Zeebrieven 1705

5.6.1705
schipper Elias Girandet, Amsterdam, "het nieuwe Westind. huijs", 140

9.6.1705
schipper Pieter Hendriksz Schoen, Amsterdam, "de Susanna", 20

10.6.1705
Jacob van Rijnevelt, eerste clercq van de Oostindische Compagnie binnen deze stad:
"Noordgouw", schipper Jan de Roy, Amsterdam
"Peter en Paul", schipper Robbert de Groot, Rotterdam
"de Nagel", schipper Doede Hillebrants, Terschelling
"de Haring", schipper Johannes Hessels, Terschelling

12.6.1705
schipper Jacob Boombaer, Calantsoog, "de Provincie van Vriesland", 160

19.6.1705
schipper Fredrik Elken, Amsterdam, "de Anna Agatha", 100

26.6.1705
schipper Hendrik Gerritsz, Amsterdam, ww, "de St. Jacob", 180

30.6.1705
Isaac Surire, medereder van "de St. Pieter", 35 lasten, schipper Adriaen Schouten, Amsterdam

13.7.1705
schipper Pieter Breugel, Rotterdam, "de St. Pieter", 135

17.7.1705
schipper Hendrik Stokvis, Amsterdam, "Arghangel", 138
schipper Jacob Jansz Kakzand, Amsterdam, "St. Anna", 36

18.7.1705
schipper Jan de la Salle, Amsterdam, "Americaense Galleij", 80

21.7.1705
schipper Bastiaen Reme, Amsterdam, "de Twee kroonen", 25

23.7.1705
schipper Jan Alberts Meijer, Amsterdam, "de Surmante Cornelia", 60

25.7.1705
schipper Pieter Mulder, Amsterdam, "de Peerel, 25
schipper Gerrit Jansz Boer, Buiksloot, "de Waterlandse boer", 100

30.7.1705
schipper Pieter Lieuwesz, Terschelling, "de juffr. Sara", 110

31.7.1705
schipper Reinier Broersz, Amsterdam, "de stad Amsterdam", 150

10.8.1705
schipper Roelof Jansz, Zaandam, " 't Gulde Vlies", 40
schipper Buijke Visser, Watergang, "de juffr. Marie Anne", 130

13.8.1705
schipper Samuel Coorenmate, Amsterdam, "Sardam", 42

17.8.1705
schipper Cornelis Reine, Monnickendam, "Ameland", 24

19.8.1705
schipper Heere Teekes, Ameland, ww, "St. Jan", 40

26.8.1705
schipper Cornelis Minnes, Amsterdam, ww, "het Fortuijn", 35
schipper Jacob Schoon, Amsterdam, " 't dorp Oostzaen", 160
schipper Jan Jansz Vink, Amsterdam, "de Swarte Leeuw", 28

27.8.1705
schipper Thijmon Jansz, Terschelling, "de Hoop", 100
schipper Sijmon Sijbrandsz, Amsterdam, "de Stad Amsterdam", 130

29.8.1705
schipper Adriaen Pietersz Spaarpot, Hauwert, "de Maria", 80
schipper Pieter Christiaensz, Amsterdam, "de Valkenier", 75

2.9.1705
schipper Cornelis Meindertsz, Vlieland, "de juffr. Maria", 65
schipper Cornelis Adriaensz, Amsterdam, "de St. Paulus", 25

3.9.1705
schipper Claas Melis, Amsterdam, "de Soligaard", 50

4.9.1705
schipper Jan Krijgsman, Amsterdam, "de Hoop", 100
schipper Cornelis Boks, Vlieland, "de Vliegende Vis", 60
schipper Jan van Tongeren, Amsterdam, "de Post op Egipten", 45
schipper Willem Cornelisz Vetgat, Amsterdam, "de Postillon op Snurne", 80

7.9.1705
schipper Dirk Tijsz, Oosterleek, "de Swaen", 170

8.9.1705
schipper Pieter Jansz, Amsterdam, "de Barbarijse Galleij", 24
schipper Haijkom Jacobsz Kam, Huijsduijnen, "de Juffr. Sara", 24
schipper Douwe Sipkes, Workum, "de Elisabet", 56
schipper Jan Pietersz Laan, Warder, "het Wapen van Wesel", 150

