Zeebrieven 1718

1.1.1718
schipper Hans Roode, Amsterdam, "de Juffr. Agatha", 38

4.1.1718
schipper Andries Pietersz, Schellingwoude, "de Juffr. Sara", 28
Pieter Guenellon, medereder "de Nottingham", 250
schipper Arent Pietersz, Amsterdam, "het Fortuijn", 40

12.1.1718
schipper Cornelis Jansz, Harlingen, "de Vergulden Pluijm", 60

14.1.1718
schipper Cornelis Groot, Amsterdam, ww, "de Juffr. Maria", 46

21.1.1718
schipper Douwe IJsbrandsz, Terschelling, ww, "de vergulden Mast", 120
schipper Teeke Tjerks, Ameland, ww, "'s Hartogenbosch", 86

25.1.1718
schipper Teeke Brouwer, Amsterdam, ww, "de Jonge Liefde", 155

4.2.1718
Johan Hecker, medereder "de Juffr. Geertruijd", 16, schipper Pieter Adriaensz Schot, Amsterdam

24.2.1718
Mattheus Christoffers, medereder "de Hoop", 65, schipper Fredrik Pietersz, Middelie
schipper Jan Cornelisz, Terschelling, "de Liefde", 35

25.2.1718
schipper Fredrik de Graaf, Schiedam, "de Anna Maria Galeij", 36

26.2.1718
schipper Cornelis Simonsz Apes, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 40

1.3.1718
schipper Jacob Tjebbes, Terschelling, ww, "de Stad Deventer", 134
schipper Cornelis Gerkes, Terschelling, ww, "de Stad Deutecom", 115
schipper Cornelis Waterhond, Amsterdam, ww, "het Slot Bronkhorst", 134

2.3.1718
schipper Marten Thomasz, Amsterdam, "de Vrede", 22
schipper Jan Hesselsz Backer, Vliealnd, ww, "de Hartlooper", 30
schipper Jan Pauw, Texel, "Juffr. Jacoba Maria", 62

4.3.1718
schipper Pier Jelles, Terschelling, ww, "de 3 Coopluijden", 134
schipper Hendrik Claasz Anker, Amsterdam, ww, "de Witte Haan", 60
schipper Aldert Schrijver, Winkel, "de jonge Floris", 113
schipper Jan Parl, Stavoren, "de Eendragt", 50
schipper Alof Gerritsz, Vlieland, ww, "de gekroonde Hoop", 160
1/16 part inwoner tot Danzig
schipper Egge Rijkers, Borkum, "de Juffr. Sara", 41

5.3.1718
schipper Gerrit Albertsz Dickert, Vlieland, "de Visscher", 168

8.3.1718
schipper Cornelis Schar, Terschelling, "de groote Bonavonture", 30
schipper Claas Brandaris, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 20

10.3.1718
schipper Rijlof Rob, Amsterdam, "de Roosekrans", 85

11.3.1718
schipper Douwe Feijes, Terschelling, ww, "de Eijkenboom", 130
schipper Jacob Cornelisz, Amsterdam, "de Hoop", 80
schipper Cornelis Bonk, Terschelling, "de Vrijheijd", 110
schipper Obbe Lieuwes, Terschelling, ww,"de Koorn Beurs", Amsterdam, 160

12.3.1718
schipper Hendrik de Ruijter, Amsterdam, "de goede Hoop", 25
schipper Jelmer Rinses, Ameland, ww, "de twee Blauwe potten", 100

15.3.1718
schipper Lieuwe Hendriksz Kuijper, Vlieland, ww, "de Kuijper", 100
schipper Bouwe Dirksz Pronk, Ameland, ww, "het Slot van Ameland", 106
schipper Claas Pietersz Top, Terschelling, "de Juffr. Elisabet en Johanna", 22
schipper Cornelis Joukes, Terschelling, ww, "de Juffr. Maria", 21
schipper Cornelis Fopkes, Ameland, ww, "de Phaonix", 60
schipper Claas Pietersz Hem, Hem, "de Liefde", 30
schipper Pieter Reus, Amsterdam, "de Faam", 16
schipper Sijbrand Gerritsz, Terschelling, ww, "de Rogge Acker", 100

17.3.1718
schipper Germet de Haan, Hoorn, "het Hoogzaad", 120
schipper Volkert Nannings, Amsterdam, "de St. Jan", 44
schipper Evert Lourensz, Harlingen, "de Beverwijk", 40
schipper Auke Brouwer, Vlieland, ww, 'de St. Jan", 50

18.3.1718
schipper Claas Hooft, Amsterdam, ww, "de Margareta Galeij", 50
schipper Steven Ipes, Terschelling, "de Juffr. Geertruijd", 150
schipper Jan Tjebbes, Terschelling, ww, "de Liefde", 170
schipper Jelle Wopkes, Makkum, "de Juffr. Elisabeth", 85

19.3.1718
schipper Marten Bruijn, Ameland, "de Brouwer", 130

22.3.1718
schipper Douwe Willemsz Zaatman, Texel, "de Juffr. Clara", 60
schipper Cornelis Claasz Cramer, Texel, ww, "de Jonge Willem", 140
schipper Timon Jansz, Terschelling, "de Stad Gouda", 36
schipper Leendert van Wijk, Amsterdam, "de Jan Marinus", 68
schipper Meijndert Albertsz, Terschelling, ww, "de Swarte Raven", 160
1/16 part inwoner Danzig
schipper Tjeert Rinkes, Molkwerum, ww, "de St. Pieter", 70

