Zeebrieven 1712

14.1.1712
schipper Dirk Thijsz, Amsterdam, "de Notaris", 130

15.1.1712
Isaac Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"de Arent", schipper Pieter Adriaensz, Terschelling
"de Otter", schipper Johannes Hessels, Terschelling
Een duplicaat van " 't Hoogsaet", hiervoor geregistreerd 15-9-1711.

12.2.1712
schipper Thijmon Jansz, Terschelling, "de Hoop", 25
schipper Pieter Tjebbes, Terschelling, ww, "de Hoop", 30
schipper Joris Pronk, Amsterdam, ww, "de Hoop", 30

13.2.1712
schipper Jacob Albertsz, Amsterdam, ww, "de Damschuijt", 15

16.2.1712
schipper Pieter Gerritsz Hop, Warder, "de Hopvogel", 140
schipper Andries Douwensz, Harlingen, ww, "de Jonge Hendrik", 75

19.2.1712
schipper Jan Albertsz Meijer, Amsterdam, de Charmante Cornelia", 48

23.2.1712
schipper Edger Everts, Amsterdam, "de Vreede", 60

2.3.1712
schipper Cornelis Pieters, Amsterdam, ww, "de Zeeridder", 20

3.3.1712
schipper Simon Blom, Amsterdam, "de St. Jacob", 36
schipper IJsbrand IJs, Amsterdam, "de jonge Benjamin", 100

4.3.1712
schipper Pieter Wiebes, Amsterdam, ww, "de gekroonde Liefde", 24
schipper Cornelis Hennes, Amsterdam, ww, "de drie Apostels", 26
schipper Mattheus Veerman, Gouda, "de St. Margrete", 23

15.3.1712
schipper Jelle Robijn, Amsterdam, "de jonge Jacob", 40
schipper Jan Bouman, Haarlem, "de Liefde", 20
schipper Marten Swart, Terschelling, "de Fortuijn", 22
schipper Cornelis Koek, Haarlem, "de Vreede", 20

17.3.1712
schipper Pieter Reijndertsz, Amsterdam, ww, "de Jonge Jan",16

18.3.1712
schipper Adriaen Cornelisz, Kolhorn, ww, "de Spreeuw", 16

22.3.1712
schipper Jacob Rinkes, Terschelling, ww, "de Brouwer", 16
schipper Gabbe Cornelisz, Terschelling, "de Louis", 24
schipper Marten Swart, Terschelling, "de nieuwe Slotemaker", 24

23.3.1712
schipper Willem Cornelisz Vetgat, Amsterdam, "de St. Anthonio de Padua", 200

25.3.1712
schipper Lieve Ames, Makkum, "de kerk van Gouda", 28

30.3.1712
schipper Laurens Faikes, Terschelling, "de goede koopman van Middelburg", 30

31.3.1712
schipper Cornelis Jansz, Vlieland, "de Juffr Margareta", 180

2.4.1712
schipper Cornelis Schar, Terschelling, "de Bonaventura", 20
schipper Sijbrand Cornelisz, Amsterdam, ww, "de Wildschut", 150
1/32 van inwoners van Danzig
Jan Dirksz Neus, ww, medereder "de Juffr Lidia", 70, schipper Reijndert Mostert, Amsterdam

5.4.1712
schipper Tiede Lolling, Amsterdam, "de Juff Anna Maria", 75
schipper Cornelis de Griek, Texel, "de Vriendschap", 85
schipper Dirk Kramer, Amsterdam, "de Jonge kramer", 150
schipper Jan Meuwis, Vlieland, "de Eendragt", 85
schipper Booij Pieters, Amsterdam, "de Juffr. Johanna", 80

6.4.1712
schipper Pieter Jansz de Wilde, Ameland, ww, "de ses Gebroeders", 75
schipper Manus Cornelisz, Vlieland, "de groote Slotemaker", 150
schipper Douwe Gerritsz, Vlieland, "het wapen van Leijden", 160
schipper Gerrit Frederiksz, Amsterdam, "de Hoop", 100

