postillon", 80
schipper Jan de Goijer, Amsterdam, "de Vriendschap", 150

8.5.1714
schipper Cornelis Sandersz, Amsterdam, "Amsterdam", 200

9.5.1714
schipper Jelmer Rinses, Ameland, ww, "de twee blaeu Potten", 140
schipper Adriaan Groot, Zaandam, "de twee Gebroeders", 150
schipper Gerrit Appelschie, Amsterdam, "de Frederica galleij", 48

11.5.1714
schipper Jan Heere Jarigs, Hindeloopen, ww, "de jonge Tobias", 138
schipper Hendrik Blonk, Amsterdam, "de Cornelis", 200
schipper Idse Fongers, Koudum, "de graeuwe Valk", 180
schipper Pieter Breda, Texel, "de Juffr. Anna", 50
schipper Jan Claasz, Amsterdam, "de St. Laurens", 150

12.5.1714
schipper Leendert Joosten, Amsterdam, "de Boodschap Maria", 170
schipper Cornelis Jansz Matje, Terschelling, "de Mercurius", 20

15.5.1714
schipper Jean Marion, Amsterdam, "de Offerhande Noach", 100
schipper Cornelis Corver, Nieuwe Niedorp, "de Maria", 40
schipper Jan Zuijm, Amsterdam, "de jonge Reijer", 180

16.5.1714
schipper Dries Ockes, Warns, ww, "het Paradijs", 215
schipper Witze Sijbrandsz, Wartena, "Abrahams Offerhande", 30
schipper Andries Cornelisz Prater, Amsterdam, ww, "de Jonge Jacob", 50

17.5.1714
Hendrik Schroder, medereder "het Bruijne Paart", 70, schipper Pieter Claasz Pronk, Vlieland

18.5.1714
schipper Claas Sieuwerts, Harlingen, "St. Petersburg", 200
schipper Sieuwert Imkes, Terschelling, "Mars", 20
schipper Meijndert Spijker, Den Helder, "de Witte Lelij", 110
Jan Jurriaensz, medereder "d'admirael Tromp", 160, schipper Claas Sleevoogd, Amsterdam
1/8 van de inwoners van Koningsbergen

22.5.1714
schippper Jelle Cornelisz Hollander, Woudsend, "de Jonge Tobias", 20
schipper Christiaen Volmer, Amsterdam, "de Anna Brigitta galeij", 60

25.5.1714
schipper Andries Douwesz Smit, Amsterdam, "de Eenige", 50
schipper Claas Lieuwes, Amsterdam, ww, "de worstelinge Jacobs", 16
schipper Jan Otter, Amsterdam, "de Anna Maria", 60

29.5.1714
Isaac Neuijen, klerk VOC, kamer Amsterdam:
"de Snel", schipper Joris Brander, Terschelling
"de Arent", schipper Imke Joukes, Terschelling
"de Haring", schipper Joannes Hesselsse, Terschelling
schipper Jan Jurriaensz, Amsterdam, "het Heerschap", 220

30.5.1714
schipper Hendrik Brand, Amsterdam, "de Hop", 2 [!]
schipper Cornelis Roelofsz, Amsterdam, "de snelle Haas", 26

31.5.1714
schipper Robbarius Buijs, Amsterdam, "de St. Thomas", 80
schipper Luder Bringeman, Amsterdam, "het Potasvat", 130
1/4 van de inwoners van Koningsbergen

1.6.1714
schipper Cornelis Belij, Wijdenies, "de Juffr. Barbara", 60
schipper Jacob Backer, Vlieland, ww, "de Juffr. Catharina", 38
Jan Willink Ananiaszoon, eigenaar "de Christina Maria", ww, 40, schipper Nanning Rieuwertsz, Amsterdam
Claas Schol, medereder "de Nagtegael", 120, schipper Hendrik Jacobsz Nagtegael, Ameland
schipper Joost Sluikman, Amsterdam, "de Coljergaleij", 60

2.6.1714
schipper David Logan, Rotterdam, "de Unie van Schotland", 60
schipper Cornelis Slot, Durgerdam, ww, "Carolus van Nijenschans", 194
schipper Jacob Jansz, Ameland, "de Jonge Agneta", 60
schipper Hendrik Kruijt, Amsterdam, "de Hooftgalleij", 97

5.6.1714
schipper Jelle Nannings, Hindeloopen, "het Noordze Bos", 200
schipper Cornelis Eijlers, Amsterdam, "de drie goede Vrunden",55
schipper Joost de Vos, Amsterdam, "de St. Jan", 80
schipper Gerrit Blom, Amsterdam, "de Kuijper", 28

6.6.1714
schipper Isaac Roelofs, Amsterdam, "de Fonteijn galeij", 100
schipper Jan Schroef, Amsterdam, "de Juffr. Margaretha", 60

7.6.1714
schipper Hans Arentsz Barf, Ameland, "de Sophia Maria", 30
schipper Cornelis Jansz Valk, Amsterdam, ww, "het geschoeijde Potasvat", 110
1/4 van de inwoners van Koningsbergen

8.6.1714
Jacob Looten als procuratie hebbende van Marcus Bruijneel, koopman alhier, eigenaar "de Juffr. Maria", 130, schipper Pieter Rouloud, Amsterdam