23.3.1718
schipper Theunis Dogger, Rotterdam, ww, "de Juffr. Clasina", 25

Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"Haften", schipper Jacob Wijdeman, Appingedam
"Witsburg", schipper Jan de Seroij, Vlissingen
"Meerhuijsen", schipper Frank Verzijde, Vlaardingen
"Coning Carel de derde", schipper Wouter van Dijk, Kampen
"de Catharina", schipper Lambert Both, Amsterdam
"d'Uno", schipper Pieter de Vlaming, Amsterdam

schipper Jochem Cornelisz, Terschelling, "de Jonge Juffr. Elisabet", 50

24.3.1718
schipper Lieuwe Hals, Nieuwendam, "de Visser", 38
schipper Claas Jansz Maars, Opmeer, "de Burg", 160
schipper Dirk Spanjaert, Venhuizen, "de Juffr. Jacoba Elisabet", 150
schipper Pieter Claasz Schaaf, Vlieland, ww, "de Coning David", 120

25.3.1718
schipper Jan Cornelisz Droeviger, Terschelling, "de Vrolijke Jan", 26
schipper Cornelis Holoog, Uitdam, "de Jonge Abraham", 100
schipper Marten Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Catharina", 90

29.3.1718
schipper Jan Harmensz Backer, Oostwoud, "Oostwoud", 160
1/24 en 1/32 part inwoners tot Koningsbergen
schipper Tjaart Wijbrands, Warns, ww, "de Swarte Raven", 150
schipper Jan Schelvis, Texel, "Donna Francisca", 150
1/21 part inwoners Portugal
schipper Pieter Martensz Sweed, Amsterdam, "de Tulp", 170

30.3.1718
schipper Fedde Imes, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Catharina", 160

1.4.1718
schipper Eelmer Jansz, Calantsoog, "de Provincie van Holland", 150
schipper Cornelis Eelmersz, Calantsoog, "de Provincie van Zeeland", 180
schipper Adriaen Jansz Blank, Calantsoog, "de Provincie van Overijssel", 155
schipper Jacob Hagel, Jisp, "de Heerlijkheijd van Zeijst", 140

2.4.1718
schipper Gerrit Hendriksz de Haan, Terschelling, "de Eendragt", 160
schipper Jan Jacob Tabes, Makkum, "de Juffr. Christina", 180
schipper Jan Harmensz, Amsterdam, ww, "de Juffr. Clasina", 130
schipper Willem Dirksz Leeuw, Den Helder, "de mevrouw Susanna", 150
schipper Hendrik Jacobsz Nachtegaal, Ameland, "de Jonge Nachtegaal", 115

5.4.1718
schipper Philippus Sijlo, Delfshaven, "de 5 goede Vrinden", 130
schipper Cornelis Wortel, Terschelling, ww, "Overrijp", 160
schipper Cornelis Pietersz, Terschelling, ww, "de Zeeridder", 38
schipper Hidde de Vries, Zaandam, "de Stad Hinlopen", 50
schipper Jan Hendriksz, Amsterdam, "de Juffr. Johanna", 72

7.4.1718
schipper Lourens Heeres Schol, Amsterdam, "de nieuwe Vergulden Schol", 160
schipper Adriaan Ooms, Rotterdam, "Rotterdam", 160
schipper Gerrit Kragt, Den Helder, "de Stad Bourdeaux", 120

8.4.1718
schipper Willem de Heer, Amsterdam, "de Vergulden Walvis", 180
schipper Claas Govertsz Visser, Uitdam, "de Coning David", 160
schipper Jacob van der Plas, Delfshaven, "de Jan Adriaen", 160
schipper Jacob Buijs, Amsterdam, ww, "de St. Nicolaes", 160
schipper Cornelis Paulusz, Ameland, ww, "de Bonte Mantel", 130
schipper Jacob Jansz Tjebbes, Ameland, ww, "de St. Jan", 28

9.4.1718
schipper Evert Jansz, Vlieland, "de twee Gesusters", 65

12.4.1718
schipper Abraham Ravensteijn, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 150
schipper Marten Florisz de Witte, Delfshaven, "de Gijsbert Gerrit", 150
schipper Claas Pronk, Den Helder, "de Jonge Jan", 130
schipper Hendrik de Leeuw, Den Helder, "de Juffr. Maria", 160
schipper Cornelis Rood, Den Helder, "de Juffr. Elisabeth", 150

13.4.1718
schipper Cornelis Avis, Amsterdam, "de Groenlandse Visserij", 140

14.4.1718
schipper Engelbregt Couwenhoven, Amsterdam, "Watervliet", 150
schipper Pieter Pronk, Vlieland, "de gekroonde Metselaer", 28

16.4.1718
schipper Adriaen Streek, Twisk, "de Juffr. Catharina", 130
schipper Andries Harmensz Bok, Terschelling, ww, "de Snelle Watervliet", 60

19.4.1718
schipper Jacob Mooij, Amsterdam, "de groene Roos", 28

21.4.1718
schipper Foppe Theunisz, Ameland, ww, "de Liefde", 160
1/32 part inwoner Bremen
1/64 part inwoner Danzig

