Zeebrieven 1711

1.1.1711
schipper Aldert Cornelisz Drost, Amsterdam, "de St. Jan", 110
schipper Gerrit Lolling, Amsterdam, "de Jaques", 100

22.1.1711
schipper Michiel Schade, Amsterdam, "de St. Pieter", 40

24.1.1711
schipper Cornelis Krijgsman, Amsterdam, "de Stad Amsterdam", 125

27.1.1711
Claas Willemsz Roos, ww, medereder "de oude Roos", 200, schipper Jan Claasz Roos, Amsterdam

28.1.1711
schipper Jan Montak, Amsterdam, "de St. Francois", 35
schipper Pieter Jacobsz Gewelt, Vlieland, ww, "de Postillon", 50

29.1.1711
Dirk Beth, medereder "de St. Francois", schipper Hendrik Thijmonsz, Amsterdam, 40
schipper Jan Albertsz Meijer, Amsterdam, "Le Chevallier", 48

20.2.1711
Jan Andries Jager, eigenaar "de Prudentia", 80, schipper Jan Schroef, Amsterdam

18.3.1711
schipper Giel Olfertsz, Amsterdam, "de Albertus galeij", 35

19.3.1711
schipper Edger Everts, Amsterdam, "de Vreede", 60

24.3.1711
schipper Cornelis Bonk, Terschelling, "de Stoute Haar", 16
schipper Andries Martensz, Amsterdam, "Blijswijk", 125

28.3.1711
schipper Aldert Reijns, Hindeloopen, ww, "het nieuwe Eijland", 160
schipper Pieter Pietersz Vliet, Harlingen, "de koning William", 80
schipper Claas Tjerks, Harlingen, ww, "de kroonprins van Pruijssen", 200

31.3.1711
schipper Tjalf Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Anna", 70
schipper Douwe Minnes, Ameland, ww, "de Juffr. Agneta", 70
schipper Pieter Lieuwesz, Terschelling, "de Juffr. Sara", 130
schipper Jan Albertsz Meijer, Amsterdam, "de Charmante Cornelia", 48
schipper Pieter van der Putten, Amsterdam, "de Capritieuse galeij", 40
schipper Jan Tjebbesz, Terschelling, ww, "de Liefden", 170
schipper Pieter Claasz Zipkes, Terschelling, ww, "de twee Gebroeders", 160
schipper Wijbrand Douwes, Hindeloopen, "de Juffr. Hendrina", 140
schipper Meeuwis Jacobsz, Makkum, ww, "de Koninginne Scheba", 45
schipper Marten Jansz, Amsterdam, "de vergulde Schol", 60

1.4.1711
schipper Paulus Kluijt, Amsterdam, "de Stad Dordregt", 25
schipper Pieter Frederiksz, Amsterdam, "de Anna Maria", 50
schipper Jacob Krijnen Groen, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 200
schipper Jan Groen, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 30
schipper Rijn Varkevisser, Katwijk aan Zee, "de Stad Amsterdam", 150
schipper Amse Pietersz Vallk, Amsterdam, "de jonge Steven Andries", 35
schipper Cornelis Claasz Schaap, Amsterdam, "het jonge Schaap", 72
schipper Cornelis Jansz Visscher, Jisp, "de Ploeger", 180
schipper Jacob Jansz, Ameland, ww, "het Potasvat", 180
schipper Gerbrand Jansz, Terschelling, ww, "het kleijne Potasvat", 160
1/32 van inwoners van Koningsbergen
schipper Anne Hendriksz, Terschelling, ww, "de Drijver", 13
schipper Minne Douwesz, Ameland, ww, "de drie vergulde Papegaijen", 95
1/8 van inwoners van Koningsbergen, 1/32 van inwoners van Elseneur
schipper Zieuwert Cort, Vlieland, "het Noortse Bos", 125
schipper Jacob Tjebbesz, Terschelling, ww, "de Eijkeboom", 130
schipper Barent Gerritsz, Vlieland, "de witte Leeuw", 160
1/64 van inwoners van Koningsbergen
schipper Sjourt Tomesz, Oudebon, ww, "Beverwijk", 32
schipper Cornelis Noorman, Vlieland, "de Oude Zwaan", 150
2/64 van inwoners van Koningsbergen
schipper Cornelis Dirksz, Ameland, ww, "het Potasvat", 150
1/64 van inwoners van Koningsbergen

