Zeebrieven 1719

10.1.1719
schipper Cornelis Groot, Venhuizen, ww, "de Juffr. Maria", 46

11.1.1719
schipper Cornelis Meijncom, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 80

12.1.1719
schipper Jurriaen Tobias, Amsterdam, "Warder", 100

13.1.1719
schipper Fredrik Cornelisz, Vlieland, "de Juffr. Baltina Elisabet", 30
schipper Willem Meijer, Amsterdam, "de Avonturier", 24

19.1.1719
schipper Jan Reurs, Rotterdam, "de Maria", 42

20.1.1719
schipper Cornelis Schouten, Amsterdam, "de geluckige Vreede", 65

24.1.1719
schipper Auke Brouwer, Vlieland, ww, "de St. Jan", 50

25.1.1719
schipper Olphert Roelofs, Amsterdam, "de Juffr. Lucia", 50

26.1.1719
schipper Bastiaen Thijsz, Vlissingen, "de St. Franciscus Xavieros", 50

28.1.1719
schipper Jan de Heer, Amsterdam, "de Juffr. Johanna Elisabet", 90

2.2.1719
schipper Booij Pietersz, Amsterdam, "de Vreede", 105
3/16e deel inwoners van Bordeaux

4.2.1719
schipper Cornelis Jacobsz Schaap, Terschelling, "het Jonge Schaap", 72

8.2.1719
schipper Pieter Adriaensz Schot, Nieuwendam, "de Juffr. Geertruijd", 18
schipper Johannes Reurs, Makkum, " 't Is u tijd", 60

17.2.1719
schipper Dirk Wandel, Amsterdam, "de Concordia", 85
schipper Jacob Reijersz Klopper, Amsterdam, ww, "Sta. Maria", 220

21.2.1719
schipper Pieter Wiebes, Amsterdam, "de Jonge Denijs", 130
schipper Cornelis de Lange, Amsterdam, "de twee Gesusters", 36
schipper Douwe Vogelesang, Hindelopen, "de Josina", 70

22.2.1719
schipper Pieter Broerder, Amsterdam, "de St. Elisabet", 52

23.2.1719
schipper Abraham Caron, Amsterdam, "de Juffr. Christina Geertruijd", 35

24.2.1719
schipper Wouter Jetses, Harlingen, "de Scheepsbouwerije", 46
schipper Dirk Jansz Rijkers, Den Helder, "de St. Jan Evangelist", 130

25.2.1719
Zacharias Stromberg, eigenaar "Warder", 35, schipper Eelke Alofs, Vlieland

28.2.1719
schipper Gerrit Pietersz, Terschelling, ww, "de Morgenstar", 140

1.3.1719
schipper Cornelis Jansz, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 55
schipper Hendrik Nobel, Amsterdam, "de Catharina en Maria", 120

2.3.1719
schipper Jan Cramer, Amsterdam, "de Witte Haan", 50
schipper Jochem Cornelisz, Terschelling, "de Jonge Juffr. Elisabeth", 50

3.3.1719
schipper Tjeert Sieps, Ameland, "de Vergulden Schol", 140
schipper Jan Hesselsz Backer, Vlieland, ww, "de Hartlooper", 30

7.3.1719
schipper Fredrik Olders, Nieuwendam, "de St. Jacob", 30
schipper Jilles Pekelharing, Amsterdam, ww, "de Jonge Agatha", 41

8.3.1719
schipper Marten Baak, Amsterdam, "het Wapen van Rouaan", 50
schipper Hendrik Fopjns, Ameland, ww, "de Juffr. Christina", 175
1/8 part behoort aan Hollanders in Archangel
schipper Joost Slinkman, Amsterdam, "de Catharina Galeij", 75

10.3.1719
schipper Steven Iepes, Terschelling, "de Juffr. Susanna", 60
schipper Jacob Gerritsz Nachtegael, Amsterdam, "de Oude Nachtegael", 150
schipper Tiede Lolling, Amsterdam, "Weltevreden", 80

11.3.1719
schipper Fredrik de Graaf, Schiedam, "de Postillon", 40
schipper Samuel Lolling, Amsterdam, "de Ceres", 90

14.3.1719
schipper Cornelis Jelles, Ameland, ww, "de drie goede Vrienden", 46
schipper Dirk Sipkes Kuijper, Terschelling, "de Jonge Juffr. Catharina galeij", 24
schipper Inse Fredriksz, Terschelling, "de Juffr. Geertruijd", 30
schipper Fredrik Jansz, Harlingen, ww, "de Koning David", 120
schipper Cornelis Imkes, Terschelling, "de Swarte Raven", 150
schipper Jan Cornelisz Coen, Terschelling, ww, "de goude Leeuw", 40
schipper Claas Top, Terschelling, "de Juffr. Elisabet Johanna", 48
schipper Pieter Reus, Dordrecht, "de Juffr. Margareta", 48
schipper Jan Jurriaensz de Roij, Amsterdam, "de Anna Margareta", 40

