Zeebrieven 1715

1.1.1715
schipper Sjourt Fockes, Joure, ww, "de Liefde", 22
schipper Pieter van der Putte, Amsterdam, "de Parel", 70

2.1.1715
schipper Jan Wijngaerd, Amsterdam, "de nieuwe Stad St. Malo", 90

3.1.1715
schipper Pieter Gorter, Huisduinen, "de Maria Margareta", 50
schipper Gerrit Blom, Amsterdam, "de Kuijper", 28
schipper Meijndert Rijksz, Amsterdam, "de jonge Marcus", 18
schipper Luijtje Gerrits, Amsterdam, "de propheet Daniel", 70

5.1.1715
schipper Luijtje Heijes, Hindeloopen, ww, "de Johannes", 220
schipper Nehemias Gouij, Amsterdam, "de Utrechtse Vreede", 58

9.1.1715
schipper Adriaen Dirksz, Terschelling, ww, "de Providentia", 65
schipper Reijndert Schout, Amsterdam, "Vechtensteijn", 153

10.1.1715
schipper Jacob Jansz, Ameland, "de Deligentie", 25

11.1.1715
Jan Elpenbeen, medereder "de Jonge Juffr. Elisabet", 35

31.1.1715
schipper Jan Claasz, Amsterdam, "de St. Laurens", 105

1.2.1715
schipper Lieuwe Fredriksz, Edam, "de Juffr. Anna", 25

5.2.1715
schipper Cornelis Pietersz, Terschelling, ww, "de Zee Ridder", 30
schipper Cornelis Gerkes, Terschelling, ww, "de Stad Deutecom", 120

7.2.1715
schipper Sijtse Sijtses de oude, Woudsend, "Salomons Wijsheid", 12

8.2.1715
schipper Aldert Jacobsz, Makkum, ww, "de twaalf Patriarchen", 20

12.2.1715
schipper Jacob Snies, Lemmer, "de Houtmolen", 75
schipper Tjebbe Olbers, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 20
schipper Jan Witkop, Amsterdam, "de Jonge Agneta", 30

13.2.1715
schipper Sijbrand Harmens, Harlingen, "de Liefde", 32

15.2.1715
schipper Minne Paulusz, Makkum, "de vier Heemskinderen", 22
schipper Wiebe Wiebes, Makkum, "de Coning Salomon", 17
schipper Jan Jeltis, Makkum, "de St. Jan", 14
schipper Thoams Jansz, Makkum, "de Vreede", 21
schipper Gerbrand Feijkes, Makkum, "Abrahams Offerhande", 16

16.2.1715
schipper Anske Anskes, Sneek, "het wapen van Sneek", 40
schipper Hemme Backer, Ameland, ww, "de St. Pieter", 50

19.2.1715
schipper Marten Swart, Amsterdam, "de nieuwe Slotemaker", 24

20.2.1715
schipper Pieter de Graaf, Amsterdam, "de jonge Geertruijd", 160
schipper Huijbert Cornelisz, Harlingen, "kleijn Frisia", 35
schipper Ate Sietses, Sloten, ww, "de drie lange Raapen", 36

21.2.1715
schipper Albert de Ruijter, Amsterdam, "de St. Anna", 70
schipper Claas Wijbrands, Lemmer, "de gekroonde Vos", 15

23.2.1715
schipper Pieter Jansz Piers, Venhuizen, "de Tarwschoof", 70

26.2.1715
schipper Jarig Adriaens, Joure, "de Fortuijn", 20
schipper Pieter Reijnderts Spits, Amsterdam, ww, "de jonge Jan", 16
schipper Jurriaen Adriaensz, Schellingwoude, ww, "de St. Anna", 23
schipper Haije Pietersz, Terschelling, ww, "de St. Nicolaes", 18

27.2.1715
schipper Cornelis Pietersz, Harlingen, "de Boodschap Maria", 14
schipper Ide Heeres, Lemmer, "de Pinas", 14
schipper Claas Jansz Bollebacker, Amsterdam, ww, "de Hoop", 22
1/4 van inwoners van Hamburg

28.2.1715
schipper Jacob Meijndertsz Jonker, Warder, "de Juffr. Christina", 26
schipper Pieter Jilles, Hindeloopen, ww, "de Swarte Kat", 18
schipper Sipke Haijes, Hindeloopen, ww, "de Liefde", 20
schipper Sipke Sickes, Hindeloopen, ww, "de Arke Noach", 18

1.3.1715
schipper Ocke Tjellings, Amsterdam, ww, "de Jonge Juffr. Eunise", 28

2.3.1715
schipper Teunis Gosses, Ameland, ww, "de Hoop, het Geloof en Liefde", 28
schipper Sieuwert Imkes, Terschelling, "de Mars", 20

5.3.1715
schipper Johannes Rinkes, Woudsend (in Friesland), "Salomons eerste gereft", 20
schipper Wiebe Joukes, Woudsend (in Friesland), "de drie Koningen", 16
schipper Andries Harmensz, Terschelling, ww, "de Concordia", 45
schipper Cornelis Jansz, Harlingen, "de vergulde Pluijm", 60
schipper Albert Statema, Amsterdam, "de vlugge Post", 24

6.3.1715
schipper Claas Jansz Hartog, Middelie, ww, "de Wijntijd", 100
Johannes de Wind, eigenaar "Salomons eerste geregt", 20, schipper Jacob Jansz Aris, Amsterdam

7.3.1715
schipper Douwe Jacobsz, Terschelling, ww, "de Juffr. Elisabeth", 140
schipper Jacob Jansz Bok, Dokkum, "de Roode Bok", 20
schipper Hendrik Claasz Anker, Amsterdam, ww, "de Witte Haan", 38
schipper Ime Hiddes, Hindeloopen, ww, "de Vreede", 180
schipper Douwe Tietes de Graaf, Hindeloopen, ww, "de Graaf", 200
schipper Haring Albertsz, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Sara", 200
schipper Sible Ientjes, Hindeloopen, ww, "de jonge Juffr. Jacoba", 140
schipper Jan Schrijver, Petten, "de Juffr. Jacoba", 20

8.3.1715
schipper Sipke Abes, Hindeloopen, ww, "Salomons eerste geregt", 16

9.3.1715
schipper Sijbrand Gerritsz, Terschelling, ww, "de Roggen Acker", 124
schipper Cornelis Fopkes, Ameland, ww, "de Phenix", 60

12.3.1715
schipper Jacob Claasz, Harlingen, "de St. Jan", 30
schipper Cornelis Coper, Amsterdam, "de St. Jan", 44

