Zeebrieven 1706

1.1.1706
schipper Adriaen Schouten, Amsterdam, "de St. Pieter", 45
schipper Jan Koekemoer, Amsterdam, "de St. Pieter", 45 [!}

5.1.1706
schipper Pieter Jansz, Amsterdam, "de St. Jan", 60
schipper Adriaen Hessels, Vlieland, "de Roijnbergh", 120

6.1.1706
schipper Jan Jansz Groen, Amsterdam, "de Maria", 36
schipper Pieter Bording, Durgerdam, "de St. Jan", 40

8.1.1706
schipper Hendrik Hoogstra, Vlaardingen, "de St. Paul", 34
schipper Abbe Fijtes, Harlingen, "de Concordia", 36
schipper Jan Claesz Schatleijn, Dordrecht, "de Graaff van Dort", 70

13.1.1706
schipper Reinier Broers, Amsterdam, "de Geertruid", 150

16.1.1706
schipper William Bilton, Amsterdam, "de Marlbouroug", 50

18.1.1706
schipper Hendrik Broersz, Amsterdam, "de America", 125

3.2.1706
schipper Thomas Abelsz, Amsterdam, "de America", 125[!]

9.2.1706
schipper Cornelis Jansz Dogger, Ameland, ww, "de Juffr. Geertruid", 35

22.2.1706
schipper Adriaen Pietersz Broers, Calantsoog, "de Provincie van Zeland", 180

23.2.1706
schipper Samuel Koormaet, Amsterdam, ww, "de Paulina", 35
schipper Cornelis Prins, Huisduinen, "de huijs", 18

24.2.1706
schipper Sijbrand Boen, Vlieland, "de Carolus", 240

26.2.1706
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de reijsende son", 60

27.2.1706
Cornelis de Roos, medereder "St. Thomas", schipper Jan Jansz, Akersloot, 130

3.3.1706
schipper Jan Albertsz Meijer, Amsterdam, "de Concordia", 50

4.3.1706
schipper Pieter Jacobsz Gewelt, Vlieland, "Marie Bos", 80
schipper Seurus Claasz, Harlingen, "de bouwerije", 85[?]
schipper Jan Tjerksz Sanstra, Harlingen, "de Jonge Wendelboe", 115
schipper Marten Jansz, Amsterdam, ww, "de Swarte Raven", 50

5.3.1706
schipper Boote Haantjes de Boer, Zaandam, "de Vrijheid", 70
schipper Jan Willemsz, Terschelling, ww, "de Vos", 30
Balthasar Weduwar, medereder "de Clara", 25, schipper Jan Sandertsz, Terschelling
schipper Thijs Pietersz Potvried, Amsterdam, "de Abigael", 35

6.3.1706
schipper Jan Jacobsz Bruijn, Nieuwendam, "de Raven van Zardam", 60
schipper Cornelis Mostert, Texel, "de Anna Petronella", 55
schipper Claas Backer, Texel, "de Vrindschap", 55
schipper Pieter Reijndertsz, Hindeloopen, ww, "de Clande", 70

8.3.1706
schipper Jacob Rokesz, Zierikzee, "de Juffr. Geertruijd", 36

11.3.1706
schipper Boote Haantjes de Boer, Zaandam, "de Catharina", 70
schipper IJsbrand IJsbrandsz, Amsterdam, "de Coffijhandelaer", 70

12.3.1706
schipper Marten Cornelisz Bruijn, Amsterdam, "de Maria", 90
schipper Dirk Westervelt, Schiedam, "de St. Pieter", 30
Isaac Surire, medereder "de St. Jan", schipper Pieter Jansz, Amsterdam, 75
schipper Paulus Jacobsz Kluijt, Amsterdam, "de Marie van Amsterdam, 150

13.3.1706
schipper Jan Danielsz Klinkenberg, Noordwijk, "de St. Jacob", 26
schipper Douwe Jacobsz, Terschelling, "de juffr. Elisabeth", 150
Jan Grasper, medereder "de Amitié", 62, schipper Harmen Leffer

15.3.1706
schipper Cornelis Fopkes, Ameland, "de juffr Anna", 120
schipper Simon Swaan, Vlieland, "de Salm", 65

