Zeebrieven 1708

5.1.1708
schipper Marten Cornelisz Bruijn, Amsterdam, "de Wolf", 80
schipper Paulus Kluijt, Amsterdam, "de Jonge Moses", 125

7.1.1708
schipper Jacob Gerritsz Nagtegael, Ameland, "de oude Pieter", 100

11.1.1708
schipper IJsbrand Cornelisz Twint, Edam, "de Maria", 60
schipper Teunis Lubbertsz, Amsterdam, "de Juffr. Sophia", 50
Lolke Boeff, medereder "de twee Gebroeders", 160, schipper Pieter Claasz Sipkes, Terschelling

13.1.1708
schipper Relke Claasz, Terschelling, "d'Oliphand", 120
schipper Pieter Lieuwesz, Terschelling, "de Hoop", 100
schipper Jan Albertsz Meijer, Amsterdam, "de St. Pieter", 48

14.1.1708
schipper Jan Cornelisz Kruijenaer, Akersloot, "de St. Jacob", 28
schipper Occo Sieuwertsz, Amsterdam, ww, "de Friese boer", 100

16.1.1708
schipper Manus Cornelisz, Vlieland, "de Oliphant", 29

18.1.1708
schipper Pieter Remmers Swaen, Amsterdam, "de Postillon", 50

19.1.1708
schipper Hendrik Willemsz, Beverwijk, "de St. Laurens", 150

20.1.1708
schipper Anthony de Griek, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 90

23.1.1708
schipper Cornelis Bonk, Terschelling, "de Maria", 60
schipper Jacob Isaacks Coning, Vlieland, "de twee Susters", 70

24.1.1708
schipper Simon Bark, Amsterdam, "de Post van Nantes", 50
schipper Jan Buijtendijk, Hoorn, "de Jan", 80

20.1.1708
schipper Thomas Andriesz, Christiaansand, "de St. Jan Baptist", 170
schipper Cornelis Albertsz Cocq, Vlieland, ww, "de Nagtegaal", 140

25.1.1708
schipper Cornelis Draijer, Amsterdam, "de St. Franciskus", 34

26.1.1708
schipper Allert Temkis, Amsterdam, ww, "La bonnine", 40

27.1.1708
schipper Albert de Ruijter, Amsterdam, "de St. Anna", 36

28.1.1708
schipper Jan Borst, Amsterdam, ww, "de Hoop", 100
schipper Gerrit Lolling, Amsterdam, "de Ceres", 140
schipper Olfert Pietersz Abbenes, Texel, "de Elisabeth", 50

30.1.1708
schipper Gerrit Lolling, Amsterdam, "de Juffr. Margriet", 100

1.2.1708
schipper Pieter Jansz, Ameland, ww, "de Maria", 78

2.2.1708
schipper Pieter Botes, Ameland, ww, "de Juffr. Johanna", 70
1/4 van inwoners van Danzig, 1/4 van inwoners van Kopenhagen
schipper Jan Cornelisz Griek, Texel, "de Swarte Walvis", 100
schipper Pieter Vogelsang, Amsterdam, "de Oude Valkenier", 60

1.2.1708
schipper Jan Pietersz Laan, Warder, "Zeelandia", 70

3.2.1708
schipper Claas Melisz, Warns, ww, "de Jonge Juffr. Anna", 50
schipper Pieter Hase, Amsterdam, "de Maria", 35

4.2.1708
schipper Adriaen Jansz Hessels, Vlieland, ww, "de Wijnberg", 100
schipper Frederik Cornelisz, Vlieland, "de Tuijn", 160

6.2.1708
schipper Reijer Grosthuijsen, Amsterdam, "de Constantia", 200
schipper Goffe Heeres Schol, Ameland, "de Maria", 135
1/32 van inwoners van Elseneur
schipper Jacob Planteit, Egmond aan Zee, "de Orangeboom", 150
schipper Dirk Joosten Rab, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 110
schipper Douwe Dirksz Kramer, Amsterdam, "de Mars", 95
1/8 van inwoners van Riga

7.2.1708
schipper Pieter Cornelisz Helt, Amsterdam, "de Helt", 140
schipper Adriaen Cornelisz Freerks, Hoorn, "de Juffr. Catharina", 180
schipper Pieter Cooren, Winkel, "de Maria", 132
schipper Evert Baij, Amsterdam, "de Schellevis", 30
schipper Cornelis Poort, Amsterdam, "de Aletta Maria Galeij", 60

10.2.1708
schipper Nehemias Gouij, Amsterdam, "de Eendragt", 30
schipper Barent Roelofsz, Amsterdam, "de St. Luca", 75
schipper Obbe Lievesz, Terschelling, ww, "de vergulde Bel", 80
schipper Christiaan Volmer, Zaandam, "de Louis", 145