22.4.1718
schipper Jan Rieuwertsz, Vlieland, "de twee Gebroeders", 65
schipper Jacob Reijntjes, Terschelling, "de Juffr. Christina", 23

23.4.1718
schipper Anthonij Staal, Amsterdam, "de Roos", 16

26.4.1718
schipper Aschton Dickerson, Amsterdam, "de Eenigheijd", 125
schipper Pieter Reijndertsz Spits, Amsterdam, ww, "de Jonge Jan", 30
schipper Jurriaen Dirksz, Monnickendam, "het Fortuijn", 40
schipper Pieter Wiebes, Amsterdam, ww, "de St. Pieter", 48

27.4.1718
schipper Daniel Jansz Crommetij, Amsterdam, "de St. Jan", 40

28.4.1718
schipper Sieuwert Imkes, Terschelling, "de Mars", 40
schipper Jarig Binkes, Amsterdam, ww, "de vergulde Eenhoorn", 100
schipper Andries Martens, Amsterdam, "de St. Mariagaleij", 60

29.4.1718
schipper Jacob van den Raden, Amsterdam, "de Juffr. Engelina", 36

30.4.1718
schipper Adriaen Dirksz, Terschelling, ww, "de Jacob", 40

3.5.1718
schipper Lodewijk Pattijn, Amsterdam, "de Snelheijd", 25
schipper Pieter Ages, Stavoren, "de Juffr. Cornelia", 40

4.5.1718
schipper Jacob Ronquist, Amsterdam, "de Jonge Jacob", 50

6.5.1718
schipper Harmen Blauw, Amsterdam, "de St. Nicolaes", 32
schipper Samuel Klunder, Amsterdam, "de Dorothea", 30
schipper Claas Pietersz Wester, Warder, 'de Juffr. Emilia", 210
schipper Reijer Lambertsz, Amsterdam, ww, "de Juffr. Eletta", .. [niet leesbaar op de kopie]

7.5.1718
schipper Adriaen Brakel, Den Helder, "de Anna Maria", 50

10.5.1710
Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"de Haring", schipper Jan Hesselsz, Terschelling
"den Arent", schipper Imke Joukes, Terschelling
"de Snel", schipper Joris Brander, Terschelling

schipper Jacob Hemmisz Backer, Vlieland, ww, "de Juffr. Catharina", 38
schipper Jan Elpenbeen, Amsterdam, "de Snelle Faam", 50

11.5.1718
schipper Arij van der Meer, Schiedam, "de Jonge Eduard", 60
schipper Daniel van Houten, Amsterdam, 60 [naam schip niet ingevuld]

12.5.1718
schipper Pieter Carper, Amsterdam, "de Juffr. Clara", 30
schipper Tjalf Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Andrea", 150
schipper Cornelis Swaan, Vlieland, "de Juffr. Jacoba", 4013.5.1718
schipper Pieter Gruijs, Texel, "de St. Jan", 100

14.5.1718
schipper Marten Prins, Amsterdam, "de Jan", 45
schipper Arent Heeres Schol, Ameland, "de Juffr. Alida", 160
schipper Pieter Duijt, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 50

17.5.1718
schipper Christiaen Bruijn, Amsterdam, "de Jonge Beer", 22
schipper Cornelis Martensz, Terschelling, "de St. Pieter Galeij", 164
schipper Melchert Weijers Both, Borkum, "de vergulden Both", 16 [doorgehaald, met de aantekening "geld gerestitueert alzoo 't schip in Oostvriesland thuijs behoord"]
schipper David Blok, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 30

18.5.1718
schipper Jacob Raven, Amsterdam, "de Vrede", 60

19.5.1718
schipper Melchert Weijers Both, Borkum, "de vergulden Both", 16
Jan Dirksz Neus, medereder, ww, "het Potasvat", 150, schipper Jacob Jansz, Ameland
2/32 part inwoners Koningsbergen

20.5.1718
schipper Pieter Claasz Cramer, Warder, "de Juffr. Anna", 200
schipper Fredrik Pietersz, Vlieland, "de Kaarsemaker", 30
schipper Jan Stafveld, Amsterdam, "Elsenhagen", 70
schipper Adriaen Franken, Terschelling, "de provintie van Friesland", 150

21.5.1718
schipper Haijtse Pietersz, Terschelling, ww, "de Mars", 25
schipper Lolke Spanjaert, Amsterdam, "de Juffr. Clementia", 60
schipper Jan Muusz, Grosthuizen, "de Jan Jacob", 200

24.5.1718
schipper Thomas Ages, Stavoren, "de St. Paulus", 220
schipper Oege Lamberts, Workum, ww, "de Liefde", 100
schipper Jacob Rachouw, Amsterdam, "de Luijpard", 50

25.5.1718
schipper Hendrik Cornelisz Kleijn, Amsterdam, ww, "de witte Voet", .. [niet leesbaar op de kopie]
schipper Theunis Alofsz, Amsterdam, "de Harder", 150

27.5.1718
schipper Roelof Hart, Amsterdam, "de Jonge Handelaer", 26
schipper Willem Roelofsz Groen, Amsterdam, "de Jonge Andries", 80

28.5.1718
schipper Albert Smit, Texel, "de vergulden Buijs", 70
schipper Jan Meeuwesz, Vlieland, "de Eendragt", 85