17.3.1706
schipper Dirk Hendriksz Schelton, Amsterdam, "de goude Leeuw", 25
schipper Adriaen Gerritsz, Amsterdam, ww, "de Marie", 60
schipper Simon Andrisz, Amsterdam, "de Anna Catharina", 52

18.3.1706
schipper Claes Simons Leijen, Schermerhorn, "de Ceres", 150
schipper Hendrik Sijmontsz Kaij, Jisp, "de Provincie van Utrecht", 160

19.3.1706
schipper Roelof Jansz, Zaandam, "de Isabel", 50

20.3.1706
schipper Harmen Jacobsz Kakzand, Amsterdam, "de Concordia", 30
schipper Claas Hoogeboom, Amsterdam, "de Juffr Anna", 100

22.3.1706
schipper Simon Andriesz, Amsterdam, "de Catharina", 48
schipper Reijer Volcardsz, Beets, "de beetzer kerk", 170
schipper Pieter Willemsz de Vries, Enkhuizen, "de Rijp", 150
schipper Roelof Meindertsz, Amsterdam, "prins Casimir", 50
schippper Olfert Pietersz, Texel, "de Witte haan", 46
schipper Jelmer Paulusz, Hindeloopen, ww, "de Anna", 75

23.3.1706
schipper Marten Claasz Bruijn, Hem, "het Land van belofte", 130

24.3.1706
schipper Dirk Thijsz, Oosterleek, "de Swaan", 170

25.3.1706
schipper Dirk Jansz Raven, Hoorn, "de Anna Maria", 150

26.3.1706
schipper Marten Volcardsz, Stavoren, "de Makelaar", 48
schipper Claas Jansz Maas, Opmeer, "de gekroonde daalder", 180

27.3.1706
schipper Aldert Meijndertsz, Amsterdam, "Roosenburg", 52
schipper Jan Lolling, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 100

29.3.1706
schipper Marten Pietersz, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 100
schipper Tjalff Pietersz, Terschelling, "de St. Pieter", 70
schipper Cornelis Claesz Muesz, Durgerdam, ww, "de Stad Rochel", 90
schipper Heere Poest, De Rijp, "de burgmist", 30
schipper Cornelis Minnesz Bruijn, Amsterdam, "de Jonge Steven Andries", 30

30.3.1706
schipper Douwe Minnes, Amsterdam, "de St. Nicolaes", 72

2.4.1706
schipper Pieter Harpesz, Vlaardingen, " 't wapen van Rotterdam", 40
schipper Steven IJpes, Amsterdam, "de Liefde", 36

3.4.1706
schipper Jan Beck, Amsterdam, "de Makelaer", 45
schipper Jacob Marcus, Vlissingen, "de goede vrinden", 45

6.4.1706
schipper Eelmer Jansz, Amsterdam, "de Provincie van Holland", 150

7.4.1706
schipper Leendert Coij, Amsterdam, "de St. Paul", 190

8.4.1706
schipper Jacob Jansz Carper, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 100

10.4.1706
schipper Simon Grande, Huisduinen, " d'Admirael Willem Bastiaense", 160
schipper Adriaen Claas, Den Helder, "de vergulde Dolphijn", 140
schipper Willem de Leeuw, Den Helder, "de mevrouw Susanna", 156
schipper Hendrik de Leeuw, Den Helder, "de Eendragt", 140

12.4.1706
schipper Cornelis Bonk, Terschelling, "de Vogelstruijs, 20
schipper Huijbert Gerritsz den Draak, Schiedam, "de Juffr. Elisabeth", 150
schipper Adrian Cornelisz Strop, Den Helder, "de Jonge Jan", 160

13.4.1706
schipper Douwe Gerritsz, Vlieland, " 't wapen van Leiden", 150
schipper Willem Heer, Delfshaven, "de bonte Walvis", 170
schipper Claas Simonsz, Oostzaan, "het Casteel van Breda", 150

15.4.1706
schipper Cornelis Nekeman, Vlieland, 22, "de paarl", 100
schipper Aldert Aldertsz, Rotterdam, "de Coning William", 160
schipper Henry Jansz, Amsterdam, "de Peltzer", 180