2.4.1711
schipper Laurens Heres Schol, Amsterdam, "Anna Maria", 114
schipper Broer Sieuwertsz, Ameland, "de Jonge Brouwer", 140
schipper Pieter Wiebes, Ameland, ww, "de gekroonde Liefde", 24
schipper Pieter Pietersz, Ameland, ww, "de boodschap Maria", 24
schipper Gerrit Claasz, Terschelling, ww, "de Stad Grooningen", 116
schipper Pieter Tjallings, Terschelling, ww, "de Coning van Pruijssen", 180
schipper Manes Cornelisz, Vlieland, "de groote Slootemaker", 150
schipper Cornelis Jansz Boeff, Vlieland, "de Stad Danzik", 150
schipper Jacob Gerritsz de Oude, Ameland, ww, "de Stad Amesfoort", 175
schipper Cornelis Holoog, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 50

3.4.1711
schipper Cornelis Haan, Vlieland, "de twee Broeders", 60
schipper Frans Tjallings, Terschelling, "de Jonge Tobias", 55
schipper Eelke Willems Spanjaert, Ameland, ww, "het witte Paerd", 70
schipper Pieter Koster, Amsterdam, "de Jonge Frans", 30
schipper Evert Jansz, Vlieland, "de twee Susters", 60
schipper Jan Haring, Ameland, ww, "Benningen", 15
schipper Cornelis Paulusz, Ameland, ww, "de bonte Mantel", 100
schipper Douwe Frederikse, Hindeloopen, ww, "de prins Vriesland, 180
schipper Jan Mijndertsz, Terschelling, ww, "de Roggen Akker", 14

4.4.1711
schipper Thimon Jansz, Terschelling, "de Mercurius", 16
schipper Eelmer Jansz, Calantsoog, "de Provincie van Holland", 150
schipper Gerbrand Tonisz, Amsterdam, ww, "de Braambos", 60
schipper Hidde Apesz, Hindeloopen, ww, "de Jonge Theodoor", 130
schipper Obbe Bartelsz, Vriesland, ww, "de Concordia", 70
schipper Cornelis Quak, Huisduinen, "de Juffr. Elizabet", 85
schipper Claas Thijsz, Amsterdam, "de Juffr. Anna Cornelia", 100

7.4.1711
schipper Jouke Jellisz, Harlingen, "de stad Harlingen", 48
schipper Laurens Feijkesz, Terschelling, "de goede koopman van Middelburg", 30
schipper Douwe Gerrits, Amsterdam, "het wapen van Leijden", 180

8.4.1711
schipper Jan Jurriaensz Rosée, Ameland, "Admiraal Tromp", 150
1/8 van inwoners van Koningsbergen
schipper Adriaen Pietersz Spaerpot, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 90
schipper Foppe Teunisz, Ameland, ww, "de Liefde", 200
schipper Cornelis Jansz Valk, Amsterdam, ww, "de Valkenier", 125
1/8 van inwoners van Koningsbergen
schipper Foppe Douwesz, Terschelling, ww, "de Juffr. Hester", 150
schipper Claas Jans Maas, Opmeer, "de gekroonde Daalder", 180
schipper Tjerk Wiggertsz, Terschelling, "de Tweeling", 80
schipper Reijer Cornelisz Kok, Amsterdam, "de Boer", 150
1/10 van inwoners van Bremen

9.4.1711
schipper Gerrit Adis, Amsterdam, ww, "de Europa", 198
schipper Jacob Planteijt, Amsterdam, "de Ste Gerarda", 64

8.4.1711
schipper Allerd Allardsz, Rotterdam, "de Provincie van Overijssel", 160

9.4.1711
schipper Gerbrand van de Velde, Rotterdam, "Schieland", 200
schipper Dirk Slang, Huisduinen, "d'Admirael Willem Bastiaens", 160
schipper Jan Claasz, Leek, "de Jonge Juffrouw", 118
schipper Adriaan Veddesz Bakker, Koog, "het Stadhuijs van Amsterdam"
schipper Jarig Gerbrantsz, Hindeloopen, "de koning Christiaan de 5de", 200