7.4.1712
schipper Aldert Aldertsz, Rotterdam, "de Provincie van Overijssel", 150
schipper Gerbrand van de Velde, Rotterdam, "Schieland", 200
schipper Pieter Dirksz van de Velde, Rotterdam, "de Stad Haerlem", 180
schipper Eelmer Jansz, Calantsoog, "de Provincie van Holland", 150
schipper Hendrik Jacobsz Nagtegael, Ameland, "de Nagtegael", 116
schipper Jillis Cornelisz Pekelharing, Zaandam, ww, "de twee gebroeders", 152
schipper Jan Dirksz Vonk, Amsterdam, "de rijzende Zon", 100
schipper Jan Brandaris, Vlieland, "de Brandaris", 135
schipper Lourens Vouser, Amsterdam, "de Jonge Isaac", 70
schipper Douwe Jacobsz, Terschelling, ww, "de Juffr. Elisabet", 140
schipper Joost Dirksz Rab, Vlieland, "de Juffr Sara". 110
schipper Claas Jansz Wouters, Amsterdam, "de Juffr Anna Cornelia", 115
schipper Sijbrand Pietersz, Amsterdam, ww, "Abrahams Offerhande", 130
schipper Tjalf Pietersz, Terschelling, "de Juffr Sara", 90
schipper Dirk Pieterse, Makkum, ww, "de Jager", 45
schipper Cornelis Paulusz, Ameland, ww, "de bonte Mantel", 120
schipper Pieke Hommes, Makkum, "de Voorzichtigheid", 25
schipper Pieter de Graaff, Amsterdam, "de Jonge Geertruijd", 160
schipper Cornelis Noorman, Vlieland, "de oude Swaan", 150

8.4.1712
schipper Pieter Christiaensz, Amsterdam, "de Jonge Valkenier", 54
schipper Gale Gerbrands, Stavoren, "de Lucas", 65
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 96
schipper Jacob Schoon, Amsterdam, "Elsenhagen", 70
schipper Jan Groot, Middelie, "de Hoop", 100
schipper Claas Jacobsz Moeijes, Amsterdam, "de Postgaleij", 125
schipper Lodewijk Westervelt, Amsterdam, "de Juffr Maria", 120
schipper Minne Douwes, Ameland, "de drie vergulde Papegaij", 95
schipper Ocke Sieuwerts, Amsterdam, ww, "de Vriesse boer", 110
schipper Sjourt Thomasz, Amsterdam, ww, "Beverwijk", 32
schipper Claas Tjerks, Hindeloopen, ww, "de Kroonprins van Pruijssen", 190
schipper Gerrit Alophs, Amsterdam, ww, "de gekroonde Hoop", 150
1/8 van inwoners van Danzig
schipper Jarig Benkes, Amsterdam, ww, "de goude Man", 60
schipper Cornelis Kalkman, Amsterdam, "de Stad Rochel", 100
schipper Pieter Sieuwertsz, Amsterdam, ww, "de Jonge Christina", 140
schipper Gerbrand Thomasz, Amsterdam, ww, "de Vrede", 60
schipper Albert Gondertsz, Texel, "de vergulde Buijs", 70
schipper Gerbrand Jansz, Terschelling, ww, "het kleijne Potasvat", 150
1/32 van inwoners van Koningsbergen
schipper Jacob Jansz, Ameland, ww, "het Potasvat", 160
schipper Lieuwe Pieters, Terschelling, "de Juffr Anna", 62
schipper Sible Ientjes, Hindeloopen, ww, "de jonge Juffr. Jacoba", 142
schipper Cornelis Claas Boef, Amsterdam, "de Stad Dantzig", 150
schipper Cornelis Kooren, Winkel, "de Prins Frederik Hendrik", 180
schipper Willem de Heer, Amsterdam, "de vergulde Walvis", 180
schipper Jan Meijndertsz, Terschelling, ww, "de Roggenacker", 140
schipper Fop Teunis, Ameland, ww, "de Liefde", 200
1/64 van inwoners van Bremen
1/64 van inwoners van Danzig

