schipper Jan Koekemoer

Volgens het poorterboek van Amsterdam was Jan Koekemoer afkomstig uit Bremer. In 1707 trouwde hij te Amsterdam met Margrietje Sweeris Schouten, een dochter van de schuitenvoerder Sweris Jansz Schouten. Jan Koekemoer was 29 jaar in 1707 en woonde op het Bickers eiland, toen hij trouwde. Zijn ouders waren dood, en daarom werd hij geassisteerd bij zijn huwelijk door Jan Lolling, ook een schipper. Het echtpaar liet tenminste vier kinderen dopen: Barbara (1708), Lena (1709), Lena (1710) en Everardus (1712). In 1733 hertrouwde Margrietje Sweeris Schouten.

Bronnen: DTB Amsterdam, poorterboek Amsterdam

5 januari 2000

lijn
intro   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719