Zeebrieven 1709

1.1.1709
schipper Pieter Hendriksz Dijkerman, Zaandam, "de Stad Alkmaar", 100

3.1.1709
schipper Pieter Gerbrandsz Rotgans, Ameland, ww, 100

5.1.1709
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de St. Anna", 50

13.2.1709
Cornelis de Griek, Amsterdam, "de Liefde", 85

16.2.1709
schipper Claas Backer, Texel, "de Vriendschap", 50

18.2.1709
schipper Dirk Spanjert, Amsterdam, "d' Isabella Maria", 135

21.2.1709
schipper Hendrik Kramer, Rotterdam, "de groote Kroon", 23

1.3.1709
Willem van Uchelen, medereder "de Fortuijn", 150, schipper Claas Kroeger, Hoorn

27.3.1709
schipper Pieter Gerbrandsz Rotgans, Ameland, ww, "de Stad Angoulesma", 120

6.3.1709
schipper Hendrik Nobel, Ameland, "de Susanna&Maria", 120

15.3.1709
schipper Dirk Jansz Timmerman, Vlieland, "de oude Timmerman", 190

20.3.1709
Lodewijk Jansz Westerveld, Amsterdam, "de Vreede", 75

21.3.1709
schipper Jurrian Parelberg, Amsterdam, "den Elisabet", 40

25.3.1709
schipper Gerrit Jansz, Ameland, ww, "het Potaschvat", 160

26.3.1709
schipper Pieter Foppes, Terschelling, ww, "de Morgenstar", 150
Tamme Bet, medereder "de Juffr. Margaretha", ww, 180, schipper Cornelis Jansz, Vlieland
schipper Claas Mensse, Vlieland, ww, "de Oude Swarte Haan", 200
7/64 parten van inwoners van Denemarken en Bremen

27.3.1709
schipper Pier Jellis, Ameland, ww, "de Juffr. Sophia", 160

28.3.1709
schipper Dirk Spanjaert, Amsterdam, "de St. Jacob", 150

29.3.1709
schipper Adriaen Pietersz Broers, Calantsoog, "de Provincie van Zeeland", 180
schipper Reijer Volkertsz, Beets, "Blankenburg", 160
schipper Harke Martensz Oijevaar, Venhuizen, "de Phenix", 150
schipper Gosse Gerrits, Amsterdam, "de Concordia", 60

30.3.1709
schipper Reijndert Jansz Schout, Amsterdam, "de Eendragt", 50

2.4.1709
schipper Jan Albertsz Meijer, Amsterdam, "de Juffr. Bregtje", 48
schipper Claas Backer, Texel, "de Susanna", 50

4.4.1709
schipper Volkard Gerritsz, Vlieland, "de Propheet Elias", 150
schipper Marten Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Geertruijd", 90
schipper Floris Evertsz Wit, Amsterdam, "de Witte Voet", 200

5.4.1709
schipper Jan Koekemoer, Amsterdam, "de Vrede", 100
schipper Jan Lollingh, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 100

6.4.1709
schipper Pieter Albertsz Gonder, Texel, "de Admiraal Tromp", 50

9.4.1709
schipper Aldert Aldertsz, Rotterdam, "de Provincie van Overijssel", 160
schipper Douwe Gerritsz, Amsterdam, "het wapen van Leijden", 160
schipper Eelmer Jansz, Oogh, "de Provincie van Holland", 150
schipper Dirk Slang, Huisduinen, "de Admiraal Willem Bastiaensz", 160

10.4.1709
schipper Hendrik Cornelisz, Ameland, ww, "de Post van Nantes", 40

11.4.1709
schipper Pieter Bijstand, Amsterdam, "de Juffr. Elisabet Henrica", 100
schipper Jelle Hillekes, Joure, ww, "de Arke Noach", 45
schipper Barent Gerritsz, Amsterdam, "de Witte Laeuw", 165