9.9.1705
schipper Jan Willemsz, Terschelling, ww, "de juffr. Elisabet",34

10.9.1705
schipper Jan Sandersz, Terschelling, ww, "St. Joseph", 20

11.9.1705
schipper Abraham Valk, Amsterdam, "de Juffr. Catharina en Maria",100

12.9.1705
schipper Jacob Claasz, Amsterdam, " 't Wapen van Monnickendam", 60

15.9.1705
schipper Fokke Willemsz, Amsterdam, "de Juffr. Dorothea", 45

16.9.1705
schipper Tobias Toon, Amsterdam, "de Vliegende Bode", 60
Daniel Arians, medereder van "de princesse Galleij", 100

17.9.1705
schipper Adriaen Engel, Amsterdam, "de juffr. Maria", 35
schipper Evert Baij, Amsterdam, "de Maria", 60

19.9.1705
schipper Gerrit Lolling, Amsterdam, "de Wassende Maan", 140
schipper Cornelis Mostaert, Texel, ww, "de Anna Pieternella", 50
schipper Teke Gerrits, Amsterdam, ww, "de juffr. Geertruijd, 40

21.9.1705
schipper Ocke Sieuwertsz, Amsterdam, ww, "de St. Jacob", 66
schipper Warnar van Staden, Amsterdam, "de Vliegende Post", 60
schipper Cornelis Gijsz van der Stolk, Amsterdam, "de Madera Galeij", 50
schipper Enke Fredriks, Amsterdam, "de Maria", 32

23.9.1705
schipper Huijbert Jansz Breet, Huijsduijnen, "de jong Jacob", 20
schipper Pieter Bordingh, Durgerdam, "de Elisabet", 50

24.9.1705
schipper Pieter Marion, Amsterdam, "de Profeet Daniel", 35
schipper Claas Hoogeboom, Amsterdam, "de Juffr. Anna", 100
schipper Oede [?] Pietersz, Amsterdam, "de Condaatse Galleij", 15

25.9.1705
schipper Jacob Pietersz, Amsterdam, ww, "het witte Hart", 60

24.9.1705 [!]
schipper Jan Pietersz Mout, Amsterdam, "de St. Elisabet", 135

30.9.1705
schipper Jelmer Paulusz, Hindeloopen, ww, "de Wassende Maan", 75

Jacob van Rijnevelt, eerste klerk VOC, Amsterdam:
"Barsande", schipper Ameland Jansz, Amsterdam
"Beeverwaert", schipper Claas de Vries, Amsterdam
"Suijderburg", schipper Joris Vis, Maassluis
"Limburg", schipper Claas Maas, Amsterdam

1.10.1705
schipper Ide Idesz, Amsterdam, "het Raethuijs van Oostzaene", 100
schipper Jan Reijnsz Vos, Amsterdam, "de Maria Susanna", 80

3.10.1705
schipper Hendrik Campman, Hamburgh, "de Liefde", 20

5.10.1705
schipper Dirk Voppes, Harlingen, ww, "het slot van Riga", 30

6.10.1705
schipper Leendert Treus, Maaslandsluis, "de Juffr. Margareta", 90
Otto Versmis, medereder van "de Ladder Jacobs", 130 lasten, schipper Cornelis Jansz Visscher

8.10.1705
schipper Dirk Goutschalk, Amsterdam, "Asia", 80

9.10.1705
schipper Albert Cornelisz Drost, Amsterdam, "de St. Pieter", 100
schipper IJsbrand IJsbrantsz, Vlieland, "St. Jacob", 70

10.10.1705
Johannes Boelma, medereder "de Jonathan", schipper Willem Jacobsz Soeteman, Amsterdam, 170
schipper Lambert Sieuwertsz, Amsterdam, ww, "de stad Limburg", 135

13.10.1705
schipper Cornelis Swart, Amsterdam, "de Liefde", 115
schipper Abraham Wijnantsz, Amsterdam, "de America", 115
schipper Dirk Lover, Amsterdam, "de 3 goede vrinden", 110

14.10.1705
schipper Gerrit Haijman, Amsterdam, "de St. Maria", 130

15.10.1705
schipper Isaac Luson, Amsterdam, "de Americaan", 40

16.10.1705
schipper Steven van Pareren, Amsterdam, "de Slang", 85
schipper Claas Sieuwertsz, Harlingen, "de Hoop", 50

19.10.1705
schipper Hessel Jansz, Harlingen, "de koning Asseurus", 40

30.10.1705
schipper Simon Bark, Amsterdam, "de Barcelona-Galeij", 100

3.11.1705
schipper Barent Buijsman, Amsterdam, "de Johanna", 100
schipper Dirk Abbekerk, Amsterdam, "de Ponchartrain", 100