9.6.1714
schipper Lubbertus Swart, Amsterdam, "de Aletta", 50
schipper Huijbert Cornelisz, Harlingen, "kleijn Frisia", 40

12.6.1714
schipper Teele Hendriksz, Stavoren, "de Vreede", 18
schipper Harmen Blaau, Amsterdam, "de Josua", 140
schipper Jane Jansz van Slooten, Harlingen, "de Stad Slooten", 70

13.6.1714
schipper Ernst Zeelander, Amsterdam, "de Anna Galeij", 80
schipper Gijsbert van Beeren, Amsterdam, "de Philippus", 110
schipper Jan Valck, Amsterdam, "de Wolfgang galeij", 130
schipper Jouke Johannes, Harlingen, "het vrouwtje van Overspel", 36
schipper Harmen Cornelisz Cok, Texel, ww, "de Gortmolen", 50
schipper Simon Gerritsz Cok, Oost-Vlieland, ww, "de Vreede", 45

14.6.1714
schipper Andries Nanke, Amsterdam, "de Christina", 125
schipper Abe Broers Kat, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Maria", 136
schipper Willem Willemsz, Amsterdam, "de Griffioen", 150

15.6.1714
schipper Roelof Smit, Amsterdam, " 't Stadhuijs van Amsterdam", 170
schipper Albert Cornelisz Drost, Amsterdam, "de Donna Bregitta", 240
schipper Cornelis Noorman, Vlieland, "de Oude Swaan", 150

16.6.1714
schipper Aart Krijnewout, Gouda, "St. Jan en St. Pieter", 14
schipper Wijbrant Takles, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 170
schipper Andries Stedeman, Rotterdam, "de Neptunus", 60

19.6.1714
schipper Dirk Abbekerk, Amsterdam, "Donna Brigitta", 170
schipper Jan Snel, Buiksloot, "de Verrasser", 50
schipper Jacob Reijersz Clopper, Amsterdam, ww, "de Sinte Maria", 220

20.6.1714
schipper Cornelis Wortel, Terschelling, ww, "Over-rijp", 160

21.6.1714
schipper Arij Buijtenweg, Amsterdam, "de Gerechtigheijd", 18

22.6.1714
schipper Sibe Harks, Oudeboon in Friesland, "Daniel", 14

23.6.1714
schipper Jacob Pietersz, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 50
schipper Pieter Jacobsz Gewelt, Vlieland, ww, "de Juffr. Elisabet", 150
2/16 parten behoren tot Danzig thuis

26.6.1714
schipper Teke Poppes, Harlingen, ww, "Salomons gereghtigheid", 22

27.6.1714
schipper Lourens Vouser, Amsterdam, "de Jonge Isaac", 70

28.6.1714
schipper Harmen Pietersz, Workum, ww, "de Liefde", 80
schipper Robbert Lavoisse, Amsterdam, "de Avonturier", 100

30.6.1714
schipper Gerrit Buijs, Amsterdam, ww, "de Leeuw", 60
schipper Evert Jansz, Vlieland, "de twee Gesusters", 65

3.7.1714
schipper Cornelis Kist, Amsterdam, "de Koning van Spanje", 120
schipper Pieter Lieuwesz, Terschelling, "de Juffr. Andrea", 160
schipper Anne Annes, Schoonhoven, ww, "Joseph", 15
schipper Anne Frankes, Ameide, ww, "de blaeuwe Star", 12

4.7.1714
Nanning Cromhout, medereder "de vergulde Son", 168, schipper Pieter Jelles, Ameland

5.7.1714
schipper Albert Cornelisz Bol, Vlieland, "de Juffr. Christina", 20
schipper Jan Meijndertsz Buijter, Venhuizen, "de Juffr. Levina", 70
schipper Gerrit Jacobsz Brouwer, Amsterdam, "de Jonge Denijs", 125
schipper Pieter Bernard, Amsterdam, "de Juffr. Johanna Maria", 100

6.7.1714
schipper Albert Gonderts, Texel, "de vergulden Buijs", 70

7.7.1714
schipper Claas Maxen, Venhuizen, "de twee Croonen", 150
schipper Sipke Haijes, Hindeloopen, ww, "de Liefde", 18

10.7.1714
schipper Jan Agnen, Amsterdam, "de Eendragt", 50

11.7.1714
schipper Volkard Pietersz, Hindeloopen, "de Jan", 140
schipper Cornelis Colkman, Amsterdam, "de Stad Rochel", 100
schipper Claas Melis, Warns, ww, "de jongejuffr. Anna", 48

12.7.1714
schipper Cornelis Jacobsz Mesjes, Amsterdam, "de Graaf Floris", 160
schipper Hans Hendriksz, Nieuwendam, "Hollandia", 50

14.7.1714
Bernardo Leijdack, eigenaar "de Juffr. Aletta", 170, schipper Jan Schelvis, Texel

17.7.1714
schipper Pieter Jansz de Wilde, Ameland, ww, "de Juffr. Elisabet", 160
schipper Jan Sandertsz, Terschelling, ww, "de kroonprins van Pruijssen", 42
3/4 van inwoners van Koningsbergen
schipper Gerrit Annes, Enkhuizen, ww, "het Wapen van Enchuijsen", 13
schipper Aart Simons, Vlieland, ww, "het Wapen van Vlieland", 14
schipper Pieter de Graaf, Amsterdam, "de Jonge Geertruijd", 160