10.4.1711
schipper Reijn Dirksz, Noordwijk aan Zee, "de Katwijkse Visscher", 25
schipper Jan van Zaenen, Durgerdam, "de Cunira", 125
schipper Lambert Spaander, Amsterdam, "de Romeijn", 120

11.4.1711
schipper Michiel Joosten van Eijk, Amsterdam, "de Ridder William", 125
schipper Jan Fransz, Amsterdam, "het Kasteel van Breda", 150
Jan Dirksz Neus, medereder "de Juffr. Alida", ww, schipper Reijndert Mostert, Amsterdam, 70
schipper Jan Booij, Uitdam, "de Roggeblom", 140
schipper Jillis Cornelisz Pekelharing, Zaandam, ww, "de St. Nicolaes", 160
schipper Abraham Ravesteijn, "de Juffr. Maria", 160

14.4.1711
schipper Jan Polder, Durgerdam, ww, "de Valkenier", 130
schipper Herke Martensz Oijevaer, Venhuizen, "de vogel Phoenix", 150
schipper Jacob Buijs, Zaandam, ww, "de Phoenix", 120
schipper Claas Luijt, Zaandam, "de Maria", 170
schipper Hendrik Karnmelk, Amsterdam, "de St. Catharina", 60
schipper Volkert Jansz, Hindeloopen, ww, "de Jonge Jacob", 160
schipper Jan Laan, Middelie, ww, "de Vrijheijd", 125

15.4.1711
schipper Adriaan Bouwen, Texel, "de Juffr. Maria", 90

14.4.1711
schipper Cornelis Adriaansz Kist, Zaandam, "de prins Eugenius van Savoijen", 110
schipper Cornelis Tijsz, Callantsoog, "de Stad Rochel", 36

15.4.1711
schipper Nanne Pieters, Hindeloopen, ww, "het Noortze bos", 200
schipper Atte Adriaansz, Terschelling, "de graauwe Haas", 75

16.4.1711
schipper Jacob Visscher, Amsterdam, "de Jonge Jacob", 140
schipper Ocke Sieuwertsz, Hindeloopen, ww, "de Vriesse Boer", 110
schipper Pieter Jansz, Ameland, ww, "de vergulde Bel", 75
schipper Cornelis Mallega, Rotterdam, "de Geregtigheijd", 120
schipper Pieter Gerritsz Tontel, Vlieland, "Westvlieland", 160
schipper Jacob Thomasz, Rotterdam, "de St. Anthonij", 180

17.4.1711
schipper Teunis IJsbrandsz Graaf, Terschelling, ww, "de jonge Slootemaker", 24

16.4.1711
schipper Lodewijk Westerveld, Amsterdam, "de Postgaleij", 80

18.4.1711
schipper Hans Sipkes, Hindeloopen, ww, "de St. Pieter", 60
schipper Jan Coppert, Rotterdam, "de St. Pieter", 175

22.4.1711
schipper Cornelis Klinkert, Amsterdam, "de Hamburger galeij", 110
schipper Arent Boom, Zaandam, "de Hoop", 60
schipper Heijn Sieuwerts, Stavoren, ww, "de jonge Keijser", 150
3/32 van inwoners van Koningsbergen
schipper Evert Aldarts, Vlieland, ww, "de Jonge Hoop", 120
1/32 van inwoners van Danzig
schipper Andries Douwesz, Ameland, "de Palmboom", 45
schipper Andries Martensz Zwaan, Amsterdam, "de St. Johannes", 230
schipper Jacob Nicolasz, Amsterdam, "de Juff. Catharina", 150