15.3.1719
schipper Willem Stoel, Amsterdam, "de Eendragt", 70

17.3.1719
schipper Pieter Wiebes, Amsterdam, ww, "de Jonge Cornelis", 26

18.3.1719
schipper Sietse Theunisz, Ameland, ww, "de twee Juffrn. Johanna", 130
schipper Cornelis Groenendijk, Terschelling, "de Jonge Cornelis", 130

21.3.1719
schipper Jacob Schommel, Texel, "de Charmante Marie", 46
schipper Jan Pauw, Texel, "de Juffr. Jacoba Maria", 45
schipper Lieuwe Hals, Nieuwendam, "de Visscher", 30
schipper Dirk Jelles, Ameland, ww, "de Jonge Jan", 50

23.3.1719
schipper Jan Coster, Amsterdam, "de Christoffel", 120

24.3.1719
schipper Jan Arnout, Amsterdam, "de 2 Margaretas", 70
schipper Jan Harmensz Backer, Amsterdam, "Oostwoud", 160
1/24 en 1/32 part inwoners van Koningsbergen
schipper Jan Karnmelk, Oostzaan, "de Groenlandse Kuijper", 150

25.3.1719
schipper Cornelis Kanrus, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 130

28.3.1719
schipper Pieter Buijk, Buiksloot, "de Juffr. Agatha Jacoba", 90
schipper Barent Swart, Amsterdam, "de Jonge Juffr. Johanna", 90
schipper Richard Paulusz, Nieuwendam, "de St. Anna", 120
schipper Broeder Swaan, Amsterdam, "de Cornelis", 160
schipper Jacob Rebel, Amsterdam, "de Jonge Jan", 60

29.3.1719
schipper Jan de Man, Schiedam, "de Juffr. Maria", 130

30.3.1719
schipper Eelmer Jansz, Calantsoog, "de provincie van Holland", 150
schipper Cornelis Eelmersz, Calantsoog, "de provincie van Vriesland", 150
schipper Adriaen Jans Blank, Calantsoog, "de provincie van Overijssel", 155
schipper Jan Martensz, Makkum, "de Coning David", 36
schipper Meijndert Spijker, Den Helder, "de Witte Lelij", 125

31.3.1719
schipper Jurriaen Arentsz, Amsterdam, "de Jonge Meijndert", 18
schipper Cornelis Otter, Amsterdam, "de Sara Galeij", 60

4.4.1719
schipper Cornelis Knegt, Amsterdam, "de Stad Deventer", 38
schipper Cornelis Cornelisz de Jong, Ameland, ww, "Beuningen", 200

5.4.1719
schipper Cornelis Boef, Vlieland, "de Stad Dantzik", 140
schipper Marten de Wit, Delfshaven, "de Gijsbert Gerrit", 150
6.4.1719
schipper Jan Joost Schreuder, Amsterdam, "de St. Pieter", 26
schipper Cornelis Aves, Amsterdam, "de Groenlandse Visscherij", 140
schipper Jan Thomasz Smith, Amsterdam, "de Snelle Galeij", 45

7.4.1719
schipper Gerrit Kracht, Den Helder, "de Stad Bourdeaux", 120
schipper Jacob Oepkes, Terschelling, ww, "de Cornelis", 40

12.4.1719
schipper Jacobus Hermannes, Amsterdam, "het Fortuijn", 18
schipper Broer Kramer, Amsterdam, "de Bonaventura", 35
schipper Bastiaen Geerding, Amsterdam, "de Juffr. Debora", 38
schipper Elias Weijting, Amsterdam, "de Johannes", 94

13.4.1719
schipper Aldert Schrijver, Winkel, "de Jonge Floris", 113
schipper Matthijs Pietersz, Amsterdam, "de Stad Coningsbergen", 130

14.4.1719
schipper Doede Reijniers, Amsterdam, ww, "de Coning George", 190
schipper Dirk Houthuijs, Amsterdam, "de Morgenstond", 55
schipper Claas Rechtop, Amsterdam, "de Post van Curacao", 65

15.4.1719
schipper Adriaan Dirksz, Terschelling, ww, "de Jacob", 40
schipper Pieter Carper, Amsterdam, "de Juffr. Clara", 30

