schipper Jacob Albertsz Smit

Vrijwel alle Texelse buitenschippers woonden in het dorp Den Hoorn. De lidmatenlijst uit 1711 van de gereformeerde kerk geeft een aardige opsomming van de schippers. Overigens is het plaatje hiermee niet compleet, want ongeveer een kwart van de bevolking van Den Hoorn was doopsgezind. Ook woonden er nog katholieken in het dorp.

De volgende mannen werden vermeld op de lidmatenlijst met de toevoeging "schipper":

Een van de genoemde schippers was Jacob Alberts Smit. Uit het notarieel archief blijkt dat hij in 1693 samen met Cornelis Dekker en Pieter Gonderts 1/30e part bezat in het galjootschip "de Liefde". In 1707 kreeg hij een zeebrief voor het schip "Anna Petronella", en in 1709 voor "de Pieter". Verder voer hij in ieder geval ook nog met het galjootschip "de Witte Leeuw" naar Frankrijk en de Oostzee. Over zijn familie valt niets met zekerheid te zeggen, maar het lijkt toch wel waarschijnlijk dat schipper Pieter Albertsz Smit van Texel, een broer van hem was.

Bronnen: Notarieel archief Texel, lidmatenlijst gereformeerde kerk Den Hoorn, "Zeevarenden op de koopvaardijvloot" van dr. P.C. van Royen.

31 januari 2000

lijn
intro   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719