12.4.1709
schipper Jan Cornelisz Oomjan, Ilpendam, "de Hoop op de walvis", 150
schipper Gerbrand Jansz, Terschelling, ww, "de Stad Parijs", 150
1/32 part inwoners van Koningsbergen
schipper Evert Jansz, Vlieland, "de Hoop", 50

13.4.1709
schipper Meeuwis Jacobsz, Makkum, ww, "de Coning Salomon", 55
schipper Joris Kaij, Amsterdam, "de Coning Salomon" [!], 100
schipper Feijke Insez, Friesland, "de Coning William", 45
schipper Willem de Heer, Amsterdam, "de bonte Walvisch", 160
schipper Pieter Cornelis Rijkers, Den Helder, "de Swarte Walvisch", 140
schipper Adriaan Claasz Oom, Den Helder, "de Vergulde Dolphijn", 140
schipper Dirk Jansz Rijkes, Den Helder, "de Vergulde Walvisch", 180

15.4.1709
schipper Jan Bogaerd, Delfshaven, "de Juffr. Aletta", 100
schipper Claas Sipkes, Terschelling, "de Emanuel", 160
schipper Claas Pronk, Vlieland, "de twee goede Vrinden", 150
schipper Jarig Benkes, Amsterdam, ww, "de Goudman", 60

16.4.1709
schipper Jan Steijns, Middelie, ww, "de Juffr. Agatha", 75
schipper Isaac Roelofs, Amsterdam, "de Rijselse Galleij", 60
schipper Jan Meuwisz, Vlieland, "de Eendragt", 85
schipper Cornelis Clok, Texel, "d'Adriana", 80

17.4.1709
schipper Jan Borst, Venhuizen, ww, "de Jonge Daniel", 100
schipper Claas Pietersz Teij, Enkhuizen, "de Nobel", 90
schipper Pieter Cornelisz Helt, Amsterdam, "de groote Lodewijk", 150
schipper Samuel Lolling, Amsterdam, "de Cerel", 100
schipper Jan Here Jarigs, Molkwerum, ww, "de Jonge Tobias', 136

18.4.1709
schipper Claas Simonsz, Oostzaan, "het Casteel van Breda", 140
schipper Albert de Ruijter, Amsterdam, "de Ste Anna", 36
schipper Engelbregt Couwenhoven, Amsterdam, "Watervliet", 130
schipper Sieuwert Cort, Vlieland, "het Noortse bos", 125

19.4.1709
schipper Claas Claasz Mandose, Amsterdam, "de Vreede", 65
schipper Jan Joosten van den Hoef, "de Stad St. Malo", 170
schipper Claes Kuijper, Buiksloot, "de Walvis", 115
schipper Jan Backer, Amsterdam, "d'Abraham", 50
schipper Adrien Thomasz Smit, Amsterdam, "het gekroonde wapen van Haerlem", 180
schipper Cornelis Koster, Amsterdam, "de hoogepriester Aaron", 160
schipper Damis Jansz, Amsterdam, "de Sinte Maria", 120

20.4.1709
schipper Wiebe Sieuwerts, Molkwerum, ww, "de Anna Helena", 28
schipper Laurens Heeres Schol, Amsterdam, "de Juffr. Anna Maria", 100

22.4.1709
schipper Salomon Nijgh, Amsterdam, "de Amsterdamse Galleij", 30
schipper Andries Brouwer, Amsterdam, "de Vrede galleij", 35
schipper Gerbrand Pietersz, Harlingen, "de Profeet Elias", 60

23.4.1709
schipper Olfert Pietersz Abbenes, Texel, "de Eugenius", 40
schipper Claas Jacobs, Amsterdam, ww, "de drie Gebroeders", 30

24.4.1709
schipper Claas Jansz Ronthout, Enkhuizen, "de drie deelen van Joseph", 28
schipper Pieter Christiaensz, Amsterdam, "de twee Gesusters", 65
schipper Dirk Jansz, Hindeloopen, ww, "het wapen van Kniphuijsen", 66
schipper Abraham Schelvis, Texel, "de Swaen", 48