19.7.1714
schipper Claas Jansz Wouters, Amsterdam, "de Juffr. Anna Cornelia", 115
schipper Pieter Cooger, Texel, "Adriana Margareta", 200
schipper Ewout Dirksz, Vlieland, "de Juffr. Sara", 105
schipper Hendrik Ruwerts, Warns, ww, "de generael Ouwerkerk", 200

20.7.1714
schipper Hans Sipke, Hindeloopen, ww, "de Providentia", 70
schipper Pieter Sipkes, Terschelling, ww, "de Juffr. Maria", 80
schipper Pieter Visser, Amsterdam, "de reijsende Man", 40
schipper Jan Klinkert, Amsterdam, "de St. Jan", 110
schipper Jan Hansen, Amsterdam, "de Propheet Daniel", 18

21.7.1714
schipper Auke Ritskes, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 50

24.7.1714
schipper Rongh Centen, Amsterdam, "de gekroonde Hoop", 170
schipper Melis Courts, Ameland, "de Fortuijn", 36
schipper Cornelis Maertensz, Terschelling, "de Johannes", 50

26.7.1714
schipper Harmen Feijes, Harlingen, ww, "het Braambosch", 60
schipper Bastiaan Geerding, Amsterdam, "de Stad Amsterdam", 62

27.7.1714
schipper Jurgen Dirks, Monnikendam, "de St. Jacob", 40
schipper Egidius Kuijl, Amsterdam, "de Juffr. Margareta galeij", 75

31.7.1714
schipper Pieter Hendriksz, Nieuwendam, "de twee Gesusters", 80
schipper Anne Jacobsz, Terhinne in Friesland, ww, "de Hoop", 40
schipper Nicolaes Wolf, Schellingwoude, "de Liefde", 30

1.8.1714
schipper Oede Pietersz, Amsterdam, "de Mariagaleij", 30
schipper Dirk Westervelt, Amsterdam, "de jonge Juffr. Sara", 150
schipper Paulus Kluijt, Amsterdam, "de Jonge Moses", 100

2.8.1714
schipper Pieter Wiebes, Amsterdam, ww, "de St. Pieter", 48

4.8.1714
schipper Jacob Pietersz Raven, Amsterdam, "de Vrede", 60

7.8.1714
schipper Jan Polder, Durgerdam, ww, "de goede Hoop", 200
schipper Tiede Lolling, Amsterdam, "Jan", 75
schipper Jan Steijns, Middelie, ww, " 's Gravenhage", 130
schipper Pieter Vogelesang, Amsterdam, "de oude Valkenier", 64

8.8.1714
schipper Claas Jansz Maars, Opmeer, "Zaandijk", 150
schipper Hendrik Clok, Texel, "de vier Gebroeders", 120
schipper Hendrik Bremer, Amsterdam, "de drie Starren", 110
schipper Christiaen Bruijn, Amsterdam, "de vlugge Faam", 28
schipper Jan Jacobsz Stippel, Calantsoog, "de Juffr. Catharina", 40

9.8.1714
schipper Lambert Reijersz Clopper, Amsterdam, ww, "de Russe galeij", 75
schipper Tjalf Adriaensz, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 80
schipper Gerbrand Pietersz Rotgans, Amsterdam, ww, "de Juffr. Magdalena", 84
schipper Broer Engels, Hommerts, "de Liefde", 16
schipper Rombert Liekle, Heerenveen, "de Roos", 14

10.8.1714
schipper Theodore Bertram, Amsterdam, "de Judik", 115
schipper Marten Groen, Rotterdam, "de Mercurus", 135

11.8.1714
schipper Claas Hooft, Amsterdam, ww, "de Margareta galeij", 50
Hendrik Willink, ww, medereder "het wapen van Amsterdam", 54, schipper Douwe IJsbrandsz, Amsterdam

14.8.1714
schipper Hendrik Doedes, Molkwerum, ww, "de Helena galeij", 85
schipper Age Claasz, Molkwerum, ww, "de Catharina", 35
Dirk Hessels ,medereder "de vergulde Bel", 75, schipper Pieter Jansz, Ameland
schipper Jan Heeres, Hindeloopen, ww, "de jonge Tobias", 136
schipper Pieter Onkruijt, Vlieland, "de Haan", 20
schipper Minne de Zeeuw, Vlieland, "de Juffr. Maria", 15

16.8.1714
schipper Jacob Rouquist, Amsterdam, "de Wijndrager", 60
schipper Reijer Swaan, Amsterdam, "de Abraham", 150
schipper Cornelis Roos, Amsterdam, "de Juffr. Anna Maria", 43
schipper Johannes Crielaar, Amsterdam, "de twee goede Vrienden", 35
schipper Adriaen de Zeeuw, Enkhuizen, "de Johannes en Paulus", 60
schipper Daniel Jansz Crommertij, Amsterdam, "de St. Jan", 22