31.5.1718
schipper Celis Pietersz Couwenhoven, Amsterdam, "de Juffr. Catharina Angelica", 175

1.6.1718
schipper Jan Pietersz Vettevogel, Harlingen, "de Juffr. Anna Maria", 60
schipper Cornelis Boef, Amsterdam, "de Stad Dantzik", 140

2.6.1718
schipper Cornelis de Griek, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 130
schipper Lieuwe Pietersz, Terschelling, "de Andries", 136
schipper Cornelis Jansz Hofker, Ameland, ww, "de Faam", 105

3.6.1718
schipper Douwe Lieuwes, Terschelling, "de Juffr. Sara", 90
schipper Pieter Jansz, Ameland, ww, "de Juffr. Susanna", 150

8.6.1718
schipper Gerbrand Jansz, Terschelling, ww, "het kleijne Potasvat", 180
schipper Daniel te Velde, Amsterdam, "de Sta. Clara", 100
schipper Aris Jansz Visser, Vlieland, "de Timmerman", 185
schipper Joost Dirksz Rab, Vlieland, "de Oude Pieter", 170
schipper Cornelis Jansz Kleijn, Vlieland, "het Noordse Bosch", 132

9.6.1718
schipper Cornelis Cornelisz de Jong, Ameland, ww, "Beuningen", 200
schipper Andries Bartelsz, Amsterdam, "de Elisabet Galeij", 40
schipper Botte Teekes, Ameland, ww, "het nieuwe Potasvat", 165
schipper Pieter Tjallings, Terschelling, ww, "de Coning van Pruijssen", 180
schipper Laurens Bos, Schiedam, "de Eendragt", 30
schipper Reijer Kok, Vlieland, "de Boer", 145
schipper Cornelis Jansz, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 150

10.6.1718
schipper Pieter Jansz Koster, Amsterdam, "de Hooge Priester Aaron", 160
schipper Jacob Gerritsz de Oude, Amsterdam, ww, "de Stad Amesfoort", 170
schipper Jan Reurs, Amsterdam, "Maria", 80
schipper Cornelis Boks, Amsterdam, "de drie g....." [rest niet leesbaar op kopie], 1

11.6.1718
schipper Olfert Pietersz Abbenes, Texel, "de Juffr. Cornelia", 80
schipper Simon Greew, Amsterdam, "de Juffr. Cl... [rest niet leesbaar op kopie], 80

14.6.1718
schipper Pieter Naudin, Amsterdam, "de Getrouwste", 50
schipper Gale Gerbrandsz, Stavoren, "de Lucas", 65
schipper Hendrik Timonsz, Amsterdam, "de drie Juffrouwen Anna", 95
schipper Jasper Douwesz Smit, Ameland, "de Jonge Jan", 60
schipper Dirk Meijndertsz, Schellingwoude, "de 2 Gebroeders", 18
schipper Reijer Schelvis, Amsterdam, "de Keijzer Maltheus", 50
schipper Fredrik Enkes, Ameland, "de Juffr. Alida", 76
schipper Cornelis Boen, Amsterdam [er stond eerst Vlieland, maar dat is doorgehaald], "de Prins Mensickof", 180

15.6.1718
schipper Jacob Jacobsz Bokje, Ameland, ww, "de Jonge Jacob", 30
schipper Claas Zeeman, Amsterdam, "de Juffrouwen Cornelia", 62
schipper Arent Pietersz, Amsterdam, "het Fortuijn", 40

16.6.1718
schipper Jan Joosten, Den Hoef, "de St. Laurens", 155
schipper Pieter Gerritsz Hop, Warder, "de Hopvogel", 120
schipper Simon Winkel, Oostwoud,"de geele Trompet", 60
schipper Theunis Jansz, Ameland, ww, "de Nephtunes", 70

17.6.1718
schipper Pieter Kleijn, Zaandam, "de Stad Angoulesme", 80
schipper Coert Jacobsz Croesen, Amsterdam, "de Constapel", 148

18.6.1718
schipper Jurriaen Jansz, Amsterdam, "de St. Martin", 40

21.6.1718
schipper Pieter Obbes, Amsterdam, ww, "de Eendragt", 54
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de Gravinne Spar", 85

22.6.1718
schipper Manus Cornelisz, Vlieland, "de groote Slotemaker", 200
schipper Anne Atses, Makkum, "de Susanna", 36
schipper Boije Iepsen, Nieuwendam, "de Houtmolen", 95

23.6.1718
schipper Lodewijk Westerveld, Amsterdam, "de Marsiliaense Galeij", 120

24.6.1718
schipper Cornelis Gerritsz, Woudsend, "de propheet Daniel", 29

1.7.1718
schipper Hendrik Pietersz, Amsterdam, "het wapen van Amsterdam", 30

2.7.1718
schipper Hartwig Pietersz, Amsterdam, "de Tweelingen", 60

5.7.1718
schipper Jan Tobias, Amsterdam, "de Emerentiana", 150
schipper Jan Paulusz Ketel, Amsterdam, "de Agneta Galeij", 85
schipper Jacob Santvoort, Amsterdam, "de Moscovise Galeij", 90
schipper Pieter Verwer, Amsterdam, "de Juffr. Alida", 95
schipper Hendrik Kleijn, Amsterdam, "de Stad Paramaribo", 125
schipper Tjaart Backer, Amsterdam, ww, "de George", 130