27.4.1709
schipper Dirk Harmensz, Amsterdam, "de gelukkige Vreede", 70

1.5.1709
schipper Serip Eelkesz, Ameland, "Jan", 30

3.5.1709
schipper Adriaen Pietersz Spaarpot, Hauwert, "de Juffr. Maria", 90

4.5.1709
schipper Harmen Kakzand, Amsterdam, "de Jan", 65

7.5.1709
schipper Jacob Albertsz Smit, Amsterdam, "de Pieter", 44
schipper Samuel Koornmaet, Amsterdam, "de Levant galleij", 80

8.5.1709
schipper Pieter Claasz Buijk, Buiksloot, "st. Trois", 90

10.5.1709
schipper Jacob Werker, Zaandam, "St. Pieter", 50

11.5.1709
schipper Pieter Hendriksz Abbenes, Texel, "de Juffr. Cornelia", 80

13.5.1709
schipper Cornelis Jacobsz Dam, Amsterdam, "de Juffr. Paulina", 50
schipper Cornelis Waterhond, Amsterdam, ww, "de oude Valkenier", 65

16.5.1709
schipper Jan Pietersz Laan, Warder, "de Adriana", 85

17.5.1709
schipper Pieter Robijn, Amsterdam, "Porto Bello", 80
schipper Douwe Sieuwertsz, Hindeloopen, ww, "de Susanna", 60
Isaac Nuijen, klerk VOC, Amsterdam:
" 't huijs 't Loo", schipper Broer Hofman, van het eiland Feur
"de Neptunus", schipper Willem Langerwe, Amsterdam
"de Avonturier", schipper Volkert Koeman, Amsterdam
"Oestgeest", schipper Pieter Jansz Bruijn, Amsterdam
" 't geluckige Uur", schipper Cornelis Keeleman, Huisduinen
"Noortgouw", schipper Hendrik Jurriaensz Ben, Hoorn
"de Kijkuijt", schipper Pieter de Vlaming, Amsterdam
"de Otter", schipper Johannes Hesselsz, Terschelling
"de Snel", schipper Doede Hillebrantsz, Terschelling

23.5.1709
schipper Adrien Jongerheld, Amsterdam, "de America", 95

24.5.1709
schipper Cornelis Calkman, Ilpendam, "de Juffr. Magdalena", 95
schipper Marten Cornelisz Bruijn, Amsterdam, "de Vreede", 80

25.5.1709
schipper Paulus Jansz Vels, Axwijk, "de Anna", 150

27.5.1709
schipper Evert Jansz, Vlieland, "de Klok", 50

28.5.1709
schipper Willem Koster, Hem, "de Tulp", 180
schipper Pieter Liewesz, Terschelling, "de Juffr. Sara", 90
schipper Cornelis Claasz Brandaris, Vlieland, "de Neptunus", 100

29.5.1709
schipper Gerrit Jacobsz Brouwer, Amsterdam, "de Stad St. Malo", 100

30.5.1709
schipper Cornelis Krijgsman, Amsterdam, "de Haen", 35
David van Gent, medereder "de Brouwer", ww, 120, schipper Broer Sieuwers, Ameland

31.5.1709
schipper Lodewijk Jansz Westervelt, Amsterdam, "de Johanna", 75
schipper Cornelis Sandersz, Amsterdam, "de Florence galleij"
1/8 van inwoners van Livorno
schipper Wigtman van Duijker, Buiksloot, "de Magdalena", 70
schipper Claas Willemsz Roos, Terschelling, ww, "de oude Roos", 200

1.6.1709
schipper Eelke Igles, Amsterdam, ww, "de twee Gesusters", 32
schipper Jurriaen Coopman, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 200

4.6.1709
schipper Jan Baars, Edam, "de Hoop", 90

5.6.1709
schipper Barent Swart, "de Juffr. Johanna", 80
schipper Adriaen Backer, Amsterdam, "de Fortuijn", 200