17.8.1714
schipper Jan de la Jaille la Salle, Amsterdam, "de Marianne", 95
schipper Adriaen Schouten, Amsterdam, "d'Amaible Maria Anna", 60
schipper Hessel Lucasz, Hindeloopen, ww, "de Stad Leijden", 160
schipper Jan Fransz, Ilpendam, "de Maria", 90
schipper Simon Schaap, Amsterdam, ww, "de Vreede", 150
schipper Minne de Zeeuw, Vlieland, "de Juffr. Maria", 30

18.8.1714
schipper Cornelis Jacobsz Groot, Amsterdam, ww, "de jonge Daniel", 110

21.8.1714
schipper Jacobus Slinkman, Amsterdam, "Maria del Socorso", 120
schipper Adriaen Franken, Terschelling, "de Provincie van Vriesland", 150
schipper Dirk Harmensz Vet, Amsterdam, "de drie Gebroeders", 145
1/16 van inwoner van Antwerpen
schipper Jillis Pekelharing, Zaandam, ww, "de Sant Estevan, 160
schipper Abraham Wijnands, Amsterdam, "de Surinaemse Coopman", 135
schipper Goffe Heeres Schol, Amsterdam, "de nieuwe vergulden Schol", 200

22.8.1714
schipper Stoffel Albertsz, Amsterdam, "de Vliegende Mercurius", 70

23.8.1714
schipper Pieter Foppes, Terschelling, ww, "de oude Star", 200
schipper Gerrit Pietersz, Terschelling, ww, "de Morgenstar", 150
schipper Wopke Tjallings, Ameland, ww, "de St. Nicolaes", 30

24.8.1714
schipper Pieter Claasz Schaaf, Vlieland, ww, "de koning David", 120

25.8.1714
schipper Cornelis Waterhond, Amsterdam, ww, "de Juffr. Johanna", 110
schipper Barent Swart, Amsterdam, "de Juffr. Johanna", 90

28.8.1714
schipper Jan Stafvelt, Amsterdam, "Elsenhagen", 70
schipper Cornelis Groot, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 130
schipper Jan Groot, Amsterdam, " 't bonte Schaap", 175
schipper Huijbert Wittebroot, Jisp, "de Post van Archangel", 60
schipper Cornelis Jansz Kleijn, Vlieland, "het Noordse bos", 132
schipper Michiel Walmooth, Amsterdam, "de Hoop", 66
Dietlof Jansz, medereder "de Fortuijn", 55, schipper Dirk Duijker, Amsterdam
schipper Adriaen Gerritsz, Amsterdam, ww, "de Arke Noach", 140
schipper Claas Sleevoogd, Amsterdam, "d'Admirael Tromp", 130

29.8.1714
schipper Jan Groot, Amsterdam, ww, "de Avonturier", 20

30.8.1714
schipper Teunis Jansz Rootjes, Medemblik, "de Provincie van Utrecht", 140
schipper Pieter Teunisz Cupido, Terschelling, ww, "de Juffr. Anna Elisabet", 24
schipper Gerrit Andriesz Mack, Schiedam, "de Maria Magdalena", 60

31.8.1714
schipper Pieter Christiaensz, Amsterdam, "de Jonge Valkenier", 54
schipper Olphert Oomes, Texel, "de Kroongaleij", 50
schipper Cornelis Meijncom, Texel, "de Fortuijn", 70
schipper Pieter Cleijn, Zaandam, "de Stad Angoulesme", 70
schipper Pieter Hansz, Nieuwendam, "de Witte Valk", 35
Adriaen Maten, medereder "Jacob en Rachel", 23, schipper Rieuwert Sibouts, Harlingen

1.9.1714
schipper Jan Veltmuijs, Texel, "de apostel Philippus", 70

4.9.1714
schipper Gerrit Kragt, Amsterdam, "de stad Bourdeaux", 120
schipper Pieter Jacobsz Boerman, Amsterdam, "America", 130
schipper Albert Dirksz Meurs, Amsterdam, "de Juffr. Anna Maria", 170
schipper Pieter Adriaensz Scott, Nieuwendam, "de Liefde", 40
schipper Booij Pietersz, Amsterdam, "de Juffr. Johanna", 80
schipper Lodewijk Westervelt, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 130
schipper Cornelis Jansz Brouwer, Vlieland, "de Jonge Johannes", 200

5.9.1714
schipper Daniel Pietersz, Amsterdam, "de St. Jan Baptist", 70
schipper Wijbrant Douwes, Hindeloopen, "de juffr. Hendrina", 110

6.9.1714
schipper Hans Pauls, Amsterdam, "de twee Gesusters", 26
schipper Andries Pauls, Amsterdam, "de St. Pieter", 20
schipper Jacob Rachouw, Amsterdam, "de Juffr Geertruijd", 60
schipper Christiaen Kuijper, Amsterdam, "het wapen van Dockum", 60

7.9.1714
schipper Dirk Spanjaert, Venhuizen, "de juffr. Jacoba Elisabet", 160
schipper Arij Swart, Amsterdam, " 't Smalschip", 16
schipper Willem Poort, Zaandijk, "de vier Gebroeders", 28

8.9.1714
schipper Teunis Meijndertsz, Vlieland, "de Victoria", 160
schipper Cornelis Claasz Lelij, Texel, "de Juffr. Catharina", 80
schipper Cornelis Holoog, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 100
schipper Bastiaen van Doorn, Amsterdam, "de Agneta galeij", 40
schipper Nanning Pietersz, Amsterdam, "de Maria en Johanna", 115