19.4.1706
schipper Jurriaen Paerelberg, Amsterdam, "Sommelsdijk", 130

20.4.1706
schipper Lambert Keller, Amsterdam, "de St. Jago", 140

23.4.1706
Jacques van Rijnevelt, eerste klerk VOC, Amsterdam:
schipper Harmen de Marre, Amsterdam, "Roosenburg"
schipper Harmen Daal, Amsterdam, "de Spiegel"
schipper Christiaen Swart, Amsterdam, "Soelen"
schipper Jan Eekhout, Amsterdam, "Oostgeest"

schipper Pieter Cornelisz, Amsterdam, "de Graaf van Peterborg", 90
schipper Floris Evertsz Witte, Venhuizen, "de Witte Voet", 230
schipper Cornelis Quak, Huisduinen, "bona Esperanca", 200
schipper Jan Marion, Amsterdam, "de Straetze Galeij", 25

24.4.1706
schipper Cornelis de Vos, Amsterdam, "de stad Parmaribo", 125
schipper Focke Lolling, Amsterdam, "de wassende Maan", 140

26.4.1706
schipper Schelte Heresz Bruijn, Amsterdam, "de Spaanse post", 30

27.4.1706
schipper Jan de Goijer, Nieuwendam, "de Vrindschap", 150

28.4.1706
schipper Claas Claasz Bijvoet, Maassluis, "de Henriette", 30
schipper Jan Purdie, Amsterdam, "de bonaventura", 120
schipper Rippert Cornelisz Blokker, Hoorn, "de tulp", 200

30.4.1706
schipper Jacob Brouwer, Amsterdam, "de Clifforts galleij", 125
schipper Bastiaens Jansz Crul, Maassluis, "de Juffr. Maria", 40

4.5.1706
schipper Simon Brandaris, Amsterdam, "de Vliegende faam", 80

6.5.1706
schipper Laurens Christiaensz, Schagen, "de Maria Anna", 30
schipper Jan Koekemoer, Amsterdam, "de Juffr. Cornelia", 40
schipper Jan Buijs, Maassluis, "de geluckige Vreede", 75

7.5.1706
schipper Cornelis Arentsz Knecht, Amsterdam, "de Stad Amsterdam", 128

8.5.1706
schipper Relke Claasz, Terschelling, "de Oliphant", 140

11.5.1706
schipper Cornelis Jacobsz Mesjes, Hem, "de Vrindschap", 150

14.5.1706
schipper Fokke Lolling, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 140

15.5.1706
Jacob van Rijnevelt, eerste klerk VOC, Amsterdam:
"Noordgouw", schipper Jacob de Graaf, Amsterdam
"de Peter en Paul", Pieter Jansz Fauter, Texel
"de Nagel", Doede Hillebrandtsz, Terschelling
"de Haring", Johannes Hesselsz, Terschelling

schipper Jacob Crijnen Groen, Rotterdam, "de Stad Schiedam", 30

17.5.1706
schipper Marinus Cornelisz, Vlieland, "Monnickendam", 28

21.5.1706
Sousa en Silva, reders van "de Elisabet", 100, schipper Pieter Prop, Amsterdam

23.5.1706
schipper Cornelis Prins, Huisduinen, "St Jan", 15

26.5.1706
schipper Jan Clok, Texel, "de St. Pieter", 70

27.5.1706
schipper Martin Santvoort, Amsterdam, "de gerechtigheid", 80

28.5.1706
schipper Jan Goui, Amsterdam, "de Juffr Helena", 40

29.5.1706
schipper Claas Backer, Texel, "de Vriendschap", 55

31.5.1706
schipper Bootje Haantjes de Boer, Zaandam, "de Catharina", 80
schipper Pieter Dupon, Amsterdam, "de Vlugge hoeker", 80

1.6.1706
schipper Jan Jacobsz Bruijn, Nieuwendam, "de Juffr. Maria", 60

2.6.1706
schipper Jan Meuwsz, Zierikzee, "de reijsende son", 60
schipper Cornelis de Griek, Texel, "de faem", 80

3.6.1706
schipper Job van Waeij, Maassluis, "de Catharina", 25

7.6.1706
schipper IJsbrand Cornelisz, Edam, "de Rotsteen", 60

8.6.1706
schipper Simon Bootshaek, Amsterdam, "de juffr. Maria", 32
schipper Matthijs Keems, Amsterdam, "de St Jan", 40