13.3.1715
schipper Ruwart Hilckes, Woudsend, ww, "de Liefde", 30
schipper Hendrik Simonsz, Joure, ww, "de Roode Roos", 28
schipper Hans Arentsz Barf, Ameland, "de St. Nicolaes", 32
schipper Haijtse Sietses, Makkum, "de Sophia Maria", 30

14.3.1715
schipper Jochem Visser, Amsterdam, "de Eendracht", 80

15.3.1715
schipper Ames Pietersz Valk, Amsterdam, "de jonge Steven Andries", 40
schipper Cornelis Jansz, Wartena, "de Tjalk", 20
schipper Sijbrand Ientses, Harlingen, ww, "de Stad Staveren", 50

19.3.1715
schipper Reurt Melchers, Makkum, "de Fortuijn", 28

21.3.1715
schipper Aart Jacobsz, Anjum, "de Abrahams Offerhande", 22
schipper Frederik de Graaf, Schiedam, "de Eenigheijd", 60

22.3.1715
schipper Bront Eilkes, Groningen, ww, "de Juffr. Sara", 18

26.3.1715
schipper Drewis Tammes, Termunterzijl, "de St. Pieter", 35
schipper Obbe Jansz, Amsterdam, ww, "de Jonge Cornelis", 28
schipper Cornelis Adriaensz Kleijn, Huisduinen, "de Hoop op de Walvis", 146
schipper Adriaen Cornelisz Kleijn, Huisduinen, "de Jan en Pieter", 40
schipper Jelle Jansz, de Lemmer, "koning Salomon", 24
schipper Ipe Melles, Woudsend, ww, "de jonge Tobias", 27

28.3.1715
schipper Willem Jansz Westerdijk, Schiedam, "de Vreede", 28
schipper Hendrik Claasz Anker, Amsterdam, ww, "de Witte Haan", 60
schipper Laurens Fijkes, Terschelling, "de Elisabet Teresia Maria", 25
schipper Anne Hendriks, Terschelling, ww, "de Liefde", 30
schipper Sjouke Douwes, Terschelling, "de goede Coopman van Middelburg", 30

29.3.1715
schipper Tjebbe Willemsz, Terschelling, ww, "de Kuijper, 16
schipper Cornelis Bonk, Terschelling, "de Bonaventura", 22

30.3.1715
schipper Jan Otter, Amsterdam, "de Anna Maria", 60
schipper Cornelis Jansz, Vlieland, "de Elias", 40
schipper Jacob Rintjes, Terschelling, "de Christina", 25

2.4.1715
schipper Cornelis Eelmers, Callantsoog, "de Provincie van Zeeland", 180
schipper Adriaen Jansz Blank, Callantsoog, "de Provincie van Overijssel", 155
schipper Eelmer Jansz, Callantsoog, "de Provincie van Holland"< 150
schipper Jacob Blankaart, Zierikzee, "de St. PIeter", 34
schipper Jacob van der Plas, Delfshaven, "de Gijsbert Gerrit", 150
schipper Pieter Gerritsz van Embden, Delfshaven, "de Jonge Evardus", 180

3.4.1715
schipper Meijndert Laurens, Amsterdam, "de Maria Pint"< 30
schipper Jan Martensz, Makkum, "de koning David", 36
schipper Jacob Blauw, Durgerdam, "de Stad Dordrecht", 50
schipper Adriaen Cornelisz Strop, Den Helder, "het huijs Rolland", 120
schipper Simon Cornelisz Hottentot, Oostzaan, "Wijk op Zee"< 120
schipper Jan Nijman, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 115
schipper Simon Jacobsz Harkes, Den Helder, "de Jonge Jacob"< 150

4.4.1715
schipper Willem de Heer, Amsterdam, "de vergulde Walvis", 180
Lolke Boef, medereder "het kleijne Potasvat", 150, schipper Gerbrand Jansz, Terschelling
schipper Jacob Cornelisz, Terschelling, "de Juffr. Apolonia", 60
schipper Jacob Jansz, Heereveen, "de Tjalk", 12

5.4.1715
schipper Maerten Harmensz Pruis, Amsterdam, "de Jan", 75

6.4.1715
schipper Gijsbert Hasmoor, Amsterdam, "Debora Galeij", 30
schipper Willem Dirksz Leeuw, Den Helder, "de Mer Susanna", 140
schipper Gerrit Kracht, Den Helder, "de Stad Bourdeaux, 120
schipper Cornelis Jansz Top, Terschelling, ww, "de Juffr. Catharina", 35

5.4.1715
Marcus Theodore, medereder "de St. Pieter galeij", 80, schipper Jacob Schee, Amsterdam

6.4.1715
Leendert Scheltes, medereder "de groote Bonavonture", 30, schipper Cornelis Schar, Terschelling
schipper Cornelis Corver, Nieuwe Niedorp, "de Vrindschap", 86

9.4.1715
schipper Michiel Henning, Amsterdam, "Waterland", 130
Lolke Boef, medereder "de Stad Dantzik", 150, schipper Cornelis Boef, Vlieland
schipper Evert Juntjes, Hindeloopen, ww, "de Liefde", 185
schipper Nanning Pietersz, Amsterdam, "de drie Gebroeders", 180
schipper Dirk Zuijdend, Jisp, "de arke Noach", 180
schipper Claas Jansz Donker, De Rijp, ww, "de Noordstar", 140
schipper Jan Adriaensz Visser, Watergang, "de Morgenstar", 130
schipper Remmert Harmens, Terherne, ww, "Salomons eerste geregt", 17
schipper Fredrik Nanningsz, Amsterdam, "de Oranjeboom", 150
schipper Laurens Adriaensz, Amsterdam, "de Nicolaes", 150
schipper Claas Pronk, Amsterdam, "de Jonge Jan", 150

10.4.1715
schipper Bastiaen van Doorn, Amsterdam, "de Faem", 16
schipper Jacob Pietersz Raven, Amsterdam, "de Vreede", 60
Jean Dupeijrou, eigenaar "de Liefde", 80, schipper Marten Cornelisz Bruijn, Ameland

11.4.1715
schipper Sijbrand Hennes, Makkum, "de St. Marcus", 30
schipper Richard Roelofsz, Schellingwoude, "de Juffr. Helena", 35
schipper Ide Feijkes, Makkum, "het Vrouwtje van Overspel", 18
schipper Siebe Pieters, Workum, ww, "de Liefde", 24
schipper Pieter Gerrits, Makkum, ww, "de Prohpeet Daniel", 28
schipper Simon Laurentsz Quast, Den Helder, "de Hoop", 75
schipper Dirk Jacobsz, Amsterdam, "de twee Wolven", 55
schipper Sible Aukes, Molkwerum, ww, "de Prins van Vriesland", 18
schipper Eelke Spanjaard, Ameland, ww, "het witte Paard", 75