9.4.1712
schipper Frederik Jansz, Harlingen, ww, "de goude Kop", 190
schipper Willem Leeuw, Den Helder, "Mevrouw Susanna", 140
schipper Wopke Eelkes, Ameland, ww, "de Walvis", 125
schipper Cornelis Cornelisz de Jong, Ameland, ww, "Beuningen", 150
1/16 van inwoners van Danzig
1/64 van inwoners van Koningsbergen
schipper Weijne Douwes, Amsterdam, "de Luijpaard", 70
schipper Reijnder Bouwes, Amsterdam, "de Elias", 120
schipper Pieter Cornelis Helt, Vlieland, "de Held", 150
schipper Gerrit Albertsz Dikkert, Vlieland, 122 [geen schip genoemd]

12.4.1712
Isaac Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"Beverwijk", schipper Hessel Pruijs, Amsterdam
"Arentsduijn", schipper Wessel Hoogwerst, Amsterdam
"Arion", schipper Jan van der Merkt, Texel
" 't Huijs ter Lede", schipper Jan van Vliet, Amsterdam
schipper Jan Martensz, Terschelling, "de jonge Tobias", 50
schipper Jan Heere Jarigs, Hindeloopen, ww, "de jonge Tobias", 130
schipper Pieter Vogelesang, Amsterdam, "de oude Valkenier", 64
schipper Jacob Rachouw, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 50
schipper Claas Phalleen, Amsterdam, "de St. Jan", 136
schipper Lambert Pronk, ww, "de Stad Amsterdam", 120 [geen plaats genoemd]
schipper Adriaen Vranken, Terschelling, "de Provincie van Vriesland", 150
schipper Hendrik Sieuwertsz, Stavoren, ww, "het vergulde Wijnvat", 150
1/16 en 1/32 van inwoners van Koningsbergen
schipper Jan Koekemoer, Amsterdam, "de Juffr Elisabet", 90
schipper Cornelis Jansz Visscher, Jisp, "de Ploeger", 148
schipper Cornelis Kist, Zaandam, "de Prins Eugenius van Savoijen", 150
schipper Jan de Heer, Amsterdam, "de Juffr. Johanna Elisabet", 90
schipper Jan Karper, Axwijk, "de Propheet Jonas", 70
schipper Sijbrand de Bloem, Uitdam, "de Koning David", 150
schipper Lourens Heres Schol, Ameland, "de Juffr Anna Maria", 114
schipper Ocke Tjellings, Amsterdam, ww, "de jonge Unisse", 28
schipper Jan Hanse Vos, Ameland, ww, "de Juffr. Margareta", 50
schipper Gerrit Adesz, Ameland, ww, "de Europa", 190
schipper Claas Jansz Root, Axwijk, "de Provintie van Uijtregt", 140
schipper Cornelis Bonk, Terschelling, "de Vrijheijd", 30
schipper Stoffel Albertsz, Amsterdam, "de St. Jan", 35

13.4.1712
schipper Jacob Simonsz, Amsterdam, "de groene Ridder", 88

12.4.1712
schipper Rinke Tjeerts, Molkwerum, ww, "de Liefde", 20

13.4.1712
schipper Adriaan Pietersz Spaarpot, Hauwert, "de Juffr. Maria", 90
schipper Obbe Lievesz, Terschelling, ww, "de Korenbeurs van Amsterdam", 70

14.4.1712
schipper Tjeert Euwkes, Hindeloopen, ww, "de roode bonte Duijf", 175
schipper Cornelis Claasz Schaap, Amsterdam, ww, "het Jonge Schaap", 72
schipper Douwe Zieuwertsz, Hindeloopen, ww, "de Jonge Jan", 60
schipper Tjeerd Reuvers, Hindeloopen, ww, "de bonte Fries", 220
schipper Dirk Amen, Heereveen, ww, "de Koning Zalomon", 18
schipper Coert Jacobsz Croesen, Amsterdam, "de Konstapel", 150

15.4.1712
schipper Evert Aldertsz, Vlieland, ww, "de jonge Hoop", 125

16.4.1712
schipper Broer Sieuwerts, Ameland, "de jonge Brouwer", 120
schipper Sieuwert Claasz, Zaandam, "de St. Jan", 45
Willem Jochemsz, medereder "de twee Wolven", ww, 30, schipper Hans Thijsz Brouwer, Amsterdam
schipper Engelbregt Couwenhoven, Amsterdam, "Watervliet", 150