10.6.1706
schipper Jacob Evertsz Graft, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 40

16.6.1706
schipper Lourens Tilburg, Amsterdam, "de postlooper", 20
schipper Jan Krijgsman, Amsterdam, "de Juffr Lydia", 125
Cornelis Roos, medereder "de St Pieter", 55, schipper Jan Cornelisz Does, Edam

17.6.1706
schipper Hendrik Cornelisz Nijg, Amsterdam, "de grooten Alexander", 160

19.6.1706
schipper Jan Arentsz, Amsterdam, "de Maria Anna", 50

22.6.1706
schipper Simon Jansz Slot, Durgerdam, ww, "de Czaarse Majesteit", 170

24.6.1706
schipper Gerrit Buijs, Zaandam, ww, "de St Paul", 180

25.6.1706
schipper Pieter Groet, Middelie, " 't Stadhuijs", 120
schipper Harmen Pietersz Tromp, Amsterdam, "de Moorman", 25
schipper Cornelis Clok, Amsterdam, "de 4 gebroeders", 190

26.6.1706
schipper Jan Claasz Haan, Warder, "de Stad Archangel", 220

28.6.1706
schipper Abraham Jansz Schelvis, Texel, "de Leeuw", 50

30.6.1706
schipper Crijn Martensz, Amsterdam, "de St. Marten", 50

1.7.1706
schipper Pieter Vogelesang, Amsterdam, "de Liefde", 85
schipper Claas Claasz Swaan, Amsterdam, "de Juffr Maria", 90

2.7.1706
schipper Douwtje Andriesz, Workum, "de drie gebroeders", 190
schipper Agge Sibrandsz, Warns, ww, "de Lindeboom, 160
schipper Claes Aldertsz, Amsterdam, ww, "het vergulde hert", 160
schipper Jan Danielsz Clinkenberg, Noordwijk aan Zee, "de gepelde Garstmoolen", 26

3.7.1706
schipper Jelle Feddes, Joure, ww, "het Witte kalff", 220

5.7.1706
schipper Adde Adriaensz, Terschelling, "de St. Pieter", 78

6.7.1706
schipper Joseph Nunes, Amsterdam, "N.S. da Guja Sn. Anto.", 20

7.7.1706
schipper Jan Bogaerd, Amsterdam, "de Stad Riga", 185

10.7.1706
schipper Jan Andriesz, Ameland, ww, "de Son", 120, uitgenomen 1/32e part inwoners van Dantzig, 1/64e part inwoners van Elbing

12.7.1706
schipper Claas Jochemsz, Ameland, "de perel", 100, uitgenomen 9/64e parten aan inwoners van Dantzig

16.7.1706
schipper Jan Opmeer, Amsterdam, "de Alida galeij", 110

19.7.1706
schipper Olphert Pietersz Abbenes, Texel, "de Juffr Sara", 50
schipper Jelmer Paulusz, Hindeloopen, ww, "de Maria", 75

21.7.1706
schipper Pieter Berkhout, Wervershoof, "de la Fidelle", 150

27.7.1706
Tjerk Abbes van der Zande reder "de hoop", ww, 55, schipper Claas Melis, Warns

29.7.1706
schipper Anne Hessels, Hindeloopen, ww, "de Tijger", 110

4.8.1706
schipper Jan Albertsz Meijer, Amsterdam, "de Propheet Elias", 48

11.8.1706
schipper Lambert Claasz Bruijn, Amsterdam, "de Croon", 42

23.8.1706
schipper Marten Volkertsz, Stavoren, " 't dorp Oostzaen", 45
schipper Samuel Coornmaat, Amsterdam, "de Neptunus Galleij", 45
schipper Jan Dirksz Vonk, Amsterdam, "de toorn van Delfshaven", 24

25.8.1706
"de Kroon"

26.8.1706
schipper Jan Cornelisz Doetz, Edam, " 't Lam", 50

28.8.1706
schipper Albert Martensz, Twisk, "de Juffr. Clara", 30

9.9.1706
schipper Cornelis Mennes Bruijn, Ameland, ww, "de jonge Steven", 40

10.9.1706
schipper Cornelis Jacobsz Brand, Vlaardingen, "de Sara Galleij", 17
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de Madera galleij", 45

