Zeebrieven 1713

3.2.1713
schipper Marten Swart, Terschelling, "de nieuwe Slotemaker", 24
Adriaen Blom, medereder "de koning Salomon", 22, schipper Intse Idses, Makkum

7.2.1713
Abraham Broegh als procuratiehebbende van zijn broer Frederik Broegh, koopman tot Livorno, eigenaar van "de Sara galeij", 25, schipper Joachim Vrijdag, Rotterdam

8.2.1713
schipper Jan Pietersz Mout, Amsterdam, "Julia", 60

14.2.1713
schipper Jan Thomasz Duijf, Amsterdam, "de Vergulde Duijf", 30

15.2.1713
schipper Pieter Tjebbes, Terschelling, ww, "de Hoop", 21

17.2.1713
schipper Harmen Fekkes, Amsterdam, ww, "de Hoop", 16

18.2.1713
schipper IJsbrand IJsbrandsz, Amsterdam, "de Catharina Christina", 28

24.2.1713
schipper Sible Aukes, Amsterdam, ww, "de Prins van Vriesland", 18
schipper Jan Simonsz, Joure, ww, "het Jouwerse wapen", 16

28.2.1713
schipper Pieter Jellis, Hindeloopen, ww, "de Swarte Kat", 20
schipper Sipke Sickes, Hindeloopen, ww, "de Arke Noach", 20
schipper Willem Jolles, Hindeloopen, "de Prins Willem", 22

8.3.1713
schipper Pieter Kooger, Texel, "de drie goede Vrinden", 10

15.3.1713
schipper Pieter Reijnderts, Amsterdam, ww, "de jonge Jan", 16
schipper Thomas Jansz, Makkum, "de koning David", 40
schipper Ide Fijkesz, Makkum, "het Vroutje van Overspel", 20
schipper Aldert Jacobsz, Makkum, ww, "de Twaalf Apostelen", 30
schipper Geerloff Fopkes, Makkum, "de Jonge Tobias", 16
schipper Wijbe Hubesz, Makkum, "de koning Salomon", 18
schipper Douwe Lievesz, Makkum, ww, "de bootschap Marie", 18

16.3.1713
schipper Lieuwe Gerritsz, Amsterdam, "St. Jans Onthoofding", 16
schipper Harmen Hilbrants, Heerenveen, 14

17.3.1713
schipper Jan Vrouwke, Workum, "de Juffr Sara", 230

21.3.1713
Cornelis Dirksz Teeuwis, medereder "de St. Jan", 50, ww, schipper Sieuwert Claasz, Zaandam
schipper Pieter Lieuwes, Dokkum, "de Liefde", 30
Lieuwke Jansz, medereder "de blinde Ezel", schipper Claas Jansz, Makkum, 30

22.3.1713
schipper Cornelis Schar, Terschelling, "de Bonaventure", 22

28.3.1713
schipper Jacob Cornelisz, Terschelling, "de Stermeer", 18

30.3.1713
schipper Tiede Lolling, Amsterdam, "de Jan", 75

1.4.1713
schipper Jacob Smes, De Lemmer, "de Houtmolen", 70

4.4.1713
schipper Eelmer Jansz, Calantsoog, "de Provincie van Holland", 150
schipper Adriaan Pietersz Broers, Calantsoog, "de Provincie van Zeeland", 180

5.4.1713
schipper Willem Meijer, Amsterdam, "de Vliegende Admirael", 10
schipper Aldert Aldertsz, Rotterdam, "de Provincie van Overijssel", 160

6.4.1713
schipper Marten Jans, Amsterdam, "de Vergulde Schol", 60
schipper Cornelis Cornelisz Jonk, Vlieland, "de Witte Leeuw", 175
1/64 van inwoners van Koningsbergen
schipper Jan Tjebbes, Terschelling, ww, "de Liefde", 170
schipper Willem Stoel, Amsterdam, "de Morgenstond", 60
Hessel Gerrit Gerritsz, medereder "het Noortze Bos", schipper Jurriaan Willemsz Eijs, 130

7.4.1713
schipper Willem Dirksz Leeuw, Den Helder, "de Mevrouw Susanna", 140
schipper Ocke Sieuwertsz, Amsterdam, ww, "de Vriesse Boer", 110

8.4.1713
schipper Marten Rijkland, Amsterdam, "de Juffr. Cornelia", 40
schipper Pieter Wiggertsz, Terschelling, "de Juffr. Anna", 100
schipper Jillis Pekelharing, Zaandam, ww, "de twee Gebroeders", 155
schipper Steven IJpes, Terschelling, "de Juffr. Geertruijd", 150

11.4.1713
schipper Gerrit Frederiksz, Amsterdam, "de Hoop", 100
schipper Cornelis Claasz Boeff, Amsterdam, "de stad Dantzik", 150
schipper Dirk Claasz Hartog, Axwijk, "de Hartog", 30
schipper Claas Phalleen, Amsterdam, "de St. Jan", 130
schipper Jasper Douwesz Smit, Ameland, "de Jonge Jan", 60
schipper Relke Claas, Terschelling, "de Oliphant", 125
schipper Tjeert Sieps, Ameland, "de Vergulden Schol", 170
schipper Laurens Heeres Schol, Ameland, "de Juffr Anna Maria", 140
schipper Lambert Pronk, Amsterdam, ww, "de Stad Amsterdam", 120
schipper Adriaan Vranken, Terschelling, "de provincie van Friesland", 150
schipper Abraham Ravesteijn, Delfshaven, "de Juffr Maria", 180
schipper Joppe Pietersz, Hindeloopen, ww, "het Ganseveld", 225
schipper Pieter Foppes, Terschelling, ww, "de Morgenstar", 160
schipper Sijbrand Cornelisz, Harlingen, ww, "Wiltschut", 150
1/32 van inwoners van Danzig
schipper Tjalff Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Sara", 90
schipper Claas Jacobsz, Amsterdam, ww, "de Morgenstar", 60
schipper Lieuwe Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Anna", 62
schipper Jacob Simons, Calantsoog, "de groene Ridder", 85
schipper Jan Meijndertsz, Terschelling, ww, "de Roggenacker", 130
schipper Pieter Cornelisz Held, Vlieland, "de Held", 150
Christiaan Sprengel, medereder "het Wapen van Amsterdam", schipper Cornelis Meeuwis, Amsterdam, 40
schipper Cornelis Noorman, Vlieland, "de oude Swaan", 150
schipper Adriaan Cornelisz Strop, Den Helder, "de jonge Swaan", 160
schipper Simon Cornelisz Hottentot, Amsterdam, "de Notaris", 120
schipper Simon Jacobsz Harkes, Den Helder, "de Beverwijk", 155
schipper Lodewijk Westervelt, Amsterdam, "de juffr Maria", 150
schipper Claas Jans Wouters, Amsterdam, "de juffr Anna Cornelia", 115

8.4.1713
schipper Gerbrand van de Velde, Rotterdam, "Schieland", 200
schipper Pieter Pietersz, Rotterdam, "het huijs van Nassau", 80
schipper Cornelis Schaap, Terschelling, ww, "het Jonge Schaap", 72
schipper Cornelis Gerritsz, Terschelling, ww, "de vergulde Mast", 120
schipper Zijbrand Pietersz, Amsterdam, ww, "Abrahams Offerhanden", 124
schipper Frans Tjalff, Terschelling, "de Juffr Anna Geertruij", 190

11.4.1713
schipper Engelbrecht Couwenhoven, Amsterdam, "Watervlied", 160
schipper Harmen Blaau, Amsterdam, "de Hoop", 100
schipper Jan Willemsz, Terschelling, ww, "de Liefde", 20
schipper Wijbe Frederiksz Kalff, Harlingen, ww, "de Scholtenburg", 138
schipper Jacob Gerritsz de Oude, Amsterdam, ww, "de Hoop", 175
schipper Wibe Zieuwertsz, Molkwerum, ww, "de Blaaue Clok", 88
schipper David Blok, Amsterdam, "het Wapen van Holland", 130
1/2 van inwoners van Hamburg
schipper Jan Adriaansz de Jonge, Den Helder, "de Vergulde Vos", 180
schipper Jan Schellevis Jansz, Texel, "de Juffr. Alida Bregitta", 60
schipper Minne Douwesz, Ameland, ww, "de drie Vergulde Papegaijen", 95
1/8 van inwoners van Koningsbergen
schipper Claas Gerritsz, Terschelling, ww, "de Stad Groningen", 120
schipper Cornelis Jansz Valk, Ameland, ww, "de Valkonier", 120
1/8 van inwoners van Koningsbergen
schipper Pieter Onkruijd, Vlieland, "de Catharina", 80
schipper Sjouke Douwesz, Terschelling, "de goede koopman van Middelburg", 25
schipper Hendrik Jacobsz Nagtegaal, Ameland, "de Nagtegaal", 116