6.7.1718
schipper Simon Simonsz, Stavoren, "de 2 goede Vrinden", 225
schipper Maurits Ponsaerts, Amsterdam, "de St. ANna Maria", 80

7.7.1718
schipper Aldert Meijndertsz, Hindeloopen, "de Eendracht", 225

8.7.1718
schipper Gerrit Claasz, Terschelling, "de Juffr. Maria", 190
schipper Evert Intjes, Hindeloopen, ww, "de Liefde", 185

9.7.1718
schipper Aldert Reijns, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Anna", ...[niet te lezen op kopie]
schipper Andries Mulder, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 140
schipper Maarten Mooij, Callantsoog, "de Heer Raadpensionaris Heinsius", 200
schipper Pieter Koorn, Nieuwe Niedorp, "de Prins Fredrik Hendrik", 23012.7.1718
schipper Olof Lett junior, "de Anna en Hendrina", 30
schipper Claas Mensen, Vlieland, ww, "de Swarte Haan", 200
schipper Hans Aepkens, Amsterdam, "de Catharina", 2015.7.1718
schipper Jan Otter, Amsterdam, "de Juffr. Anna Maria", 70
schipper Jacob Kistemaker, Amsterdam, "de Juffr. Levina", 5016.7.1718
schipper Richard Theunisz, Amsterdam, 'de Juffr. Maria Felice", 30
schipper Jan Michielsz Souw, Vlieland, "de Vliegende Arent", 16

19.7.1718
schipper Pieter du Pon, Amsterdam, "de Concordia", 240

20.7.1718
schipper Jannes Bruijn, Nieuwendam, "de Frederica Galeij", 80
schipper Jan Bertrand, Curacao, "de Gracieuse", 30
schipper Cornelis Erasmusz, Amsterdam, "de Juffr. Cecilia", 144

21.7.1718
schipper Cornelis Jansz Kort, Vlieland, "de Maria Mood", 50
Theunis Blok, medereder, ww, "het Lands Welvaaren", schipper Sible Doedes, Molkwerum

22.7.1718
schipper Sieuwert Barentsz Swart, Nieuwendam, "de Jonge Claas", 26
schipper Michiel Dirrie, Amsterdam, "de Juffr. Eunisse", 60

23.7.1718
schipper Anthonoij Crijnsz, Zierikzee, "de Snoek", 34
Johan Hecker, medereder "de Vliegende Mercurius", 24, schipper Hennelglis, Amsterdam

26.7.1718
schipper Pieter Scholler, Vlieland, "de Juffr. Elisabet", 75
schipper Gielt Olphertsz, Borkum, "de Juffrn. Elisabet en Sara", 50

27.7.1718
schipper Harke Zers, Amsterdam, "Rio de la Hache", 150
schipper Cornelis Jansz Vinkelbos, Harlingen, "de Wildschut", 18o

29.7.1718
schipper Pieter Albertsz, Harlingen, "de Offerkist", 18
schipper Bouwe Hilkes, Workum, "de Anna Maria", 70

30.7.1718
Albert Gerritsz, medereder, ww, "de Stad Groningen", 100, schipper Claas Gerritsz, Terschelling

2.8.1718
schipper Claas Pranger, Zaandam, "de Pranger", 55

3.8.1718
schipper Tjebben Olbers, Amsterdam, "de Aimable Marie Anne", 40
schipper Adriaen Bouwen, Amsterdam, "Nostra Señora de Borgonia", 90

4.8.1718
schipper Marten Baak, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 27

9.8.1718
Fredrik Philippe d'Orville, eigenaar "de Goudstad", 92

11.8.1718
schipper Meijndert Laurensz, Amsterdam, "de Hoop", 200
1/4 part inwoners Koningsbergen
schipper Joost Waag, Amsterdam, "de Anna Maria", 36
schipper Jan Perfect, Amsterdam, "de Juffr. Alida", 50
schipper Jacobus Sluikman, Amsterdam, "San Lorenzo", 45

16.8.1718
schipper Jan Lieuwes, Amsterdam, ww, de Pieter", 50
schipper Jan Lolling, Amsterdam, "de Vrede", 150"
schipper Albert Gerritsz, Terschelling, ww, "de Jonge Hendrik", 90

17.8.1718
schipper Gerrit Cornelisz, Ameland, ww, "de Wijndruijf", 46
schipper Pieter Bax, Dordrecht, "de Vredegaleij", 70
schipper Pieter Sunck, Amsterdam, "het Croonslot", 60
schipper Wiebe Calf, Amsterdam, ww, "de Jonge Willem", 46

18.8.1718
schipper Cornelis Calkman, Amsterdam, "de Stad Rochel", 80
schipper Theunis Ronge, Rotterdam, "de Jonge Hendrik", 30

19.8.1718
schipper Jan Montac, Nieuwendam, "de Anna Maria", 30
schipper Willem Schut, Amsterdam, "de Avonturier", 80

23.8.1718
schipper Huijte Jobsz, Amsterdam, ww, "de Morgenstar", 50
schipper Cornelis de Boer, Amsterdam, "de Juffr. Helena", 30