18.4.1719
schipper Sjouke Pietersz Brouwer, Ameland, ww, "de Phoenix", 60
schipper Meijndert Lourensz, Amsterdam, "de Hoop", 200
1/4 part inwoners Koningsbergen
schipper Dankert Geerding, Amsterdam, 'de Juffr. Jacoba", 32

19.4.1719
schipper Lolke Spanjaard, Amsterdam, "de Juffr. Clementia", 60
schipper Jacob Jansz Prater, Ameland, ww, "de Liefde", 20

21.4.1719
schipper Gielt Fredriksz, Amsterdam, "de Eenigheijd", 60

22.4.1719
schipper Eeuke Tjeerts, Hindeloopen, ww, "de Swarte Waterhond", 200

25.4.1719
schipper Wopke Eelkes, Amealnd, ww, "de Walvis", 120

26.4.1719
schipper Pieter Koorn, Nieuwe Niedorp, "de Prins Fredrik Hendrik", 230

27.4.1719
schipper Joris Pronk, Amsterdam, ww, "de Jonge Willem", 58
schipper Jeije Coopman, Stavoren, "Bruijnwijk", 80

Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"de Stad Leijnden", schipper Jacob Corijn, Amsterdam
"Mijnden", schipper Gerbrand Manus, Medemblik
"Kommerrust", schipper Coenraad Mels, Amsterdam
"Voorburg", schipper Hendrik Kloek, Amsterdam
"Loenderveen", schipper Jan van der Heijden, Amsterdam
"de Leijdsman", schipper Dirk van Veen, Amsterdam

28.4.1719
schipper Oene Dirksz, Ameland, "de Juffr. Hermina", 34

29.4.1719
schipper Gerrit Hendriksz de Haen, Terschelling, "de Eendragt", 160
schipper Nicolaes Pieters, Dordrecht, "de Propheet Moses", 220

3.5.1719
schipper Dirk Pietersz Abbekerk, Amsterdam, "de Juffr. Bernardina", 23

2.5.1719
schipper Tjalf Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Andrea", 154
schipper Evert Boijs, Amsterdam, "de Juffr. Crina", 160
schipper Jarig Benkes, Amsterdam, ww, "de Vergulde Eenhoorn", 110

3.5.1719
schipper Cornelis de Jong, Amsterdam, "de Isaac", 60

5.5.1719
schipper Jochem Visser, Amsterdam, "de Eendragt", 80

6.5.1719
schipper Henne Igles, Warns, "de Vliegende Mercurius", 24

9.5.1719
schipper Claas Gerritsz, Terschelling, ww, "de Stad Groningen", 120
schipper Jacob Groen de Jonge, Katwijk, "de drie Gesusters", 60

10.5.1719
schipper Marten Bruijn, Ameland, "de Jonge Brouwer", 130
schipper Marten Jacobsz Wisteneij, Amsterdam, "de St. Anthonij", 60
schipper Pier Jelles, Terschelling, ww, "de drie Cooplieden", 130

11.5.1719
schipper Arent Pietersz, Amsterdam, "de Fortuijn", 40

12.5.1719
schipper Cornelis Schar, Terschelling, "de groote Bonavontura", 30
schipper Hendrik Jacobsz Nachtegaal, Ameland, "de Jonge Nachtegaal", 150

19.5.1719
Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"de Haring", schipper Johannes Hesselsz, Terschelling
"de Arent", schipper Imke Joukes, Terschelling
"de Snel", schipper Joris Brander, Terschelling

schipper Ronk Centen, Egmond aan Zee, "de St. Pieter", 50
schipper Lambert Helt, Vlieland, "de Helt", 150
schipper Jan Jacob Tabes, Makkum, "de Juffr. Christina", 180

20.5.1719
Anske Anskes, eigenaar "het Wapen van Sneek", ww, 36, schipper Pieter Fredriksz Draak, Kuinre

23.5.1719
schipper Wouter Raap, Amsterdam, "de Aurora galeij", 50
Jan de Meulenaer Jansz, medereder "de Eendragt", 120, schipper Jan Meeusen, Vlieland
schipper Pieter Tjebbes, Terschelling, ww, "de Jonge Jan", .. [niet te lezen op de kopie]
schipper Pieter Wijngaard, Amsterdam, "st. Jago", 140

<>26.5.1719
Gijsbertus van Kuijl, medereder "de Haas", 25, schipper Jan Hendriksz, Ameland
schipper Luijtje Gerrits, Amsterdam, "de propheet Daniel", 70
schipper Hans Arentsz Barf, Ameland, "de St. Nicolaes", 70
schipper Pieter Ages, Stavoren, "de Juffr. Cornelia", 35