12.4.1715
schipper Aris Kriek, Noordeinde, ww, "de Lente", 150
schipper Dirck Boelesz, De Rijp, ww, "Coorenhart", 120
schipper Sible Aukes, Warns, ww, "de Hoop", 200
schipper Jacob Janse Ommekommen, Zaandam, "de Eekenboom", 155
schipper Cornelis Avis, Graft, "de Vrindschap", 140
schipper Cornelis Durke, Makkum, "Abrahams offerhande", 14
schipper Jens Ipsen, Amsterdam, "de Catharina", 90
schipper Jeremias Jeremiasz, Petten, "de Beets", 150
schipper Bruijn Jansz, Krimpen, "de Czaar van Dordrecht", 120

16.4.1715
schipper Jan Duijk, Amsterdam, "de Dorothea", 50
schipper Reijer Cornelisz Adriaens, Den Helder, "de Notaris", 95
schipper Sijvert Dirksz, Twisk, "de Fortuijn", 225
schipper Christiaen Kuijper, Amsterdam, "het wapen van Doccum", 50
Wierich Wierichsz, eigenaar "de Noordse kroon", 45, schipper Isaac Jansz, Schellingwoude
Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"den Berg", schipper Jacob Onkruijt, Amsterdam
"Vrijburg", schipper Jan de Koning, Amsterdam
"Beverwaert", schipper Pieter Coster, Hoorn
"'t huijs ter Boede", schipper Pieter Berkman, Amsterdam
schipper Pieter Rouloud, Amsterdam ww, "de Juffr. Maria", 200

18.4.1715
Isaac Codde en Mense Jacobsz, medereders "de Eendracht", 40, schipper Jan Jacobsz, Harlingen
schipper Geerlof Pietersz Former, Ameland, "de Haas", 15
schipper IJsbrand Pronk, Vlieland, "de Jonge Sophia", 122
schipper Andries Simonsz, Nieuwendam, "de Hoop", 45
schipper Pieter Kleijn, Zaandam, "la Ville d'Angoulesme", 80
Hendrik Willink, Harmen ten Kate, Jan Willink Ananias, Jan Bronkhorst, Dirk Hage, Floris Bontekoning, Philip Anthonij van der Ghijsen, Gerrit Colonius en Jan Entrop, reders en eigenaars "de Stad Deutecom", schipper Cornelis Geerkens, Terschelling, de vijf eerstgenoemden bij ww

19.4.1715
schipper Aris Jansz Visser, Vlieland, "de Timmerman", 190
schipper Barent Claasz de Jonge, Amsterdam, "de Eendragt", 136
schipper Sietse Sietses de oude, Woudsend, "Salomons wijsheid", 30
schipper Cornelis de Griek, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 96
Jan van den Broek en Jacob Heijman, reders "de St. Jan", 50, schipper Jacob van de Reede, Amsterdam 24.4.1715
schipper Roosendael, Amsterdam, "Santa Rosa de Luna", 50
2/5 van inwoners van Bilboa
schipper Gerrit Pietersz, Terschelling, ww, "de Morgenstar", 150
schipper Jan Brink, Amsterdam, "de Vrijheid", 25
schipper Dirk Jonker, Amsterdam, "de Vrundschap", 100

25.4.1715
schipper Jacob Pietersz, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 41

26.4.1715
schipper Guijfert Reijnderts, Hindeloopen, "de Juffr. Cornelia",200
schipper Take Olpherts, Amsterdam, "de vier Gebroeders", 40
Jan Dirksz Neus, ww, medereder "de Swaan", 150, schipper Cornelis Frederiksz Noorman, Vlieland
5/64 van inwoners van Koningsbergen
schipper Jacob van 't Hoff, Amsterdam, "de jonge Tobias", 20
schipper Gijsbert Aartsz, Amsterdam, "de Jonge Marcus", 20
schipper Mintje Fekkes, Joure, ww, "de twee Gebroeders", 17

27.4.1715
schipper Willem Koster, Amsterdam, "het oude Kalf", 32
schipper Roelof Roosendael, Amsterdam, "Santa Rosa de Luna", 50
schipper Jan Koekemoer, Amsterdam, "de Juffr. Elisabeth", 90
schipper Jurriaen Claesz, Amsterdam, "het Stadhuijs van Amsterdam", 55

30.4.1715
schipper Siebe Giels, Heereveen, ww, "de Hoop", 20
schipper David Davidsz, Rotterdam, "de moeder Maria", 50
schipper Leendert Loos, Amsterdam, "de vinding van Mozes", 15
schipper Cornelis Boks, Vlieland, "de drie Gebroeders", 130

1.5.1715
Cornelis Gerritsz, ww, medereder "de Stad Groningen", 140, schipper Claas Gerritsz, Terschelling

3.5.1715
schipper Heije Bonnes, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Anna", 200
Wiggert Douwes, medereder, ww, "de Burg", 200, schipper Broer Claasz Hindeloopen
Jacob Hemmesz Backer, Vlieland, ww, "de Juffr. Cahtarina", 38

4.5.1715
schipper Pieter Coelenburg, Amsterdam, "de Juffrouw Anna", 55
schipper Theunis Willemsz Klip, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 100
schipper Luijtje Harmensz Bos, Venhuizen, "de Liefde", 50
schipper Coert Jacobsz Crodsen, Amsterdam, "de Constapel", 148

7.5.1715
Gale Gales, medereder "Lucas", 65, schipper Gale Gerbrandsz, Stavoren
schipper Broer Jansz, Hindeloopen, ww, "de Kievit", 217
schipper Auke Tijmons, Hindeloopen, "het Paradijs", 243
schipper Doede Annes, Hindeloopen, ww, "de Jonge Coning", 234
schipper Wobke Eelkes, Amsterdam, ww, "de Walvis", 120
schipper Cornelis Paulusz, Amstelland, ww, "de Bonte Mantel", 130
schipper Sijbrand Boen, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 90
schipper Dries Driesz, Hindeloopen, ww, "de Jager", 227
schipper Gerbrand Sijtjes, Hindeloopen, ww, "de Patientie", 182