12.4.1713
schipper Marten Groen, Amsterdam, "de Mercurius", 140
schipper Albert Cornelisz Bol, Vlieland, "de Juffr Christina", 20
schipper Eelke Willemsz Spanjert, Ameland, ww, "het witte Paard", 70
schipper Adriaan Pietersz Spaarpot, Hauwert, "de Juffr Maria", 90
schipper Cornelis Paulusz, Ameland, ww, "de Bontemantel", 130
schipper Cornelis Fopkes, Ameland, ww, "de Phoenix", 60
schipper Jan Meeuwisz, Vlieland, "de Eendragt", 85
schipper Frederik Brandaris, Vlieland, "de Dolphijn", 30
Broer Sieuwerts, medereder "de jonge Brouwer", 115, schipper Ane Broersz Brouwer, Ameland

13.4.1713
schipper Pieter Dirksz Cramer, Hindeloopen, "de jonge Barent", 125
schipper Gerrit Alophs, Amsterdam, ww, "de Liefde", 110
schipper Gerrit Ades, Ameland, ww, "de Europa", 190
schipper Jan Brandaris, Vlieland, "de Brandaris", 135
schipper Reijndert Abes, Hindeloopen, "de vergulde Kat", 222
schipper Heijn Sieuwertsz, Stavoren, ww, "het vergulde Wijnvat", 150
1/16 en 1/32 van inwoners van Koningsbergen
schipper Evert Aldertsz, Vlieland, ww, "de jonge Hoop", 108
1/16 van inwoners van Danzig
schipper Thijs Stategaart, Akersloot, "de apostel Petrus", 85
schipper Foppe Theunisz, Ameland, ww, "de Liefde", 160
1/32 van inwoners van Bremen
1/64 van inwoners van Danzig
schipper Cornelis Dirksz, Ameland, ww, "het Potaschvat", 150
1/64 van inwoners van Koningsbergen

14.4.1713
schipper Cornelis Slot, Durgerdam, ww, "Carolus van Nijenschans", 200
schipper Fredrik Inkes, Amsterdam, "de Juffr. Alida", 70
schipper Joost Dirksz Rab, Vlieland, "de Juffr. Sara", 110
schipper Wopke Eelkes, Amsterdam, ww, "de Walvisch", 120
schipper Gijsbert Aartsz, Amsterdam, "de jonge Marius", 18

12.4.1713
schipper Adriaan Bouwen de Jonge, Texel, "de Juffr Maria", 140
schipper Pieter Bootes, Amsterdam, ww, "de Vergulde Boot", 150
schipper Douwe Dirksz Cramer, Amsterdam, "de Hoop", 90
schipper Wijbrand Douwesz, Hindeloopen, "de Juffr Hendrina", 90

13.4.1713
schipper Hendrik Claasz Anker, Amsterdam, ww, "de Witte Haan", 60

14.4.1713
schipper Cornelis Fredriksz, Vlieland, "de blaaue Pott", 150
schipper Douwe Jacobsz, Terschelling, ww, "de Juffr Elizabet", 170
schipper Arent Heeres Schol, Ameland, "de Juffr Alida", 170

15.4.1713
schipper Anne Hessels, Hindeloopen, ww, "de Tijger", 195

20.4.1713
schipper Isaac Jansz, Schellingwoude, "de Noordzekroon", 45
Carsten Nicolaes, medereder "de Emanuel", 40, schipper Laurens Swentzen, Zunderdorp

26.4.1713
schipper Jan Hendrik Vos, Nieuwendam, "de Emanuel", 150

29.4.1713
schipper Leendert Croes, Amsterdam, "het Zeepaard", 55
schipper Jan Claasz, Leek, "de Juffr. Geertruijd", 110

2.5.1713
schipper Jarig Benkes, Amsterdam, ww, "de Eenhoorn", 132
schipper Albert Maartens, Twisk, "de koning Carel de derde", 90
schipper Jan Stafvelt, Amsterdam, "Elsenhaver", 70

3.5.1713
schipper Leendert Joosten, Amsterdam, "de Bootschap Maria", 170
schipper Jan Joosten, Egmond aan de Hoef, "de St. Laurens", 155

5.5.1713
schipper Egbert Verduijn, Delfshaven, "de Drie Koningen", 80
schipper Cornelis Claasz, Vlaardingen, "de Juffr. Maria", 75

10.5.1713
Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"de Generale Vrede", schipper Willem de Leus, Amsterdam
"de Prins Eugenius", schipper Christiaen Emmerij, Amsterdam
"Nesse-rak", schipper François Zegers, Amsterdam
"Voorburg", schipper Jan Lette, Leiden
"Diemen", schipper Jan Lindeboom, Amsterdam
"Meervliet", schipper Joost Morijn, Terveer
"de Kijkuijt", schipper Wouter Tomasz van Dijk

11.5.1713
schipper Simon Paulusz Visser, Warder, "de Hoop", 150
schipper Rijndert Bouwesz, Amsterdam, "de Elias", 120
schipper Pieter Zieuwertsz, Hindelopen, ww, "de Jonge Christina", 140
schipper Cornelis Haan, Vlieland, "de twee Gebroeders", 65

16.5.1713
schipper Euke Govertsz, Hindeloopen, "de drie Gebroeders", 172
schipper Euke Fongers, Hindeloopen, "de Groene Leeu", 148
schipper Auke Rijndertsz, Hindeloopen, ww, "de Groene Ridder", 200
schipper Broer Claasz, Hindeloopen, ww, "de vergulde Kievit", 216
schipper Zieuwert Aggesz, Hindeloopen, ww, "de profeet Jonas", 230
schipper Zijbrand Pietersz, Hindeloopen, "de Hoop", 207
schipper Fredrik Jotjes, Hindeloopen, ww, "de Jacob en Anna", 230
schipper Sipke Rijndertsz, Molkwerum, ww, "de Juff Geertruijd", 200
schipper Jan Clok, Amsterdam, "de Juffr Levina", 60
schipper Meuse Jacobsz, Amsterdam, "de Morgenster", 50
schipper Teunis Goffis, Ameland, ww, "de Hoop, geloof en liefde", 18
schipper Ippe Witzes, Hindeloopen, ww, "de Jonge Swarte kat", 190
schipper Jolle Heeres, Molkwerum, ww, "de Juffr Sara", 165
schipper Cornelis Gerkes, Terschelling, ww, "de Fortuijn", 9
Jan Bertrand Molinie, medereder "de Susanna", 65, schipper Cornelis Keijser, De Rijp
schipper Albert Gerritsz, Terschelling, ww, "de jonge Hendrik", 55
schipper Cornelis Kalkman, Amsterdam, "de Stad Rochel", 100
schipper David de Vlaming, Amsterdam, "de Vreede", 50
schipper Dirk Jansz Rijkes, Den Helder, "de gekroonde Hoop", 160
Fredrik Beets, ww, medereder "d'Utrechtse Vreede", 280, schipper Jan Meindertsz, Amsterdam
schipper Zijtje Timons, Hindeloopen, "de jonge Tobias", 239
Isaac Peuchescot, medereder "de Postillon", 110, schipper Samuel Koremaat, Amsterdam
schipper Joost Fransz, Vlieland, "het Fortuijn", 200
schipper Sikke Jappes, Hindeloopen, ww, "de Prins te paard", 200
Pieter Treschouw, eigenaar "de Vreedzaame Leeuw", 200
schipper Jacob Jansz, Ameland, ww, "het Potaschvat", 160
3/32 van inwoners van Koningsbergen
schipper Gerrit Jansz, Ameland, ww, "het Moscovisch potaschvat", 180
schipper Albert Dirksz Meurs, Amsterdam, "de Juffr. Anna Maria", 170