11.2.1708
schipper Jan Pietersz Visscher, Amsterdam, "de Juffr. Elisabeth", 70

20.2.1708
schipper Pieter Foppes, Terschelling, ww, "de Morgenstar", 150

23.2.1708
schipper Claas Jansz Wouters, Amsterdam, "de Kat", 60
schipper Cornelis Klomp, Amsterdam, "de Pieter", 80
schipper IJsbrand Noordstar, Amsterdam, "de Jan", 70
schipper Dirk Harmensz, Amsterdam, "de Jan", 60

27.2.1708
schipper Claas Simonsz Leijen, Amsterdam, "de Ceres", 150
schipper Dirk Hendriksz Schelton, Amsterdam, "het slot Purmersteijn", 25
schipper Gerbrand Jansz, Terschelling, ww, "de Juffr. Sophia", 140
1/32 van inwoners van Koningsbergen
schipper Arent Heres Schol, Ameland, "het Schaap", 140
1/32 van inwoners van Kopenhagen

2.3.1708
schipper Adriaen Cornelisz Schouten, Amsterdam, "de St. Marten", 60

7.3.1708
schipper Volkard Gerritsz, Vlieland, "de Jacob", 130

3.3.1708
schipper Pieter Claasz Kramer, Warder, "de Moscovisch vaarder", 180
schipper Gerrit Buijs, Zaandam, ww, "St. Paul",180

5.3.1708
schipper Jarigh Binkes, Amsterdam, ww, "La goeda Freda", 60

8.3.1708
schipper Laurens Arentsz, Amsterdam, "de Jeremias", 100

9.3.1708
schipper Pieter Christiaensz, Amsterdam, "de Jonge Valkenier", 60
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "het Fortuijn", 55

12.3.1708
schipper Cornelis Mennes, Amsterdam, "de jonge Steven Andriesz", 40
schipper Coert Jacobsz Kroese, Amsterdam, "de Constapel", 150

13.3.1708
schipper Adriaan Pietersz Broers, Calantsoog, "de provinsie van Vriesland", 180

14.3.1708
schipper Euke Fungers, Hindeloopen, "de Hoop", 148

15.3.1708
schipper Hartman Feijesz, Harlingen, ww, "het wapen van Amsterdam", 60

17.3.1708
schipper Claas Backer, Texel, "de Pieter", 55

19.3.1708
schipper Olphert Tjeers, Hindeloopen, ww, "de Henriette", 140

20.3.1708
schipper Adriaen Vranker, Terschelling, "de Provincie van Vriesland", 160
schipper Hendrik Sijmonsz Kaij, Jisp, "de Provincie van Utrecht", 150
schipper Jacob Cornelisz, Amsterdam, "de Struijsvogel", 20
schipper Jan de Velaer, Amsterdam, "de Makreel", 70
schipper Marten Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Catharina", 120

26.3.1708
schipper Jan Cornelisz Boon, Amsterdam, "de Bogaard", 135

27.3.1708
schipper Cornelis den Hengst, Rotterdam, "de Paul", 70
schipper Jan Hansen, Amsterdam, "de Maria", 35
schipper Aldert Piebes, Hindeloopen, ww, "de Clara", 150
schipper Gerrit Westberg, Rotterdam, ww, "de Anna", 28
schipper Jan van Gent, Axwijk, "de Roos", 35

29.3.1708
schipper Jan de Heer, Amsterdam, "de Jan", 50
schipper Adriaen Pietersz Spaarpot, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 90

30.3.1708
schipper Leendert van Duijkeren, Amsterdam, "de London galleij", 30
schipper Claas Jacobsz, Amsterdam, ww, "de St. Anna", 40

2.4.1708
schipper Jan Koekemoer, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 100

4.4.1708
schipper Jan Cornelisz, Ilpendam, "de Viskorff", 130

5.4.1708
schipper Aldert Aldertsz, Rotterdam, "de Provintie van Overijssel", 160
schipper Jan Coulombeau, Zaandam, "de Stad Paris", 120

6.4.1708
schipper Douwe Gerrits, Vlieland, "het Wapen van Leiden", 180
schipper Eelmer Jansz, Calantsoog, "de Provincie van Holland", 150

7.4.1708
schipper Jan Willemsz, Amsterdam, ww, "de Gerechtigheid", 140

10.4.1708
schipper Tjalf Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Anna", 70
schipper Hendrik Dirksz Leeuw, Den Helder, "de Eendragt", 140
schipper Willem Dirksz Leeuw, Den Helder, "de Juffr. Susanna", 140