27.5.1719
schipper Jan Claasz Roos, Amsterdam, ww, "de Adolph", 200
schipper Lieuwe Pietersz, Terschelling, "de Andries", 136

31.5.1719
schipper Theunis Pietersz Ent, Warder, "de Juffr. Helena", 180
schipper Cornelis Visser, Amsterdam, "de Jonge Elisabeth", 160

1.6.1719
schipper Pieter Jansz, Ameland, ww, "de Juffr. Susanna", 150
Anthonij Waterman, medereder "Hollandia", 80, schipper Michiel Gebhard, Amsterdam, leggende tot Koningsbergen

3.6.1719
schipper Adriaen Pooij, Amsterdam, "de Jacoba", 150

6.6.1719
Jan Dirksz Neus, medereder "de Coning van Pruijssen", ww, 150, schipper Pieter Tjallings, Terschelling

7.6.1719
schipper Pieter van der Putte, Amsterdam, "de Margareta", 35
schipper Jan Kremp, Amsterdam, "de America", 145

8.6.1719
schipper Hendrik Klok, Texel, "de vier Gebroeders", 120
schipper Jan Klinkert, Amsterdam, "de Sem Galeij", 90
schipper Harmen Blauw, Amsterdam, "de St. Nicolaas", 32

9.6.1719
schipper Sieuwert Imkes, Terschelling, "de Mars", 30
schipper Wijbrant Pietersz, Terschelling, ww, "de Mars", 25

10.6.1719
schipper Jan Groot, Terschelling, ww, "de Everhardus Galeij", 22

13.6.1719
schipper Claas Sieuwertsz, Harlingen, "de St. Nicolaas", 146
schipper Roelof Hart, Amsterdam, "de Jonge Handelaar", 30
schipper Jan Claasz Hop, Amsterdam, "de Juffr. Elisabeth", 85
schipper Marten Jansz, Amsterdam, "de Juffr. Adriana Catharina", 170
schipper Jan Visser, Texel, "de Juffr. Elisabet", 100

14.6.1719
schipper Thijs Stadegaert, Amsterdam, "de Apostel Petrus", 80
schipper Adriaen Brakel, Amsterdam, "de Anna Maria", 50

15.6.1719
schipper Jacob Douwesz, Ameland, ww, "de juffr. Cecilia", .. [niet te lezen op de kopie]

16.6.1719
schipper Jacob Gerritsz de Oude, Ameland, ww, "de Stad Amesfoort", 170
schipper Leendert Joosten, Amsterdam, "de Boodschap Maria", 165

20.6.1719
schipper Jan Wijngaard, Amsterdam, "de nieuwe Stad St. Malo", 85
1/8 part inwoner St. Malo

21.6.1719
schipper Reijndert Soet, Vlieland, "de 7 Gebroeders", 85

22.6.1719
schipper Casper Croct, Amsterdam, "de Port a Portse Galeij", 80
schipper Cornelis Jansz Kort, Vlieland, "de Maria Boot", 46
schipper Jetse Tjerks Meulenaer, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Helana", 160

23.6.1719
schipper Wiebe Sieuwertsz, Molkwerum, ww, "St. Pieter...", 110

24.6.1719
schipper Hendrik Holst, Edam, "de Mercurius", 34

27.6.1719
schipper Gale Gerbrandsz, Stavoren, "de Lucas", 65

29.6.1719
schipper Pieter Foppes, Terschelling, ww, "de Oude Star", 185
schipper Ewout Dirksz, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 80
Hendrik Stuijmer, eigenaar "de Jonge Juffr. Jacoba", 40
schipper Euke Dirksz, Amsterdam, "de Jonge Jacob", 10

30.6.1719
schipper Cornelis Jansz, Vlieland, "de Juffr. Catharina", 140

4.7.1719
schipper Pieter Kok, Huisduinen, "de Susanna", 112
Claas Ploeger, medereder "de 2 Gebroeders", 40, schipper Adriaen de Boer, Amsterdam
Harmen Leffers, medereder "de Keijzer Henricus", 40, schipper Leffert Hendriksz, Amsterdam
schipper Adriaen Binkes, Amsterdam, "de Philippus", 110
schipper Arent Arentsz, Amsterdam, "de Juffr. Alida", 180
schipper Thomas Harper, Rotterdam, "de Roslaer Dolphin", 35
schipper Fredrik Enkes, Ameland, "de Juffr. Alida", 76
schipper Fedde Imes, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Catharina", 160
schipper Claes Jansz Wouters, Amsterdam, "de Juffr. Anna Cornelia", 110
schipper Pieter Gorter, Amsterdam, "de Juffr. Maria Margareta", 60