24.4.1711
schipper Cornelis Fopkesz, Ameland, ww, "de Getrouwe", 85

5.5.1711
Isaac Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"Noortgouw", schipper Abraham Ram, Amsterdam
"Horstendael", schipper Hendrik Tieling, Amsterdam
"Zandenburg", schipper Adriaen Timmerman, Amsterdam
"Kijckuijt", schipper Cornelis Jongeboer, Amsterdam
"den Otter", schipper Jan Hesselsz, Terschelling
"den Arent", schipper Incke Joukes, Terschelling
Jacob van Heijningen, eigenaar "de Juffr. Maria", ww, schipper Hendrik Anker, Amsterdam, 80

8.5.1711
schipper Zijmon Hesselsz, Hindeloopen, ww, "de prins Fredrik Hendrik", 200

12.5.1711
schipper Jan Meeuwiesz, Vlieland, "de Eendragt", 85

13.5.1711
schipper Abraham de Zeeuw, Amsterdam, "de Swarte Haan", 30

15.5.1711
schipper Jacob Gerritsz Cooijman, Hoorn, "de St. Pieter", 135
schipper Cornelis Toon, Amsterdam, "de jonge Willem", 30

16.5.1711
schipper Claas Pietersz Hem, Hoorn, "de Francois", 150
schipper Jan Gerritsz Smitt, Zaandam, "de Zon", 86
schipper Dirk Jansz Raven, Hoorn, "de Anna Maria", 150

19.5.1711
schipper Albert Maartensz, Twisk, "koning Karel de derde", 90
schipper Cornelis Slot, Durgerdam, ww, "de Carolus van Nieuwschans", 200
schipper Hendrik Doedesz, Molkwerum, ww, "de goede Vrienden", 50
schipper Jan Jansz Carper, Axwijk, "de Propheet Jonas", 80
schipper Rem Bording, Durgerdam, "de Jozua", 160

21.5.1711
schipper Frederik Brandaris, Amsterdam, "de Dolphijn", 30
schipper Jan van Tongeren, Amsterdam, "de Barcelona galeij", 80
Jacob van Heijningen, eigenaar "de gekroonde Hoop", ww, 40, schipper Fredrik Olphertsz, Borkum

26.5.1711
schipper Christoffel Kleijnsmit, Amsterdam, "de Curassause Galeij", 90

27.5.1711
schipper Claas Jansz Wouters, Amsterdam, "de Juffr. Anna Cornelia", 115

30.5.1711
schipper Ime Simonsz, Amsterdam, "de Prins Casimir", 60

2.6.1711
schipper Jan Groot, Amsterdam, "de Hoop", 100
schipper Jan Stafveld, Amsterdam, "de Juffr. Alida", 90
schipper Jan Nobel, Amsterdam, "de Nobel", 100
schipper Laurens Vouser, Maassluis, "de Jonge Isaac", 70
schipper Albert Gondertsz, Texel, "de vergulde Buijs", 75

3.6.1711
schipper Cornelis Groot, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 130
schipper Olphert Oomes, Texel, "de Swarte Kat", 18
schipper Pieter Vogelesang, Amsterdam, "de oude Valkenier", 80
schipper Dirk Sipkes, Terschelling, "de Vrunden van Kniphuijsen", 90

4.6.1711
schipper Gerrit Kempis, Zaandam, ww, "de Stad Sante", 50

5.6.1711
schipper Pieter Sipkes, Terschelling, ww, "de Juffr. Maria", 80
schipper Jacob Rinkes, Terschelling, ww, "de Brouwer", 14

6.6.1711
schipper Cornelis Gerritsz, Terschelling, ww, "de vergulde Mast", 135
schipper Pieter Wiggertsz, Terschelling, "de Juffr. Anna", 100
schipper Mathijs Martens, Barneveld, "de Eendragt", 140
schipper Jasper Douwens Smit, Ameland, "de Willem", 55
schipper Simon Ham, Venhuizen, "de Juffr Maria", 65
schipper Jacob Simonsz, Callantsoog, "de groene Ridder", 88
schipper Dirk Harmensz, Harlingen, "de Stad Nimwegen", 50
schipper Jan Martensz, Makkum, "de koning David", 50