12.6.1709
schipper Pieter Martensz, Amsterdam, "de Hoop", 100

13.6.1709
schipper Jan Bruijn, Nieuwendam, "de Louis", 160
schipper Leendert van der Swaan, Amsterdam, "de St. Josep", 30

17.6.1709
schipper Claes Melis, Warns, ww, "de Roos", 40
Cornelis van Ommeren, medereder "de Lelij", 70, schipper Frans Heijlman, Amsterdam
1/10 van inwoners van Bremen
schipper Frans Rondel, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 130

18.6.1709
schipper Adriaan Jansz Hessels, Vlieland, ww, "de Tuberoos", 100

15.6.1709
schipper Eelke Willemsz Spanjert, Ameland, ww, " 't Witte Paard", 100

18.6.1709
Pieter Heijms, ww, medereder "de maagt van Enkhuijsen", 80, schipper IJsbrand Cornelisz Twist, Edam

20.6.1709
schipper Jan Lourensz Keijser, Amsterdam, "de Juffr. Lydia", 30
schipper Cornelis Meijndertsz, Vlieland, "de Geluckige", 44

18.6.1709
schipper Jouke Okkesz, Workum, "de Hercules, 50

21.6.1709
schipper Thomas Heijtjes, Hindeloopen, "het Swarte Paard", 60

22.6.1709
schipper IJsbrand IJs, Amsterdam, "de Stad Rochel", 100

24.6.1709
schipper Pieter Tjebbes, Terschelling, ww, "de Hoop", 130
schipper Evert Aldertsz, Vlieland, ww, "de Juffr. Margareta", 100
2/32 van inwoners van Danzig
schipper Jan Pieterse Visscher, Amsterdam "de Jan", 68

25.6.1709
schipper Relke Claasz, Terschelling, "de Oliphant", 120
schipper Jan Perfect, Amsterdam, "het wapen van Amsterdam", 60
op 29.6 is de naam van het schip veranderd in "Rotterdam"

27.6.1709
schipper Cornelis Arisz Swaan, Amsterdam, "de Henriette", 60

28.6.1709
schipper Jan Albertsz Meijer, Amsterdam, "de Vreede", 48

3.7.1709
schipper Cornelis Noorman, Vlieland, "Holland", 150
2/64 van inwoners van Koningsbergen
schipper Theunis Wijngaart, Amsterdam, "de Juffr. Bregje", 50

4.7.1709
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de Agatha", 55
Jan Dirksz Neus, medereder "de Cupido", ww, 60, schipper Meijndert Mostert, Amsterdam

8.7.1709
schipper Adriaen Claasz Slichter, Eertswout, "de Hoop", 150
schipper Claas Pietersz Tij, Enkhuizen, "de Catharina", 60

9.7.1709
schipper Sijmon Jellesz, Molkwerum, "de twee Susters", 180
schipper Claas Dirksz Bunschoten, Warder, "de goude Kop", 200
schipper Pieter Cornelisz Wester, Warder, "de jonge Arent", 200
schipper Michiel Joosten van Eijk, Amsterdam, "de Stad Dordregt", 125
schipper Cornelis Aldertsz Kolf, Amsterdam, ww, "de Hollandse Galleij", 60

10.7.1709
schipper Buijke Visser, Watergang, "de vier Gebroeders", 140
schipper Claas Luijt, Zaandam, "de goede Hoop", 140
schipper Claas Claasz, Amsterdam, "de Engel Michael", 130
5/8 van inwoners van Hamburg
schipper Jelle Heres, Molkwerum, ww, "de Zwaan", 70

12.7.1709
schipper Leendert van Duijkeren, Amsterdam, "de London galleij", 45
schipper Teunis Martensz Root, Huisduinen, "de Pieterborg", 200
schipper Anthoni de Griek, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 90

13.7.1709
schipper Cornelis Claasz Cramer, Texel, ww, "de Beets", 150

15.7.1709
schipper Maurits Peijn, Amsterdam, "de Pieternella", 70

17.7.1709
schipper Adriaen Koe, Amsterdam, "de David en Abigael", 30
schipper Claas Brandaris, Vlieland, "de Agneta galleij", 85