6.7.1719
schipper Obbe Lieuwes, Terschelling, ww, "de Koornbeurs van Amsterdam", 180
1/16e part inwoner van Danzig

11.7.1719
schipper Jan Tjebbes, Terschelling, ww, "de Liefde", 170

12.7.1719
schipper Claas Brandaris, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 25
schipper Jan Pater, Amsterdam, "de vliegende Post", 70
schipper Foppe Theunisz, Ameland, ww, "de Liefde", 150
1/32e part inwoner Bremen
1/64e part inwoner Danzig
Anthonij Waterman, medereder "de Anna Mariagalleij", schipper Pieter Scholler, Vlieland

13.7.1719
schipper Minne Douwes, Ameland, ww, "de 3 vergulden Papegaijen", 95
schipper Teeke Brouwer, Terschelling, ww, "de Juffr. Maria", 180

14.7.1719
schipper Cornelis Box, Amsterdam, "de 3 Gebroeders", 110

18.7.1719
schipper Fredrik Pietersz, Vlieland, "de Kaarsemaker", 30
schipper Evert Janse Bolman, Vlieland, "de Margareta", 130
schipper Simon Jolles, Amsterdam, "de St. Anthonio de Padua", 110

19.7.1719
schipper Jan Pietersz, Amsterdam, "de Vliegende Lucina", 22
schipper Jacob Jansz, Ameland, ww, "het Potasvat", 150

21.7.1719
schipper Claas Zeeman, Amsterdam, "de Juffr. Corneliaes", 60

25.7.1719
schipper Hendrik Claasz Anker, Amsterdam, ww, "de Vlugge Mercurius", 50
Matthijs de Bois, medereder "de 2 Gebroeders", 30, schipper Broeder Jansz, Amsterdam
schipper Thomas Agges, Stavoren, "de Jonge Tobias", 200
schipper Hendrik Cocq, Amsterdam, "de Juffr. Barbara", 125

26.7.1719
schipper Jan Adriaensz de Boer, Ameland, "de Hoop", 35

27.7.1719
schipper Sijmon Sijbrantse, Amsterdam, "Overrijp", 140

28.7.1719
schipper Jasper Douwesz Smit, Ameland, "de Jonge Jan", 60
schipper Jacob Cornelisz van Noordwijk, Delfshaven, "de Hoop", 90

1.8.1719
schipper Jan Noortman, Amsterdam, "de St. Jozeph", 36
schipper Reijer Schelvis, Amsterdam, "de vergulden Bok", 50
schipper Andries Roelofsz Kuijper, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 80

2.8.1719
schipper Broer Claasz, Hindeloopen, ww, "de Burg", 165

8.8.1719
schipper Jacob Raven, Amsterdam, "de Vrede", 60
schipper Gerrit Ades, Ameland, ww, "de Vrijheijd", 154
1/16e part Hollands koopman in Archangel

9.8.1719
schipper Theunis Cornelisz Quak, Terschelling, "de jonge Isaac en Anthonia", [aantal lasten niet zichtbaar op kopie]
schipper Cornelis Jurriaensz, Terschelling, ww, "de Juffr. Jacoba", 60

10.8.1719
schipper Jan Parrel, Stavoren, "de Concordia", 50

11.8.1719
schipper Erasmus Jern, Amsterdam, "de Stad Rotterdam", 106
schipper Jacob Reijersz Clopper, Amsterdam, ww, "de Sinte Maria", 220
schipper Jan Janszon, Amsterdam, "de Juffr. Corneliagalij", 100

15.8.1719
schipper Jochem Leendertsz, Amsterdam, "de Juffr. Ulrica", 28
schipper Simon de Voogd, Zierikzee, "de Vrede", 30

16.8.1719
schipper Crijn Crijnsz, Vlissingen, "de Nephtunes", 132

17.8.1719
schipper Daniel van der Klip, Amsterdam, "de Jonge Olivier", 60

18.8.1719
schipper Lodewijk Paltijn, Amsterdam, "de Jozias", 34

18.8.1719
schipper Jan Staffeld, Amsterdam, "Elsenhagen", 70

22.8.1719
schipper Pieter Pronk, Amsterdam, "de gekroonde Metselaer", 28

24.8.1719
schipper Albert Gerritsz, Terschelling, ww, "de Jonge Hendrik", 90
schipper Andries Harmensz Bok, Terschelling, ww, "de Snelle Watervliet", 60

25.8.1719
schipper Olphert de Vries, Amsterdam, "de St. Franciscus", 60
schipper Nicolaas Jansz, Amsterdam, "de Johanna Maria", 50