9.6.1711
schipper Pieter Botes, Ameland, ww, "de vergulde Boot", 145
schipper Jan Joosten, De Hoef, "de St. Laurens", 150
schipper Jelle Hilkes, Joure, ww, "de Lindeboom", 30
schipper Cornelis Waterhond, Amsterdam, ww, "de Stad Koningsbergen", 120
schipper Abraham Schellevis, Amsterdam, "de Juffr Cornelia", 40
schipper Auke Ritskes, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 60

10.6.1711
schipper Gerrit Albertsz Dikkert, Vlieland, "de Visscher", 150

11.6.1711
schipper Tjalff Adriaansz, Amsterdam, "de Jonge Adriaan", 40
schipper Cornelis de Boer, Zunderdorp, "de St. Anthonio", 140

13.6.1711
schipper Cornelis Hennis, Amsterdam, ww, "de drie Apostels", 26

12.6.1711
schipper Obbe Lievesz, Terschelling, ww, "de Coorenbeurs van Amsterdam", 70
Tamme Bet, ww, medereder:
"de Juffr. Margarieta",180, schipper Cornelis Jansz, Vlieland
"Juffr Sara Catharina", 150, schipper Crelis Pietersz Couwenhoven, Amsterdam

16.6.1711
schipper Doede Pietersz, Amsterdam, "de Sardammer galeij", 60
schipper David Blok, Amsterdam, "de Margareta Maria galleij", 60

23.6.1711
schipper Jan Schellevis Jansz, Texel, "de Jonge Jan", 150

30.6.1711
schipper Dirk Martensz Groot, Hoorn, "de Liefde", 190

1.7.1711
schipper Claas Mensse, Vlieland, ww, "de oude Swarte haan", 200
1/64 van inwoners van Bremen

2.7.1711
schipper Haije Pietersz, Warns, ww, "de Swarte Raven", 155
schipper Gerrit Cornelisz Stadigaert, Akersloot, "de Jonge Anna", 150

1.7.1711
schipper Dirk Jellesz, Ameland, ww, "de Melkmeijd", 180

2.7.1711
schipper Claas Jacobsz Wester, Warder, "de Generaal Ouerkerk", 200
schipper Pieter IJsbrants Jongcnegt, Schiedam, "de St. Laurens", 180

3.7.1711
schipper Gerrit Jansz Boer, Buiksloot, "de Waterlandse Boer", 100
schipper Pier Jelles, Ameland, ww, "de Son", 70
schipper Hendrik Cornelisz Kleijn, Amsterdam, ww, "de Witte voet", 190

4.7.1711
schipper Abraham Wijnantsz, Amsterdam, "Hollandia", 125
schipper Jacob Bruijn, Amsterdam, "de America", 115

7.7.1711
schipper Simon Swaen, Amsterdam, "de David", 188
schipper Hendrik Kleijn, Amsterdam, "de Stad Parameribo", 125
schipper Reijndert Schout, Amsterdam, "Vechtensteijn", 155
schipper Tjerne Fetjes, Amsterdam, "de Juffr. Clasina", 155

8.7.1711
schipper Pieter Bijstand, Amsterdam, "de Juffr. Elisabet Henrica", 125

7.7.1711
schipper Foppe Jellisz Bisschop, Amsterdam, ww, "de Juffr. Jacomina", 105
schipper Ide Pietersz, Amsterdam, "de getrouwe Vrinden", 110
schipper Cornelis Clok, Amsterdam, "de Vier gebroeders", 190
13/48 van inwoners van Ter Memel

9.7.1711
schipper Pieter Volkertsz, Amsterdam, "de Hoop", 50

10.7.1711
schipper Harmen Blaeu, Amsterdam, "de Hoop", 100
schipper Jacob Roos, Amsterdam, "de vergulde Haan", 70

9.7.1711
schipper Pieter Claasz Cramer, Warder, "de Juffr Sara Johanna", 180

10.7.1711
schipper Imke Draaijer, Amsterdam, "de Vrouwenakker", 24
schipper Anthonij de Griek, Amsterdam, "de Vrijheijd", 16

11.7.1711
schipper Dirk Leendertsz Schollevanger, Amsterdam, "de Nicolaus", 120
schipper Jan Claasz Roos, Amsterdam, ww, "de oude Roos", 200
schipper Arent Groen, Amsterdam, "de st. Matheus", 60