19.4.1712
schipper Jurriaen Coopman, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 200
schipper Cornelis Jacobsz Groot, Venhuizen, "het nieuwe Eijland van Amsterdam", 160
schipper Harmen Fekken, Heereveen, ww, "de Hoop", 20
schipper Wijbrand Lutjes, Hindeloopen, ww, "de drie Gebroeders", 200

21.4.1712
schipper Jan Paeuw, Texel, "de Juffr. Cornelia", 170

23.4.1712
schipper Jan Reijmers, Amsterdam, "de Gracia", 25
schipper Elias Pietersz, Amsterdam, "de Neptunus", 22
schipper Jan Harmensz, Amsterdam, ww, "de Juffr. Clasina", 130
schipper Pieter Jacobsz Hoosbeek, Amsterdam, "de Susanna", 18
schipper Hilgert Veerman, Amsterdam, "de Vos", 18

27.4.1712
schipper Christiaan Swaanevelt, Gouda, "de Eendragt", 17

30.4.1712
schipper Pieter Swaanevelt, Gouda, "de St. Joris", 17
schipper Michiel Schade, Amsterdam, "de Saera familia", 6

28.4.1712
schipper Imke Arentsz, Sloten, "de Liefde", 35

6.5.1712
schipper Nicolaas de Ruijter, Amsterdam, "de Moscovise galeij", 90

7.5.1712
schipper Gerbrand Jacobsz, Rotterdam, "de drie goede Vrunden", 50

11.5.1712
Cornelis Beets, medereder "de Getrouwigheid", 160, ww, schipper Pieter Groot, Middelie

18.5.1712
schipper Joost Gerritsz, Gouda, "de Liefde", 20

19.5.1712
schipper Cornelis Steur, Amsterdam, "de St. Jan", 22

20.5.1712
Isaac Nuijen, klerk OIC, Amsterdam:
"de Avonturier", schipper Jan Verburg, Amsterdam
"Noortgouw", schipper Boudewijn Overmeer, Amsterdam
"de Haring", schipper Jan Hesselsz, Terschelling
schipper Teunis Achkerbouw, Amsterdam, "St. Michielsklooster", 16
schipper Adriaen Buijteweg, Amsterdam, "de Geregtigheid", 18
schipper Claas Croeger, Amsterdam, "de Fredericagalleij", 48

24.5.1712
schipper Josua van der Doos, Amsterdam, "de Dorothea", 40
Jan Dirksz Neus, ww, medereder "het witte Paerd", 85, schipper Eelke Spanjaert, Ameland

25.5.1712
schipper Cornelis Klinkert, Amsterdam, "het fregat Hollandia", 110

26.5.1712
schipper Pieter Fuijk, Amsterdam, "de koning Casparus", 100
schipper Claes Sieuwertsz, Amsterdam, "de Rebecca", 100

28.5.1712
schipper Simon Brandaris, Amsterdam, "de Faam", 100

31.5.1712
schipper Jan Vroukes, Workum, "de Saina Maitre", 250

8.6.1712
schipper Cornelis Knegt, Amsterdam, "de Hoogeboom", 110
schipper Andries Douwesz, Ameland, "de Palmboom", 45

9.6.1712
schipper Pieter Claasz Buijk, Buiksloot, "de Juffr. Agatha Jacoba", 95

10.6.1712
schipper Pieter Tjallings, Terschelling, ww, "de koning van Pruijssen", 180

11.6.1712
schipper Pieter Velt, Hoorn, "Opperdoes", 130
schipper Reijer Kok, Amsterdam, "de Boer", 150
1/64 van inwoners van Bremen
schipper Atte Adriaensz, Terschelling, "de graauwe Haas", 75
schipper Gerrit Jansz, Ameland, ww, "het Moscovische Potasvat", 200
1/16 van inwoners van Koningsbergen
schipper Cornelis Fopkes, Ameland, ww, "de Phenix", 70

14.6.1712
schipper Jan Smith, Amsterdam, "de Juffr Catharina", 60

11.6.1712
schipper Gerrit Kempes, Zaandam, ww, "de Stad Santen", 50

14.6.1712
schipper Pieter Jansz, Ameland, ww, "de vergulde Bel", 75

17.6.1712
Gerrit van Sta, ww, medereder "de Stad Nimwegen", schipper Dirk Harmensz, Harlingen

21.6.1712
schipper Claas Mensen, Vlieland, ww, "de oude Swarte Haan", 180
3/64 van inwoners van Bremen
schipper Obbe Bartelsz, Amsterdam, "de Concordia", 40
schipper Willem Meijersz Veltmuijs, Amsterdam, "de Zeijlemaker", 200