4.11.1705
Philip de la Fontaine, medereder "de Levantsche Galleij", 140 lasten, schipper Luijtje Bontekoe, Amsterdam

6.11.1705
schipper Claes Rob, Schellinkhout, "het rode Kalff", 170

11.11.1705
Jan Burgert, medereder "de apostel St. Andries", schipper Jan Bogaert, Amsterdam, 250

13.11.1705
schipper Jan Avis, Graft, "L'avidance", 130
schipper Hendrik Dirksz, Maaslandsluis, "de Catharina", 30
schipper Dirk Hendriksz, Maaslandsluis, "de St. Pieter", 25

16.11.1705
schipper Simon Swaan, Vlieland, "de gouwe bloem", 60
schipper Jacob Sijbrantsz, Amsterdam, "Nostra Signora de Begonje",80

18.11.1705
Balthasar Weduwar, medereder:
"de Juffr. Elisabet", 30 lasten, schipper Jan Willemsz, Terschelling
"de St. Joseph", 25 lasten, schipper Jan Sandertsz, Terschelling

13.11.1705
De heer Abraham Muijssart, koopman alhier, "de Vliegende Arent", 140 lasten, schipper Aldert Foppesz de Vlieger, Amsterdam

19.11.1705
schipper Jan Cornelisz Boen, Amsterdam, "de Geertruijd", 80

20.11.1705
schipper Claas Cornelisz Swaan, Amsterdam, "de Maria Susanna, 80
schipper Frederik Rees, Rotterdam, "St. Thomas", 140

21.11.1705
schipper Jan Rijnsz Vos, Amsterdam, "Marie", 90
schipper Willem Swaan, Petten, "de Eendragt", 100

24.11.1705
schipper Marten de Jong, Amsterdam, "de 3 kroonen", 280

27.11.1705
schipper Claas Jansz Woutersz, Ameland, "St. Niclaas", 60

1.12.1705
schipper Jacob Schuijt, Amsterdam, "de Catharina Galleij", 90

2.12.1705
schipper Jan van de Riviere, Amsterdam, "de Cornelia", 75

3.12.1705
schipper Steven Yper, Amsterdam, "de Pieter", 36
schipper Joost de Vos, Amsterdam, "de twee gebroeders", 46
schipper Jan Dirksz Vonk, Amsterdam, "de Susanna", 24

5.12.1705
schipper Roelof Cornelis Roosendael, Amsterdam, "de Jacob Buijs", 40

7.12.1705
schipper Jan Kiek, Amsterdam, "de Juffr. Hillegond", 60
schipper Cornelis Aldertsz Corff, Zaandam, "de Juffr. Catharina", 140

10.12.1705
schipper Jan Cornelisz Doets, Edam, St. Joseph, 75

14.12.1705
schipper Harman Leffers, Amsterdam, "Le Jean de Therese", 52

16.12.1705
schipper Jan Bek, Amsterdam, "St. Jan", 50
schipper Cornelis Neekeman, Vlieland, "de Paerel", 100
schipper Barent Roelofs, Amsterdam, "de reisende son", 150

17.12.1705
schipper Willem Neijgh, Amsterdam, "St. Jacob", 150

18.12.1705
schipper Jan Jansz, Akersloot, "St. Pieter", 100

21.12.1705
schipper Douwe Minnes, Amsterdam, ww, "de Juffr. Geertruijd", 70

22.12.1705
Jacob van Rijnevelt, eerste klerk VOC, Amsterdam:
"Hoghsted", schipper Jan de Roij, Amsterdam
"Schellenbergh", schipper Dirk Corver, Amsterdam
"Horstendael", schipper Arent Schut, Amsterdam
"den Berg", schipper Adriaen Timmerman, Amsterdam

schipper Jan Steijns, Middelie, ww, "de Catharina", 78
schipper Eelke Willems Spanjaert, Edam, ww, "de Juffr Catharina van Edam", 70
schipper Jan Werk, Amsterdam, "de Abigael", 60

24.12.1705
schipper Cornelis Jansz Roele, Amsterdam, "de Coopman van Cadix", 128
schipper Jan Claasz Kist, Amsterdam, "de koning David", 140

30.12.1705
schipper Tjalf Pietersz, Terschelling, "de vechtende Leeuw", 70
schipper Joris Robbersz, Middelburg, "de Samuel", 25

lijn
intro   1706   1707   1708   1709   1710   1711   1712   1713   1714   1715   1716   1717   1718   1719