17.5.1713
schipper Simon Annes, Hindeloopen, "de Swarte Clapmuts", 200
schipper Douwe Tietes Graaf, Hindeloopen, ww, "de Graaf", 228
schipper Pieter Tjeerts, Hindelooopen, ww, "Prins Johan Wilhelm Friso", 230
1/64 van inwoners van Noorwegen
schipper Olphert Pietersz Abbenes, Texel, "de Juffr Cornelia", 80
schipper Sibolt Sibolts, Hindeloopen, ww, "de Goudsblom", 198
schipper Simon Broers, Hindeloopen, "de Stad Leijden", 200
schipper Tjerk Sibouts, Hindeloopen, ww, "de Hoop", 242
schipper Ronne Haijes, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Anna", 219
schipper Jacob Douwes, Makkum, "de Gerechtigheijd", 28
1/3 van inwoners van Holstein
schipper Jacob Jansz Carper, Axwijk, "de juffr Anna Maria", 80
schipper Jurriaen Coopman, Amsterdam, "de juffr. Margareta", 160
schipper Nicolaas de Ruijter, Amsterdam, "de Moscovische Galeij", 100
schipper Lourens Vouser, Amsterdam, "de jonge Isaac", 70
schipper Simon Sijbrandsz, Amsterdam, "de jonge Jan", 100
schipper Abbe Nannes, Molkwerum, "de Tjalk", 12
schipper Marten Santvoort, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 100

18.5.1713
Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"Noortgouw", schipper Willem Soeteman, Amsterdam
"de Arent", schipper Imke Joukes, Terschelling
"de Haring", schipper Johannes Hessels, Terschelling
"de Snel", schipper Joris Brander, Terschelling
schipper Jan Thijsz, Makkum, "de St. Jan", 20
1/2 van inwoners van Holstein
schipper Heije Luijtjes, Hindeloopen, ww, "het wapen van Amsterdam", 200
schipper Wijbrand Luijtjes, Hindeloopen, ww, "de drie Gebroeders", 200
schipper Eeke Ekes, Hindeloopen, ww, "de Jager in de Boomen", 200
schipper Hidde Tjeerts, Hindeloopen, "de Vreede van Utrecht", 217
schipper Michiel Jansz Schuijfbergen, Vlaardingen, "Naboss Wijnberg", 50
schipper Samuel Kooremaat, Amsterdam, "de Postillon", 110
schipper Sikke Harmensz, Hindeloopen, "de witte Windhond", 256
schipper Harmen Aagis, Stavoren, "de Eendragt", 244
schipper Boldewin Doedes, Hindeloopen, ww, "de Samson", 220

17.5.1713
schipper Doede Annes, Amsterdam, ww, "de jonge Koning", 196
schipper Gerrit Tijmonsz, Hindeloopen, "de Jonge Hillebrand", 235
schipper Fredrik Alles, Hindeloopen, "de Vergulde Eenhoorn", 162
schipper Cornelis Brand, Schiedam, "de Anna", 55
schipper Cornelis Jansz, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 40
schipper Nanne Pietersz, Hindeloopen, ww, "het Noortse Bos", 225
schipper Allert Piebesz, Hindeloopen, ww, "de drie Gebroeders", 166
schipper Jan Koren, Aartswoud, "de Juffr. Maria", 120
schipper Pieter Koren, Nieuwe Niedorp, "de Prins Fredrik Hendrik", 230
schipper Jacob Fredriksz, Amsterdam, ww, "de Vliegende Faam", 80
schipper Simon Hesselsz, Hindeloopen,ww, "de Prins Fredrik Hendrik", 220
schipper Gerbrand Zijtjes, Hindeloopen, ww, "de Patientie", 180
schipper Haring Albertsz, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Sara", 210
schipper Hessel Pietersz, Hindeloopen, ww, "de Jager", 227
schipper Teunis Wijngaard, Amsterdam, "de Juffr. Bregje", 55
schipper Jan Perfect, Amsterdam, "het wapen van Gouda", 60
schipper Wijbrand Lieukesz, Hindeloopen, "de Vreedsame Christina", 220

18.5.1713
schipper Pieter Claasz Cramer, Warder, "de Juffr Sara Johanna", 180
schipper Coene Zegertsz, Heerenveen, ww, "de Hoop", 36
schipper Berent Jansz, Hindeloopen, "de Agisburg", 246
schipper Jan Wilson, Rotterdam, "de twee Gebroeders", 130
schipper Fredrik Olphertsz, Borkum, "de St. Marten", 36
3/4 van inwoners van Borkum in Oost-Friesland
schipper Olphert Jansz, Venhuizen, ww, "de Vergulde Schol", 11
schipper Anne Taklesz, Warns, ww, "de Jonge Juffr Sara", 215
schipper Pieter Jacobsz Born, Hindeloopen, "de Juffr Rebecca", 30

19.5.1713
schipper Mathijs Booijs, Amsterdam, "de Cliffortgaleij", 110

23.5.1713
schipper Hendrik Nobel, Ameland, "de Susanna en Maria", 120
schipper Jacob Geerkens, Terschelling, ww, "de Juffr. Johanna", 150
schipper Jacob Rinkes, Terschelling, ww, "de Brouwer", 16
schipper Pieter Clok, Texel, " 't huis t' Oosterwijk", 70
schipper Floris Winkel, Amsterdam, "de Post galeij", 125
schipper Pieter Kleijn, Zaandam, "de Stad Angoulesme", 70
schipper Pieter Rouloud, Amsterdam, "de Juffr Maria", 200

24.5.1713
schipper Evert Sijtjes, Hindeloopen, "Castricum", 200
schipper Bauke Pieters, Hindeloopen, ww, "de Juffr Nigena", 216
schipper Hendrik Jansz Hoetje, Amsterdam, "de St. François", 30
schipper Dirk Cramer, Warder, "de St. Paul", 220
Jan Grasper, medereder "de Juffr Margaretha", 24, schipper Thijmon Jansz, Terschelling
schipper Gerrit Lollings, Amsterdam, "de vergulde Faam", 100
schipper Fredrik Mulder, Buiksloot", "de Witte Valk", 60

23.5.1713
schipper Leendert van Wijk, Buiksloot, "de Vrijheid", 23

24.5.1713
schipper Claas Claasz Mandose, Amsterdam, "de geluckige Vrede", 60
schipper Hans Jansz Swartenberg, Amsterdam, "de Juffr Anna Maria", 80

26.5.1713
schipper Adriaen Cornelisz Schouten, Amsterdam, "de Aimable Marie Anne", 50
schipper Jan Tabes, Harlingen, "de Hoop", 8
schipper Jan Dirksz Vonk, Amsterdam, "de rijsende Son", 100
schipper Cornelis Gerritsz, Venhuizen, "de witte Eenhoorn", 100
schipper Jouke Johannis, Harlingen, "het Vrouwtje van overspel", 15
schipper Reijndert Swaen, Vlieland, "de Eendrag", 50

24.5.1713
schipper Idse Fongertsz, Koudum, "de Graaue Valk", 80
Wiggert Douwesz, ww, medereder "de koning Christiaan", schipper Jare Gerbrantsz, Hindeloopen, 240
schipper Jeije Jeijesz, Hindeloopen, ww, "het Witte Rad van Avontuure", 217
schipper Jan Otto, Amsterdam, "de St. Jan", 36
schipper Albert Jansz, Hindeloopen, ww, "de profeet Moses", 214
schipper Sjoert Thomasz, Amsterdam, ww, "Beverwijk", 40
schipper Jelle Thomasz, Hindeloopen, ww, "de Hoop is mijn Naam", 215
schipper Otto Adriaansz, Terschelling, "de graauwe Haas", 75
Gerbrand Thomas, ww, medereder "de Vreede", schipper Evert Laurens, Harlingen, 60

26.5.1713
schipper Gerrit Harmse, Amsterdam, "de Jonge Koning", 20
schipper Gabbe Cornelisz, Terschelling, "de Jonge Louis", 30
schipper Jacob Jansz, Amsterdam, "de Jonge Tobias", 15
schipper Jan Montacq, Nieuwendam, "de Juffr. Anna Maria", 37

27.5.1713
schipper Evert Luijtjes, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Catharina", 136
schipper Jan Heere Jarigs, Hindeloopen, ww, "de Jonge Tobias", 136

30.5.1713
schipper Barent Swart, Amsterdam, "de Juffr. Johanna", 80
schipper Jacob Backer, Vlieland, ww, "de Juffr. Catharine", 38
schipper Cornelis de Haen, Amsterdam, "de St. Martinus", 60