8.5.1715
schipper Jarig Gerbrandsz, Hindeloopen, "de Coning Christiaen de Vijffde", 200
schipper Lieuke Reijntjes, Hindeloopen, ww, "het Slot van Muijden", 80
schipper Pieter Kaaskamer de jonge, Amsterdam, "de Hoogeboom", 110
schipper Haijtje Haijtjes, Koudum, ww, "het Fortuijn", 221
schipper Harmen Ages, Stavoren, "de Eendragt", 244
schipper Jan Pietersz Mooij, Haarlem, "de Johannes", 28
schipper Barent Jansz, Hindeloopen, Agesburg", 246
schipper Cornelis Martensz, Terschelling, "de Johannes", 50
schipper Fonger Boldewijns, Hindeloopen, "de Simson", 220

9.5.1715
schipper Jan Barendsz, Hindeloopen, "Castricum", 200
schipper Siebe Weijers Bot, Amsterdam, "de Goede Hoop", 6
schipper Joost Slinkman, Amsterdam, "de Coljergalleij", 80
doch welke reders tot Smirna woonachtig zijn
schipper Jacobus Slinkman, Amsterdam, "St. Maria del Socorzo", 125

10.5.1715
schipper Germet de Haan, Hoorn, "het Hoogzaad", 120
schipper Wiebe Joukes, Woudsend, "de drie Coningen", 25
schipper Andries Willemsz, Hindeloopen, ww, "de Catharina", 170
schipper Volkert Jansz, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Deliana", 80
schipper Pieke Dirksz Kramer, Hindeloopen, "de Jonge Barent", 125

11.5.1715
schipper Hartman Feijes, Harlingen, ww, "het Braambosch", 55
schipper Fredrik Immes, Hindeloopen, ww, "de Alexander", 150
schipper Cornelis van der Hout, Haarlem, "de Stad Haarlem", 60
schipper Reijer Swaan, Vlieland, "de Abraham", 170
schipper Simon Swaan, Amsterdam, "de David", 160
schipper Cornelis Barentsz, Amsterdam, "de Fortuijn", 20
schipper Hendrik Dirksz, Amsterdam, "de Vergulden Haan", 58
schipper Lodewijk Westerveld, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 150
schipper Albert Gondertz, Texel, "de Vergulden Buijs", 70
schipper Jelle Cornelis, Woudsend, "de Jonge Tobias", 25

14.5.1715
schipper Jacob Santvoort, Amsterdam, " 't huijs t'Oosterwijk", 70
schipper Pieter Hop, Warder, "de Hopvogel", 120
schipper Sijrke Claas, Hindeloopen, ww, "de koning David", 20
schipper Simon Claasz, Hindeloopen, ww, "de St. Pieter", 20
schipper Cornelis Gerritsz, Terschelling, ww, "de vergulde Mast", 140
schipper Jan Heeres, Hindeloopen, ww, "de Jonge Tobias", 136
schipper Cornelis Imkes, Terschelling, "de Swarte Raven", 180
schipper Fredrik Wiebes Kalf, Harlingen, ww, "de St. Jan", 30
schipper Cornelis Meijndertsz, Texel, "de Juffr Catharina", 36
schipper Jacob Claasz, Harlingen, "de drie Maten", 30
schipper Stittert Bontekoe, Harlingen, "de Stad Amsterdam", 25
schipper Jacob Rinkes, Terschelling, ww, "de vergulden Baars", 60

15.5.1715
schipper Cornelis Holoog, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 70
schipper Christiaen Bakendorp, Amsterdam, "de vier goede Vrunden", 50
schipper Claas Cornelisz Schoenmaker, Wijdenes, "de Jonge Jan", 80
schipper Marten Thomasz, Amsterdam, "de Vreede"< 30
schipper Teeke Tjerks, Ameland, ww, " 's Hertogenbosch", 120
schipper Foppe Cornelisz, Ameland, ww, "de Coning Salomon", 40
schipper Jelmer Rinses, Ameland, ww, "de 2 blauwe Potten", 140
schipper Laurens Heeres Schol, Ameland, "de Juffr. Anna Maria", 114

16.5.1715
schipper Oene Dirksz, Ameland, "de Juffr. Ermine", 40
schipper Jan Fransz, Ilpendam, "de Maria", 90
schipper Pieter Tjallings, Terschelling, ww, "de Coning van Pruijssen, 180
schipper Dirk van Schooten, Amsterdam, "de Japanse Juffrou", 36
schipper Enno van Borsum, Buiksloot, "de Hoop", 100
schipper Dirk Westervelt, Amsterdam, "de Jonge Juffr. Sara", 150
schipper Andries Christiaensz, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 42

17.5.1715
schipper Claas Mensz, Vlieland, ww, "de oude swarte Haan", 200

16.5.1715
schipper Jan Lens, Amsterdam, "st. Martin", 115

17.5.1715
schipper Jan Pietersz Mout, Amsterdam, "de Jacob", 160

16.5.1715
schipper Leendert Storm, Amsterdam, "de Jonge Hendrik", 30
schipper Christiaen Pietersz, Vlieland, "de Stephanus", 30

17.5.1715
schipper Cornelis Cornelisz de Jong, Ameland, ww, "Benningen", 180
schipper Jan Cornelisz Tak, Vlieland, "de Juffr. Miriam", 50
schipper Jan Martensz, Terschelling, "de jonge Tobias", 50
schipper Roelof Cornelisz, Amsterdam, "de Christina", 45
schipper Lieuwe Pietersz, Terschlling, "de Juffr. Andrea", 160
schipper Jasper Douwesz Smit, Ameland, "de Jonge Jan", 60

18.5.1715
schipper Ane Broersz Brouwer, Ameland, "de jonge Brouwer", 150
schipper Obbe Romkes, Woudsend, "de propheet Daniel", 22
schipper Amon Lolles, Woudsend, "de Liefde", 22
schipper Adriaen Franke, Terschelling, "de Provincie van Vriesland", 150
schipper Jan Parrely, Stavoren, "de Concordia", 60

21.5.1715
schipper Dirk Ames, Heerenveen, ww, "de koning Salomon", 18
schipper Evert Alderts, Vlieland, ww, "de jonge Hoop", 118
schipper Tietje Jansz, Amsterdam, "de Eendragt", 152
schipper Jan Elpenbeen, Amsterdam, "de Juffr. Anne", 200
schipper Dirk Booijesz, Monnikendam, "de Sinte Marie", 150
Claas Schol, medereder "de Nachtegael", 120, schipper Hendrik Jacobsz Nachtegael, Ameland