11.9.1714
schipper Jacob Jansz, Amsterdam, "de Juffr. Magdalena Sophia", 50
schipper Jan Baars, Amsterdam, "de Johanna", 125
schipper Hendrik Tjerks, Harlingen, "de Lindeboom", 46
schipper Claas Coopman, Amsterdam, "de St. Jan Baptist", 150
schipper Reijndert Bouwes, Amsterdam, "de Elias",120
schipper Cornelis Krijgsman, Amsterdam, "de Johannes", 94
schipper Steven van Lint, Amsterdam, "de Surinaamse Galeij", 115
schipper Jan Backer, Amsterdam, "het Wapen van Rhijnland", 150
schipper Magnus Mansdael, Amsterdam, "de Vliegende Mercurius", 60

12.9.1714
schipper Pieter Hendriksz Zeeman, Vlaardingen, "de Fortuijn", 30
schipper Gerrit Alofsz, Vlieland, "de Liefde", 110

13.9.1714
schipper Willem Jansz Westerdijk, Schiedam, "de Vreede", 28
schipper Adriaen Jongerhelt, Amsterdam, "America", 100
schipper Huijbert ten Draak, Schiedam, "de Juffr. Elisabet", 150
schipper Simon Reijntjes, Makkum, ww, "de Vriesse Boer", 40

14.9.1714
schipper Jacob Meijsener, Nieuwendam, "Commewine", 180
schipper Thames Teunisz, AMsterdam, "de Juffr. Johanna", 30
schipper Elias Grauouil, Amsterdam, "de Hoop", 35
schipper Claas Claasz Mandose, Amsterdam, "de geluckige Vreede", 65
schipper Albert Roosegaert, Amsterdam, "de Rooseboom", 40
schipper Adriaan Bouwen, Amsterdam, "de Sinte Maria", 100

15.9.1714
schipper Gerrit Wiggers, Amsterdam, "de Bonaventure", 22
schipper Eelke Alophsz, Amsterdam, "de Fortuijn", 24
schipper Booij Rieuwertsz, Nieuwendam, "het wapen van Amsterdam", 52

18.9.1714
schipper Cornelis Schar, Terschelling, "het jonge witte Paert", 30
schipper Auke Brouwer, Vlieland, ww, "de St. Jan", 40
1/3 van inwoner van Danzig
Dietlof Jansz, medereder "de Liefde", 120, schipper Jan Pape, Buiksloot

19.9.1714
schipper Fredrik Pietersz, Amsterdam, "de Kaarssemaker", 30
schipper Hans Blom, Amsterdam, "de Liefde", 40
schipper Minne Douwes, Ameland, ww, "de drie vergulde Papegaijen", 95
1/16 van inwoners van Danzig, 1/16 van inwoners van Koningsbergen

20.9.1714
schipper Lieuwe Hendriks Kuijper, Vlieland, ww, "de Kuijper", 110
schipper Lieuwe Heijnes, Workum, "de Handelaer", 10
schipper IJsbrand Pronk, Vlieland, "de Visser", 150
schipper Sibe Pietersz Rotgans, Terschelling, ww, "de Jonge Fredrik", 95

25.9.1714
schipper Jolle Heeres, Molkwerum, ww, "de Juffr. Sara", 150
schipper Pieter Reijersz Klopper, Amsterdam, "de Coning David", 160

26.9.1714
schipper Pieter Wiebes, Amstrdam, "de St. Joseph", 60
schipper Dirk Zijp, Alkmaar, "de Stad Rotterdam", 20
schipper Adriaen Adriaensz Smient, Vlieland, ww, "de Jonge Vlasblom", 48
schipper Jacob Paulusz Visser, Warder, "de Elias", 200
schipper Teeke Tjerks, Ameland, ww, " 's Hertogenbosch", 130

27.9.1714
schipper Goosen Pietersz, Amsterdam, "de Juffr. Elisabet", 100
schipper Dirk Besteben, Amsterdam, "het huijs Rolland", 120
schipper Reijer Cornelis Ariaen, Den Helder, "de drie Gebroeders", 120
schipper Heijne Meijne de Vries, Warns, "de Josua", 130
schipper Gerard Lollings, Amsterdam, "de Vergulde Faam", 100

28.9.1714
schipper Willem Brander, Medemblik, ww, "de groote Visscherij", 109
schipper Dirk Dircksz, Hindelopen, ww, "de Eendragt", 160
schipper Tobias Boekhoud, Terschelling, "de Morgenstar", 20

29.9.1714
schipper Hendrik Andriesz Visser, Amsterdam, "de Heerlijkheid Haften", 100

2.10.1714
schipper Relke Claus, Terschelling, "de Oliphant", 125
schipper Wiggert Tjerks, Terschelling, "de Tweeling", 70
schipper Hendrik Smit, Texel, ww, "St. Jan", 120
schipper Pieter Scholler, Vlieland, "de Juffr. Maria", 30
schipper Jan Jansz, Amsterdam, "Maria", 75
schipper Sipke Claasz de Jonge, Terschelling, "Emanuel", 55

3.10.1714
schipper Jan Huijbertsz Schelvis, Texel, "de worstelinge Jacobs"