11.4.1708
schipper Claas Claasz, Amsterdam, ww, "de Liefde", 36
schipper Claas Wester, Warder, "de Generael Ouwerkerk", 200

12.4.1708
schipper Dirk Slang, Huisduinen, "d'admirael Willem Bastiaensz", 160

13.4.1708
schipper Pieter Sipkes, Terschelling, ww, "de Juffr. Marie", 80
schipper Cornelis Calkman, Ilpendam, "de Juffr. Magdalena", 100
schipper Pieter Frederiksz, Amsterdam, "de Juff. Anna Maria", 50
schipper Simon Jacobsz Harkes, Amsterdam, "de Notaris", 140
schipper Adriaen Cornelisz Strop, Amsterdam, "de Jonge Jan", 160
schipper Claas Rechtop, Amsterdam, "de Post", 130

14.4.1708
schipper Laurens Feijkes, Terschelling, "de Haan", 26

16.4.1708
schipper Cornelis Nekeman, Vlieland, ww, "de Paarl", 100
schipper Jan Rijnsz Vos, Vlieland, "de St. Jan", 250
1/16 inwoners van Venetië

17.4.1708
schipper Salomon Nijg, Amsterdam, "de Amsterdamse galleij", 35
schipper Jan Verne, Amsterdam, "de St. Pieter", 50
schipper Amse Pietersz Valk, Amsterdam, "de Jonge Jacobus", 180
schipper Douwe Sieuwertsz, Hindeloopen, ww, "de Hendrik", 60
schipper Jasper Douwes Smit, Ameland, "de William", 58 schipper Jan Chirion, Amsterdam, "de Soleie Galeij", 20

18.4.1708
schipper David Blok, Amsterdam, "de Portugaalse Galeij", 80

19.4.1708
schipper Cornelis Waterhond, Amsterdam, ww, "de Juffr. Johanna", 60
schipper Pieter Verwer, Amsterdam, "de Johanna", 125
Jan Burgert, medereder "de Ste. Catharina", 80, schipper Hendrik Carnmelk, Amsterdam
schipper Atte Adriaansz, Terschelling, "de Vergulde Molesteen", 70
schipper Cornelis Claasz Cramer, Texel, ww, "de Beets", 150
schipper Jurriaan Parelberg, Amsterdam, "de Elisabet", 40
schipper Wessel Arentsz, Amsterdam, "de Juffr. Johanna Maria", 260

20.4.1708
schipper Paulus Schelvis, Texel, "de Stad Alkmaar", 100
schipper Lourens Peijn, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 60
schipper Jan Gerritsz Smit, Amsterdam, "de Rob", 48

23.4.1708
schipper Albert Maartens, Twisk, "de koning Karel de derde", 90
schipper Marten Goelisz Boer, Vlieland, "de Elisabet", 80

24.4.1708
schipper Marten Cornelisz Bruijn, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 80
schipper Gerard Lollingh, Amsterdam, "de Vrede", 90

27.4.1708
schipper Pieter Vogelesang, Amsterdam, "de Valkenier", 60

1.5.1708
schipper Cornelis Schelvis, Amsterdam, "de Jan", 130
Isaac Nuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"de Liefde", schipper Adriaen Timmerman, Amsterdam
"Popkensburg", schipper Carel Lavia, Enkhuizen
"Belvliet", schipper Claas de Vries, Amsterdam

2.5.1708
schipper Pieter Visscher, Amsterdam, "de Mode", 46
schipper Albert Gondersen, Texel, "het Jonge Schaap", 75

3.5.1708
schipper Willem Cornelisz Vetgat, Amsterdam, "de Sara galleij", 80

7.5.1708
schipper Tjaart Backer, Amsterdam, ww, "de Italiaense galeij", 80

8.5.1708
schipper Jacob Cornelisz Graeuw, Texel, "de Hester Maria", 45

9.5.1708
schipper Volkert Pietersz, Hindeloopen, "La Judica", 120
schipper Nicolaas de Ruijter, Amsterdam, "de Moscovise galeij", 90

15.5.1708
schipper Pieter Martensz, Amsterdam, "de Hoop", 100

14.5.1708
schipper Steven Ipes, Amsterdam, "de Nobel", 80
schipper Lambert Claasz Bruijn, Amsterdam, "de Pieter", 42

16.5.1708
schipper Samuel Coornmaete, Amsterdam, "de Livornese galleij", 80
schipper Jacob Gerritsz Nachtegaal, Ameland, "d'Unie", 130
schipper Claas Willemsz Roos, Terschelling, ww, "de oude Roos", 200
schipper Dirk Claasz Riet, Amsterdam, "de St. Nicolaas", 60