22.5.1715
schipper Aldert Meijndertsz, Hindeloopen, "de Eendracht", 225
schipper Femme Sijtjes, Warns, ww, "de Juffrouw Anna", 225
schipper Pieter Claesz Cramer, Warder, "de twee goede Vrinden", 225
schipper Heijn Sieuwerts, Stavoren, ww, "het Wijnvat", 150

23.5.1715
schipper Gerrit Jansz Boer, Buiksloot, "de Waterlandse Boer", 120

24.5.1715
schipper Jan Dirksz Vonk, Amsterdam, "de reijsende Son", 100
schipper Tjeert Reijnderts, Hindeloopen, "Gouda", 174
schipper Jan Harmensz, Amsterdam, "de Juffr. Clasina", 130
schipper Benedictus Coenraedsz, Amsterdam, "de Krijgsheld", 200

25.5.1715
schipper Ewout Dirksz, Vlieland, "de Juffr. Sara", 105
schipper Alof Gerritsz, Vlieland, ww, "de gekroonde Hoop", 160
1/16 hoort in Danzig thuis
schipper Dries Ockes, Warns, ww, " 't Paradijs", 215

28.5.1715
Isaac Neuijen, klerk VOC Amsterdam:
"de Haring", schipper Johannes Hessels, Terschelling
"den Arent", schipper Imke Joukes, Terschelling
"de Snel", schipper Joris Brander, Terschelling
schipper Joost Dirksz Rab, Vlieland, "de Oude Pieter", 170
schipper Cornelis Slot, Durgerdam, ww, "George Coning van Engeland", 250
schipper Hottie Sitjes, Workum, "de Gerechtigheijd", 24
schipper Hendrik Cornelisz Kleijn, Amsterdam, ww, "de witte Voet", 180

29.5.1715
schipper Hendrik Andreas, Amsterdam, "de Juffr. Maria Margrieta", 38
schipper Harke Oijevaer, Venhuizen, "de Oijevaer", 180
schipper Bastiaen Gerding, Amsterdam, "de Juffr. Debora", 38
schipper Pieter Jansz Salm, Amsterdam, ww, "de Juffr. Sara", 57

31.5.1715
schipper Pieter Duijt, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 50
schipper Mathijs van Eijk, Texel, "de Juffr Jacoba", 32

1.6.1715
schipper Joris Coijman, Terschelling, "de Juffr. Margareta", 130

4.6.1715
schipper Christiaen Bakhuijsen, Amsterdam, "de Saragaleij", 40
schipper Gerrit Appelshoe, Amsterdam, "de Fredericagaleij", 48
schipper Douwe Oedses, Heerenveen, "de Coninginne Seeba", 20
schipper Johannes Cornelisz, Joure, ww, "de Hoop", 20
schipper Ime Hiddes, Hindeloopen, ww, "de Vreede", 217

5.6.1715
schipper Sieuwert Imkes, Terschelling, "de Mars", 20

7.6.1715
schipper Elias Weijtingh, Amsterdam, "de Sinte Catharina", 70

8.6.1715
schipper Cornelis Corver, Nieuwe Niedorp, "de Vrundschap", 86

13.6.1715
schipper Ids Barendsz, Hindeloopen, "de drie Gebroeders", 166

14.6.1715
Jan Grasper, eigenaar "de St. Anna", 28, schipper Pieter Fredriksz, Amsterdam

15.6.1715
schipper Evert Juntjes, Hindeloopen, ww, "de Liefde", 185

13.6.1715
Gerard Rogge, eigenaar "de Ceres", 110, schipper Samuel Lolling, Amsterdam

18.6.1715
schipper Olphert Oomes, Texel, "de Johannes", 100
schipper Jan Groot, Middelie, "het bonte Schaap", 175
schipper Jacob Sines, Lemmer, "de Houtmolen", 59
schipper Pieter Reijnse, Harlingen, "de Juffr. Alida", 50
schipper Reijn Simonsz, Harlingen, "de Juffr. Anna", 35
schipper Sible Aukes, Warns, ww, "de Hoop", 200

20.6.1715
schipper Cornelis Crijgsman, Amsterdam, "de Jonge Simon", 60

22.6.1715
schipper Sijvert Dirksz, Twisk, "het Fortuijn", 200
schipper Cornelis Claasz Cramer, Texel, ww, "de Getrouwigheijd", 170
Herman ten Cate als procuratiehebbende van schipper Jan Sijmonsz, Joure, ww, "het wapen van Jouwer", 16

25.6.1715
schipper Rijnier Reijnders, Amsterdam, "de Post van Bilboa", 60
schipper Marten Groen, Rotterdam, "de Eendragt", 60

26.6.1715
schipper Reijndert Hessels, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 100
schipper Jacob Rachouw, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 50

28.6.1715
schipper Hans Rode, Amsterdam, "de Juffr. Agatha", 38
schipper Pieter Scholler, Vlieland, "de Juffr. Maria", 30

4.7.1715
schipper Dries Timons, Hindeloopen, ww, "het Rad van Avonture", 238

5.7.1715
schipper Daniel du Boy, Amsterdam, "de Juffr. Margareta", 40
schipper Harmen Eb, Amsterdam, "de Unie", 25

6.7.1715
schipper Haijtse Pietersz, Terschelling, ww, "de St. Nicolaes", 12

9.7.1715
schipper Jan de Goijer, Nieuwendam, "de Vriendschap", 150
schipper Dirk Claasz Hartog, Axwijk, "de Hartog", 40
schipper Pieter Tjebbes, Terschelling, ww, "de Hoop", 34

10.7.1715
schipper Marten Likesz Swart, Terschelling, "de Nieuwe Slotemaker", 24
schipper Pieter du Pon, Amsterdam, "de coning van Portugal", 130

11.7.1715
schipper Adriaen Bouwen de jonge, Amsterdam, "de Juffr. Maria", 160
Jan Brink, Anthonij Waterman en Ditlof Faas, reders "de Sara", 80, schipper Samuel Klunder, Amsterdam
schipper Pieter Visscher, Amsterdam, "de Reijsende man", 35

12.7.1715
schipper Pieter Jansz Pruijk, Amsterdam, "Berlin", 125
schipper Gerrit Hendriksz de Haen, Terschelling, "de Johanna Margareta", 30
schipper Poppe Jelles, Workum, "de Posthoorn", 20