22.6.1712
schipper Seijmon Jollesz, Molkwerum, "de 2 Susters", 220

23.6.1712
schipper Hielke Willemsz, Leeuwarden, "de Boodschap Maria", 40

24.6.1712
schipper Haije Pietersz, Warns, ww, "de Swarte Raven", 155
schipper Dirk Westervelt, Amsterdam, "de jonge Juffr. Sara", 80
schipper Jan Schouten, Zuiderwoude, "de Vrijheijd", 150
schipper Elias Pieters, Amsterdam, "het Eijland Curascou", 120

25.6.1712
schipper Reijer Lambertsz, Amsterdam, ww, "de Juffr. Eletta", 210

28.6.1712
schipper Ave Anskes, Amsterdam, ww, "de Jonge Schellebeek", 190
schipper Jan Claasz Haan, Warder, "de Juffr. Susanna", 180
schipper Jan Claasz, Amsterdam, "de Helena galeij", 75
schipper Wijbrand Takesz, Warns, ww, "de Juffr. Catharina", 200
schipper Tjebbe Reijndertsz, Warns, ww, "de twee Moscovische koopluij", 200
schipper Oene Volkertsz, Terschelling, "het roode Kalff", 200
schipper Claas Claasz Baijs, Warder, "de Juffr Johanna Catharina", 200
schipper Lolke Frederiksz, Hindeloopen, ww, "de Swarte Kat", 219
schipper Arent Heeresz Schol, Ameland, "de Juffr. Alida", 160
schipper Anne Takles, Warns, ww, "de Jonge Juffr. Sara", 215

29.6.1712
schipper Pieter Wester, Warder, "de Jonge Arent", 190
schipper Cornelis Thomasz, Makkum, "Waterland", 125

30.6.1712
schipper Gerrit Buijs, Zaandam, ww, "de Post van Archangel", 60

1.7.1712
schipper Pieter Verwer, Amsterdam, "de George de derde", 145

2.7.1712
schipper Caspar Keijsberg, Amsterdam, "de Agatha", 135

14.7.1712
schipper Cent Jurriaansz, Amsterdam, ww, "de drie Emausgangers", 30

19.7.1712
schipper Cornelis Crammer, Texel, ww, "de Beets", 150
schipper Jacob Swart, Medemblik, "de St. Mechiel", 55

28.7.1712
schipper Rutger Taenman, Amsterdam, ww, "de Maria galeij", 80

30.7.1712
schipper Giel Olpherts, Borkum, "de Albertus galeij", 50

2.8.1712
schipper Sijdts Jacobs, Harlingen, "de Juffr. Catarina", 30
schipper Cornelis Waterhond, Amsterdam, ww, "de Vergulde haan", 55

5.8.1712
schipper Sijbrand Feddes, Amsterdam, "Abrahams Offerhande", 35

9.8.1712
schipper Pieter Lieuwesz, Terschelling, "de Juffr Andrea", 160

10.8.1712
schipper Cornelis Koorn, Winkel, "de Juffr. Anna Elisabet", 200
schipper Jan Koorn, Aartswoud, "de Juffr. Maria", 120
schipper Sijmon Sijbrantsz, Amsterdam, "de Jonge Jan", 100
schipper Claas Sleevoogd, Amsterdam, "de Maria", 60
schipper Pieter Jacobsz Gewelt, Vlieland, ww, "de Juffr. Elisabet", 150
schipper Pier Jelles, Ameland, ww, "de Son", 168

11.8.1712
schipper Jacob Snies, De Lemmer, "de Houtmolen", 90
schipper Claas Claasz Mandose, Amsterdam, "de geluckige Vrede", 60

10.8.1712
schipper Jacob Gerritsz de Oude, Ameland, ww, "de Juffr Johanna", 175
schipper Jacob Tjebbesz, Terschelling, ww, "de Eeke Boom", 130

