Twee neven met dezelfde naam

In de notariële archieven van Amsterdam en Texel zijn meerdere aktes te vinden over een schipper met de naam Adriaan Bouwen. Soms werd daaraan toegevoegd 'de jonge', blijkbaar waren er dus twee Texelaars met deze naam. Ook uit de doop- en trouwregisters van de rk kerk in Den Burg op Texel blijkt dat er twee Adriaan Bouwen's op Texel leefden aan het begin van de achttiende eeuw. Het gaat om twee neven: schipper Adriaan Michielsz Bouwen en schipper Adriaan Arendsz Bouwen [de jonge]. Het was zeer gebruikelijk in die tijd om ook een patroniem te gebruiken, maar helaas deden de neven dat vrijwel nooit. Om verwarring te voorkomen, doe ik dat hier wel.

Opgebracht te Duinkerken

Adriaan Michiels Bouwen maakte in het najaar van 1704 een reis met "de Catharina Lucretia" naar Port a Port. Met suiker en fruiten beladen aanvaardden ze de terugreis eind februari 1705. Door slecht weer werden ze gedwongen om een Engelse haven binnen te lopen. Na ruim een week verlieten ze de haven van Portsmouth met een Engels konvooi. Het laatste stuk legde ze samen met een ander Nederlands schip af. Vlakbij Oostende ontmoette ze een Duinkerker kaper, die het vuur opende. Het andere schip sloeg op de vlucht. Voor de bemanning van "de Catharina Lucretia" zat er niets anders op dan zich over te geven, vooral nadat twee van hen gewond waren geraakt en het schip veel water begon te maken. Het schip en de lading werden prijs verklaard, en opgebracht naar Duinkerken.

Een kop-staartbotsing

Na dit ongelukkige avontuur maakte Adriaan Michielsz Bouwen nog een aantal reizen naar Frankrijk en Portugal met het schip "de Maria". Op 22 december 1708 kwam hij bij Texel in aanvaring met het buisschip "'t Wapen van Haerlem". Het achtergat van "de Maria" botste tegen de voorsteven van "t Wapen van Haerlem", en daardoor raakte dit schip lek. Texelse loodsen schoten te hulp en wisten de lading van "'t Wapen van Haerlem" in veiligheid te brengen, maar het schip zelf ging verloren.

Adriaan Bouwen de jonge

Het neefje van Adriaan Michielsz Bouwen heette Adriaan Arendsz Bouwen. Hij noemde zich soms Adriaan Bouwen de jonge. Hij voer net als zijn oom ook op Frankrijk en Portugal met onder andere "de Vrindschap galleij", "de Ste Gerardus" en "de Juffr. Maria".

Bronnen: Notarieel archief Texel en Amsterdam, DTB Texel

28 oktober 2001

lijn
intro    1705   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719