4.10.1714
Isaac Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"Amazone", schipper Lambert Kellaen, Amsterdam
"Westerdijkshorn", schipper Jan Berger, Amersfoort
"Linschoten", schipper Adriaen van der Linden, Amsterdam

5.10.1714
schipper Dirk Jelles, Ameland, ww, "de vergulde Melkmeijt", 160

9.10.1714
schipper Jan Meeuwisz, Amsterdam, "Eendragt", 85
schipper Claas Haitses, Amsterdam, "de goude Fonteijn", 50
schipper Adriaen Jansz Hessels, Amsterdam, ww, "de Wijnberg", 100
schipper Christoffel Hansz, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 30
schipper Tjeert Sanstra, Harlingen, "de Provincie van Vriesland", 180
schipper Nanning Cornelisz, Terschelling, "het Hollandse packet", 22

10.10.1714
schipper Zacharias Laurensz, Amsterdam, "de Eendragt", 50

11.10.1714
schipper Cornelis van der Wieke, Amsterdam, "de Isaac Galleij", 50
schipper Charle Arman, Amsterdam, "de Morgenstar", 80
schipper Dirk Booijse, Schellingwoude, "de St. George", 25

12.10.1714
schipper Pieter Fredriks, Ameland, ww, "de St. Anna", 40
schipper Jacob de Ruijter, Texel, "de Juffr. Maria Ida", 52
schipper Jan Middeldorp, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 30

13.10.1714
schipper Cornelis Claasz Cramer, Texel, ww, "de Beets", 150

16.10.1714
schipper Hendrik Neeff, Texel, "St. Pieter", 150
schipper Thijs Willemsz Higman, Texel, "de Jonge Arent", 30
schipper Dirk Cornelisz van der Hoeff, Amsterdam, "de St. Pieter", 70
schipper Reijer van Gent, Amsterdam, ww, "de Juffr. Anna", 150

17.10.1714
schipper Gerrit Jansz Boer, Buiksloot, "de Waterlandse boer", 120
schipper Hendrik Westerburg, Amsterdam, "la fortune les Animos", 50
schipper Gerrit Ades, Amsterdam, ww, "Europa", 195

18.10.1714
schipper Daniel van Hamestede, Amsterdam, "de Elisabeth", 125

19.10.1714
schipper Jouke Visser, Amsterdam, "de Joseph", 50
schipper Jan Smit, Amsterdam, "de jonge Gijsbert galeij", 100

20.10.1714
schipper Gerrit Schaap, Zaandam, "de Juffr. Elisabet", 200

23.10.1714
schipper Gerrit Poppes, Koudum, "de Juffr. Sara", 57
schipper Willem Cornelisz Vetgat, Amsterdam, "de Spaanse Vreede", 250

24.10.1714
schipper Elias Weijting, Amsterdam, "de sinte Catharina", 70
schipper Jan Floor, Amsterdam, "de Juffr. Mirriam", 50

25.10.1714
schipper Adrian Jacobsz Brakel, Den Helder, "d'Anna Maria", 70
schipper Pieter Botes, Ameland, ww, "de vergulde Boot", 145
schipper Hans Broersz Smit, Housum, "de Juffr. Hilgonda", 22
schipper Geerlof Foppes, Makkum, " 't is uw Tijd", 45"

26.10.1714
schipper Cornelis Jansz, Vlieland, "de Juffr. Margareta", 100
schipper Dirk Leendertsz Schollevanger, Amsterdam, ww, "de Nicolaus", 150
schipper Jurriaen Plaat, Amsterdam, "de St. Jan", 70

30.10.1714
schipper Dirk Groenvelt, Zaandam, "de Anna Margareta", 190
schipper Auke Reijnders, Hindeloopen, ww, "de groene Ridder", 180
Wiggert Douwes, ww, medereder "de Eendragt", 200, schipper Fredrik IJdes, Hindeloopen
schipper Jan Jurriaen Rosé, Ameland, "het Heerschap", 230

31.10.1714
schipper Jarig Binkes, Amsterdam, ww, "de Eenhoorn", 130
schipper Adriaen Jillisz, Vlieland, ww, "de Anna Maria", 15

30.10.1714
schipper Pieter Klip, Amsterdam, "de Vergulden SChol", 50

1.11.1714
schipper Lambert Pronk, Amsterdam, ww, "de Juffr. Constantia", 170
schipper Francois van Roo, Amsterdam, "de Jonge Jacob", 140

2.11.1714
schipper Andries Simonsz, Harlingen, ww, "de Propheet Elias", 70
schipper Cornelis van der Hout, Haarlem, "de Stad Haarlem", 60
schipper Jelle Teunis, Amsterdam, ww, "de Jonge Helean", 212
schipper Gooijtje Alberts, Workum, "Hindelopen", 70
schipper Fokke Lolling, Amsterdam, "de Vreede", 50

3.11.1714
schipper Cornelis Jansz Vinkelbos, Harlingen, ww, "de Wiltschut"
schipper Cornelis Jongeboer, Amsterdam, ww, "de Jonge Elisabeth", 35
schipper Cornelis Klok, Texel, "de Adriana", 80