11.8.1712
schipper Volkert Pietersz, Hindeloopen, "de Jan", 140
schipper Eelke Alofsz, Terschelling, "de Fortuijn", 24
schipper Mijndert Albertsz, Terschelling, ww, "de Swarte Raven", 200
schipper Dirk Spanjert, Venhuizen, "de Juffr. Jacoba Elisabet", 180
schipper Leendert Storm, Amsterdam, "de Juffr. Geertruij", 110

12.8.1712
schipper Celis Pietersz Couwenhoven, Amsterdam, "de Sara Catharina", 150

11.8.1712
schipper Cornelis Klok, Texel, "de Adriana", 80

12.8.1712
schipper Marten Cornelisz Bruijn, Amsterdam, "de Liefde", 80
schipper Ames Pietersz Valk, Amsterdam, "de Jonge Steven Andries", 35
schipper Reijer Swaan, Vlieland, "de Eendragt", 50
schipper Cornelis Krijgsman, Amsterdam, "de Stad Amsterdam", 125
Christian Sprengel, medereder:
"de Walvis", schipper Albert Albertsz, Harlingen, 60
"de Beurs van Amsterdam", schipper Marten Jansz, Ameland, 55
schipper Claas Lakeman, Venhuizen, ww, "de twee Kroonen", 160
schipper Marten Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Dorothea", 120

13.8.1712
schipper Sipke Teunis, Vlieland, ww, "de Coning Carel de derde", 90
schipper Jan Nobel, Amsterdam, "de Juffr. Petronella", 160

12.8.1712
schipper Dirk Pietersz Peereboom, Leek, "de Peere Boom", 150
schipper Jan Schellevis Jansz, Texel, "de Juffr Catharina", 25
schipper Claas Abrahamsz, Hindeloopen, ww, "de Juffr Sara Magdalena", 150
schipper Pieter Botes, Ameland, ww, "de vergulde Boot", 150
schipper Dirk Reijtjes, Hindeloopen, ww, "de Debora", 45
schipper Goffe Heres Schol, Ameland, "de Vergulde Schol", 150

13.8.1712
schipper Jacob Gerritsz Nagtegaal, Ameland, "de oude Nagtegaal", 150
schipper Hendrik Foppesz, Ameland, ww, "de vergulde Star", 45
schipper Jan Jurriansz, Ameland, "de admirael Tromp", 156
1/8 van inwoners van Koningsbergen

16.8.1712
schipper Evert Jansz, Vlieland, "de twee Susters", 65
schipper Adriaen Gerritsz, Amsterdam, ww, "de goede Hoop", 150
schipper Pieter Wiebes, Amsterdam, ww, "de St. Pieter", 48
schipper Wiggert Tjerks, Terschelling, "de Tweeling", 70
schipper Abbe Gooijkes Schaap, Amsterdam, "de Juffr Anna", 100

17.8.1712
schipper Jarig Gerbrantsz, Amsterdam, ww, "de Graaff", 30
schipper Michiel Jansz Schuijfburgen, Vlaardingen, "Naboths Wijnberg", 50

18.8.1712
schipper Leendert Joosten, Amsterdam, "de Boodschap Maria", 170
1/8 van inwoners van Danzig
Jean la Freté, medereder "de jonge Daniel", 120, schipper Jan Borst, Venhuizen

20.8.1712
Gerard van der Sprang, medereder "L'aimable Marianne", 68, schipper Adriaen Cornelisz Schouten, Amsterdam

24.8.1712
schipper Wopke Tjellings, Ameland, ww, "de St. Nicolaas", 30

25.8.1712
schipper Reijn Dirksz, Katwijk aan Zee, "het Postjagt", 25

6.9.1712
schipper Willem Backer, Amsterdam, "de Maria Galeij", 15

20.9.1712
schipper Cornelis Roelofsz, Amsterdam, "de Snelle Haas", 26
schipper Gijsbert Hasmoor, Amsterdam, "de Amsterdamse Galeij", 35

22.9.1712
schipper Fredrik Jansz Corver, Zaandam, ww, "de St. Jan galeij", 45

27.9.1712
schipper Cornelis Swaan, Vlieland, "de Gerardus", 50
Isaac Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"de Unie", schipper Harmen de Marre, Amsterdam
" 't Noorderquartier", schipper Gerrit Moring, 's-Hertogenbosch
"de Amazone", schipper Pieter Prop, Amsterdam
"Schoteroog", schipper Boudewijn Overmeer, Amsterdam
"d'Avonturier", schipper Abraham Ram, Amsterdam