31.5.1713
schipper Claas Visman, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 30
schipper Jan Klinkert, Amsterdam, ww, "de St. Jan", 110
schipper Haije Pieters, Warns, ww, "de Swarte Raven", 155
schipper Cornelis Cok, Amsterdam, "Rio de la Haehe", 160
Joan Sourbeer, medereder "de St. Jacob", 35, schipper Jurge Dirksz, Housem

1.6.1713
schipper Dirk Booijsz, Monnickendam, "de St. Maria", 150
schipper Rongh Centen, Egmond aan Zee, "de goede Resolutie", 200
Joan Dorville, medereder "de Prins Casimir", 50
schipper Cornelis Roelofsz, Amsterdam, "de snelle Haas", 26
schipper Joris Cooijman, Terschelling, "de Juffr. Margareta", 110

30.5.1713
schipper Hans Steen, Amsterdam, "de London Beurs", 70
schipper Sijmon Blom, Amsterdam, "de twee Cronen", 180

31.5.1713
schipper Andries Jansz, Camperduin, "de Adriana Catharina", 50
schipper Pieter van der Putten, Amsterdam, "de Jonge Jan", 35
schipper Cornelis van Wieken, Amsterdam, "de IJzacq galeij", 50

1.6.1713
schipper Gale Gerbrantsz, Stavoren, "Lucas", 65

2.6.1713
schipper Claas Kin, Amsterdam, "de Prins Eugenius", 160
schipper Pieter Fuijk, Amsterdam, "de koning Gasparus", 100
schipper Tjebbe Reijnderts, Warns, ww, "de twee Moscovise kooplieden", 200
schipper Lolke Frederiks, Hindeloopen, ww, "de swarte Kat", 219
schipper Wijbe Hiddes, Hindeloopen, ww, "de Jonge Gaspar", 208

3.6.1713
schipper Simon Pietersz Perseijn, Harlingen, ww, "Salomons eerste Gerecht", 27
schipper Aris de Weert, Amsterdam, ww, "de Anna Dorothea", 26

7.6.1713
schipper Claas Kruijdenaer, Akersloot, "de St. Nicolaas", 30
schipper Jacob Laurentsz van Keer, Amsterdam, "de Apostel Jacobus", 250
schipper Isaac Roelofsz, Amsterdam, "de Fonteijne galeij", 100
schipper Teunis Martensz Root, Huisduinen, "St. Pietersburg"
schipper Reijer Lambertsz, Amsterdam, ww, "de Juffr. Eletta", 200
schipper Roelof Smit, Amsterdam, " 't Stadhuijs van Amsterdam", 170
schipper Claas Schoenmaker, Wijdenes, "de Juffr. Magdalena", 138
schipper Dirk Hendriksz, Amsterdam, "de Deligent", 40

8.6.1713
schipper Wiebe Alderts, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Maria en Johanna", 115
schipper Barent Jansz, Nieuwendam, "de Juffr. Anna", 158
schipper Pieter Carper, Axwijk, "de Juffr. Clara", 30
schipper Andries Prater, Ameland, ww, "de St. Anna", 20

9.6.1713
schipper Jacob Isaacsz Koning, Vlieland, "de Juffr Johanna Dorothea", 90
schipper Jacob Draij, Hoorn, ww, "de Juffr. Agatha", 75
schipper Thomas Montes, Stavoren, "de Vrede", 175
schipper Claas Jacobsz Wester, Warder, "de generael Ouwerkerk", 200

10.6.1713
schipper Dirk Westervelt, Amsterdam, "de Jonge Juffr. Sara", 150

13.6.1713
schipper Adriaen Buijsman, Amsterdam, "de Lisbonse koopman", 170
Hessel Gerrit Gerritsz, reder "het Noordsebos", schipper Cornelis Jansz Kleijn, Amsterdam, 132
schipper Pieter Kuhn, Amsterdam, "de Juffr Clara", 120
schipper Aris Jansz Visser, Vlieland, "de Timmerman", 180
schipper Cornelis Jansz Kort, Vlieland, "de twee goede Vrinden", 160
schipper Pieter Jaspertsz, Zaandam, "het wapen van Jisp", 150
schipper Jekle Hielkes, Nieuwendam, "de Bonte Vries", 200
schipper Hendrik Teunisz, Amsterdam, "de Vlugt van Egypten", 24
Pieter van Dornen, medereder "de gekroonde Hoop", 250, schipper Jacob Buijs, Zaandam
1/4 van inwoners van Duinkerken

15.6.1713
schipper Claas Reijntjes, Ameland, ww, "de Liefde", 15

16.6.1713
schipper Aijso Hendriksz Hoppe, Emden, "de Johannes", 230
schipper Auke Ritskes, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 50
schipper Cornelis Zulk, Amsterdam, "de Juffr. Elisabet", 85
schipper Andries Douwes Smit, Ameland, "de Palmboom", 45
schipper Wijbrand Douwes, Koudum, "de Luijpaard", 68
schipper Willem Jansz Westerdijk, Schiedam, "de Vreede", 28
schipper Roelof Jansz Vis, Ameland, "het galjoot de Vreede", 60
schipper Gerrit Haver, Amsterdam, "de Coning van Pruijssen", 68
schipper Pieter Tortel, Vlieland, "West Vlieland", 150
schipper Cornelis Dickert, Akersloot, "de St. Thomas", 80
schipper Claas van de Velde, Amsterdam, "het Fortuijn", 22
schipper Andries Piebes, Workum, ww, "de Jonge Liefde", 170
schipper Relke Wijbrandsz, Terschelling, "de Juffr. Henrietta", 100

17.6.1713
schipper Giele Olphertsz, Borkum, "de Getrouwheid", 230
schipper Jacob Floris Brouwer, Stavoren, ww, "de Juffr Catharina", 190
schipper Cornelis Kist, Zaandam, "de Prins Eugenius van Savoijen", 120
schipper Johannes Hanse, Makkum, "de gekroonde Liefde", 26
schipper Laas Heijsses, Amsterdam, "de St. Pieter", 26

20.6.1713
schipper Hendrik Feijen, Amsterdam, "de Vreede", 20
schipper Matthijs van Eijk, Texel, "de juffr Jacoba", 32
schipper Age Hanskes, Hindeloopen, ww, "de Jonge Schellebeek", 190

21.6.1713
schipper Cornelis Meijndertsz, Texel, "Negropinto", 180
schipper Cornelis Dickert, Akersloot, "de St. Thomas", 80
schipper Claas Pranger, Zaandam, "de Heer Raadpensionaris Heijnsius", 200
schipper Pieter Molenaar, Amsterdam, "de Morgenstar", 95
schipper Albert Gondertsz, Texel, "de vergulde Buijs", 70
schipper Nanning Backer, Amsterdam, "de jonge Jeronimus", 30
schipper Gustaphus Assenborn, Amsterdam, "de Sint Elisabet", 110
schipper Pieter Visser, Amsterdam, "de Theresagaleij", 90

22.6.1713
schipper Simon Ham, Venhuizen, "de Stad Baserac", 75
schipper Cornelis Corff, Amsterdam, "de St. Bernardus", 120
schipper Leffert Hendriks, Amsterdam, "de Vrede", 30
schipper Enno van Borsum, Delfzijl, "de koning Salomon", 26
schipper Jan Koster, Amsterdam, "de Vrijheid", 150
schipper Huijbert ten Draak, Schiedam, "de Juffr Elisabet", 150
schipper Claas Jansz Maars, Opmeer, "de Juffr Margareta", 50
schipper Jan Hendriksz, Amsterdam, "de Juffr Susanna", 60
schipper Teunis Jansz Duijf, Zaandam, ww, "de twee Gebroeders", 150

23.6.1713
schipper Olphert Omes, Texel, "de Kroongaleij", 50
schipper Claas Jansz Sijbrants, Ameland, ww, "Adam en Eva", 10
schipper Dirk Jelles, Amsterdam, "de vergulde Melkmeijt", 180

24.6.1713
schipper Sietse Sietses d'oude, Wousen in Friesland, "de Wijsheid Salomons", 36
schipper Tedde Freriksen, Monnickendam, "St. Jacob", 35