25.8.1718
schipper Crijn Martensz, Amsterdam, "de St. Marten", 45

26.8.1718
schipper Adriaan Schouten, Amsterdam, "de Stad Rouaen", 50
schipper Gerrit Blom, Terschelling, "de Jonge Pieter", 40

30.8.1718
schipper Samuel Ides Lolling, Amsterdam, "de Jonge Cornelis", 48
schipper Lubbert Boelen, Amsterdam, "de Prins Casimires", 50
schipper Auke Volkerts, Koudum, "de Anna galeij", 65
Christiaen Sprengel, medereder "het Wapen van Utregt", 36, schipper Jacob Broeder, Amsterdama

31.8.1718
schipper Pieter Ronlond, Amsterdam, "de Maria Galeij", 80
schipper Pieter Souw, Vlieland, "de Bonavontuur", 44

1.9.1718
schipper Philippus Noorberg, Vlieland, "het Huijs Oosterwijk", 58

2.9.1718
schipper Pieter Statema, Amsterdam, "de Juffr. Elisabet", 60

3.9.1718
schipper Sietje Theunisz, Ameland, ww, "America", 130
schipper Amse Pietersz Valk, Amsterdam, "de Josua", 120
schipper Gerrit Wiggers Both, Amsterdam, "de Jonge Jan", 16

6.9.1718
schipper Pieter Kaaskamer de Jonge, Amsterdam, "de Hoogeboom", 100
schiper Gerrit Jansz Kluts, Texel, "st. Clara", 40
schipper Mathijs van Eijk, Texel, "de Juffr. Jacoba", 32

9.9.1718
schipper Aris Dobber, Amsterdam, "de drie Gebroeders", 110
schipper Pieter Klip, Amsterdam, "de ses Juffrouwen", 60

13.9.1718
schipper Gerrit Willemsz, Amsterdam, "de vergulden Schol", 50
schipper Jacob Rinkes, Terschelling, ww, "de Juffr. Johanna", 48
schipper Cornelis Ponssen, Amsterdam, 'de St. Jan", 28

14.9.1718
Jan Verrijn, eigenaar "de Jonge Frans", 23, schipper Gauwe Jelles Spanjaert, Terschelling

15.9.1718
schipper Pieter Cors, Amsterdam, "de Bonavontura", 32

16.9.1718
schipper Gerrit Alofsz, Vlieland, ww, "de Juffr. Johanna", 100
schipper Jacob Hartog, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 95
schipper Abbe Broers Kat, Hindeloopen, ww, "de jonge Vergulden Kat", 218
schipper Daniel Bronjelles, Amsterdam, "de Prins van Friesland", 45
schipper Simon Ham, Venhuizen, "de Post van Bergeracq", 30
schipper Cornelis Keijzer, Amsterdam, "de Diana", 190

17.9.1718
schipper Pieter Koorn, Nieuwe Niedorp, "Prins Fredrik Hendrik", 230
schipper Aldert Reijns, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Anna", 230

21.9.1718
schipper Cornelis Cornelisz Vos, Terschelling, "de Juffr. Engelina Maria", 18
schipper Cornelis Rotgans, Ameland, "de Juffr. Margareta Maria", 50
schipper Jelle Nannes, Hindeloopen, "het Noordse Bos", 200

22.9.1718
schipper Hendrik Chaillé, Amsterdam, "het Casteel van Suriname", 140
schipper Job van de Wal, Vlaardingen, "de Juffr. Elisabet", 70

23.9.1718
schipper Simon Jansz Heijn, Amsterdam, "de Waterlandse Boer", 100
Zacharias Stromberg, eigenaar "de Juffr. Maria", 90, schipper Joachim Schackou, Edam
schipper Goosen Pietersz, Amsterdam, "de St. Joseph", 30
schipper Andries Cranig, Amsterdam, "de Vrijheijd", 45

27.9.1718
schipper Andries Holm, Amsterdam, "de Juffr. Catharina", 50
schipper Jan Brink, Amsterdam, "de Ida Galeij", 130

28.9.1718
schipper Cornelis de Jong, Amsterdam, "de Isaac", 53

29.9.1718
schipper Pieter Theunisz Cupido, Terschelling, ww, "de Juffr. Anna Elisabet", 22

30.9.1718
schipper Andries Cornelisz Prater, Ameland, ww, "de Jonge Jacob"

1.10.1718
schipper Jan Groen de Jonge, Amsterdam, "het Fortuijn", 80
schipper Laurens Swaan, Amsterdam, "de Cornelis", 160

5.10.1718
schipper Wiggert Tjerks, Terschelling, "de St. Pieter", 150

6.10.1718
schipper Jan Willemsz, Terschelling, ww, "de St. Gregorius", 25
schipper Jan Meijer, Amsterdam, "de Juffr. Maria Margareta", 40

8.10.1718
schipper Cornelis Klinkert, Amsterdam, "de Vrijheijd", 100

11.10.1718
schipper Erasmus Jern, Amsterdam, "de Hoop", 70

12.10.1718
schipper Jan Marion, Amsterdam, "de Eendragt", 100
schipper Jan Mooij, Amsterdam, "Christian", 110
schipper Luppe Stevensz Ackerman, Amsterdam, "de 3 Gebroeders", 25