29.8.1719
schipper Jan Goole, Texel, "de Charmante Maria", 46
schipper Reijndert Hessels, Terschelling, "de Juffr. Anna", 100
schipper Jacob Schommel, Texel, "de 2 Gesusters", 55
schipper Jan Souw, Vlieland, "de Stad Gouda", 36
schipper Jacob van Stolk, Amsterdam, "de Princes Carolina", 46
schipper Pierer Veseij, Amsterdam, "Surinaems welvaeren", 130

31.8.1719
schipper Bart Jacobsz Pontman, Durgerdam, "de Fortuijn", 10
schipper Jacob Rachouw, Amsterdam, "de Luijpaard", 55

1.9.1719
schipper Adriaen Maersen Kuijper, Texel, "de Juffr. Rachel", 25

5.9.1719
schipper Pieter Souw, Vlieland, "de Bonavontura", 40
schipper Jan Hesselsz Backer, Vlieland, ww, "de Hartlooper", 30
schipper Pieter de Man, Amsterdam, "de Juffr. Cecilia", 40

6.9.1719
schipper Pieter Jansz Pruijk, Zaandam, "Berlin", 125
schipper Theodore Bertrand, Amsterdam, "de Judith", 115

7.9.1719
schipper Cornelis Adriaensz Slicker, Aartswoud, "de Juffr. Charlotta Sophia", 30
schipper Dirk Besteben, Amsterdam, "Hollandia", 125
schipper IJsbrand Jansz Kool, Warder, "de Juffr. Sara", 60

8.9.1719
schipper Reijer Kok, Vlieland, "de Boer", 140

12.9.1719
schipper Floris Winkel, Amsterdam, "de Jonge Barent", 125
schipper Cornelis Reijndertsz, Terschelling, ww, "de Zaagmolenaer", 26
schipper Teunis Rongen, Amsterdam, "St. Anna", 28

13.9.1719
schipper Eelke Gerritsz, Vlieland, ww, "het vliegende Zeepaard", 44
schipper Jacques Massé, Amsterdam, "de Stad Bergeracq", 115
schipper Jan Bertrand, Amsterdam, "de Frederica Galeij", 50
schipper Aart van Diesen, Amsterdam, "de Juffr. Susanna", 60

14.9.1719
schipper Marten Roelofsz, Molkwerum, "de Jozeph en zijn Broeders", 18

15.9.1719
schipper Hendrik Trap, Amsterdam, "de Dorothea", 30
schipper Eduard Cox, Rotterdam, "de Harcourt", 50

16.9.1719
schipper Cornelis Boen, Vliealnd, "de Prins Menzikouf", 180
schipper Willem Jansz Westerdijk, Schiedam, "de Hopman Galeij", 75

19.9.1719
Isaac Bulsink, medereder "de Stad Wezel", 45, schipper Douwe Feijes, Terschelling
schipper Jan Harmensz, Amsterdam, ww, "de Juffr. Clasina", 130
schipper Jochem Schaap, Amsterdam, "Broek in Waterland, 36

20.9.1719
schipper Cornelis Rab, Amsterdam, "de Goudstad", 86

26.9.1719
schipper Cornelis Visser, Amsterdam, "de Neletta Galeij", 70

27.9.1719
schipper Roelof Cornelisz, Amsterdam, "de Juffr. Elisabeth", 80
schipper Amse Pietersz Valk, Amsterdam, "de drie Gebroeders", 110

28.9.1719
schipper Pieter Salm, Amsterdam, ww, "de Jonge David", 55

29.9.1719
schipper Jan Karper, Edam, "de Jonge Jan", 80
schipper Thomas Cornelisz, Enkhuizen, "de heijligen Berg", 56
schipper Evert Broers, Amsterdam, "de Juffr. Debora", 16

3.10.1719
schipper Cornelis de Boer, Amsterdam, "de Expeditie", 30
schipper Marten Rusbag, Amsterdam, "de Jonge Dina", 115

Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"Huijs te Assenburg", schipper Hendrik Tieling, Amsterdam
"Bentveld", schipper Frans Bol, Hoorn
"het Raadhuijs van Enchuijsen", schipper Jacob Breed, Landsmeer
"Purmerlust", schipper Jan Gerritsz Bestebeen, Amsterdam
"de Amazone", schipper Albert van Petten, Rotterdam

4.10.1719
schipper IJsbrand Grande, Amsterdam, "de Gideon", 25

5.10.1719
schipper Anne Pietersz Kleijn, Stavoren, "de Jonge Willem", 58

6.10.1719
schipper Pieter Kaaskamer de jonge, Amsterdam, "de Hoogeboom", 100
schipper Cornelis Turk, Texel, "de Juffr. Eduardina Bregitta", 88