19.7.1709
schipper Harmen Takesz, Amsterdam, "de Harderin", 40

22.7.1709
schipper Gerrit Jansz Boer, Amsterdam, "de Alida", 100
schipper Volkert Pietersz, Hindeloopen, "de Jan", 100

23.7.1709
schipper Tobias Toon, Amsterdam, "de Stad St. Malo", 90
schipper Cornelis Nebbens, Amsterdam, "de St. Francisco", 85
schipper Adriaan Cornelisz Schouten, Amsterdam, "L'aimable Marie Anna", 60

25.7.1709
schipper Amse Pietersz Valk, Amsterdam, "Bachus", 35

30.7.1709
schipper Pieter Jacobsz Gewelt, Vlieland, ww, "de Juffr. Maria", 55
schipper Jan Lens, Amsterdam, "de Ste Clara", 200

1.8.1709
schipper Jacob Albertsz Smit, Amsterdam, "de Jan", 40
schipper Reijndert Jansz Schout, Amsterdam, "La Marie", 50

2.8.1709
schipper Marten Santvoort, Amsterdam, "Le Paul", 80

3.8.1709
schipper Jan Borst, Amsterdam, ww, "de juffr. Geertruijd", 100
schipper Dirk Harmensz, Amsterdam, "de Vreede", 70

5.8.1709
schipper Sijmon Sijbrantsz, Amterdam, "de Jacob", 100

6.8.1709
schipper Jillis Cornelisz Pekelharing, Zaandam, ww, "de heerlijkheijd van Oosthuijsen", 150

7.8.1709
schipper Kijmpe Jariks, Harlingen, ww, "de St. Anna", 25

8.8.1709
schipper Pieter Volkertsz, Amsterdam, "de Reijger", 50
schipper Reijer Volkertsz, Beets, "de Juffr. Geertruijd", 150

9.8.1709
Jan Dirksz Neus, medereder "de Waterlandse boer", ww, 95, schipper Eelke Willems Spanjard, Ameland
schipper Jan Cornelisz Kruijenaar, Akersloot, "de Willem", 25
schipper Claas Cornelisz Kruijenaar, Akersloot, "de Jacob", 25

12.8.1709
schipper Lambert Pronk, Amsterdam, ww, "de Juffr. Maria", 130

13.8.1709
schipper Evert Jansz, Vlieland, "de Paarl", 50
schipper Willem Nijg, Amsterdam, "de Hollandse galleij", 50

14.8.1709
Carel Marchand, medereder "de Jan", 35, schipper Teunis van Iperen, Amsterdam

15.8.1709
schipper Claas Volkertsz Visser, Beets, "de St. Nicolaes", 130
schipper Pieter Willemsz, Amsterdam, "de Maria Magdalena", 150
schipper Pieke Dirksz Kramer, Hindeloopen, "de Anna", 100

16.8.1709
schipper Frans Heijlman, Amsterdam, "de Jonge Isaac", 70
1/16 van inwoners van Bremen

22.8.1709
schipper Jan Hans, Amsterdam, "de Vork", 35
schipper Gerrit Claasz Wagenaar, Jisp, "de Post van Archangel", 70

23.8.1709
schipper Adriaan Bouwens, Texel, "de Juffr. Maria", 90

24.8.1709
schipper Jan Booij, Uitdam, "de Catharina galleij", 60

26.8.1709
schipper Tjaart Backer, Amsterdam, ww, "de Italiaenze Galleij", 70

29.8.1709
schipper Jacob Roelings, Middelburg, "la Finis", 10

30.8.1709
schipper Dirk Fredriksz, Amsterdam, ww, "de Monnick", 35
Jan Eelkes, medereder "de koningh Salomon", 150, schipper Reijer Cornelisz Cok, Vlieland
3/64 van inwoners van Bremen