27.6.1713
schipper Adriaen Jelis, Vlieland, ww, "de Maria", 60
schipper Remke Pieters, Amsterdam, "Abrahams Offerhande", 18
schipper Harke Valk, Amsterdam, "Abrahams Offerhande", 22
schipper Jan IJsbrants, Amsterdam, "de Juffr Gratia", 25
Dirk Heere, ww, medereder "de Vrede", 210, schipper Ime Hiddes, Hindeloopen
schipper Gooijke Aalderts, Amsterdam, "de inreijdinge Christi", 20
schipper Simon Lodder, Amsterdam, "de Johanna", 120
schipper Hendrik Brand, Amsterdam, "de Doornekroon", 40

28.6.1713
schipper Willem Koster, Amsterdam, "Zaerdam", 30

27.6.1713
Jan van Vollenhoven de jonge, ww, medereder "de Louis", 36, schipper Cornelis Fredriksz, Vlieland

28.6.1713
schipper Marten Statema, Amsterdam, "de St. Agnes", 30
schipper Hans Kratz, Amsterdam, "de twee Wolven", 24
schipper Jouke Visser, Amsterdam, "de St. Philippe", 70

29.6.1713
schipper Sible Doedes, Molkwerum, ww, "de Hoop", 215
schipper Paulus Dirksz Visser, Warder, "de Elias", 200
schipper Claas Pietersz Wester, Warder, "de Juffr Emelia", 200

30.6.1713
schipper Albert Cornelisz Drost, Amsterdam, "de Brigitta Maria galeij", 60
schipper Jan Claasz Roos, Amsterdam, ww, "de oude Roos", 200
schipper Hendrik Gerritsz, Amsterdam, ww, "de Donna Francisca", 190
schipper Mamis Cornelisz, Vlieland, "de groote Slootemaker", 200

1.7.1713
schipper Jan Cornelisz Eijs, Amsterdam, ww, "de juffr. Magdalena", 140

4.7.1713
schipper Hans Pauls, Amsterdam, "de twee Gesusters", 26
schipper Abraham Schelvis, Texel, "de jonge Broeder", 100
schipper Wiggert Tjerks, Terschelling, "de Tweeling", 62
schipper Pieter Hoogmuts, Hoorn, "Commewijne", 120
schipper Pieter Christiaensz, Amsterdam, "de jonge Valkenier", 54
schipper Jan Kibo, Amsterdam, "de Surinaemse Plantagie", 120
schipper Pieter du Pon, Amsterdam, "de koning van Portugal", 130
schipper Dirk Cornelisz van den Hoef, Alkmaar, "de St. Pieter", 70
schipper Ocke Tjellings, Amsterdam, ww, "de Juffr de Jonge Junesse", 30

5.7.1713
schipper Gerlof Teunisz Backer, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 48
schipper Gerrit Andriesz, Hindeloopen, ww, "de grooten Arend", 150
schipper Hans Sipkes, Hindeloopen, ww, "de St. Pieter", 36
schipper Jan Carper, Axwijk, "de Profeet Jonas", 82

6.7.1713
schipper Simon Schaap, Amsterdam, ww, "de Vreede", 150
schipper Claas Mentse, Vlieland, ww, "de oude Swarte Haar", 200
schipper Harmen Kakzandt, "de St. Jan", 22

7.7.1713
schipper Claas Thijsz, Amsterdam, "de Vreede", 50
schipper Gerrit Appelschie, Amsterdam, "de Frederica galeij", 48
schipper Cornelis Groot, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 130
schipper Pieter Sipkes, Terschelling, ww, "de Juffr. Maria", 80
schipper Jacob Pieters, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 50
Jacob Fries, medereder "de St. Pieter", 30, ww, schipper Pieter Douwes, Gardingen
schipper Jacob Sipkes, Terschelling, ww, "het grijse Paart", 120

11.7.1713
schipper Cornelis Clok, Texel, "de Adriana", 80
schipper Andries Willemsz, Hindeloopen, ww, "de Catharina", 170
schipper Hendrik Stokvis, Amsterdam, "de goude Appal", 85
schipper Cornelis Krijgsman, Amsterdam, "de Johannes", 94
schipper Booij Pietersz, Amsterdam, "de Juffr Johanna", 80
schipper Dirk Thijsz, Zaandam, "de nieuwe Vreede", 70
Cornelis Beets, ww, medereder "de Lammerenberg", 150, schipper Paulus Pietersz, Oostmahorn

12.7.1713
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de Stad Coningsbergen", 155

13.7.1713
schipper Teunis Alofsz, Vlieland, "het Stadhuijs van Amsterdam", 125

14.7.1713
schipper Pieter Volkertsz, Amsterdam, "de Hoop", 50
schipper Jan Harmentsz, Koudum, ww, "de Juffr. Clasina"

15.7.1713
schipper Pieter Wiebes, Amsterdam, "St. Joseph", 65
schipper Jan Reijndertsz, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 30

18.7.1713
schipper Lolke Struijk, Ameland, ww, "de Maria", 70
schipper David Hendriksz, Haarlem, "de koning David", 20
schipper Jan Slooterdijk, Amsterdam, "Hoorerdijk", 30
Philippus van den Broek, eigenaar "de Noordstar", 120, schipper Balthasar Man
schipper Jacobus Ruijg, Beets, "de bonte Hond", 150

19.7.1713
schipper Nemias Gouij, Amsterdam, "de Utrechtse Vrede", 58
schipper Evert Kuijper, Amsterdam, "de Concordia", 90
schipper Bauke Ibis, Oudeboone in Friesland, "de vier Gebroeders", 22
schipper Willem van Arenden, Amsterdam, "de Patiencie", 125
schipper Simon Jolles, Amsterdam, "de Juffr Cornelia", 225
schipper Adriaen Gerritsz, Amsterdam, ww, "de goede Hoop", 160

20.7.1713
schipper Jan van Groningen, Amsterdam, "de St. Pieter", 24
schipper Cornelis Knegt, Amsterdam, "de Hoogeboon", 110
schipper Dirk Thijsen, Amsterdam, "de Notaris", 138
schipper Cornelis Loos, Amsterdam, "de St. Johannes"
schipper Claas Sieuwertsz, Harlingen, "de Gerechtigheijd", 140
schipper Daniel Trok de jonge, Haarlem, "de St. Jacob", 100
schipper Obbe Jansz, Amsterdam, ww, "de Jonge Cornelis", 40

21.7.1713
schipper Esaias Warensteijn, Amsterdam, "de Magdalena", 60

22.7.1713
schipper Cornelis Simons Apes, Amsterdam, "de Stad Amsterdam", 130

24.7.1713
schipper Jan Marion, Amsterdam, "de Offerhande Noachs", 100

25.7.1713
schipper Pieter Wiebes, Amsterdam, ww, "de St. Pieter", 48
schipper Jan Jansz, Akersloot, "de Catharina Elisabet", 80
schipper Douwe Gerritsz, Vlieland, "de oude Pieter", 175
schipper Adriaen Bouwe, Amsterdam, "de Ste Maria", 90

26.7.1713
schipper Obbe Lieuwes, Terschelling, ww, "de Koornbeurs van Amsterdam", 146

27.7.1713
schipper Jan Polder, Durgerdam, ww, "de Valkenier", 140
schipper Jan Elpenbeen, Amsterdam, "de Juffr Anna", 200
schipper Frans Geweld, Terschelling, ww, "de Jonge Juffr. Sophia", 200
schipper Jacob Rachauw, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 50

28.7.1713
schipper Pieter Albertsz, Harlingen, "Crooswijk", 85
schipper Pieter IJsbrandsz Swaeg, Hoorn, "Swaag", 130
schipper Pieter Reijmers, Buiksloot, "de Amsterdammer Galeij", 100
schipper Bastiaen Brouwer, Amsterdam, "de Brouwer", 200
schipper Jacob Kakzand, Amsterdam, "de St. Anna", 30

29.7.1713
schipper Pieter Tjallings, Terschelling, ww, "de Coning van Pruijssen", 180

1.8.1713
schipper Simon Cornelis Twint, Edam, "de Purmer", 70
Philippus van den Broek, eigenaar "d'Elisabet", 140, schipper Carsten Carstensz, Hamburg
schipper Sietse Carstensz, Sneek, "de Berg Etna", 30
schipper Tjebbe Olberts, Amsterdam, "de juffr Maria", 35
schipper Willem Schut, Amsterdam, "de Vreede van Utrecht", 115