30.9.1712
schipper Hendrik Chaille la Brous, Amsterdam, "de St. Jan Robbert", 16

5.10.1712
schipper Jan Opmeer, Amsterdam, "de Alida", 100

4.10.1712
schipper Sijmon Blaak, Amsterdam, "de St. Joseph", 80

5.10.1712
schipper Claas Visman, Amsterdam, "de Juffr Margareta", 20

8.10.1712
schipper Lubbert Boele, Amsterdam, "de prins Casimirus", 55

7.10.1712
schipper Joris Boudewijnsz, Sluis in Vlaanderen, "Pro Patria", 8

8.10.1712
schipper Ammon Andriesz, Zaandam, "de Aletta galleij", 60
schipper Fredrik Pietersz, Amsterdam, "de Kaarsemaker", 22

11.10.1712
schipper Hendrik Klijn, Amsterdam, "de Stad Paramaribo", 125

13.10.1712
schipper Joost Crijnen, Gouda, "de oude Harder", 16

27.10.1712
schipper Abraham Wijnandsz, Amsterdam, "de Hollandia", 125
schipper Jacob Planteijt, Amsterdam, "de St. Jacob", 18

28.10.1712
schipper Hendrik Karmelk, Amsterdam, "de Ste Catharina", 60
schipper Gerrit Jansz Boer, Amsterdam, "de Waterlandse Boer", 120

29.10.1712
schipper Hendrik Casperse, Hindeloopen, "de Juffr. Pieternella", 50

1.11.1712
schipper Douwe Frederiksz, Hindeloopen, ww, "de prins van Vriesland", 180
schipper Auke Volkertsz, Koudum, "de Vergulde Duijff", 100
schipper Hendrik Doedes, Amsterdam, ww, "de Vrundschap", 50
schipper Pieter Claasz Sipkes, Terschelling, ww, "het Grijse Paart", 120
schipper Fredrik de Graaf, Schiedam, "de Jonge Nicolaes", 8
Cornelis Beets, medereder, ww, "de Lammerenberg", 155, schipper Paulus Pietersz, Oostmahorn
1/4 van inwoners van Hamburg

2.11.1712
schipper Pieter Duijt, Rotterdam, "de juffr. Maria", 30
schipper Cornelis Holoog, Uitdam, "de jonge Abraham", 50
schipper Jan Werker, Amsterdam, "de propheet Daniel", 70

3.11.1712
schipper Jacob Bruijn, Amsterdam, "America", 120
schipper Pieter Cooger, Texel, "de jonge Jacob", 35

4.11.1712
schipper Cornelis Thijsz, Callantsoog, "de Stad Rochel", 30

5.11.172
schipper Jan Slooterdijk, Amsterdam, "Slooterdijk", 36

8.11.1712
Pieter van der Sprang, medereder "L'aimable Maria Anna", 78, schipper Adriaan Cornelisz Schouten, Amsterdam

16.11.1712
schipper Andries Willemsz, Hindeloopen, ww, "de Catharina", 170

23.11.1712
schipper Marten Jansz Visser, Edam, "de Matigheid", 70

22.11.1712
schipper Anthony de Haan, Amsterdam, "Verdraaijt", 16

25.11.1712
schipper Fredrik Nannings, Amsterdam, "Fredriksburg", 140

1.12.1712
schipper Jan Groot, Amsterdam, "het bonte Schaap", 180
schipper Jan Dirksz Swart, Amsterdam, "de Hoop", 30
schipper Adrian Jansz Hessels, Vlieland, ww, "de Wijnberg", 100
schipper Eelke Sjoerts, Ameland, ww, "de Hoop", 20