14.7.1711
schipper Jacob Ragouw, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 50

21.7.1711
schipper Luijtje Douwes, Amsterdam, "de Meijer", 70

28.7.1711
schipper Jacob Draij, Middelie, ww, "de Juffr. Agatha", 70

31.7.1711
schipper Cornelis Pietersz, Terschelling, "de Zeeridder", 26

6.8.1711
schipper Lambert Pronk, Amsterdam, ww, "de Stad Amsterdam", 120
schipper Cornelis Kolkman, Amsterdam, "de Stad Rochel", 100

7.8.1711
schipper Jacob Albertsz Smit, Amsterdam, "de Jan", 44
schipper Dirk Spanjaert, Amsterdam, "de Juffr. Jacoba Elisabet", 180
schipper Reijndert Bouwensz, Koudum, "de Elias", 110

8.8.1711
schipper Dirk Pietersz Peereboom, Leek, "de Peereboom", 150
schipper Marten Bruijn, Hem, "het Land van Belofte", 128
schipper Jan Perfect, Amsterdam, "het Wapen van Gouda", 60
schipper Pieter Jansz de Wilde, Ameland, ww, "de Ses Gebroeders", 75

11.8.1711
schipper Gerbrand Pietersz Rotgans, Ameland, ww, " 't Dorp Aalsmeer", 100
schipper Bartholomeus Abrahamsz, Schiedam, "de Margareta", 70
schipper Jan Borst, Venhuizen, ww, "de Jonge Daniel", 100
schipper Hendrik Nobel, Ameland, "de Susanna Maria", 100
schipper Dirk Fredericksz, Amsterdam, ww, "de Vrolijke", 35
schipper Marten Zandvoort, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 100
schipper Joost Dirksz Rab, Vlieland, "de Juffr. Sara", 100
schipper Cornelis Jansz Kort, Vlieland, "de twee goede Vrinden", 160
Christiaen Sprengel, medereder "het Wapen van Amsterdam", 40, schipper Joost Jansz Haen, Vlieland
schipper Pieter Cornelisz Helt, Amsterdam, "de Helt", 150
schipper Lambert Pietersz Helt, Amsterdam, "het swarte paart", 60
schipper Dirk Jansz, Hindeloopen, ww, "het wapen van Kniphuijsen", 62
schipper Pieter Pietersz Kleijn, Zaandam, "de Stad Angoulesme", 70
schipper Volkert Pietersz, Hindeloopen, "de Jan", 100
schipper Eelke Iggelis, Amsterdam, ww, "de twee Gesusters", 50
schipper Booij Pietersz, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 80
schipper Jan Coster, Amsterdam, "de Vrijheijd", 150
schipper Hendrik Foppesz, Ameland, ww, "de Vergulde Star", 90
schipper Zijbrand Pietersz, Warns, ww, "Abrahams Offerande", 130

12.8.1711
schipper Tijs Gerritsz, Amsterdam, "de Apostel Petrus", 85
schipper Jan Tarw, Amsterdam, "de Juffr Maria", 250

13.8.1711
schipper Claas Sleevoogt, Amsterdam, "de Maria", 60

14.8.1711
Pieter Kaaskamer, eigenaar "de hooge Boom", 100, schipper Cornelis Knegt, Amsterdam

18.8.1711
schipper Adriaan Jansz Hessels, Vlieland, ww, "de Wijnberg", 100
schipper Allert Joosten, Hindeloopen, "de jonge Claas", 50
schipper Reijer Swaan, Vlieland, "de Eendragt", 50
schipper Hendrik Anker, Amsterdam, ww, "de witte Haan", 60
schipper Cornelis Clok, Texel, "de Adriana", 80

19.8.1711
schipper David Logan, Amsterdam, "Abrahams Offerhande", 80

18.8.1711
schipper Menne Douwesz, Ameland, ww, "de drie vergulde Papegaijen", 95

19.8.1711
schipper Dirk Foppesz, Harlingen, ww, "de Koning David", 54

20.8.1711
Severin Lasbije, medereder "de St. Laurens", 200, schipper Jan Pauw, Texel

21.8.1711
schipper Claas Parisz Swart, Edam, "de Catharina Johanna", 100

27.8.1711
schipper Cornelis Rasmusz, Amsterdam, "de Stad Christiania", 150

1.9.1711
schipper Frederik Inkes, Amsterdam, "de Juffr. Alida", 76
schipper Claas Visman, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 24
schipper Cornelis Loos, Amsterdam, "de Voorzichtigheid", 70