2.8.1713
schipper Jan Groot, Amsterdam, "het bonte Schaep", 180

1.8.1713
schipper Adriaan Cornelisz, Kolhoern, ww, "de Spreeuw", 16

2.8.1713
schipper Jan Claasz, Amsterdam, ww, "Abrahams Offerhande", 10
schipper Lubbert Reijndertsz, Amsterdam, "de drie Gebroeders", 13
schipper Simon Bootshaak, Amsterdam, "de Samaritaanse Vrouw", 24
schipper Cornelis Roele, Amsterdam, "de Postillon", 120

3.8.1713
schipper Oede Pietersz, Amsterdam, "de Maria Galeij", 30

4.8.1713
schipper Jacob Hartog, Amsterdam, "de Juffr. Johanna", 115
schipper Adriaan Thomasz Smit, Amsterdam, "de Post", 130
schipper Sietse Coenes, Gouda, "de Boodschap Maria", 35
schipper Cornelis Steur, Amsterdam, "de St. jan", 22
schipper Aris Quant, Amsterdam, "de Susanna", 18
schipper Jacob Jacobsz, Makkum, ww, "de St. Laurens", 28
schipper Marten Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Dorothea", 100

8.8.1713
schipper Goffe Heres Schol, Ameland, "de nieuwe vergulde Schol", 160
schipper Andries Goutschaal, Amsterdam, "La Suntissima annunciata", 40

5.8.1713
schipper Jan Albertsz Meijer, Amsterdam, "la Charmante Cornelia", 48

8.8.1713
schipper Cornelis Klinckert, Amsterdam, "Hollandia", 130
schipper Dries Thimons, Hindeloopen, ww, " 't Rad van avonture", 250
schipper Jochem Punt, Amsterdam, "de Margareta galeij", 90
schipper Jan Roelofsz, Amsterdam, "de Archangelse Galeij", 55
Meijndert Buijs, reder "de St. Jacob", 36, schipper Huijbert Jacobsz, Amsterdam
schipper Leendert Cooij, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 60
schipper Frederik Olphertsz, Amsterdam, "de Juffr Elisabet", 25
schipper Claas Haaij, Amsterdam, "de Margaretha", 70

9.8.1713
schipper Huijbert Wittebroot, Jisp, "de Post van Archangel", 60
schipper Jeije Andriesz Coopman, Stavoren, "de Stad Stavoren", 48
schipper Cornelis Luijt, Amsterdam, "de Vliegende Arent", 30
schipper Dirk Spanjert, Venhuizen, "de Juffr. Jacoba Elisabet", 150
schipper Cornelis Jansz, Vlieland, "de Juffr Margareta", 180
schipper Reijndert Schaap, Amsterdam, "de Geregtigheid", 14
schipper Jacob Jacobsz, Amsterdam, "David en Goliat", 19

10.8.1713
schipper Jan Paeuw, Texel, "Nieuwendam", 130

11.8.1713
schipper Nicolaas Wolf, Schellingwoude, "de Liefde", 30

15.8.1713
schipper Abraham Claver, Amsterdam, "de Eendragt", 135
schipper Tjebbe Sierks, Harlingen, "de Coning Nebucadnezar", 44
schipper Jetse Gerrits, Groningen, "de Onbekende", 28
schipper Job van der Waal, Amsterdam, "de Rijswijkse galeij", 35
schipper Jan Carstensz, Nieuwendam, "de Catharina Geertruijd", 180
schipper Cornelis Box, Amsterdam, "de drie Gebroeders", 85

16.8.1713
schipper Volkert Pietersz, Hindeloopen, "de Jan", 140

17.8.1713
schipper Cornelis Otter, Amsterdam, "de Catharina", 50
schipper Jan Dorsiere, Amsterdam, "de drie goede Vrinden", 60
Jacob Muhl, eigenaar "de Oliphant", 125, schipper Relke Claasz, Terschelling
schipper Andries Hollem, Amsterdam, "de Pellikaan", 50
[op 31.1.1714 duplicaat afgegeven]
schipper Adriaen Pietersz Montfoort, Schiedam, "de Stad Berlin", 140

18.8.1713
schipper Claas Tjerksz, Harlingen, ww, "de kroonprins van Pruijssen", 170
schipper Mathijs Martens, Amsterdam, "de Eendragt", 112
schipper Pieter Jelles, Ameland, ww, "de vergulden Son", 168

19.8.1713
schipper Elie Bargeau, Amsterdam, "het Fortuijn", 25

25.8.1713
schipper Hessel Lucasz, Hindeloopen, ww, "de Stad Leijden", 160

22.8.1713
schipper Claas Sleevoogt, Amsterdam, "de Maria", 60
schipper Joris Kaij, Amsterdam, "de St. Joris", 110

23.8.1713
schipper Jan Regers, Rotterdam, "de Jonge Pieter", 75

24.8.1713
schipper Gerbrand Pietersz Rotgans, Ameland, ww, "de Juffr Magdalena", 120
schipper Cornelis Waterhond, Amsterdam, ww, "de Juffr Johanna", 110
schipper Wouter Jetses, Harlingen, "de Gideon", 40
Willem Vermeersch, medereder "gekroond Franeker", schipper Jan Rintjes, Harlingen, 170
Jurriaen Harmensz, medereder "de Vrede", 40, schipper Fonger Broers, Harlingen
schipper Pieter Lieuwes, Terschelling, "de Juffr Andrea", 160

25.8.1713
schipper Jetse Stitters, Harlingen, "de Bontekoe", 40
schipper Pieter Nannis, Hindeloopen, ww, "de Vreedzame Leeuw", 155

27.8.1713
schipper Roelof Jansz, Amsterdam, "de Stad Rochel", 50
schipper Dirk Pietersz Peerboom, Leek, "de Peerboom", 150

26.8.1713
schipper Cornelis Jacobsz Groot, Amsterdam, ww, "de jonge Daniel", 100
schipper Pieter Cornelisz, Amsterdam, "de Juffr Alida", 160

29.8.1713
schipper Willem Neijg, Amsterdam, "de Lisbonse galeij", 55
schipper Jan Domasz, Amsterdam, "de St Philippus", 250
schipper Pieter Menses, Harlingen, ww, "de Geregtigheid", 58
schipper Wouter Raap, Amsterdam, "de Susanna", 42
schipper Pieter Roos, Amsterdam, "de Ridder St. Joris", 100

2.9.1713
schipper Pieter Teunisz Cupido, Terschelling, ww, "Anna Elisabet", 24

6.9.1713
schipper Steven Ipes, Terschelling, "de Juffr. Geertruijd"> 150
Jean François Tourton, medereder "de Morgenstar", 65, schipper Henrik Cornelisz Kous, Amsterdam

7.9.1713
schipper Douwe IJsbransz, Amsterdam, ww, "het Wapen van Amsterdam", 54
schipper Pieter Martensz Sweed, Amsterdam, "de Tulp", 150
schipper Lambert Pietersz Helt, Vlieland, "de witte Eenhoorn", 200

8.9.1713
schipper Tjepke Ulkes, Workum, ww, "de Liefde", 60 schipper Mauris Coek, Amsterdam, "de Moor", 15
Herman Backer junior, medereder "de Vreede", schipper Claas Bringman, Bremen, 100

9.9.1713
schipper IJsbrand IJs, Amsterdam, "de Jonge Christina", 22

12.9.1713
schipper Tjalf Adriaansz, Terschelling, "de Juffr Catharina", 90
schipper Jan Nobel, Ameland, "de Juffr. Petronella", 160
schipper Laurens Poort, Amsterdam, "de St. Dorothea", 240
schipper Rieuwert Sibouts, Harlingen, "de Jacob en Rachel, 24
schipper Tietje Jansz, Amsterdam, "de Eendragt", 152
schipper Leendert Loos, Amsterdam, "de Vinding van Moises", 15
schipper Simon Claasz, Hindeloopen, ww, "de drie Gebroeders", 40

13.9.1713
schipper Cornelis Jansz, Harlingen, "de Arke Noag", 45

14.9.1713
schipper Hendrik Arentsz Smit, Buiksloot, "Hollandia", 28
schipper Jacob Albertsz Smit, Texel, "de Stad Amsterdam", 35

15.9.1713
schipper Pieter Vogelezang, Amsterdam, "de oude Valkenier", 64
schipper Jan Cornelisz Oom, Schellinkhout, "de Catharina", 160
schipper Gerrit Hendriksz de Haen, Terschelling, "de Johanna Margreta", 30