10.10.1719
schipper Arent Groen, Amsterdam, "de vlugge Post", 36
schipper Gerrit Berkhout, Vlaardingen, "de St. Jacob", 40
schipper Dirk Jansz, Terschelling, "de Juffr. Appolonia", 50
schipper Adriaen de Boer, Schiedam, "de 2 Gebroeders", 30
schipper Jan Elpenbeen, Amsterdam, "de snelle Faam", 50

11.10.1719
schipper Haijtse Pietersz, Terschelling, ww, "de Mars", 25
schipper Gerrit Hauwert, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 24
schipper Coenraad Blok, Schiedam, "de Spaanse Bogaard", 60
schipper Cornelis Hofker, Ameland, ww, "de Faam", 105
schipper Paulus Chevalier, Amsterdam, "St. Jago", 95

12.10.1719
schipper Dirk Jonker, Amsterdam, "de Vrindschap", 80

17.10.1719
schipper Samuel Clunder, Amsterdam, "de Margareta", 90
schipper Claas Worms, Buiksloot, "het Fortuijn", 30

18.10.1719
schipper Andries Cornelisz Prater, Ameland, ww, "de Jonge Jacob", 60
schipper Jacob Soet, Amsterdam, "de Post van Bourdeaux", 30
schipper Reijer Cornelisz, Amsterdam, "de Jonge Willem", 50
schipper Hartwig Pietersz, Amsterdam, "de Hoop", 70
schipper Tobias Boekhout, Terschelling, "de Jonge Joris", 55

20.10.1719
schipper Gerrit Colombijn, Amsterdam, "de St. Martin", 30
schipper Dirk Jansz Kreeft, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 100
schipper Pieter Reijndertsz Spits, Amsterdam, ww, "de Jonge Jan", 30

21.10.1719
schipper Theunis Gerritsz, Vlieland, "de Noordstar", 110

24.10.1719
schipper Jan Nijman, Amsterdam, "de Surinaemse Coopman", 135
schipper Laurens Andriesz Boge, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 80
Jan Muhl, medereder "de Liefde", 100, schipper Reijndert Timonsz, Amsterdam
3/8e part inwoners Danzig
Gerrit Reverand, eigenaar "de Roskam", ww, 80, schipper Hendrik Potkaas, Harlingen

25.10.1719
schipper Anne Atses, Makkum, "de Susanna", 36

28.10.1719
Nicolaes Kohl, medereder "de Eduardina Bregitta", 35, schipper Johannes Hansz Lak, Makkum

4.11.1719
schipper Theunis Jansz, Ameland, ww, "de Juffr. Willemina Catharina", 70
schipper Lourens Jansz, Vlieland, "de Eendragt", 54
schipper Focke Pietersz, Makkum, "de Zoutkeet", 40

7.11.1719
schipper Jacob Visser, Texel, "de Amerentia", 90
schipper Michel Derrié, Amsterdam, "de Juffr. Elisabeth", 125
Christiaen Sprengel, medereder "het wapen van Utrecht", 36, schipper Hilke Jans Schlauter, Stavoren

8.11.1719
schipper Claas Kok, Durgerdam, "Alexander de Groot", 150
schipper Gielt Olphertsz, Borkum, "de Juffr. Elisabet en Sara", 50

9.11.1719
schipper Adriaen Groot, Zaandam, "de 2 Gebroeders", 150

14.11.1719
schipper Jeronimus Hesselsz, Vlieland, ww, "de Jonge Jacob", 12

16.11.1719
schipper Claas Swerus, Amsterdam, "de Vrouwe Maria", 60
schipper George Bolam, Amsterdam, "de Dursleij Galeij, 60
5/16e parten in Engeland

21.11.1719
schipper Jan Marion, Amsterdam, "de Eendragt", 150

24.11.1719
schipper Simon Jansz Heijn, Amsterdam, "de Waterlandse Boer", 100
schipper Olphert Ooms, Texel, "de Juffr. Sara", 65
schipper Teunis Baarspul, Amsterdam, "la Prudentie", 42
schipper Cornelis Klinkert, Amsterdam, "de Vrijheijd", 100

28.11.1719
schipper Hans Prijs, Asmterdam, "de Hoopgaleij", 45
schipper Elias Bargeau, Amsterdam, "de Margareta galeij", 55