6.11.1714
schipper Hendrik Blonk, Amsterdam, "de Cornelis", 250
schipper Pieter Naudin, Amsterdam, "de Amsterdam galeij", 100
1/8 van inwoners van Genua
schipper Jan Balk, Venhuizen, ww, "de Juffr. Barbara", 90
schipper Jan Ratjes, Amsterdam, "de Beurs van AMsterdam", 70
schipper Broer Cramer, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 30
Hendrik Willink, ww, medereder "de Vrede", 36, schipper Huijtje Jobs, Amsterdam
schipper Carsten Rintjes, Amsterdam, "de Johannes", 20
schipper Jan IJsbrants, Amsterdam, "de Jonge Agneta", 7
schipper Wouter Jetses, Harlingen, "de Gideon", 32

7.11.1714
schipper Jan Duijk, Amsterdam, "de Dorothea", 80

6.11.1714
schipper Pieter Raijmers, Buiksloot, "de Amsterdam galeij", 70

10.11.1714
schipper Cornelis Halfkaag, Amsterdam, "de St. Maria", 100

13.11.1714
schipper Frans Pietersz Gewelt, Terschelling, ww, "de jongejuffr. Sophia", 200
Jacques Pinet, eigenaar "de Stad Koningsbergen", 180, schipper Jan Bruijn, Texel
schipper Dirk Claasz Hartog, Axwijk, "de Hartog", 30
schipper Celis Pietersz Couwenhoven, Amsterdam, "de Juffr. Catharina Angelica", 175

14.11.1714
schipper Pieter Naudin, Amsterdam, "de Amsterdamgaleij", 100
schipper Hendrik Cornelisz Kleijn, Amsterdam, ww, "de witte Voet", 190

15.11.1714
schipper Gerbrand van de Velde, Amsterdam, "Schieland", 200

16.11.1714
schipper Jacob Simonsz, 't Oog, "de Juffr. Neletta", 72
schipper Jacob Visser, Amsterdam, "St. Jan Baptist de Vreede", 180
schipper Hans Pries, Amsterdam, "de Hoop galeij", 64

17.11.1714
schipper Hendrik Cornelisz Kous, Amsterdam, "de Maria", 40
schipper Pieter Teunisz, Amsterdam, ww, "de Liefde", 13

20.11.1714
schipper Gerard Mauritsz, Amsterdam, "NieuwJork", 160
schipper Pieter Gerritsz, Heerenveen, "Abrahams Offerhande", 16
schipper Manus Cornelisz, Vlieland, 'de groote Slootemaker", 200
schipper Simon Cornelisz Twint, Edam, "de Purmer", 58
schipper Pieter Carper, Edam, "de Juffr. Clara", 30
schipper Hilke Sijbrants, Warns, ww, "de Juffr. Aletta", 205
schipper Pieter Nannis, Hindeloopen, ww, "de vreedsame Leeuw", 150
schipper Balthasar Bierdumpel, Amsterdam, "de Vrouw Elisabet", 60
schipper Jacob Sipkes, Terschelling, ww, "het grijse Paert", 90

23.11.1714
schipper Gerrit Dries, Hindeloopen, ww, "de grooten Arent", 150
schipper Leendert Kroes, Amsterdam, "de Juffr. Jacoba", 145

27.11.1714
schipper Reurt Melkerts, Makkum, "de Fortuijn", 20
schipper Nicolaes de Ruijter, Amsterdam, "de Moscovische Galeij", 100
Lolke Gerritsz, medereder "de twaalf Geslagten", schipper Jan Feijes, Wartena, 36
schipper Fredrik Jansz Corver, Zaandam, ww, "de St. Jan galeij", 40
schipper Tjalf Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Sara", 90
schipper Olphert Pietersz Abbenes, Texel, "de Juffr. Cornelia", 90

29.11.1714
schipper Paulus de Witt, Amsterdam, "de Juffr. Johanna Maria", 40
schipper Teunis Ronge, Amsterdam, "de Olij Molen", 120
schipper Bastiaen Klinkert, Blokzijl, ww, "de apostel Johannes", 36
schipper Tjalling Prins, Ameland, "de Stad Rochefort", 45
schipper Pieter Vesin, Amsterdam, "de Colonie van Suriname", 150
schipper Jan Berland, Amsterdam, "de Beurs van Amsterdam", 150
schipper Sieuwert Beek, Amsterdam, "de Fortuijn", 20

30.11.1714
schipper Claas Gerritsz Hop, Warder, "de Jonge Stam", 176
schipper Hendrik Dirksz, Amsterdam, "de Jonge Tobias", 20
schipper Jan Coster, Amsterdam, "de Vrijheijd", 150
schipper Jacob van Keer, Amsterdam, "de Vogel Phoenix", 110
schipper Pieter Jochems, Amsterdam, "de Liefde", 20
schipper Wigman van Duijkeren, "de Smirnase coopman", 90

1.12.1714
schipper Pieter Duijt, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 50
schipper Jan Brustau, Amsterdam, "de Propheet Jonas", 82
schipper Pieter Dupon, Amsterdam, "de koning van Portugal", 130
schipper Hendrik Stoldt, Amsterdam, "de Parel", 190

4.12.1714
schipper Claas Krul, Amsterdam, "de Graaf Carolo Boromeo", 150
schipper Abraham Claver, Amsterdam, "de Eendragt", 140
schipper Dirk Goudschalk, Amsterdam, "de St. Clara", 130
schipper Gerrit Hauwert, Amsterdam, "de St. Jan", 70
schipper Jan Arnout, Amsterdam, "de St. Maria galeij", 60
schipper Claas Dörring, Amsterdam, "de Kroon", 76