16.9.1713
Pieter Jelles, ww, medereder "de Liefde", 25, schipper Sipke Hayes, Hindeloopen

19.9.1713
schipper Sijbrand Feddes, Wartena, "Abrahams Offerhande", 35
schipper Reijnier Reijnderts, Amsterdam, "de Post van Bilbou", 60
schipper Gijsbert Jacobsz Pillemer, Zaandam, "de jonge vergulde Adelaar", 150

20.9.1713
schipper Pieter Valkenier, Schiedam, "de Juffr Francoise", 35
schipper Cornelis Swaan, Vlieland, "de Onbekende", 50
schipper Pieter Adriaensz Schot, Nieuwendam, "de Liefde", 40
schipper Lambert Claasz Bruijn, Amsterdam, ww, "de Witte Olifant", 140

21.9.1713
schipper Otto Jansz, Amsterdam, "het Wapen van Amsterdam", 35

22.9.1713
schipper Rinke Tjeerts, Molkwerum, ww, "St Anthonij", 80

26.9.1713
schipper Cornelis Jansz Top, Terschelling, "de Getrouwigheijd van Westzaanen", 30
schipper Simon Laurensz Quast, Den Helder, "de jonge Jan", 150
schipper Pieter Obbes, Amsterdam, ww, "de Juff Hester", 28
schipper Jacob Rijke, Amsterdam, "de Amsterdamse Galeij", 30
schipper Sipke Teunisz, Ameland, ww, "St Jan", 36
schipper Simon Kuijper, Texel, "de Gortmolen", 50
schipper Atze Hiddes, Harlingen, "de Eendragt", 40
schipper Lieuwe Hendriksz Kuijper, Vlieland, ww, "de Kuijper", 110

27.9.1713
schipper Lieuwe Heijnes, Workum, "de Handelaer", 10

28.9.1713
schipper Jan den Hengst, Rotterdam, "de Stad Baijoenen", 72
schipper Claas Hendriksz Kat, Zaandam, "de St. Pieter", 150
schipper Jurriaen Plaat, Amsterdam, "de Ste Maria", 10
schipper Engelbregt Couwenhoven, Amsterdam, "Watervliet", 160

29.9.1713
schipper Marten Cornelisz Bruijn, Amsterdam, "de Liefde", 80
schipper Heijne Meijne de Vries, Molkwerum, "de Josua", 140
schipper Claas Jansz Mars, Opmeer, "Zaandijk", 150
schipper Anthonij de Gris, Amsterdam, "de Vliegende Arent", 100
schipper Lolke Willems Spanjert, Amsterdam, "de juff Sibilla", 40

30.9.1713
Nicolaes Clumper, medereder "la belle Elisabeth", 110
schipper Jan Cadel, Amsterdam, "de Post op Schandroene", 125
schipper Cornelis Holoog, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 50

3.10.1713
schipper Sijbrand Gerritsz, Terschelling, ww, "de Rogge Acker", 130

4.10.1713
schipper Albert Pietersz, Zaandam, "de Catrina", 25
schipper Tobias Boekhout, Terschelling, "de Morgenstar", 20
schipper Pieter Koger, Texel, "de Juffr Adriana Margareta", 200
schipper Jan Simonsz Waale, Den Helder, ww, "de Cornelis", 250
schipper Claas Pietersz Vlotter, Graft, "de Witte Oliphant", 140

5.10.1713
schipper Pieter Claasz Valk, ww, "het gekroonde wapen van Haarlem", 150
Abraham Broegh als procuratie hebbende van zijn broeder Frederik Broegh, koopman tot Livorno, die eigenaar is van "de Sara Galeij", 25, schipper Christiaen Bakhuijsen, Amsterdam
schipper Mozes Mouliot, Amsterdam, "de Anna Maria", 130

6.10.1713
schipper Jan Berland, Amsterdam, "de Beurs van Amsterdam", 130
schipper Jacob Visser, Amsterdam, "Nostra Signora de Begonje", 75

7.10.1713
schipper Pieter Klip, Vlieland, "de vergulde Schol", 50
schipper Hartman Feijes, Harlingen, ww, "het Braambos", 80

10.10.1713
schipper Cornelis Aris, Graft, "de Vriendschap", 140
schipper Lieuwe Frederiks, Edam, "de Juffr. Anna", 25

11.10.1713
schipper Arent Wagenaar, Amsterdam, "de St. Franciscus", 80
schipper Rong Senten, Amsterdam, "de St. Jan", 170
schipper Foppe Jellesz Bisschop, Vlieland, ww, "de Juffr Aletta", 190
schipper Andries Simons, Harlingen, ww, "de Propheet Elias", 70

13.10.1713
schipper Frederik Jansz Coster, Zaandam, ww, "de St. Jan Galleij", 40
schipper Jacob Jacobsz Segers, De Rijp, ww, "de rust van 't Vaderland", 150
schipper Pieter Cornelisz Kees, Callantsoog, "de Jan en Jacob", 170

12.10.1713
schipper Jacob Langerak, Amsterdam, "de Faam", 100

14.10.1713
Isaac Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"Cockengen", schipper Wouter Reijniersz, Amsterdam
"Wijnendael", schipper Jan Baij, Nieuwendam
"Gansenhoef", schipper Rijkman ten Bem, Purmerend

17.10.1713
schipper Pieter Jansz de Wilde, Amsterdam, ww, "de juffr. Elisabeth", 150
Isaac Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"de Haring", schipper Joris Brander, Terschelling

18.10.1713
schipper Jacob van Keeren, Amsterdam, "de vogel Phoenix", 110

19.10.1713
schipper Cornelis van der Hout, Haarlem, "de Stad Haarlem", 55

20.10.1713
schipper Paulus Chevalier, Amsterdam, "de Juffr Eleonora", 30
schipper Wopke Tjallings, Ameland, ww, "de St. Nicolaes", 30

24.10.1713
schipper Jurriaen Plaat, Amsterdam, "de St. Jan", 100
Douwe Kempes Vlasblom, ww, medereder "de Jonge Vlasblom", 48, schipper Adriaen Adriaensz Smient, Vlieland
schipper Hendrik Blomk, Amsterdam, "den Amstel", 130
schipper Jan van Brakel, Oostende, "de drie Gebroeders", 25
schipper Claas Parisz Swart, Edam, "de Juffr Catharina Joanna", 70

25.10.1713
schipper Claas Jansz Joor, Zaandam, "de graeuwe Hond", 14
schipper Pieter Swart, Hoorn, ww, "de Anna Maria", 60

26.10.1713
schipper Simon Brandaris, Amsterdam, "de Faam", 100

28.10.1713
Cornelis Jansz Oldaans, ww, reder "de jonge Oldaan", 55, schipper Jan Leenderts, Krimpen

31.10.1713
schipper Aldert Alderts, Rotterdam, "St. Pieter", 150

1.11.1713
Jacob van Herzeele, eigenaar "de drie Gebroeders", 50, schipper Jacob Groen de jonge, Noordwijk
schipper Pieter Genedo, Amsterdam, "de Aletta Galeij", 70

2.11.1713
schipper Jan Looman, Amsterdam, "de Livornese galeij", 88

3.11.1713
schipper Huijte Jobs, Ameland, ww, "de Vreede", 36

2.11.1713
schipper Paulus Pietersz, Gouda, "het Smalschip", 16

3.11.1713
schipper Cornelis Christiaensz, Nieuwendam, "de rijdende Post", 32
schipper Paulus Muller, Amsterdam, "de arke Noach", 150
schipper Jan Danielsz, Amsterdam, "de Noordster", 140
schipper Hendrik Kleijn, Amsterdam, "de Stad Paramaribo", 125

4.11.1713
schipper Adriaen Vranken, Terschelling, "de Provincie van Vriesland", 150

7.11.1713
schipper Reijer van Gent, Axwijk, "de Juffr. Anna", 150
schipper Pieter Kaksant, Amsterdam, "de St. Jan", 18
schipper Lambert Pronk, Amsterdam, ww, "de Stad Amsterdam", 125
schipper Pieter de Graaf, Amsterdam, "de Jonge Geertruijd", 160
schipper Pieter Pietersz, Schellingwoude, "de St. Pieter", 50
schipper Adriaan Jansz Hessels, Vlieland, ww, "de Wijnberg", 100

8.11.1713
schipper Dirk Fredriks, Amsterdam, ww, "de Liefde", 30
schipper Jan Werker, Amsterdam, "de St. Pieter", 65