18.5.1708
schipper Pieter Christiaensz, Amsterdam, "de St. Jan", 70
schipper Cornelis Zeeman, Amsterdam, "de Zeeman", 35
Wijbrand van Poortingen, klerk VOC, Amsterdam:
"den Arent", schipper Doede Hillebrantsz, Terschelling
"het Geluckige uur", commandeur Cornelis Keleman, Huisduinen
"de Avonturier", commandeur Cornelis Admiraal, Durgerdam
"Noortgouw", commandeur Broer Hofman, het eiland Feur
"de Haring", commandeur Johannes Hessels, Terschelling

19.5.1708
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de Tuijn", 55
schipper Reijn Dirksz, Katwijk aan Zee, "de Maria", 48

22.5.1708
schipper Cornelis Bonk, Terschelling, "de Haan", 40

23.5.1708
schipper Jan Reijnsz Vos, Amsterdam, "de Faisant", 70
schipper Claas Backer, Texel, "de Swarte Arent", 55
schipper Jan Holkes, Amsterdam, ww, "de Christiaan", 70

24.5.1708
schipper Hendrik Swaan, Vlieland, "het wapen van Haarlem", 40

25.5. 1708
schipper Cornelis Mennes, Amsterdam, "de Paarl", 40
schipper Thomas Innes, Rotterdam, "de St. Anna", 35
schipper Tjebbe Sierix, Harlingen, "de Diana", 55

26.5.1708
schipper Jan Clok, Texel, "de Juffr. Levina", 60
schipper Eelke Willems Spanjert, Ameland, ww, "de Welkomst", 68

30.5.1708
schipper Jan Steijns, Middelie, ww, "de Tulp", 75

31.5.1708
schipper Pieter Albertsz Smit, Texel, "de Reinard", 65

1.6.1708
schipper Hendrik Gerritsz, Amsterdam, ww, "de Cecilia", 150

2.6.1708
schipper Allard Temkes, Amsterdam, ww, "de Vrindschap", 40

4.6.1708
schipper Olphert Tjeerts, Hindeloopen, ww, "de Gier", 140

5.6.1708
schipper Teunis Wijngaard, Amsterdam, "de Juffr. Cornelia", 50
schipper Teunis Lubbertsz, Amsterdam, "de Elisabet", 60

6.6.1708
schipper Claas Pronk, De Rijp, ww, "de graeuwe Hengst", 150
schipper Oene Volkertsz, Terschelling, ww, "het roode Kalf", 200
schipper Jan Werker, Amsterdam, "de Gelukkige"m 50

7.6.1708
schipper Jan Jansz Kuijper, Schermerhorn, "de Maria", 100

8.6.1708
schipper Dirk Haan, Warder, "de Juffr. Susanna", 180
schipper Claas Kuijper, Amsterdam, "de Juffr. Paulina", 50

9.6.1708
schipper Abraham de Gilde, Schiedam, "de Magdalena", 60
schipper Jacob van de Lelij, Maassluis, "de Catharina", 36

11.6.1708
schipper Volkert Gerritsz, Vlieland, "de Melkmeijt", 160

12.6.1708
schipper Ocke Sieuwertsz, Amsterdam, ww, "de Fortuijn", 125
schipper Sibble Doedes, Warns, ww, "de Hoop", 200
schipper Dirk Cornelisz van den Hoef, Amsterdam, "de Juffr. Sophia", 160

13.6.1708
schipper Paulus Dirksz Visser, Warder, "de Elias", 200

14.6.1708
schipper Jarig Pieters, Warns, ww, "de Swarte Raven", 180
schipper Reinier Simons, Warns, ww, "de Maria", 170
schipper Cornelis de Boer, Amsterdam, "de Sint Anthonij", 140
schipper Pieter Frederiksz, Amsterdam, "de Hoop", 55

15.6.1708
schipper Buijke Visser, Watergang, " 't Gekroonde wapen van Haerlem", 136
schipper Cornelis Adriaensz Kist, Zaandam, "de Stad Dordregt", 140
schipper Huijbert van Duijkeren, Amsterdam, "de Fortuijn", 28
schipper Sijbrand Boen, Vlieland, "de Carolus van Nijen", 240
schipper Marten Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Sara", 110

16.6.1708
schipper Harmen Blaeuw, Amsterdam, "de Twee gebroeders", 145
schipper Elias Parenteau, Vlissingen, "de Mercurius", 30
schipper Claas Luijt, Zaandam, "de Seijlemaker", 160
schipper Jacob Albertsz Smit, Amsterdam, "de Jan", 44
schipper Tjerne Fetjes, Koudum, "de roode Roos", 100
schipper Cornelis Claasz Muusse, Durgerdam, ww, "de Hoop op de walvis", 170
schipper Hendrik Verduijn, Delfshaven, "de Juffr. Agatha", 70