2.9.1711
schipper Paulus Kluijt, Amsterdam, "de Jonge Moses", 125
schipper Marten Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Dorothea", 100
schipper Relke Wijbrants, Terschelling, "de Juffr. Henrietta", 100
schipper Hendrik Sieuwertsz, Stavoren, ww, "het vergulde Wijnvat", 150
1/16 en 1/32 van inwoners van Koningsbergen

3.9.1711
schipper Willem Backer, Amsterdam, "de Juffr. Susanna", 24

5.9.1711
Nanne Anes, medereder "de Houtmolen", 90, schipper Jacob Snies, Lemmer

4.9.1711
schipper Pieter Teunisz Cupido, Terschelling, ww, "de Haas", 18

5.9.1711
schipper Wigman van Duijkeren, Amsterdam, "de Vrede", 65

8.9.1711
schipper Jan Hillebrandsz, Terschelling, ww, "de Prins Alexander", 25

12.9.1711
schipper Cornelis Cok, Amsterdam, "de Jonge Jan", 25

15.9.1711
Nicolaes Wittepaart, medereder " 't Hoogsaad", 150, schipper Germet de Haan, Hoorn

23.9.1711
schipper Paulus Vels, Axwijk, "de St. Pieter", 150

24.9.1711
Nanne Aaries, medereder "de Houtmolen", 90, schipper Jacob Snies, Lemmer

30.9.1711
Isaac Nuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"de Liefde", schipper Barent Muijkens, Amsterdam
"Kockengen", schipper Heijman de Laver, Middelburg
"de Mossel", schipper Pieter Mansvelt, Amsterdam
"Weresteijn", schipper Jan Krijnebaek, Wijk op Zee
"Kijkuijt", schipper Gerrit Moring, 's-Hertogenbosch

6.10.1711
schipper Wijbe Frederiksz Kalf, Harlingen, ww, "Scholtenburg", 138
schipper Abraham Claver, Amsterdam, "de Eendragt", 135
schipper Jan Mooij, Amsterdam, "de Elisabeth", 115

7.10.1711
schipper Gabriel Bijleveld, Amsterdam, "de Jacoba galeij", 30
schipper Jean Thibaud, Amsterdam, "de Surinaemse Plantagie", 125

6.10.1711
schipper Cornelis Swart, Amsterdam, "de Stad Amsterdam", 120

8.10.1711
schipper Claas Regtop, Amsterdam, "de Post", 130

15.10.1711
schipper Jan Backer, Amsterdam, "de Ierlandse galleij", 45

20.10.1711
schipper Fredrik de Graaf, Schiedam, "de goede Vrienden", 40

21.10.1711
schipper Jan van Hermale, Amsterdam, "de drie Koningen", 40

24.10.1711
schipper Jan Sijmonsz Ofslager, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 26

30.10.1711
schipper Pieter Kooger, Texel, "de Jonge Jacob", 35
schipper Steven Ipes, Terschelling, "de Juffr. Geertruijd", 150

31.10.1711
schipper Sipke Klaasz de Jonge, Terschelling, "de Emanuel", 50
schipper Hendrik Doedes, Amsterdam, ww, "de Vrindschap", 50
schipper Pieter Carper, Amsterdam, "de Alida", 60

3.11.1711
schipper Simon Sijbrantsz, Amsterdam, "de Anna", 100
schipper Pieter Carper, Amsterdam, "de Juffr Clara", 60