5.12.1714
schipper Cornelis Polder, Durgerdam, ww, "het Roode Kalf", 180
schipper Dirk Cramer, Amsterdam, "de Jonge Cramer", 200

6.12.1714
schipper Saling de Vries, Amsterdam, "de Juffr. Hester", 140
schipper Jelle Feddes, Joure, ww, "het Witkalf", 160
schipper Michiel Vleijshouwer, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 32
schipper Heere Jansz, Sloten, "de Jonge Boterkooper", 28
schipper Jan Hendriksz Blaeuw, Harlingen, "de Emausgangers", 26

7.12.1714
schipper Barent Jansz, Buiksloot, "de Vijgeboom", 160
schipper Adriaen Buikes, Vlieland, "de Sem galeij", 70
schipper Pieter Jacobsz Gewelt, Vlieland, ww, "de Juffr. Elisabet", 150
Jan van Vollenhoven, ww, eigenaar "de Catharina", 30, schipper Harke Zers, Groningen

8.12.1714
schipper Pieter Kleen, Edam, "de Juffr. Maria", 160

11.12.1714
schipper Moses Mouliot, Amsterdam, "de Anna Maria", 130
schipper Michiel Gebhard, Amsterdam, "Hollandia", 80
schipper Pieter Martensz Sweed, Amsterdam, "de Tulop", 175

12.12.1714
schipper Pieter Wijngaard, Amsterdam, "de St. Jago", 120
schipper Evert Bolman, Vlieland, "de Margareta", 190

13.12.1714
schipper Steven Ipes, Terschelling, "de Juffr. Geertruijd", 150
schipper Pieter Jansz de Wilde, Ameland, ww, "de Juffr. Elisabet", 150
schipper Simon Schaap, Amsterdam, ww, "de Vreede", 150

14.12.1714
schipper Cornelis Boes, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 36
schipper Sibbe Wouters, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Antonia", 155
schipper Marten Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Dorotea", 120

15.12.1714
schipper Cornelis Otter, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 20
1/4 van Hollandse koopman in Livorno

18.12.1714
schipper Jan Bernie, Rotterdam, "de bonne Esperance galeij", 70
schipper Cornelis Bouman, Amsterdam, "George de derde", 150
schipper Marcus Statema, AMsterdam, "de Johanna Jacoba", 40
schipper Jan Backer, Amsterdam, "de St. Philippus", 60
schipper Tjeert Barentsz, Hindeloopen, "de Juffr. Magdalena Hilgonda", 200
schipper Christoffel Kleijnsmit, Amsterdam, "de Curassause galeij", 90
schipper Jacob Gerritsz Hop, Amsterdam, "de Christina Maria", 40
schipper Simon Swaan, Amsterdam, "de David", 160
Simon Pietersz Troullart, medereder "de Dusseldorp galeij", 10, schipper Willem Troullart, Amsterdam
schipper Pieter Pietersz Vliet, Harlingen, "de koning William", 60

19.12.1714
schipper Jacob Isaacsz Coning, Vlieland, "de Johanna Dorothea", 90
schipper Alkert Harings, Hindeloopen, ww, "de Celij", 200
schipper Adriaan Groot, Zaandam, "de twee Gebroeders", 150
schipper Rutgert Taanman, Amsterdam, ww, "de Maria Galeij", 80

20.12.1714
schipper Cornelis Cornelisz Jonk, Vlieland, "de Witte Leeuw", 160

21.12.1714
schipper Jacob Gerritsz Buijs, Amsterdam, ww, "de St. Nicolaas", 200
schipper Albert Hofman, Amsterdam, "de Juffr. Elisia", 56
schipper Tjeert Ruwers, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Catharina", 200

22.12.1714
Jan IJsarn, klerk VOC, Amsterdam:
" 't Noorderquartier", schipper Jochem Peijselman, Amsterdam
"Samsom", schipper Pieter Prop, Amsterdam
"Loosdregt", schipper Boudewijn Overmeer, Amsterdam
"Mijnden", schipper Wessel Hoogwerff, Amsterdam
"Ouwerkerk", schipper Gerrit Staal, Amsterdam
"Voorburg", schipper Jan Coppersluijs, Koudekerk
"Witsburg", schipper Frank Versijde, Vlaardingen
schipper Bartel Roosendael, Amsterdam, "de Juffr Magdalena", 70
schipper Rieuwert Baukes, Molkwerum, ww, "de Jonge Constantiu", 200
schipper Arent Boom, Amsterdam, "de Ida galeij", 140

24.12.1714
schipper Teunis Jansz Duijf, Zaandam, "de twee Gebroeders", 150
schipper Hendrik Tijman, Amsterdam, "de Patriarch Isaac", 110
schipper Warner van Staden, Amsterdam, "de Ste Maria y Catharina", 150

28.12.1714
schipper Jan Boom, Amsterdam, "de gouden Appel", 150
schipper Alexander Frensel, Amsterdam, "de Diligent", 56

Herziene versie 16 februari 2002

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1715   1716   1717   1718   1719