6.12.1712
schipper Jan Vijk, Amsterdam, "de Wolfgang galeij", 130
schipper Andries Nancke, Amsterdam, "de Christina", 125
schipper Pieter Robijn, Amsterdam, "Porto Bello", 90
schipper Bartholomeus Abrahamsz, Schiedam, "de Margareta", 70
schipper Tjaert Backer, Amsterdam, ww, "de Italiaense galeij", 90
schipper Christoffel Kleijnsmit, Amsterdam, "de Curaschouwse galeij", 90
schipper Jan Paulusz Ketel, Uitdam, "de Agneta galeij", 90
schipper Adriaen Binkes, Vlieland, "de Sem galeij", 70

7.12.1712
schipper Jan van Tongeren, Amsterdam, "Barcelona galeij", 90
schipper Michiel Hals, Amsterdam, "Westermeer", 135
schipper Claes Luijt, Zaandam, "de Maria", 170
schipper Pieter Jansz Pruijk, Zaandam, "de Josua", 150
schipper Reijnder Schout, Amsterdam, "Vechtensteijn", 153
schipper Jan Polder, Durgerdam, ww, "de Valkenier", 130
schipper Simon Swaan, Amsterdam, "de David", 150
schipper Claas Coopman, Amsterdam, "de St. Jan Baptist", 110
schipper Gijsbert van Beeren, Amsterdam, "de Philippus", 110
schipper Cornelis Polder, Durgerdam, ww, "de Czaer van Moschovien", 120
schipper Mathijs Martensz, Amsterdam, "de Eendragt", 140
schipper Willem Keetman, Amsterdam, "de Dorothea", 180

8.12.1712
schipper Hendrik Cornelisz Decker, Texel, "de Hartog van Marlbourg", 140
schipper David Logun, Rotterdam, "Abrahams Offerhande", 80

9.12.1712
schipper Hendrick Cornelisz Kleijn, Amsterdam, ww, "de Witte", 180
schipper Hendrik Clok, Amsterdam, "de vier Gebroeders", 190
13/48 van inwoners van Memel
schipper Andries Thomas, Amsterdam, "de St. Maria", 100

13.12.1712
schipper Claas Hooft, Amsterdam, ww, "de Margareta galeij", 50
schipper Gerrit Blom, Amsterdam, "de Kuijper", 28
schipper Hendrik Clok, Amsterdam, "de vier Gebroeders", 190
schipper Jan Hanse Vos, Ameland, ww, "de vergulde Vos", 200
schipper Goosen Pietersz, Amsterdam, "de St. Pieter", 125
schipper IJsbrand Noordstar, Amsterdam, "de St. Jan", 70
schipper Pieter Martensz Sweed, Amsterdam, "de Tulp", 150

14.12.1712
schipper Jelle Feddes, Jouwer, ww, "het witte Kalf", 180
schipper Jillis Hobikse, Zierikzee, "de Vrindschap", 50
schipper Hendrik Christiaensz Riedeman, Zaandam, "de Juff. Judith", 35
schipper Jan Sijmonsz Ofslager, Amsterdam, "de Curassouwse post", 65
schipper Claas Cok, Durgerdam, "de Vreede", 100
schipper Claas Jansz Laan, Warder, "de Juffr. Susanna", 180
schipper Paulus Muller, Amsterdam, "de Noordstar", 140

15.12.1712
schipper Cornelis Jansz, Vlieland, "de Juffr. Margareta", 150
schipper Cornelis Jacobsz Mesjes, Amsterdam, "de graaf Floris", 160

16.12.1712
Willem de Meester, medereder "de Ridder William", 125, schipper Michiel Joosten van Eijk, Amsterdam
schipper Dirk Cramer, Amsterdam, "de Jonge Kramer", 160

17.12.1712
schipper Cornelis Kleijn, Amsterdam, "de Beer", 28
schipper Pieter de Graaff, Amsterdam, "de Jonge Geertruijd", 160

21.12.1712
Isaac Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"Gamron", schipper Jacob Regenboog, Amsterdam
"den Bergh", schipper Cornelis de Geus, Hoorn
"Rijnenburg", schipper David Brouwer, Amsterdam
schipper Cornelis Luijt, Amsterdam, "de vliegende Arent", 30
schipper Adriaen de Goe, Amsterdam, "de Vrijheid", 100

23.12.1712
schipper Cornelis de Griek, Amsterdam, "de Vriendschap", 85

24.12.1712
schipper Carsten Tank, Nieuwendam, "de Palmboom", 150

Herziene versie 14 oktober 2000

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719