13.9.1706
schipper Claas Tamesz Calff, Amsterdam, "de petite Marie", 45
schipper Simon Swaan, Amsterdam, "de stad Rochel", 80
schipper Cornelis Claasz Muus, Durgerdam, ww, "de Juffr Catharina", 100
schipper Claas Lakeman, Venhuizen, ww, "de Vreede", 70
schipper Pieter Claasz Buijk, Buiksloot, "de St Philippus", 95

14.9.1706
schipper Jan Jacobsz Bruijn, Kwadijk, "de la Dorotheé ", 50

15.9.1706
schipper Pieter Liewesz, Terschelling, "de Juffr. Margareta", 90
schipper Cornelis Clok, Texel, " 't Wapen van Schiedam", 36
schipper Jan Borst, Venhuizen, ww, "de jonge Daniel", 100

16.9.1706
schipper Jan Hansz, Amsterdam, "L'Amour", 35

17.9.1706
schipper Pieter Hendriksz Abbenes, Texel, "de Juffr Cornelia", 90
schipper Bernard Buijsman, Amsterdam, "de Johanna", 100

18.9.1706
schipper Pieter van der Putte, Amsterdam, "de drie vereenigde", 40

21.9.1706
schipper IJsbrand Cornelisz, Edam, "de jonge Simon", 70

22.9.1706
schipper Atte Ariansz, Terschelling, "le Rocher", 80
schipper Jan Cornelisz Doets, Edam, "Schiedam", 50
schipper Rinke Tjebbes, Terschelling, ww, "de Son", 16
schipper Roelof Cornelisz Roosendael, Amsterdam, "de drie goede vrinden", 30
schipper Cornelis Thijsz, Amsterdam, "de Mortier", 40
schipper Dirk Reijtjes, Amsterdam, ww, "de Debora", 60

24.9.1706
schipper Huijbert Jansz Breet, Huisduinen, "de Jonge Jacob", 20

27.9.1706
Isaac Surire, medereder "de Jonge olijfboom", 80, schipper Arij Broersse, Amsterdam

28.9.1706
schipper Harmen Feijes, Harlingen, ww, " 't Braambosch", 70

29.9.1706
schipper Tjalff Pietersz, Terschelling, "de twee gesusters", 70
Willem Noltenius, medereder "de getrouwste", 70, schipper Jelle Cornelisz Dogge, Harlingen

30.9.1706
schipper Abraham Jansz Schelvis, Texel, "la demoiselle Marie", 50
schipper Heert Poest, De Rijp, "de Lelij", 30
schipper Gerrit Lollings, Amsterdam, "de Trouwring", 125

1.10.1706
schipper Jan Jacobsz Bruijn, Nieuwendam, "de Rotsteen", 90

2.10.1706
schipper Jan Danielsz, Amsterdam, "de peldegarstmolen", 27
schipper Allert Tempkes, Amsterdam, ww, "de Prins van Vriesland", 60

4.10.1706
schipper Jacob Isaacsz, Vlieland, "de Vreede", 80
schipper Olphert Pietersz , Texel, "de Juffr Jacoba Margareta", 50

5.10.1706
schipper Cornelis Neekeman, Vlieland, ww, "de paarl", 100
schipper Simon Claasz Knol, Oostzaan, "het kasteel van Breda", 130
schipper Jacob Jansz Harkes, Huisduinen, "d'Unie",30
schipper Claes Backer, Texel, "de Vrindschap", 55

1.10.1706
schipper Jan Nobel, Amsterdam, "de Nobel", 100

5.10.1706
schipper Jan Bruijns, Amsterdam, "de Bettie galleij", 60

6.10.1706
schipper Claas Melis, Warns, ww, "de Juffr. Maria", 40

7.10.1706
schipper Thonis Jansz, Zierikzee, "de St. Pieter", 40
schipper Joost Jansz, Zierikzee, "de twee Gesusters van Amsterdam", 40

8.10.1706
schipper Pieter Prins, Amsterdam, "La ville d'or", 38

11.10.1706
schipper Eelmer Jansz, Calantsoog, "de Provincie van Holland", 150
schipper Douwe Gerrits, Vlieland, " 't Wapen van Leijden", 164
schipper Aldert Aldertsz, Rotterdam, "de koning William", 160

