schipper Olfert Cornelis Omes

Olfert Cornelisz Omes kwam uit een zeevarende familie, maar dat was heel gewoon in het dorp Den Hoorn op Texel. Zijn vader Cornelis Olfertsz Omes verongelukte toen hij in 1701 als loods op "de Hoop" voer. Het schip kwam in botsing met een ander schip en zonk. Een aantal bemanningsleden wisten over te stappen, maar Cornelis Olfertsz Omes viel overboord en verongelukte.

In 1706 trouwde Olfert Cornelisz Omes in de gereformeerde kerk van Den Hoorn op Texel met Antje Jans Elis. Samen kregen ze tenminste vijf kinderen: Jan, Pieter, Tetje, Rieda en Cornelis. Olfert maakte onder meer reizen als schipper op "de Geluckige man", "de Reijger" en "de Juffrouw Isabel". Er zijn twee testamenten van het echtpaar Omes-Elis bekend, allebei opgemaakt te Amsterdam. Antje Jans Elis was de langstlevende van hen, en zij liet onder meer winkelwaren na en een (duur) woonhuis in Den Hoorn.

Hun zoon Cornelis trad in de voetsporen van zijn vader. Hij was een Oostzeevaarder, volgens de online Sonttolregisters. Zijn broer Pieter Olfertsz Omes was collecteur van de belastingen, maar ook verver en glazenmaker. De derde zoon Jan Olfertsz Omes trouwde in 1734 in Sloterdijk met Aagje Bouwes afkomstig van Ameland. Ze vestigden zich op Ameland.

Bronnen: Notarieel archief Texel en Amsterdam, lidmatenlijst gereformeerde kerk Den Hoorn, trouwboek gereformeerde kerk Den Hoorn, online Sonttolregisters, Huydecoperarchief. Met dank aan Pieter Jan en Tineke Borsch.

19 december 1999

lijn
intro   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719