13.10.1718
schipper Casper Robberts, Amsterdam, "de Faam", 20

14.10.1718
schipper Claas Kok, Durgerdam, "Alexander de Groot", 150

15.10.1718
schipper Claas Backer, Amsterdam, "de Juffr. Cornelia", 125

18.10.1718
Hessel Gerrit Gerritsz, medereder "de Juffr. Rica", 100, schipper Jan Brandaris, Vlieland
schipper Dirk Cramer, Amsterdam, "St. Andries", 160
schipper Jan Nijman, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 115
Jacob van Paddenburg, medereder "de St. Peterburg Galeij", 48, schipper Focke Cramer, Amsterdam
schipper Jan Carstensz, Amsterdam, "de St. Jan", 120
schipper Pieter Carstensz, Amsterdam, "de Christina", 125

19.10.1718
schipper Tobias Boekholt, Terschelling, "de Morgenstar", 22

20.10.1718
schipper Cornelis Aves, Amsterdam, "de Groenlande Visscherij", 120

25.10.1718
schipper Pieter Vlaak, Amsterdam, "de Sara Galeij", 100
schipper Gerrit Jansz, Terschelling, ww, "de Juffr. Elisabet", 60
schipper Jacob Jansz Boot, Ameland, "de Pellicaan", 50
schipper Harmen Kok, Texel, ww, "de Regenboog", 50
schipper Theunis Alofsz, Amsterdam, "de Harder", 95

27.10.1718
schipper Sibe Weijersz Both, Amsterdam, "de Jonge Geertruijd", 25
schipper Pieter Cornelisz Boot, Durgerdam, "de Vrouwe Maria", 65

29.10.1718
schipper Pieter Backer, Den Helder, "de Standvastigheijd", 65

1.11.1718
schipper Hans Pries, Amsterdam, "de Hoop Galeij", 60

2.11.1718
schipper Johannes Hansen Lack, Makkum, "de Juffr. Eduardina Brigitta", 40
schipper Dirk Jansz Kreeft, Texel, "de Juffr. Sara", 115
schipper Claas Duijt, Amsterdam, "de Coning van Portugal", 125

3.11.1718
schipper Dirk Fredriksz, Vlieland, "de Ericus Galeij", 60

5.11.1718
Jacob Scheltes, medereder "de Elisabeth Galeij", 60, schipper Jan Janson, Amsterdam

<>8.11.1718
schipper Andries Douwesz, Harlingen, ww, "de Sta. Maria Galeij", 60
schipper IJsbrand van der Vliet, Broek in Waterland, "Broek in Waterland", 36

Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"Barnevelt", schipper Jan de Coning, Amsterdam
"Amstelveen", schipper Theunis de Haan, Amsterdam
"Gansenhoef", schipper Jacob van Luijpen, Maassluis
"Risdam", schipper Cornelis Dam, Amsterdam

schipper Cornelis Jansz Jellis, Graft, "de Juffr. Maria", 30

11.11.1718
schipper Isaac Roelofsz, Amsterdam, "de Fonteijn Galeij", 80
1/4 part inwoner van Venetië
1/4 part inwoner van Hamburg
schipper Sieuwert Claasz, Harlingen, "de Juffr. Susanna", 100

15.11.1718
schipper Joris Koopman, Terschelling, "de Juffr. Margareta", 140
schipper Adriaen Leijen, Amsterdam, "de snelle Galeij", 60
schipper Auke Dirksz, Amsterdam, "de Constapel", 30
schipper Sijbrand Boen, Vlieland, "de Juffr. Margrieta", 90

16.11.1718
schipper Cornelis Sjoukes, Terschelling, ww, "de Juffr. Emelia", 40

17.11.1718
schipper Cornelis Schotsman, Terschelling, ww, "de Jonge Pieter", 20
schipper Pieter Obbes, Amsterdam, ww, "de Eendragt", 54

18.11.1718
schipper Adriaen Bouwen, Amsterdam, "St. Martin", 100
schipper Coenraad Blok, Schiedam, "de St. Martin", 36
Jan Muhl, medereder "de Liefde", 100, schipper Reijndert Timonsz, Amsterdam
7/16 part inwoner(s) Danzig

22.11.1718
schipper Auke Ritskes, Ameland, "de Jonge Abraham", 36

23.11.1718
schipper Haijtse Pietersz, Terschelling, ww, "de Mars", 25

25.11.1718
schipper Douwe Vogelesang, Hindeloopen, "de Josina", 60
schipper Hilbrand Teekes, Ameland, ww, "de Jonge Adam", 70

26.11.1718
schipper Matthijs Martensz, Amsterdam, "de Snelle Haas", 60

29.11.1718
schipper Pieter Taan, Amsterdam, ww, "het Haarlemmerfregat", 112

30.11.1718
schipper Jan Nobel, Amsterdam, "de Juffr. Petronella", 150
schipper Albert de Ruijter, Amsterdam, "de St. Anna", 130
schipper Jacob Evertsz, Amsterdam, "Westermeer", 130

1.12.1718
schipper Teunis Jansz, Ameland, ww, "de Neptunus", 70

2.12.1718
schipper Tjaart Wijbrandsz, Warns, ww, "de Swarte Raven", 150
schipper Simon Jelles, Hindeloopen, "de Juffr. Anna", 150