13.7.1715
schipper Rijnke Tjerts, Molkwerum, ww, "St. Anthonio", 90

16.7.1715
schipper Maerten Visser, Edam, "de Beurs van Amsterdam", 58

17.7.1715
schipper Gustaf Aschenborn, Amsterdam, "de Juffrs. Cornelias", 62
schipper Auke Reijnderts, Hindeloopen, ww, "de groene Ridder", 200
schipper Abe Jansz Kat, Hindeloopen, ww, "de Vergulden Kat", 220

18.7.1715
schipper Leendert Joosten, Amsterdam, "de Boodschap Maria", 170
schipper Fredrik Cornelisz, Vlieland, "de blauw Pot", 150

20.7.1715
schipper Jan Witkop, Amsterdam, "de Jonge Tobias", 15

23.7.1715
schipper Simon Jolles, Amsterdam, "de St. Anthony", 120
schipper Sipke Haijes, Hindeloopen, ww, "de Liefde", 23
schipper Broer Kramer, Amsterdam, "de Jonge Reijer", 160
schipper Jacob Klopper, Amsterdam, ww, "de Sta. Maria", 220

24.7.1715
schipper Francois Tijsz, Middelburg, "la Constance", 65

25.7.1715
schipper Hemmer Backer, Ameland, ww, "de St. Pieter", 60
schipper Hendrik Kleijn, Amsterdam", "de Stad Paramaribo", 125
schipper Cornelis Arentsz Besemer, Schiedam, "de jonge Hendrik", 112

26.7.1715
schipper Jan Paulusz Ketel, Uitdam, "de Agneta galeij", 90
schipper Jacob Thijsz, Terschelling, ww, "de Dolphijn", 56
schipper Jan Willemsz Berg, Amsterdam, "de Liefde", 40

27.7.1715
schipper Bastiaen Klinkert, Blokzijl, ww, "de apostel Johannes", 36
schipper Anne Jacobsz, Terhenne, ww, "de Hoop", 40
schipper Claas Jansz Wouters, Amsterdam, "de Juffr. Anna Cornelia", 140
schipper Fije Fijes, Amsterdam, "de Fortuijn", 116
schipper Sijbrand Feddes, Wartena, "Abrahams offerhande", 30

30.7.1715
schipper Claas Cuijper, Makkum, "de drie Gesusters", 55
schipper Dirk Besteben, Amsterdam, "de Hollandia", 130
schipper Broer Claasz, Hindeloopen, ww, "de Burg", 200
schipper Pieter Verwer, Nieuwendam, "de juffr. ALida", 110
schipper Hans Arentsz Barf, Ameland, "de St. Nicolaes", 34
schipper Fouke Claasz, Ameland, ww, "de St. Jan", 27

31.7.1715
schipper Cornelis Groot, Middelie, "de Juffr. Anna", 130
schipper Pieter Walmoet, Buiksloot, "de Concordia", 50
schipper Pieter Jansz, Ameland, ww, "de vergulden Bel", 75
schipper Jan Pauw, Texel, "de Juffr. Jacoba Maria", 60

2.8.1715
schipper Ime Hiddes, Hindeloopen, ww, "de Vreede", 217
schipper Jurriaen Jansz, Amsterdam, "de Anna Maria", 36
schipper Sible Aukes, Warns, ww, "de Hoop", 207
schipper Foppe Jellisz Bisschop, Vlieland, ww, "de Juffr. Aletta", 110
schipper Frerik Olpherts, Amsterdam, "de Juffr. Elisabet", 40

3.8.1715
schipper Fredrik Enkes, Ameland, "de Juffr. Alida", 76

6.8.1715
schipper Cornelis Feijkes, Ameland, ww, "de Liefde", 22
schipper Marten Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Catharina", 160
schipper Abraham Schelvis, Texel, "de Hoop", 26
schipper Willem Willemsz, Amsterdam, "de Magdalena galeij", 32

7.8.1715
schipper Haije Baukes, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Ingena", 217
schipper Simon Simonsz Boerman, Hindeloopen, ww, "de Juffr. Antonette", 120
schipper Huijbert Wittebrood, Amsterdam, "de Post van Archangel", 60
schipper Jan Marion, Amsterdam, "de Marianne", 140
schipper Bastiaen Gerding, Amsterdam, "de Juffr. Debora", 38
schipper Hartwig Pietersz, Amsterdam, "de Tweeling", 70
schipper Cornelis Roelofsz, Amsterdam, "de Snelle Haas", 34

8.8.1715
schipper Tjaart Backer, Amsterdam, ww, "Hollandia", 130
schipper Evert Iuntjes, Hindeloopen, ww, "de Liefde", 185
schipper Pieter Reijnderts, Amsterdam, ww, "de Jonge Jan", 16

9.7.1715
schipper Michiel Gebhard, Amsterdam, "Hollandia", 80

10.8.1715
schipper Jan Jaacob Tabes, Makkum, "de Christina", 180

13.8.1715
schipper Cornelis Corver, Nieuwe Niedorp, "de Vrinschap", 86
schipper Pieter Puijk, Amsterdam, "de Juffr. Maria en Johanna", 115

14.8.1715
schipper Claas Gerritsz, Akersloot, "de St. Joseph", 75

15.8.1715
schipper Jacob Sijnes, Lemmer, "de Houtmolen", 90
schipper Cornelis Reijndert, Terschelling, ww, "de Saagmolenaar", 24

16.8.1715
schipper Tede Fredriks, Monnickendam, "de Koster", 35

17.8.1715
schipper Jan Huijbertse Schellevis, Texel, "de Worstelinge Jacobs", 80

22.8.1715
schipper Johannes Edema, Amsterdam, "de Son", 120

23.8.1715
schipper Gerrit Idesz Lolling, Amsterdam, "de Hoop", 30
schipper Pieter Claasz Schaaf, Vlieland, ww, "de Coning David", 120

24.8.1715
schipper Dirk Dircksz, Hindeloopen, ww, "de Eendragt", 160

27.8.1715
schipper Marten van Geenen, Harlingen, "de twee Gebroeders", 22
schipper Dirk Claasz Smakman, Amsterdam, "het wapen van Rouaen", 50

28.8.1715
schipper Fredrik Pietersz, Vlieland, "de Kaarssemaker", 30

29.8.1715
schipper Haitje Pietersz, Terschelling, ww, "de St. Nicolaes", 12
schipper Simon Ham, Venhuizen, "de Stad Bergerac", 75

30.8.1715
schipper Christiaen Kuijper, Hoorn, "het Wapen van Doccum", 50
schipper Pieter Reijersz Clopper, Amsterdam, "de Roessegaleij", 75