18.6.1708
schipper Jan Salm, Hoorn, "Berkhout", 150
schipper Manus Cornelisz, Vlieland, "het Kasteel van Antwerpen"

19.6.1708
schipper Jan Paulusz, Uitdam, "de Engel Michael", 60
schipper Gerrit Jansz, Ameland, ww, "het Potaschvat", 165
schipper Pieter Hoogmuts, Hoorn, "de Commewienen", 130
schipper Pieter Coster, Schermerhorn, "de Juffr. Anna", 100

20.6.1708
schipper Reijer Cornelisz Kok, Vlieland, ww, "de Boer", 150
schipper Cornelis Meijndertsz, Vlieland, "de Hoop", 35
schipper Tjerne Reijndertsz, Hindeloopen, "de Drie maaten", 180
schipper Broer Claasz, Hindeloopen, "de Burg", 150
schipper Jacques Girodet, Amsterdam, "de Juffr. Cornelia", 200
schipper Jan Albertsz Meijer, Amsterdam, "de bevallige Cornelia", 48

21.6.1708
schipper Pieter Cornelisz, Amsterdam, "de Juffr. Alida", 180
schipper Reijer Volkertsz, Beets, "Blankenburg", 135

22.6.1708
schipper Lambert Reijersz Klopper, Amsterdam, ww, "de Russe galleij", 70
schipper Pieter Kort, Amsterdam, "de Portugaelse Postillon", 50
schipper Salomon van den Bosch, Amsterdam, "de Surinaemse plantagie", 120
schipper Jan Joosten, De Hoef, "de St. Pieter", 190
schipper Anthonij de Griek, Amsterdam, "de Geertruijd", 90

25.6.1708
schipper Sipke Teunis Koningh, Amsterdam, ww, "de Violet", 90
schipper Manus Cornelisz, Vlieland, "de Justinien", 100
schipper David Thomasz, Amsterdam, "de St. Andries", 55
schipper Pieter Vezijn, Amsterdam, "de Colonie van Suriname", 150

26.6.1708
schipper Pieter Bijstand, Amsterdam, "de Post van Nantes", 40
schipper Eelke Igles, Amsterdam, ww, "de Narcis", 40

28.6.1708
schipper Cornelis Box, Amsterdam, "de Helena Galeij", 60

29.6.1708
schipper Jurriaan Parelberg, Amsterdam, "Favien", 40

3.7.1708
schipper Simon Blom, Amsterdam, "de Jonge Philippus", 60
schipper Bastiaen Nebbens, Amsterdam, "de Alewijn galleij", 60
schipper Albert Cornelisz Drost, Amsterdam, "de Geertruijd", 80

4.7.1708
Pieter Reijne, medereder "de Vergulde Schel", 70, schipper IJsbrand Noordstar, Medemblik

5.7.1708
schipper Jan Pietersz Laan, Warder, "het Weezeltje", 80
schipper Thijmon Jansz, Terschelling, "Venus", 35
schipper Jacob Gerritsz de Oude, Ameland, ww, "de stad Amersfoort", 165 schipper Euke Fongers, Hindeloopen, "het huijs van Oudaan", 148
1/64 to Koperwijk in Noorwegen

7.7.1708
schipper Olphert Omes, Texel, "de Reijger", 50

10.7.1708
schipper Jan Koekemoer, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 100

11.7.1708
schipper Jan Martensz, Terschelling, "de Stad Parijs", 140

12.7.1708
schipper Pieter Groot, Middelie, "het Stadhuijs", 120
schipper Jacob Langerak, Amsterdam, "de hogeboom", 100

13.7.1708
schipper Albert de Ruijter, Amsterdam, "de Makreel", 36
schipper Pieter Hooft, Amsterdam, "de Curasause Galleij", 100

16.7.1708
schipper Jacob Willemsz van der Boot, Rotterdam, "de stad Rotterdam", 250

18.7.1708
schipper Jasper Smit, Ameland, "de Beatris", 60

23.7.1708
schipper Cornelis Claasz Schaap, Amsterdam, ww, "de Pieter", 72

24.7.1708
schipper Pieter Wiggers, Terschelling, "de Vreede", 100

25.7.1708
schipper Barent Buijsman, Amsterdam, "de Swaan", 80
schipper Jan Krijgsman, Amsterdam, "de Hoop", 75