2.9.1709
schipper Albert Martensz, Texel, "de koning David", 90

4.9.1709
schipper Pieter Pietersz Kleijn, Amsterdam, "de Stad Angoulesme", 70

6.9.1709
schipper Stoffel Albertsz, Amsterdam, "de St. Jean", 40

13.9.1709
schipper Cornelis Kalkman, Ilpendam, "de Alida", 90
schipper Jacob Smit, Rotterdam, "de Stad Rotterdam", 50

17.9.1709
schipper Jan Lolling, Amsterdam, "de Waterlantsche Boer", 100
schipper Simon Ham, Venhuizen, "de Susanna", 55
schipper Harmen Blaeu, Amsterdam, "de groote Slootemaker", 150

18.9.1709
Isaac Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"het Ghijn", schipper Hendrik Kalf, Amsterdam
"de Theeboom", schipper Tobias Uijlenberg, Amsterdam
"Mijnden", schipper Harman de Marre, Amsterdam
"Oudenaarde", schipper Christiaen Emmerij, Amsterdam
"het gelukkig Uur", schipper Jillis Scharbotteur, Amsterdam
"de Avonturier", schipper Coert Gerritsz, Bremen
"de jonge Jacob", schipper Jan Boo, Amsterdam
"de Claude", schipper Claas Kuijper, Amsterdam

19.9.1709
schipper Andries Brouwer, Amsterdam, "de Vreede galleij", 25

20.9.1709
schipper Jan Cornelisz Oomjan, Ilpendam, "de St. Pieter", 140 (werd op 24.9.1709 veranderd in 130)

21.9.1709
schipper Pieter Wijngaard, Amsterdam, "de Stad Meddenblik", 125
schipper Lodewijk Westervelt, Amsterdam, "de vijf Susters", 80

24.9.1709
schipper Pieter Martensz Sweed, Amsterdam, "de Tulp", 175

25.9.1709
schipper Marten Pietersz, Terschelling, "de juffr. Dorothea", 100

26.9.1709
schipper Jan Bogaerd, Delfshaven, "de twee gebroeders", 100

27.9.1709
schipper Dirk Thijssen, Oosterleek, "den grooten Alexander", 160
schipper Sierip Lelkes, Ameland, "de Johanna", 30
Severin Laasbij, medereder "de St. Laurens", 200, schipper Laurens Christiaensz, Elseneur

28.9.1709
Thomas Woijkes, ww, medereder "de Wijsheid Salomons", 30, schipper Sjoert Thomas, Oudeboonen
Thomas Woijkes, ww, medereder " 't Fortuijn", 35, schipper Gerbrand Thomas, Oudeboonen
schipper Jacob Isaacsz Koning, Vlieland, "de twee Susters", 70

1.10.1709
schipper Dirk Vlaming, Rotterdam, "de Voorsichtigheid", 75

2.10.1709
schipper Olphert Omes, Texel, "de Reijger", 50
schipper Jan Tibo, Amsterdam, "de Surinaamse Plantagie", 120
schipper Tjalf Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Anna", 60
schipper Jan Harmensz, Amsterdam, "Minerva", 70

1.10.1709
schipper Cornelis Bonk, Amsterdam, "St. Jan", 50

2.10.1709
schipper Adriaan Tomisz Smit, Amsterdam, "het Wapen van Haarlem", 120
8.10.1709
schipper Teunis IJsbrandsz Graaf, Amsterdam, "de Juffr. Elisabeth", 100
schipper Claas Claasz Mandose, Amsterdam, "de gelukkige Vreede", 70

10.10.1709
schipper Claes Abrahamsz, Hindeloopen, ww, "het kasteel van Antwerpen", 100>BR> schipper Mense Jacobsz, Amsterdam, "de Morgenstar", 50
schipper Pieter Wiggers, Terschelling, "de Vreede", 100

11.10.1709
schipper Jacob Cornelisz Graauw, Amsterdam, "Louis". 50

12.10.1709
schipper Jan Jacobsz Harkes, Den Helder, "de St. Jacob", 30
Ferdinand Elkoma, medereder "de Fortuijn", 70, schipper Huijbregt van Duijkeren, Amsterdam