31.8.1715
schipper Cornelis Erasmus, Amsterdam, "de Juffr. Cecilia, 170

3.9.1715
schipper Jacob van den Rade, Amsterdam, "de drie Gebroeders", 40
schipper Jan Bruijn, Amsterdam, "de Gravinne Sparre", 80
schipper Joseph Cruijs, Amsterdam, "de Postillon", 100

4.9.1715
schipper Anthonij Meijer, Amsterdam, "de Juffr. Hasina", 25
schipper Esaias Warensteijn, Amsterdam, "de Magdalena", 44

5.9.1715
schipper Samuel Idesz Lolling, Amsterdam, "de Haan", 36

6.9.1715
schipper Laurens Foeser, Amsterdam, "de Stad Bergerac", 70
schipper Geelt Fredriksz, Borkum, "de Eenigheijd", 70
Maurits Bruijneel, eigenaar "de Juffr. Francoise", 30, schipper Pieter Valkenier, Schiedam

7.9.1715
schipper Maarten Stangenberg, Amsterdam, "de Prins van Vriesland", 40

10.9.1715
Jan Dirksz Neus, ww, medereder "het Potasvat", 150, schipper Cornelis Dirks, Ameland
schipper Sipke Jacobs, Ameland, ww, "de Hoop", 25
schipper Andries Cornelisz Prater, Ameland, ww, "de Jonge Jacob", 65

11.9.1715
schipper Roelof Diepsvroon, Amsterdam, "de Sara en Anna gaelij", 35
schipper Simon Grien, Amsterdam, "de Maria", 28

12.9.1715
schipper Adriaen Jansz Hessels, Vlieland, ww, "de Wijnberg", 100

13.9.1715
schipper Hans Broersz Smit, Housum, "de Adriaen", 22

14.9.1715
schipper Meijndert Laurensz, Amsterdam, "de Mariapink", 30
schipper Relke Wijbrandsz, Terschelling, "de Juffr. Sara", 140

17.9.1715
schipper Jacob Ronquist, Amsterdam, "de Wijndrager", 50
schipper Huijbert Blok, Schiedam, "de Juffr. Helena", 50

18.9.1715
schipper Pieter Volkertsz Sou, Vlieland, "de Concordia", 26 schipper Adriaen Gerritsz, Amsterdam, ww, "de Constantia galeij", 40

19.9.1715
schipper Marten Schaap, Schiedam, "de Jonge Jacob", 20
schipper Claas Maxen, Venhuizen, "de twee Croonen", 30

20.9.1715
schipper Pieter Fredriksz, Ameland, ww, "de St. Anna", 30
schipper Jan Reijntjes, Harlingen, ww, "de Coning David", 140
schipper Pieter Reijnderts, Amsterdam, ww, "de Jonge Jan", 16
Jan Schut, medereder "de Juffr. Elisabeth", 130, schipper PIeter Jansz de Wilde, Ameland
schipper Jurriaen Coopman, Amsterdam, "de Juffr. Margriet", 160

25.9.1715
schipper Cornelis Clok, Texel, "de Adriana", 80
schipper Douwe Willemsz Zaatman, Texel, "de Juffr. Clara", 70
schipper Claas Cleen, Kwadijk, "het Schaep", 125
schipper Pieter Tjebbes, Terschelling, ww, "de Hoop", 34
schipper Sipke Claasz de Jonge, Terschelling, "de Dordse Maagt", 25
schipper Harmen Cok, Texel, ww, "de Gortmolen", 50
Harmen Leffers, medereder "de stad Amsterdam", 130, schipper Cornelis Simonsz Apes, Amsterdam, 3/16 parten aan inwoners van Duinkerken
schipper Leendert Reeksen, Texel, "de St. Jacob", 20

26.9.1715
schipper Pieter Gruijs, Texel, "de St. Jan", 100
schipper Andries Craning, Amsterdam, "de Sara galeij", 22

27.9.1715
schipper Jan Hesselsz Backer, Vlieland, ww, "de Hardlooper", 30

1.10.1715
schipper Jan Danielsz, Amsterdam, "de arke Noach", 150
Lolke Boef, medereder "de Anna Maria", 114, schipper Lourens Heres Schol, Ameland
schipper Hessel Tjeerts, Hindeloopen, ww, "de Stad Leijden", 160
schipper Gerrit Wiggerts, Amsterdam, "de St. Jan", 24
schipper Arent Arentsz, Amsterdam, "de Vliegende arent", 56

2.10.1715
schipper Cornelis Groot, Amsterdam, ww, "de Jonge Daniel", 110
schipper Douwe Sieuwerts, Terschelling, "de Straatze Coopman", 25

3.10.1715
schipper Adriaen Leijen, Calantsoog, "de Bonavonture", 30

4.10.1715
schipper Ime Hiddes, Hindeloopen, ww, "de Vreede", 217
schipper Aelke Claasz, Terschelling, "de St. Pieter", 140
schipper Jan Joosten, Egmond aan den Hoef, "de St. Lourens", 155
schipper Hendrik Tijmonsz, Terschelling, "de Catharina Galeij", 50

5.10.1715
schipper Michiel Jansz Stokvis, Harlingen, ww, "de Jonge Volkert", 126

9.10.1715
schipper Cornelis Kist, Amsterdam, "de Juffr. Cornelia", 40
schipper Jan Cadel, Amsterdam, "de St. Pieter", 60
schipper Fredrik Nannings, Amsterdam, "het Stadhuijs van Amsterdam", 50

10.10.1715
schipper Marten de Jongh, Hem, "de Croonprins van Pruijssen", 160

15.10.1715
Lolke Boef, medereder "de Juffr. Maria", 80, schipper Pieter Sipkes, Terschelling

11.10.1715
Adriaen Blom, mederder "de koning Salomon", 36, schipper Inse Ietse, Makkum
schipper Fouke Claasz, Ameland, ww, "de St. Jan", 27

12.10.1715
schipper Sieuwert Beek, Amsterdam, "de Fortuijn", 20

15.10.1715
schipper Dirck Jeppes, Harlingen, ww, "de Maria Magdalena", 60
Hessel Gerrit Gerritsz, medereder "het Noordsebos", 132, schipper Cornelis Jansz Kleijn, Vlieland
schipper Lubbert Boelen, Amsterdam, "de Prins Casimir", 50
Dirk Cornelisz, ww, medereder "de Brandaris", 150, schipper Jan Brandaris, Vlieland
schipper Fredrik de Graaf, Schiedam, "de Anna Maria Galeij", 40