27.7.1708
schipper Dirk Joosten Rab, Vlieland, "Amsterdam", 100

28.7.1708
schipper Cornelis Krijgsman, Amsterdam, "de Reijger", 25
Lolke Boef, medereder "de Claude", 95, schipper Jacob Gerritsz Nagtegael, Amsterdam

30.7.1708
schipper Jan Dirksz Vonk, Amsterdam, "de reijsende Son", 100

3.8.1708
schipper Claes Jaccobsz Visser, Amsterdam, ww, "de St. Josph", 40

6.8.1708
Cornelis Dutry, eigenaar "de Jonge Jan", 80, schipper Claas Jacobsz Visser [!], Amsterdam
Cornelis Dutry, eigenaar "de Vrede", 80, schipper Jacob Visser, Amsterdam

14.8.1708
schipper Jan Collombeau, Amsterdam, "de Phenix", 110

16.8.1708
schipper Simon Swaen, Vlieland, "de Johanna Dorothea", 90

21.8.1708
schipper Jan Reijnsz Vos, Amsterdam, "de Maria", 65

23.8.1708
schipper Sijrip Elkes, Ameland, "de Marie", 30
schipper Reijndert Jansz Schout, Amsterdam, "Eugenius", 50

25.8.1708
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de Vergulde Haan", 55

28.8.1708
schipper Simon Sijbrandsz, Amsterdam, "de Stad Alkmaar", 110
schipper Jacob Doncan, Amsterdam, "de Koningin van Sweden", 70

29.8.1708
schipper Marten Santvoort, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 100
schipper Jan Sandersz, Ameland, ww, "de Maria", 25
schipper Adriaen Algersz, Amsterdam, "de St. Jan", 30

31.8.1708
schipper Claas Cornelisz Muusz, Durgerdam, ww, "de Stad Rochel", 100
schipper Lodewijk Westervelt, Amsterdam, "de Vreede", 75
schipper Lambert Pronk, Amsterdam, ww, "de Stad Amsterdam", 125
Gerard Huijchelbos, medereder "de Phenix", 70, schipper Adriaen Leenderts, Amsterdam

1.9.1708
schipper Foppe Douwes, Terschelling, ww, "de Juffr. Hester", 150

3.9.1708
schipper Jan de Velaer, Amsterdam, "de Stad Nijmmegen", 60

4.9.1708
schipper Eelke Willems Spanjaert, Ameland, ww, "de St. Marten", 70
schipper Claas Backer, Texel, "de Hoop", 55

5.9.1708
schipper Reijnier Mostert, Amsterdam, ww, "de Lidia", 70

6.9.1708
schipper Jan Hansen, Amsterdam, "de Helena", 35
schipper Jan Polder, Amsterdam, "de Sardamse galleij", 60

7.9.1708
schipper Meijndert de Ruijter, Venhuizen, "de Susanna", 60
schipper Adriaen Schouten, Amsterdam, "de drie Koningen", 75

8.9.1708
schipper Weijne Douwes, Amsterdam, "de Luijpaerd", 70
schipper Claas Pietersz Teij, Enkhuizen, "de Vreede", 65

11.9.1708
schipper Jan Kleijn, Schiedam, "Maria Magdalena", 60

12.9.1708
schipper Theunis van IJperen, Amsterdam, "L'Epervie", 40
schipper Jan Willemsz, Amsterdam, ww, "de Agnes", 120

14.9.1708
schipper Pieter Frederiksz, Amsterdam, "de Son", 50
schipper Marten Cornelisz Bruijn, Amsterdam, "de Juffr. Alida", 80
schipper Roelof Cornelisz van Rosendael, Amsterdam, "de Hoop", 60

18.9.1708
schipper Jan Cornelisz Doets, Edam, "de Huijbert", 45
schipper Jan Jansz Kuijper, Schermerhorn, "de Lieve Vrouw van Loretto", 100
Jan Paijn, medereder "de Juffr. Cornelia", 80, schipper Floris Winkel, Winkel
schipper Abraham Schelvis, Texel, "de Vrijheijd", 48

20.9.1708
schipper Dirk Reijtjes, Hindeloopen, ww, "de Maria Anna", 35
schipper FranÇois van Roo, Amsterdam, "Julius Cesar", 115
schipper Harmen Leffers, Amsterdam, "den Apostel Petrus", 95

21.9.1708
schipper Sijvert Dirksz, Amsterdam, "de Juffr. Clara", 22
schipper Tjalf Pietersz, Terschelling, "de Joanna", 70
schipper Jacob Albertsz Smit, Amsterdam, "het wapen van Amsterdam", 44
schipper Claas Claasz Mandose, Amsterdam, "de geluckige Vrede", 65
schipper Pieter Pietersz Kleijn, Zaandam, "de Stad Angoulesme", 70