15.10.1709
schipper Pieter Jansz, Ameland, ww, "de vergulde Bel", 78
schipper Atte Adriaansz, Terschelling, "de Graauwe Haas", 75
schipper Jan Mijndertsz, Terschelling, ww, "de Roggenakker", 150
Nicolaes Wittepaart, medereder "de Juffr. Maria", 140, schipper IJsbrand Dirksz Vet, Amsterdam

16.10.1709
schipper Jacob Meijndertsz, Vlieland, "de Propheet Jonas", 82
schipper Willem Koster, Hem, "de jonge Dirk", 140
Harke Hillebrantsz, medereder "de Sophia", 90, schipper Cornelis Fopkes, Ameland
schipper Claas Regtop, Amsterdam, "de Post", 130

17.10.1709
schipper Claas Sleevoogd, Amsterdam, "de Catharina Christina", 40
schipper Cornelis Jansz Valk, Ameland, ww, "de Valkenier", 125
schipper Pieter Vesin, Amsterdam, "de Colonie van Suriname", 150

18.10.1709
schipper Simon Sijbrands, Amsterdam, "de Stad Alkmaar", 100
schipper Paulus Kluijt, Amsterdam, "de jonge Moises", 125
schipper Cornelis Jansz Vinkelbos, Harlingen, "Propheet Elias", 60
schipper Jacob Doncan, Amsterdam, "de Alette galeij", 70
schipper Pieter Eijlander, Hem, "de Helena galeij", 60
schipper Claas Visman, Terschelling, "de drie goede Vrinden", 25

19.10.1709
schipper Willem de Goijer, Amsterdam, "de Isabella", 125
schipper Gerard Lollings, Amsterdam, "de Faam", 100

22.10.1709
schipper Jacob Jansz Karper, Axwijk, "de Juffr. Anna Maria", 80

23.10.1709
schipper Abraham Claver, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 75
schipper Gerrit Jacobsz Brouwer, Amsterdam, "de Catharina", 100
schipper Samuel Lolling, Amsterdam, "de Oliphant", 90

24.10.1709
schipper Jan Pieter Visscher, Amsterdam, "de Juff. Elisabeth", 90

25.10.1709
schipper Cornelis Valkenier, Rotterdam, "de jonge Pieter", 75

29.10.1709
schipper Claas Koopman, Amsterdam, "de St. Jan Baptist", 100
1/8 van inwoners van Portugal
schipper Jacob van der Lelij, Rotterdam, "de Dolphijn", 65
schipper Floris Entisz Swart, Amsterdam, "de Anna", 60

31.10.1709
schipper Cornelis Pietersz Vleerdijk, Rotterdam, "de Maria", 120

1.11.1709
schipper Steven Ipes, Terschelling, "de Nobel", 100
schipper Bartholomeus Abrahamsz, Schiedam, "de drie goede Vrinden", 75

5.11.1709
schipper Marten Liklesz Swart, Terschelling, "de juffr. Anna", 16
Johannes Koekebacker junior, medereder "Amsterdam", 80, schipper Simon Paauw
Johannes Roos, medereder "de Christiaen", 75, schipper Adriaen Bouwen de jong, Texel

8.11.1709
schipper Reijer Volkerts, Beets, "de Louis", 150

9.11.1709
schipper Gillis Corn. Pekelharing, Zaandam, ww, "de St. Pieter", 150

12.11.1709
schipper Hessel Gerbrantsz, Hindeloopen, "de Witte Haan", 180
schipper Claas Veen, Amsterdam, "de Hollandia Galleij", 200
schipper Sipke Teunis, Amsterdam, ww, "de Vreede", 90
schipper Jacob Draij, Middelie, ww, "de Juff. Agatha", 75

14.11.1709
schipper Warnar Rutgers, Amsterdam, ww, "de Geluckige", 40
schipper Jan Groot, Amsterdam, "de Hoop", 100
schipper Lambert Pronk, Amsterdam, ww, "de Stad Amsterdam", 125