6.12.1718
schipper Pieter Pietersz, Warder, "de Juffr. Anna", 200
schipper Claas Slevoogd, Amsterdam, "de Admiraal Tromp", 130
schipper Sibe Rotgans, Terschelling, ww, "de Jonge Fredrik", 120
schipper Cornelis Jansz, Vlieland, "de Elias", 42
schipper Marten Jacobsz, Amsterdam, "de Jonge Maria", 130
schipper Pieter Molenaar, Amsterdam, "de Morgenstar", 90

8.12.1718
schipper Jan Meijndertsz Ruijter, Venhuizen, "de Juffr. Levina", 60
schipper Elias Bergeau, Amsterdam, "het Fortuijn", 25
schipper Euke Sijbrands, Hindeloopen, "de Juffr. Anna", 150

9.12.1718
schipper Minne Douwes, Ameland, ww, "de 3 vergulde Papegaijen", 90
schipper Jelmer Rinses, Ameland, ww, "de twee blauwe Potten" [er wordt geen lastage genoemd]
schipper Nicolaas de Ruijter, Amsterdam, "Le Serrurier", 160
schipper Samuel Ides Lolling, Amsterdam, "de Jonge Cornelis" [er wordt geen lastage genoemd]

10.12.1718
schipper Jacob Fredriksz, Amsterdam, ww, "de Vliegende Faam", 76
schipper Pieter Jansz Salm, Amsterdam, ww, "de Lelij", 210
schipper Doede Reijniersz, Amsterdam, ww, "de Juffr. Johanna", 150

13.12.1718
schipper Atte Adriaensz, Terschelling, "de grauwe Haas", 80
schipper Hendrik Zeeman, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 60
schipper Laurens Vouser, Amsterdam, "de Stad Bergeracq", 70
schipper Albert Schaap, Amsterdam, ww, "de Faam", 112
schipper Cornelis Dirksz, Ameland, ww, "de groote Louis", 120

14.12.1718
schipper Leendert Jacobsz, Texel, "de Maria", 40
schipper Coenraad Barentsz, Amsterdam, "de Juffr. Alida", 65
schipper Magnus Cramer, Amsterdam, "de Florentine galeij", 95
schipper Jan Roelofsz, Amsterdam, "de Hoop", 100

15.12.1718
Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"Westerdijkshorn", schipper Matthijs Want, Amsterdam
"de Spiering", schipper Dirk Haan, Amsterdam
"Hogermeer", schipper Jan Reebocq, Amsterdam
"het Huijs ten Donk", schipper Hendrik Schoon, Amsterdam
"Loosdregt", schipper Willem Decker, Amsterdam
"Noordbeek", schipper Andries Pijl, Amsterdam
"Schonenberg", schipper Jan van der Linde, Amsterdam

schipper Daniel Belin, Amsterdam, "de Beurs van Amsterdam", 150
schipper Pieter Thomasz Stockert, Amsterdam, "de Juffr. Jacoba", 150
schipper Wigman van Duijkeren, Amsterdam, "de Smirnase Coopman", 90

16.12.1718
schipper Jan Jurriaensz, Ameland, "'t Heerschap", 150
schipper Jelle Eenkes, Terschelling, "de Juffr. Anne", 180
schipper Jacob Ruijter, Amsterdam, "de Juffr. Maria Ida", 50
schipper Teunis Mandael, Amsterdam, "de Vliegende Arent", 45
schipper Pieter Visser, Amsterdam, "de Helena Galeij", 124

20.12.1718
schipper Cornelis Klok, Texel, "de Adriana", 80
schipper Jan Koekemoer, Amsterdam, "de Juffr. Elisabet", 80
schipper Willem Clerck, Amsterdam, "de Elisabet", 50

21.12.1718
schipper Celis Pietersz Couwenhoven, Asmterdam, "de Juffr. Catharina Ang...", 175
schipper Reijndert Schout, Amsterdam, "Vechtensteijn", 150
schipper Sijmon Quaboer, Durgerdam, "de Dirk en Jan", 30
schipper Evert Kuijper, Amsterdam, "de Sara", 50
schipper Marten Anker, Amsterdam, ww, "het vergulde Anker", 30

22.12.1718
schipper Jacob van den Raade, Amsterdam, "de Avonturier", 80

23.12.1718
schipper Huijbert Wittebrood, Amsterdam, "de Post van Archangel", 70
schipper Carel Coster, Amsterdam, "de Raadpensionaris Heinsius", 120
schipper Jan Willemsz Kroon, Hoorn, "de Juffr. Anna Margareta", 140
schipper Jan Pietersz Spruijt, Ameland, "de Juffr. Anna Maria", 120

24.12.1718
schipper Pieter Reijersz Clopper, Amsterdam, ww, "de Russegaleij", 75
schipper Christoffel Kleijn Smit, Amsterdam, "de Margareta Galeij", 90
schipper Warner Hofman, Amsterdam, "de St. Anna Maria", 36

28.12.1718
schipper Pieter Christiaensz, Amsterdam, "de Jonge Valkenier", 54

29.12.1718
schipper Pieter Kroon, Amsterdam, "de twee Gebroeders", 30
schipper Jan van der Knap, Rotterdam, "de Expeditie", 45

31.12.1718
schipper Daniel Labé, Amsterdam, "de Hooftgaleij", 60

Herziene versie 29 september 2007

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1719