29.11.1719
schipper David Davidsz, Amsterdam, "de Schandr..galeij", 100
schipper Tjaert Backer, Amsterdam, ww, "de George", 130
schipper Christiaen Bakhuijsen, Amsterdam, "de Egiptise galeij", 70
schipper Lodewijk Westervelt, Amsterdam, "de Marsiliaense galeij", 110
schipper Pieter Nannes, Hindeloopen, ww, "IJsland", 146
schipper Michiel Schade, Amsterdam, "de Joachim", 40

30.11.1719
schipper Pieter Wiebes, Amsterdam, "de Jonge Denijs", 130
schipper Cornelis Fopkes, Ameland, ww, "Beereveld", 135
schipper Manus Cornelisz, Vlieland, "de groote Slotemaker", 194
schipper Gerrit Albertsz Dickert, Vlieland, "de Visscher", 120
schipper IJsbrand Pronk, Vlieland, "de Nicolaes Anthonij", 90
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de Gravinne Spar", 90

1.12.1719
schipper Claas Coopman, Amsterdam, "de St. Jan Baptist", 130
1/8e part Hollandse koopluiden tot Lissabon
schipper Jan Paulusz Ketel, Amsterdam, "de Agneta Galeij", 90
schipper Jacob Sandvoort, Amsterdam, "de Moscovise Galeij", 90
schipper Jelle Theunisz, Ameland, ww, "de Jonge Helena", 200

5.12.1719
schipper Jan Simonsz Aker, Akersloot, "de Lelij", 150
schipper Pieter Gerritsz Hop, Warder, "de Hopvogel", 120
schipper Dirk Claasz Hop, Warder, "de Jonge Stam", 164

6.12.1719
Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"Boekenroode", schipper Abraham Ram, Amsterdam
"Meerhuijsen", schipper Gideon Kuijper, Amsterdam
"Borsselen", schipper David Brouwer, Amsterdam
"Elisabeth", schipper Jan Klooster, Amsterdam
"Prattenburg", schipper Jacob Onkruijt, Amsterdam
"Ternissen", schipper Tieleman Sterling, Amsterdam
"Stantvastigheid", schipper Gerrit Moring, 's-Hertogenbosch
"Johanna", schipper Abraham Uijthof, Le.....
"Meeteren", schipper Coenraed in de Betouw, Dordrecht
"Gouda", schipper Marten Kleijnhengst, Amsterdam

schipper Pieter Molenaer, Amsterdam, "de Spaanse visser", 150
schipper Isaac Roelofsz, Amsterdam, "de Fonteijn Galeij", 110
1/4e part inwoners van Hamburg en 1/4e part inwoners van Venetië
schipper Hendrik Hoogstad, Amsterdam, "de Jonge Anthonij", 184

7.12.1719
schipper Cornelis de Griek, Texel, "de Juffr. Maria", 96
schipper Pieter Geweld, Amsterdam, ww, "de Juffr. Elisabet", 160

8.12.1719
schipper Adriaen Franken, Terschelling, "de Coning William", 150

12.12.1719
schipper Jacob Mosselman, Oudeboon, ww, "de Jonge Jacob", 40
schipper Charles Hermans, Amsterdam, "de Star uijt den Oosten", 70
schipper Bouwe Albertsz, Terschelling, ww, "het bruijne Paert", 55

13.12.1719
schipper Jacob Ronquist, Amsterdam, "het Fortuijn", 40
schipper Albert Schaap, Amsterdam, ww, "de Faam", 112

14.12.1719
schipper Auke Ritskes, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 36
schipper Wiebe Sipkes, Koudum, "de twee Gebroeders", 20

15.12.1719
schipper Cars Andriesz, Vlieland, "de Anna Maria", 50
schipper Dirck Westervelt, Amsterdam, "de Jonge Juffr. Margareta", 26

16.12.1719
schipper Dirk Hansz, Ameland, ww, "de Vrede",140

19.12.1719
schipper Pieter Wiglesz Wijnberg, Ameland, ww, "de Wijnberg", 152
schipper Pieter Mulder, Terschelling, "de Schar", 28
schipper Jan Gooses, Makkum, "de St. Jozeph", 30
schipper David Liske, Amsterdam, "de Juffr. Hester", 150

20.12.1719
schipper Jan Cadel, Amsterdam, "St. Pieter", 65

21.12.1719
schipper Pieter Carstensz, Amsterdam, "de Agatha", 135
schipper Hendrike Ravensberg, Amsterdam, "de Juffr. Johanna", 30

22.12.1719
schipper Pieter Cornelisz Oom, Amsterdam, "de Christina", 120
schipper Jacob de Jong, Amsterdam, "de graaf Carlo Boromeo", 150

Herziene versie 15 december 2007

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718