15.11.1709
schipper Cornelis Coster, Schermerhorn, "de Hogepriester Aron", 160

19.11.1709
schipper Gabbe Cornelisz, Terschelling, "de Jonge Slootemaker", 30

26.11.1709
schipper Pieter Jacobsz Gewelt, Vlieland, ww, "de Cornelia", 50
schipper Hendrik Verduijn, Delfshaven, "de Anna", 65
schipper Dirk Lont, Amsterdam, ww, "het Ganseveld", 30

28.11.1709
schipper Albert Maartensz, Twisk, "de Magdalena", 90

29.11.1709
schipper Pieter Frederiksz, Amsterdam, "de Zeeman", 55

30.11.1709
schipper Evert Jansz, Vlieland, "de twee Broeders", 60

3.12.1709
schipper Jacob Gerritsz Buijs, ww, "de Phoenix", 120
Jurgen Hofham, eigenaar "de Klok", 100, schipper Arent Derken, Bremen
schipper IJsbrand Drom, Rotterdam, "de Swarte Leuw", 120

4.12.1709
schipper Jan Arnoud, Amsterdam, "de Aletta Maria Galleij", 50

5.12.1709
schipper Jacob Pietersz Hem, Hoorn, "de witte Eenhoorn", 150
3/64 van inwoners van Denemarken en de Sont
schipper Jan Jansz Decker, Ameland, ww, "de Hercules", 80
schipper Pieter Jansz Slocker, Hoorn, "de vergulde Boender", 200
schipper Jan Schellevis, Texel, "de Juffr. Aletta", 150
schipper Albert Dircksz Meurs, Amsterdam, "de Juffr. Anna Maria", 170

10.12.1709
schipper Cornelis Beeres, Amsterdam, "Donna Margareta", 130
schipper Jan Kroon, Hoorn, "de Koster", 125

11.12.1709
Isaac Neuijen, klerk VOC, Amsterdam:
"Slooten", schipper Theunis de Haan, Amsterdam
"Nieburgh", schipper Jan Clooster, Amsterdam
"Gamion", schipper Marten van der Togt, Bodegraven
"Limburg", schipper Jan Vorster, Amsterdam
"de Prins Eugenius", schipper Jan Berger, Amersfoort
"Beverwijk", schipper Gerrit Donker, Amsterdam

17.12.1709
schipper Cornelis Meijndertsz, Vlieland, "het kasteel van Nederpunto", 200
schipper Pieter Verwer, Amsterdam, "de Johanna", 125
schipper Wijbe Kalff, Amsterdam, ww, "de jonge Willem", 50
schipper Simon Swaen, Vlieland, "de Johanna Dorothea", 90

18.12.1709
schipper Adriaen Gerritsz, Amsterdam, ww, "de arke Noach", 150

19.12.1709
schipper Claas Jacobsz Moeijers, Winkel, "de St. Jan", 140

20.12.1709
schipper Hendrik Karnmelk, Amsterdam, "de St. Catharina", 60
schipper Jan van Gent, Axwijk, "de Juffr. Alida", 90

24.12.1709
schipper Pieter Dupon, Amsterdam, "de roo Leeuw", 37
schipper Dirk Frederiksz, Amsterdam, ww, "de Wijse", 35
schipper Reijer van Gent, Axwijk, "de Swarte Walvis", 115

27.12.1709
schipper Jacob Smit, Rotterdam, "de Batavia", 40

28.12.1709
schipper Frederik Jansz Corver, Zaandam, ww, "de St. Johannes galeij", 40

27.12.1709
schipper Reijndert Schouten, Amsterdam, "de Ceres", 140

31.12.1709
schipper Warnar van Staden, Amsterdam, "de Curassouwse galleij", 50
schipper Jan Willemsz, Amsterdam, ww, "de Geregtigheid", 120

Herziene versie 18 augustus 2002

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719