12.10.1706
schipper Eelke Willems Spanjaert, Ameland, ww, "het witte paert", 60

13.10.1706
Jan Fleon, eerste klerk VOC, Amsterdam:
"Barnevelt", schipper Adolph Hage, Amsterdam
"Gamron", schipper Jacob Wijland, Amsterdam
"Cattendijk", schipper Cornelis de Geus, Hoorn
"de Taxisboom", schipper Dionijs van Vlierden, Rotterdam
"Overnes", schipper Pieter Jansz Calis, Amsterdam
"Peter en Paul", schipper Hendrik Matthijsz, Amsterdam

schipper Jacob Isaacsz, Vlieland, "de Concordia", 60
schipper Willem de Heer, Delfshaven, "de bonte Walvis", 150
schipper Simon Grand, Huisduinen, "den Admiraal Willem Bastiaensz", 160
schipper Simon Claesz, Oostzaan, "d'Unie", 120

14.10.1706
schipper Joost de Vos, Amsterdam, "de St. Jan", 40

15.10.1706
schipper Willem de Goijer, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 125

16.10.1706
schipper Pieter Kleijn, Amsterdam, "de kroon", 80
Cornelis Beets, medereder "de Cornelia", 80, ww, schipper Broer Rijke, Workum

19.10.1706
schipper Lolke Pieters Struijk, Ameland, ww, "de St. Jan", 80
schipper Thomas Imes [?], Rotterdam, "de Maria", 40
schipper Adriaen Cornelisz Schouten, Amsterdam, "L'aimable Marie Anne", 60

18.10.1706
schipper Jaques du Peirou de jonge, medereder "de Dorotheé", 45, schipper Foppe Willemsz, Terschelling

20.10.1706
schipper Jan Claasz, Leek, "de Joseph", 100
schipper Lourens Heeres Schol, Amsterdam, "de stad Amsterdam", 70

21.10.1706
schipper Douwe Minnes, Amsterdam, ww, "de Nobele Roos", 74

22.10.1706
schipper Thijs Pietersz, Amsterdam, "de Juffr. Amelia", 30
schipper Jan Sloterdijk, Amsterdam, "Sloterdijk", 45
Willem Nolthenius, eigenaar "de Vreede", 45, schipper Marten Bording, Amsterdam

23.10.1706
schipper Jacob Roos, Amsterdam, "de Hoop", 90

27.10.1706
schipper Jan Crijgsman, Amsterdam, "de juffr. Geertruijd", 75
schipper Mijndert Jansz Spijker, Den Helder, "het Weijland", 125
Jacques du Peijrou, eigenaar "de vergulde haan", 55, schipper Jan Aruijn, Texel

28.10.1706
schipper Simon Thijsz, Amsterdam, " 't Wapen van Leijden", 90
schipper Obbe Lieuwes, Terschelling, ww, "de Juffr Isabella", 70

30.10.1706
schipper Eduard Blaeu, Amsterdam, "de apostel Petrus", 120
schipper Marten Santvoort, Amsterdam, "de graeuwe haas", 80
schipper Jan Paulusz, Uitdam, "de Leeuw", 60
schipper Focke Lolling, Amsterdam, "de juffr Alida", 140

1.11.1706
schipper Dirk Jansz, Hindeloopen, ww, "de St. Laurens", 55
schipper Aldert Meijndertsz, Amsterdam, "de Juffr Margaretha Elisabet", 50
schipper Cornelis Thomasz, Makkum, " 's Lands welvaeren", 150

2.11.1706
schipper Dirk Hendriksz Schelton, Amsterdam, "de St. Michiel", 28
schipper Hendrik Dirksz Scholten, Amsterdam, "de Concordia", 30

6.11.1706
schipper Jan Willemsz, Terschelling, ww, "de munt van Holland", 130

9.11.1706
schipper Cornelis Barvoeter, Amsterdam, "de Amsterd. Galleij", 40
schipper Jan Albertsz Meijst, Amsterdam, "Michiel", 48