16.10.1715
Jan IJsarn, klerk VOC Amsterdam:
"de Elisabet", schipper Cornelis de Geus, Hoorn
"Zuijderbeek", schipper David Brouwer, Amsterdam
"Bentvelt", schipper Mathijs Want, Amsterdam

17.10.1715
schipper Jurriaen Albertsz, Amsterdam, "de Jager, 32

18.10.1715
schipper Jan Claer, Rotterdam, "de Parel", 44

19.10.1715
schipper Cornelis Otter, Amsterdam, "de Juffr. Sara", 20
1/4 part aan een Hollands koopman tot Livorno
schipper Broer Dirksz, Molkwerum, ww, "de Cornelia", 140

24.10.1715
schipper Gabbe Engelsz, Ameland, ww, "het Kalf", 30
Theodorus Fries, ww, medereder "Overrijp", 170, schipper Cornelis Wortel, Terschelling

25.10.1715
schipper Remmert Harmensz, ter Henne, ww, "de Liefde", 22

30.10.1715
schipper Cornelis Knegt, Amsterdam, "de Stad Deventer", 32

26.10.1715
Harman van Beuningen, ww, medereder "Beuningen"
3/32 en 1/64 parten behoren aan inwoners van Danzig

29.10.1715
schipper Steven Patrik, Amsterdam, "de Vliegende Brigantijn", 25
schipper Anna Baukes, ter Henne, ww, "de Coninginne van Seeba", 15

30.10.1715
schipper Anthonij Voet, Amsterdam, "de Juffr. Anna en Marta", 24
schipper Tiede Lolling, Amsterdam, "Wel te vreden", 50

31.10.1715
schipper Jan Goole, Texel, "de Juffr. Susanna", 85

1.11.1715
schipper Frank Simonsz, Maassluis, "de Adriana", 65

5.11.1715
schipper Cornelis Keijser, Amsterdam, "de Hoop", 200
3/8 parten tot Duinkerken
1/8 part tot Koningsbergen

6.11.1715
schipper Frans Tjalfs, Terschelling, "de Juffr. Maria", 190

7.11.1715
schipper Hendrik Challie, Amsterdam, "het Casteel van Suriname", 80

8.11.1715
schipper Barent Hansz Wegener, Amsterdam, "de Fortuijn", 42
schipper Gijelt Olpherts, Borkum, "de Elisabet & Sara", 50

12.11.1715
schipper Hendrik Bientjes, Ameland, "het Gansevelt", 30
schipper Alke Soet, Vlielant, "de Jonge Denijs", 125

13.11.1715
schipper Hendrik Doedes, Molkwerum, ww, "de Juffr. Anna", 185
schipper Cornelis van Leeuwen, Zaandam, "de moeder Maria", 70

14.11.1715
schipper Douwe IJsbrantsz, Amsterdam, ww, "het wapen van Fredrikstad", 42

15.11.1715
schipper Douwe Vogelesang, Hindeloopen, "de Josina", 38
schipper Casper Robbertsz, Amsterdam, "de Post op Sevillia", 24

19.11.1715
schipper Nehemias de Gouij, Amsterdam, "de Hooftgaleij", 97

20.11.1715
Pieter Kuijper, ww, medereder "de jonge Arent", 30, schipper Pieter Reijntjes, Terschelling

21.11.1715
schipper Tjerk Tietjes, Molkwerum, ww, "de Nephtunes", 100

22.11.1715
Jan du Peijrou, eigenaar "de Josua", 180, schipper Harmen Blaauw, Amsterdam
schipper Jurriaen Claasz, Amsterdam, "de Jonge Reverand", 40
schipper Haijtse Pietersz, Terschelling, ww, "de St. Nicolaes", 16

23.11.1715
schipper Jacob Visser, Amsterdam, "de St. Jago", 100
schipper Adriaen Dirksz, Terschelling, ww, "de Providentia", 60

27.11.1715
schipper Jan Nobel, Amsterdam, "de Jonge Lodewijk", 50
schipper Pieter Jacobsz Boon, Zuiderwoude, "de St. Carel", 55
schipper Claas Caagman, Amsterdam, "de Catharina Louisa", 22

28.11.1715
schipper Cornelis Jelles, Ameland, ww, "de Juffr. Christina Maria", 32

29.11.1715
schipper Tjalf Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Sara",90

30.11.1715
schipper Theunis van Iperen, Amsterdam, "de Juffr. Geertruijd", 22
schipper Jan Hesselsz Backer, Vlieland, ww, "de Hartlooper", 30
schipper Marten Pietersz, Terschelling, "de Juffr. Catharina", 132

3.12.1715
schipper Gijsbert van Beeren, Amsterdam, "de Philippus", 130
schipper Andries Nanke, Amsterdam, "de Christina", 130
schipper Auke Ritskes, Amsterdam, "de Jonge Abraham", 50

4.12.1715
schipper Jacob Cornelisz, Amsterdam, "het Fortuijn", 20
schipper David Davidsz, Amsterdam, "de Egiptische galeij", 80
schipper Adriaen Bouwen, Amsterdam, "Nostra Signora de Begonna", 90

5.12.1715
schipper Pieter Duijt, Rotterdam, "de Catharina", 35

6.12.1715
schipper Elias Pietersz, Amsterdam, "het Eijland Curaçao", 160
schipper Pieter Naudin, Amsterdam, "de Amsterdamse galeij", 80

10.12.1715
schipper Jan Ratjes, Amsterdam, "de Beurs van Amsterdam", 70
schipper Jan Valck, Amsterdam, "de Wolgang Galeij", 120
schipper COert Jacobsz Croese, Amsterdam, "de Constapel", 148

11.12.1715
schipper Eelke Alofs, Vlieland, "het Fortuijn", 24

10.12.1715
schipper Christiaen Bruijn, Amsterdam, "de Jonge Juffr. Elisabet", 32

11.12.1715
schipper Iede Fredriksz, Sneek, ww, "het wapen van Sneek", 40

12.12.1715
schipper IJsbrand Noordstar, Amsterdam, "de Vrouw Jacoba Elisabet", 110

13.12.1715
schipper Ashton Dickinson, Amsterdam, "de Catharina Galeij", 180 14.12.1715
schipper Charles Hermans, Amsterdam, "de Morgenstar", 70
schipper Frans Joosten Zeeman, Harlingen, "de Jonge Feijtema", 50

31.12.1715
schipper Pieter Nieuwarts, Amsterdam, "de Stad Amsterdam", 100

Herziene versie 14 maart 2007

lijn
intro   1705   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1716   1717   1718   1719