9.11.1713
schipper Simon Schaap, Amsterdam, " 't Fortuijn", 200

10.11.1713
schipper Frederik Pietersz, Amsterdam, "de Juffr Anna Catharina', 17
schipper Aris Dobber, Durgerdam, "het huijs Rolland", 120
schipper Dirk Laan, Hoorn, ww, "de vergulden Bel", 120
schipper Lodewijk Westervelt, Amsterdam, "de Juffr Maria", 150

11.11.1713
schipper Claas Brouwer, Amsterdam, "de Notaris", 120

14.11.1713
schipper Tjeert Sieps, Ameland, "de vergulde Schol", 150
schipper Christiaen Hendriksz, Koningsbergen, "de Eekenboom", 40
schipper Cornelis Willems, Amsterdam, "de Maria", 50

15.11.1713
schipper Jacob Schoen, Amsterdam, "de Elisabet", 120
schipper Gerrit Jansz Boer, Buiksloot, "de Waterlandse boer", 120
schipper Jacob Boot, Amsterdam, "de Spaense Boomgaerd", 50
schipper Wijbrand Nolkes, Dordrecht, "de Hoop", 25

16.11.1713
schipper Claes Schoenmaker, Wijdenes, "de Jonge Jan", 80

17.11.1713
schipper Hendrik Andreas, Amsterdam, "de Maria Margareta", 50

18.11.1713
schipper Volkerd Jansz, Hindeloopen, ww, "de Juffr Deliana", 90
schipper Andries Jansz, Amsterdam, "de Swartbeer", 130

21.11.1713
schipper Jacob Raven, Amsterdam, "de Maria", 30
schipper Adriaen Pietersz Broers, Calantsoog, "de Provincie van Zeeland", 180
schipper Reijer Cok, Vlieland, "de Boer", 145
schipper Jouke Visser, Amsterdam, "de Joseph", 50

22.11.1713
schipper Cornelis Jansz Vinkelbos, Harlingen, "de Wiltschut", 140
schipper Claes Abrahamsz, Hindeloopen, ww, "de Juffr Magdalena", 150
schipper Tjalf Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Sara", 90
schipper Pieter Nannes, Hindeloopen, "de vreedsaeme Leeuw", 155

23.11.1713
schipper Jan Stigman, Amsterdam, "de Lucia Galeij", 60
schipper Bastiaen Geerding, Nieuwendam, "de Stad Amsterdam", 60

24.11.1713
schipper Andries Vesijn, Amsterdam, "de Juffr. Cornelia", 200
schipper Hendrik Doedes, Molkweruk, ww, "de Juffr. Helena", 120
schipper Frederik Cornelisz, Vlieland, "de blaeuwe Pot", 160

25.11.1713
schipper Cornelis Meijnkom, Texel, "het Fortuijn", 75

28.11.1713
schipper Claas Cuijter, Amsterdam, ww, "Action", 15
schipper Pieter Wijngaard, Amsterdam, "St. Jago", 125
schipper Joost Dirksz Rab, Vlieland, "de Juffr. Sara", 110
schipper Pieter Puijk, Amsterdam, "de Juffr Maria en Johanna", 115

29.11.1713
schipper Amse Pietersz Valk, Amsterdam, "de Jonge Steven Andries", 35
schipper Cornelis Eijllers, Amsterdam, "de drie goede Vrinden", 50
schipper Jan Smit, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 45

30.11.1713
schipper Krijn Pietersz, Amsterdam, "de juffr Debora", 55
schipper Obbe Lieuwes, Terschelling, ww, "de Coornbeurs van Amsterdam", 180

1.12.1713
schipper Sibble Doedes, Molkwerum, ww, "de Vreede", 150
schipper Booij Rieuwertsz, Nieuwendam, "het wapen van Amsterdam, 52

2.12.1713
schipper Willem Coster, Venhuizen, "de kroonprins van Pruissen", 160
schipper Valentijn de Winter, Delfshaven, "de Bon Avontore", 35

5.12.1713
schipper Jurriaen Jansz, Amsterdam, "de Anna Maria", 40
schipper Adriaen Pooij, Amsterdam, "de Jacoba", 130
schipper Hendrik Ruwerts, Warns, ww, "de Juffr. Catharina", 180

6.12.1713
schipper Sietse Liekles, Friesland, " 't Fortuijn", 17
schipper Cornelis Jacobsz Mesjes, Amsterdam, "de Graaf Floris", 160

7.12.1713
schipper Hendrik Andriesz Visser, Amsterdam, "de Stad Amsterdam", 100
schipper Lolke Struijk, Ameland, ww, "de Maria", 70
schipper Paulus Dirksz Visser, Waarden, "de Elias", 200
schipper Reijndert Schout, Amsterdam, "Vechtensteijn", 155
schipper Pieter Duijt, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 50

8.12.1713
schipper Pieter Cornelisz Rijkers, Den Helder, "de Juffr Johanna Maria", 200
schipper Albert Roosegaaert, Amsterdam, "de Rooseboom", 30
schipper Claas Sipkes de Jonge, Amsterdam, "de Nagtegael", 160

12.12.1713
schipper Pieter Foppes, Terschelling, ww, "de Jonge Catharina", 200
schipper Jan Carstensz, Amsterdam, "de St. Jan", 120
schipper Christoffel Hanssen, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 24
Barent Storm, eigenaar "de St. Nicholas", 20, schipper Etger Everts, Koudum

13.12.1713
Isaac Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"Barnevelt", schipper Cornelis Dobbel, Amsterdam
"Rijxdorf", schipper Lucas Schrik, Amsterdam
"Grimmesteijn", schipper Michiel Roosekrans, Amsterdam
"Bentvelt", schipper Lambert Both, Amsterdam
" 't huijs de Vlotter", schipper Jan Sanderus, Texel
" 't Raadhuijs van Enkhuijsen", schipper Douwe Bruijn, Amsterdam
schipper Goossen Pietersz, Amsterdam, "de St. Pieter", 100
schipper Albert de Ruijter, Amsterdam, "St. Jago", 130
schipper Albert Schellevis, Texel, "de Poort van Weesop", 60
schipper Pieter Obbes, Amsterdam, ww, "de Juffr Hester", 28
schipper Pieter Tortel, Vlieland, "Westvlieland", 172
schipper Cornelis Jansz, Amsterdam, "de Juffr Maria", 55
Paul Bion, eigenaar "de Juffr Eunisse", 70, schipper Hans Tjelling, Amsterdam
schipper Jan Jacobsz, Amsterdam, "de Eendragt", 38

14.12.1713
schipper Jan Kroon, Hoorn, "de Koster", 55
schipper Hendrik Clok, Texel, "de vier Gebroeders", 120
schipper Jacob Pietersz Hem, Hem, "de St Pieter", 50
schipper Jan Harmensz, Koudum, "de Juffr Clasina", 130

15.12.1713
schipper Jans Lens, Amsterdam, "de St Martin", 115
schipper Jan Hansz, Makkum, "de Concordia", 38

16.12.1713
schipper Teunis Jansz, Ameland, ww, "de Wijndruijff", 50
schipper Simon Bloem, Amsterdam, "de twee Kroonen", 150
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de gravinne Spar", 80

19.12.1713
schipper Bartel Stam, Amsterdam, "de Ridder William", 125
schipper Simon Kuijper, Texel, "de Maria Brigitta", 60
schipper Warner van Staden, Amsterdam, "de Ste Maria Catharina", 145
schipper Jan Bolhuijsen, Amsterdam, "de Sara", 20
schipper Jacob Pietersz Hem, Amsterdam, "de St. Pieter", 50
schipper Pieter Barentsz, Amsterdam, "de Juffr. Helena", 200
schipper Simon Reijntjes, Makkum, ww, "de Coninginne Seba", 40

20.12.1713
schipper Pieter Jacobsz Boerman, Amsterdam, "de America", 130
schipper Cornelis Jansz Puthaak, Marken, "de Concordia", 26
schipper Jan Pietersz Cramer, Marken, "de propheet Elias", 26

21.12.1713
schipper Hendrik de Ruijter, Amsterdam, "de goede Hoop", 25

22.12.1713
schipper Dirk Claasz, Amsterdam, "de koning Salomon", 30
schipper Evert Laurensz, Harlingen, "Beverwijk", 40
schipper Jan Lude, Amsterdam, "de ses Gebroeders", 24

23.12.1713
schipper Gield Olpherts, Amsterdam, "de Getrouwheid", 200

Herziene versie 26 oktober 2001

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1714   1715   1716   1717   1718   1719