10.11.1706
schipper IJsbrand IJsbrandsz, Amsterdam, "de Stad Amsterdam", 60

12.11.1706
schipper Hendrik Cornelisz Decker, Texel, "de hertog van Marlboroug", 165, 3/4 van ingezetenen van deze provincien, 1/4 van ingezetenen van Portugal

13.11.1706
schipper Gijsbert van Beeren, Amsterdam, "de Bilbouwse Galleij", 80
schipper Jarig Binkes, Amsterdam, ww, "de Goude man", 75
schipper Aris Dobber, Durgerdam, "de Stad Limburg", 120

30.11.1706[!]
schipper Roelof Jansz, Zaandam, "L'homme heureux", 50

15.11.1706
schipper Pieter Leendertsz, Amsterdam, "de St. Pieter", 50

16.11.1706
schipper Manus Cornelisse, Vlieland, "de Juffr. Catharina", 29

19.11.1706
schipper Daniel de Jong, Amsterdam, "de Jonathan", 120

25.11.1706
schipper Reijer van Gent, Astwijk[?], "d'Abraham", 40

26.11.1706
schipper Jacob Marcus, Amsterdam, "de keijserl. galleij", 40

3.12.1706
schipper Marten Cornelisz Bruijn, Amsterdam, "de stad Enkhuijsen", 80

6.12.1706
schipper Pieter Olfertsz, Terschelling, "de Liefde", 15

7.1.1706
schipper Salomon van den Bosch, Amsterdam, "de Surinaemse plantagie", 120
schipper Job van Waij, Maassluis, "de Catrina", 30
schipper Leendert Cornelisz van Noort, Maassluis, "de Jonge Pieter", 30

8.12.1706
schipper Cornelis Dupon, Amsterdam, "de Coning William", 250

9.12.1706
schipper Arend Jacobsz, Harlingen, "de Wijnberg", 50
schipper Jan Dirksz Vonck, Amsterdam, "de Eendracht", 24

13.12.1706
schipper Egbert Verduijn, Rotterdam, "de drie koningh", 55

14.12.1706
schipper Jan Swart, Edam, "de pieternella", 40

16.12.1706
schipper Jurriaen Coopman, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 200
Cornelis Roos, medereder "de Rivier Lot", schipper Jan Pietersz Visscher, Texel

17.12.1706
schipper Sijbrand Boen, Amsterdam, "de Carolus van Nijschans", 240
Jan Fleon, eerste klerk VOC, Amsterdam:
"Hoedekenskerke", schipper Jacob Willemsz, Terschelling
" 't Gheijn", schipper Paulus Croon, Amsterdam
"het Huijs te Loo", schipper Haije Jansz, Amsterdam
"Arion", schipper Jan Santvoort, Amsterdam

18.12.1706
schipper Adriaen Hals, "de noordstar", 140
schipper Marten Jansz, Amsterdam, "de Oijevaer", 40

20.12.1706
schipper Cornelis Clok, Texel, "de Maria Anna", 36
schipper Cornelis Jansz Roele, Amsterdam, "de postillon", 120
schipper Cornelis Pietersz Wijdenes, Hoorn, "de St. Jan Baptist", 140

18.12.1706
schipper Hans Roos, Amsterdam, "de groote tijger", 200

21.12.1706
schipper Jacob van Wijlaer, Amsterdam, "de Saer van Mochovien", 125

22.12.1706
schipper Dirk Slinkman, Amsterdam, "El Rey Gasparo", 90

23.12.1706
schipper Adriaen Dirksz van der Meer, Schiedam, "de Vreede", 28
schipper Pieter Claasz Haan, Warder, "de St. Jacob", 170

24.12.1706
schipper Hendrik Nobel, Ameland, "de Maria Magdalena", 70
schipper Gerrit Jansz Boer, Amsterdam, "Le francois", 100
schipper Pieter Verwer, Amsterdam, "de Surinaemse coopman", 120

28.12.1706
schipper Jan Klok, Texel, "de Sinter Claas", 70
schipper Joris Jansz Broek, Amsterdam, "de Concordia", 35

29.12.1706
schipper Pieter Vogelesang, Amsterdam, "de oude Valkenier", 65
schipper Joris Jansz Broek, Amsterdam, " 't Wapen van Haerlem", 35

lijn
intro   1705   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719