24.9.1708
schipper Adriaen Pietersz Spaerpot, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 90

25.9.1708
schipper Aldert Meijndertsz, Amsterdam, ww, "de St. Pieter", 55
schipper Claas Mandose, Amsterdam, "de Magdalena", 66

26.9.1708
schipper Willem Teunisz, Amsterdam, "de St. Joseph", 50

25.9.1708
schipper Cornelis Clok, Texel, "de vergulde Buijs", 80

26.9.1708
schipper Jan Hillebrantsz, Terschelling, ww, "de Witte Leeuw", 25

27.9.1708
schipper Wiebe Kalff, Amsterdam, ww, "de Jonge Willem", 50

25.9.1708
schipper Paulus Kluijt, Amsterdam, "de Jonge Moses", 150

1.10.1708
schipper Evert Jansz, Vlieland, "de drie Broeders", 60

3.10.1708
schipper Cornelis Swart, Amsterdam, "de Liefde", 115
schipper Jan Laan, Middelie, ww, "de Noordstar", 160

4.10.1708
schipper Jan Abelsz, Amsterdam, "Hendrik en Jan", 35
schipper Cornelis Knecht, Amsterdam, "de Jan", 100

5.10.1708
schipper Jan Cornelisz Oomjan, Ilpendam, "de Czaer van Moscovien", 120
schipper Jan Lolling, Amsterdam, "de Vrede", 100
schipper Pieter Martensz Sweed, Venhuizen, "het Wapen van Haarlem", 36

8.10.1708
schipper Gale Gerbrants, Stavoren, "de Lucas", 65
schipper Roelof Mamis, Amsterdam, "de Susanna", 50
schipper Pieter Claasz Buijk, Buiksloot, "de Juffr. Agatha Jacoba", 90

9.10.1708
schipper Cornelis Jansz, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 40
schipper Aris Dobber, Amsterdam, "de Stad Limburg", 120
schipper Roeloff van der Veur, Amsterdam, "de Maderegaleij", 36

15.10.1708
Gerard Hoogtwoud, medereder "de Juffr. Maria", 90. schipper Adrian Bouwen, Texel
Gerard Hoogtwoud, medereder "de Vrindschap galleij", 70, schipper Arij Bouwen de jonge, Texel

11.10.1708
schipper Olphert Pietersz Abbenes, Texel, "de Juffr. Jacoba Margareta", 50
schipper Jan Griffing, Curacao, "de Deligentie galeij", 45

12.10.1708
Isaac Nuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"de Samson", schipper Jan de Roode, Amsterdam
"d'Amasone", schipper Jan Meerlaan, Amsterdam
"de Voorspoet", schipper Pieter Hendriksz Kleijn, Terschelling

15.10.1708
schipper Jacob Sijbrantsz, Amsterdam, "de koning van Sweden", 100

16.10.1708
schipper Cornelis Meijndertsz, Vlieland, "de Margareta", 44
schipper Willem Nijgh, Amsterdam, "de Marij galleij", 72

17.10.1708
schipper Cornelis de Vos, Amsterdam, "de Stad Paramaribo", 125

18.10.1708
schipper Cornelis Waterhond, ww, "drie goede Vrunden", 60

19.10.1708
schipper Pieter Wijngaard, Amsterdam, "de Stad St. Malo", 50

18.10.1708
Jan Dirksz Neus, medereder "de St. Jacob", 65, schipper Reijer Mostard, Amsterdam

19.10.1708
schipper Cornelis Lambertsz Holoog, Uitdam, "de Leeuw", 40
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de Prins Hartog van Marlbourg", 160
Isaac Nuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"Meervliet", schipper Haijman de Laver, Middelburg

22.10.1708
schipper Jan Gerritsz Smit, Amsterdam, "de Johanna", 45
schipper Marten Groen, Rotterdam, "de Agatha", 70

23.10.1708
schipper Jacob Brouwer, Amsterdam, "de Cliffort galleij", 125
schipper Lolke Pietersz, Ameland, ww, "de St. Joseph", 60

24.10.1708
schipper Douwe Minnes, Ameland, ww, "de Swaan", 75
schipper Jan Schellevis, Texel, "de Leeuwin", 35

25.10.1708
schipper Moses Mouljot, Amsterdam, "de Perfecte galleij", 120
schipper Hendrik Foppes, Ameland, ww, "de bevallige Minnemoer", 85