4.11.1711
schipper Elias Merlant, Amsterdam, "de Juffr. Christina", 28

13.11.1711
schipper Hendrik Thijmonsz, Terschelling, "de Catharina galleij", 28

14.11.1711
Govert Lubs, ww, medereder "de groene Leeuw", 138, schipper Jan Heeres, Molkwerum

19.11.1711
schipper Lolke Pietersz Struijk, Ameland, ww, "de Juffr. Johanna", 65

21.11.1711
schipper Pieter Vezijn, Amsterdam, "de Colonie van Suriname", 150
schipper Dirk Claasz Hartoog, Edam, "de Hartog", 40

25.11.1711
schipper Adriaan de Goe, Amsterdam, "de Hart galleij", 60

27.11.1711
schipper Christiaen Volmer, Zaandam, "de Anna Brigitta galleij", 60
schipper Claas Pranger, Zaandam, "de Heer Raadpensionaris Heijnsius", 200

29.11.1711
schipper Agge Zijbrantsz, Warns, ww, "de Lindeboom", 160

1.12.1711
schipper Pieter Cornelisz, Amsterdam, "de Alida", 140
schipper Goossen Pietersz, Amsterdam, "de St. Pieter", 125
schipper Jacob Gerkes, Amsterdam, ww, "de Juffr. Johanna", 125
schipper Cornelis Jacobse Mesjes, Amsterdam, "Graaff Floris", 160
schipper Dirk Jellesz, Amsterdam, ww, "de Melk Meijd", 140

2.12.1711
schipper Hans Rijks, Amsterdam, "de Stad Alkmaar", 120

4.12.1711
schipper Laurens Poort, Schiedam, "de Ste Dorothea", 300

5.12.1711
schipper Claas Luijt, Zaandam, "de Maria", 170

8.12.1711
schipper Marten Groen, Amsterdam, "de Mercurius", 150
schipper Cornelis Corf, Zaandam, "de Lindeboom", 130

9.12.1711
Barent Somer, medereder "de Mercurius", 35, schipper Jurriaen Dirksz, Amsterdam
schipper Pieter du Pon, "de koning van Portugal", 130

10.12.1711
schipper Valentijn de Winter, Amsterdam, "de bonne Avonture", 40

11.12.1711
schipper Sierip Eelkes, Ameland, "de Juffr. Cristina", 28

15.12.1711
schipper Moses Mouliot, Amsterdam, "de Anna Maria", 130
schipper Pieter Martensz Sweed", Amsterdam, "de Tulp", 150
schipper Cornelis Meijndertsz, Vlieland, "het Casteel van Negroponto", 170

16.12.1711
Isaac Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"Barnevelt", schipper Adriaen Bogaert, Honselersdijk
"Mijnden", schipper Theunis de Haan, Amsterdam
"Noortbeek", schipper Pieter de Groot, Enkhuizen
"Bentvelt", schipper Cornelis Dobbel, Amsterdam
"Zandenhoeff", schipper Geerloff Bontekoe, Amsterdam
schipper Tjaerd Backer, ww, "de Italiaense galleij", 80
schipper Jan Andriesz, Amsterdam, ww, "de Vreede", 24
schipper Jacob Fredericksz, ww, Amsterdam, "de vliegende Faam", 90
schipper Jan Veltmuijs, Amsterdam, "de Vreede", 280
schipper Andries Nanke, Amsterdam, "de Christina", 25

17.12.1711
schipper Adriaen Bouwen de Jonge, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 140
schipper Harmen Kaksand, Amsterdam, "de St. Michiel", 55

18.12.1711
schipper Jan Vijk, Amsterdam, "de Wolfgang galeij", 125

23.12.1711
schipper Steven Patrik, Londen, "de koning David", 40
schipper Jan Groen, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 30
schipper Hendrik Stokvis, Amsterdam, "de St. Maria", 115
schipper Hendrik Jansz Hoetje, Amsterdam, "de Francois", 25

24.12.1711
schipper Willem Jansz Westerdijk, Schiedam, "de Vrijheijd", 28
schipper Marten Rijkland, Amsterdam, "de Vliegende Arend", 40
schipper Frans van Roo, Amsterdam, "de Cesar Galeij", 55

31.12.1711
schipper Jan van Tongeren, Amsterdam, "de Barcelona Galeij", 80

Herziene versie 18 augustus 2002

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1710   1712    1713    1714    1715   1716   1717   1718   1719