26.10.1708
schipper Jan Opmeer, Amsterdam, "de Alida", 100

27.10.1708
schipper Claas Jans Wouters, Amsterdam, "de Juffr. Cornelia", 65
Cornelis Dutry, reder "de Maria", 35, schipper Jacob Visser, Workum

30.10.1708
schipper Lambert Jacobsz Gewelt, Vlieland, ww, "de Cornelia", 60
schipper Cornelis Vekeman, Vlieland, ww, "de Paarl", 100
schipper Pieter Fuijk, Amsterdam, "de koning Gasparas", 100

31.10.1708
schipper Jacob Simonsz, 't Oog, "de Goude bloem", 88
schipper Gerrit Jacobsz Brouwer, Amsterdam, "de Jacob", 100
schipper Pieter Bording, Durgerdam, "de Durgerdammer galeij", 70
schipper Douwe Dirksz Cramer, Amsterdam, "de Willebord", 95

6.11.1708
schipper Wibbe Barentsz, Amsterdam, ww, "de Clijne Alexander", 70

7.11.1708
schipper Jan Nobel, Ameland, "de Nobel", 100

8.11.1708
schipper Jacob Roos, Amsterdam, " 't Raadhuijs van Oostzaen", 130

10.11.1708
schipper Jan Otter, Amsterdam, "de drie Broeders", 30

12.11.1708
schipper Frederik Jansz Corver, Amsterdam, ww, "de Sezare galeij", 45

14.11.1708
schipper Hartman Feijes, Harlingen, ww, "de Elisabet", 65

15.11.1708
schipper Joost Dirksz Rab, Vlieland, "de Juffr. Sara", 100
Gerard Hoogtwoud, medereder "de St. Gerardus", 70, schipper Adriaen Bouwe de jonge, Texel
schipper Mamus Cornelisz, Vlieland, "het Casteel van Antwerpen", 90

19.11.1708
schipper Pieter Jansz de Wilde, Ameland, ww, "de ses Gebroeders", 75

16.11.1708
schipper Meijndert Jansz Spijker, Den Helder, "de St. Paulus", 90
schipper Claas Jacobsz, Amsterdam, "de Jonge Jan", 40
schipper Claas Kin, Holysloot, "de Prins Eugenius", 150

20.11.1708
schipper Claas Melis, Warns, ww, "de Juffr. Elisabet", 50
schipper Pieter Obbes, Amsterdam, ww, "de Cleopatra", 35

21.11.1708
schipper Jan Hansen, Amsterdam, "de Haak", 35
schipper Cornelis van Crimpen, Harlingen, "de Catharina", 20

27.11.1708
schipper Evert Jansz, Vlieland, "de twee Susters", 50

29.11.1708
schipper Willem Willemsz, Amsterdam, "de Catharina", 110
schipper Willem Harmensz, Noordwijk aan Zee, "de St. Jan", 28
schipper Antonij de Griek, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 95

6.12.1708
schipper Frans Heijlman, Amsterdam, "de Jan", 50
schipper Pieter Appelboom, Medemblik, ww, "de Anna", 36
Isaac Nuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"Barnevelt", schipper Adriaen Palensteijn, Amsterdam
"Bennebroek", schipper Jan Hes, Amsterdam
"Bentvelt", schipper Abraham Cloot, Amsterdam
"het huijs te Roosenburg", schipper Teunis Gerbrandsz, Terschelling
"de Haring", schipper Dirk van Veen, Amsterdam
"de Arent", schipper Jan de Witt, Amsterdam

7.12.1708
schipper Jan Hilbrandsz, Terschelling, ww, "de Mercurius"
11.12.1708
schipper David Davidsz, Rotterdam, "de Stad Rotterdam", 150
schipper Jacob Bonnet, Rotterdam, "de twee Broeders", 150
schipper Teunis van Iperen, Amsterdam, "de Jacob", 40

12.12.1708
schipper Reijer van Gent, Amsterdam, "de Maria", 38
schipper Hendrik Sijmonsz Kaij, Jisp, "de Provincie van Utrecht", 150
Michiel Haulseij, medereder "de Maria Anna", 120, schipper Simon Brandaris, Buiksloot
schipper Claas Mandose, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 70

22.12.1708
schipper Eelke Iglis, Amsterdam, ww, "de minnelijke Minnemoer", 40

27.12.1708
schipper Cornelis Krijgsman, Amsterdam, "de Juffr. Teresa", 30
schipper Eelke Willems Spanjaert, Ameland, ww, "het witte Paert", 70

28.12.1708
schipper Jan Werker, Amsterdam, "de St. Joseph", 50
schipper Jan Coster, Amsterdam, " 't Springende paerd", 150

Herziene versie 26 oktober 2001

lijn
intro   1705   1706   1707   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719